Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

Версія для друкуВерсія для друку

Указом  Президента  України  від 09.02.2016  року  затверджено національну  стратегію з  оздоровчої  рухової  активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація», направлену на створення умов для підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності, що сприятиме збереженню та зміцненню потенціалу здоров'я, профілактиці серцево-судинних хвороб.
Рух є однією з головних умов існування і прогресу людини. Хід еволюційного розвитку людини зумовив нор¬мальне функціонування всіх її органів і систем в умовах високої рухової активності. Рух - природна потреба, яка закладена у кож¬ному з нас. Не менше півмільйона років людина еволюціонує без змін у своїй генетичній програмі, хоча умови, в яких жили наші пращури і живемо ми, відрізняються, перш за все, об’ємом м'я¬зової роботи. Ще у середині XIX століття зі всієї маси енергії, що виробляло і споживало людство, 96% належало м’язовій силі людини та домашніх тварин і лише 4% - паровим машинам. Сьогодні м’язова сила виробляє менше 1 % енергії. Умови змінилися, але, як і раніше, нор¬мальне функціонування органів і систем організму людини розра¬ховано на м’язову активність. Коли її не вистачає, природа цього не прощає: починають розвиватися хвороби, ведучим фактором для яких є гіподинамія, тобто обмеження внутрішньої детермінованої рухової активності. Тому сьогодні фізична праця, фізичні тренування, рухова фізична активність  є життєво необхідними.
На жаль, життєвим кредо багатьох людей є «максимум ком¬форту при мінімумі зусиль». Такі люди вважають, що, від¬городжуючись від зайвого кроку, вони зберігають своє здоров'я. Життя свідчить про протилежне: дефіцит руху, фізичних наван¬тажень негативно впливає на всі органи і системи організму.
Доведено, що під впливом рухової  фізичної  активності   зменшується рівень артеріального тиску  (на 3 мм рт. ст. у нормотоніків, 10-8 мм  рт. ст. - у гіпертоніків), нор¬малізується вміст у крові холестерину, збільшується життєва ємність легень, зни¬жується сприйнятливість до емоційних стресів, підвищується об¬мін речовин, нормалізується вага тіла, укріплюється скелетна муску¬латура, підвищується настрій, розвивається почуття впевненості в собі і самоповаги.
Рухова  фізична  активність (РФА) - універсальний метод фізичного оздо-ровлення: вона автоматично забезпечує витрату зайвих калорій, сприяє зменшенню числа курців, гальмує прогресування атеро¬склерозу, гіпертонічної хвороби  й допомагає їх зворотному розвитку.
З чого ж слід починати фізичні тренування? Які фізичні вправи можна і доцільно рекомендувати? Яка інтен¬сивність навантажень, регулярність тренувань, їх тривалість є найбільш оптимальними?
Щоб правильно відповісти на ці питання, потрібно, насамперед, визначити  потенціал фізичного здоров’я.
По-друге, доцільно додержуватися наступ¬них основних принципів:
-  чим нижчий індивідуальний потенціал  фізичного  здоров’я, тим більшою повинна бути кратність тренувань на тиждень, нижча їх інтенсивність, але більша тривалість за часом;
- фізичні навантаження слід збільшувати поступово і лише після того, як організм повністю адаптується з менш інтенсивними навантаженнями;
- самостійні фізичні тренування особам, які мають низьку фізичну підготовленість, слід починати з оздоровчого ходіння не рідше 3-х разів на тиждень безперервною тривалістю не менше 15-30 хв.
З численних засобів фізичної культури найкращими є фізичні навантаження динамічного характеру, при яких у роботу втягнуті великі групи скелетних м'язів. Оптимальними вважаються ходіння, оздоровчий біг, їзда на велосипеді, веслування, плавання, ритмічна гімнастика, швидкі танці, рухливі спортивні ігри тощо.
Необхідно, щоб усі  усвідомили, що рухова м’язова активність є могутнім засобом збереження та зміцнення здоров'я, фізіологічним засобом удосконалення регуляторних механізмів організму людини. За допомогою фізичних тренувань людина, незважаючи на вік чи недуги, спроможна підвищити свою життєздатність, покращити якість свого життя, сповільнити старіння організму.
Перевагою фізичних тренувань є те, що за ними не треба стояти у черзі. Потрібні лише позитивний настрій, вольові зусилля та упевненість у їхній високій ефективності.

Глобинський  районний  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,дітей  та  молоді
 

Наверх ↑