Про працевлаштування інвалідів

Версія для друкуВерсія для друку

Україна, яка є членом Ради Європи, приєднавшись у 2007 році до Європейської соціальної хартії, зобов’язалась активно сприяти зайнятості інвалідів, їх професійній орієнтації і навчанню, створювати умови для використання праці осіб з інвалідністю у звичайному виробничому середовищі, а там, де це неможливо, створювати спеціальні робочі місця і підприємства.
В Україні 2,6 мільйонів людей мають інвалідність, у тому числі на території Полтавської області проживає майже 80 тисяч осіб з обмеженими фізичними можливостями.  Більше ніж половина з них у працездатному віці і потребує реабілітації та подальшого працевлаштування. Наразі працює кожен третій із тих, хто перебуває у працездатному віці, що становить  близько 20 % від загальної чисельності осіб з особливим потребами. Для порівняння, у Сполучений Штатах Америки із 54  мільйонів людей з інвалідністю працевлаштовано 29%, у Великій Британії з 5 мільйонів 40%, у Китаї з 60 мільйонів  працевлаштовано 80%.
В Україні, як і в багатьох інших державах, де впроваджується політика соціальної підтримки людей з інвалідністю, законодавчо встановлений норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів.  Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначено норматив працевлаштування осіб з інвалідністю для всіх підприємств, установ та організацій, фізичних осіб що використовують найману працю,   незалежно від форм власності та господарювання, де кількість працюючих становить 8 та більше осіб, у розмірі 4 % від середньооблікової чисельності штатних працівників. 
За даними Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів у 2016 році норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлювався 142 роботодавців Глобинського району і становив 422 робочих місця. Фактично завдяки квотуванню мали можливість працювати та отримувати заробітну платню 504 осіб з обмеженими фізичними можливостями, що мешкають в Глобинському районі.
З метою сприяння трудовій реабілітації та працевлаштуванню людей з особливими потребами Фонд соціального захисту інвалідів :
- бере участь, у межах своєї компетенції, в реалізації на території Полтавської області  заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування осіб з обмеженими функціональними можливостями;
- здійснює фінансування та виконання державних програм щодо соціального захисту інвалідів;
- надає юридичні консультації громадянам з обмеженими фізичними можливостями з питань зайнятості та працевлаштування;
- співпрацю з місцевими органами соціального захисту населення, Службами зайнятості населення щодо обміну інформацією про роботодавців, які бажають працевлаштувати осіб з інвалідністю.
Тільки у 2016 році на здійснення заходів із соціальної,  трудової та професійної реабілітації осіб з обмеженими можливостями Полтавським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів втрачено  майже 4 млн. грн., а саме:
- 528 тис. грн. на зміцнення матеріально-технічної бази Центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
- 2 млн. 900 тис. грн. на технічне переоснащення підприємств громадських організацій інвалідів з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування  інвалідів;
- 110 тис. грн. на проведення табору фізкультурно-спортивної реабілітації для 21 особи з інвалідністю.
- 350 тис. грн. для надання фінансової допомоги інвалідам шляхом оплати вартості їх навчання у навчальних закладах для здобуття професії.
- 36 тис. грн. для передплати періодичних видань, засновниками яких є Всеукраїнські громадські організації інвалідів, інвалідам I і II групи.
Та не дивлячись на всі соціальні допомоги, які гарантує держава для осіб з інвалідністю, у реальному сьогоденні не можна сприймати людей з особливими потребами як «пасивних отримувачів соціальних виплат та послуг». Одним з головних пріоритетів державної політики по відношенню до  людей з інвалідністю має бути їх трудова зайнятість, як важлива сторона кожного громадянина. Робота має добрий вплив на життя людини з обмеженими можливостями, дає йому відчуття потреби зі сторони сім'ї та суспільства, допомагає упоратися з наслідками інвалідності, сприяє реабілітації. Для осіб з інвалідністю  мати роботу - це можливість підвищити соціальний статус, свою значущість, поліпшити добробут. Для суспільства працююча людина з інвалідністю - це розв'язання багатьох соціальних проблем.

Наверх ↑