Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору