Навчання з питань охорони праці - основа попередження виробничого травматизму