Врахування премій при обчисленні середньої зарплати