Звіт про виконання плану розвитку архівної справи 9 місяців 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

 

Індекси

 

Основні напрями роботи

 

Один.

виміру

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад

 

 

 

План

Факт

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

15

 

28

 

1.6.

Картонування документів

од. зб.

900

1378

1.7.

Перевіряння наявності документів

од. зб.

600

627

2.

Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів Національного архівного фонду

 

 

 

2.1.

Описування:

 

 

 

 

— управлінської документації

од. зб.

 

 

 

— документів особового походження

од. зб.

док.

 

 

 

— кінодокументів

од. обл.

 

 

 

— фотодокументів

од. зб.

 

 

 

— фотодокументів

од. зб.

 

 

 

— відео документів

од. обл.

 

 

2.2.

Удосконалення та перероблення описів:

 

 

 

 

— управлінської документації

од. зб.

 

 

 

— документів особового походження

од. зб.

док.

 

 

 

— кінодокументів

од. обл.

 

 

 

— фотодокументів

од. зб.

 

 

 

— фотодокументів

од. зб.

 

 

 

— відео документів

од. обл.

 

 

2.3.

Каталогізація:

 

 

 

 

 Управлінської документації

од. зб.

картка

200

 

12/ 244

 

 

 документів особ. походження

од. зб.

картка

 

 

 

Редагування каталожних карток

картка

500

56/618

3.

Формування НАФ й експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних установах

 

 

 

1

 2

3

4

5

3.1.

Приймання на державне зберігання:

 

 

 

 

— управлінської документації

од. зб.

           900

1378

 

— документів особового походження

од. зб.

документ

 

50

 

-

 

— кінодокументів

од. зб.

 

 

 

— фотодокументів

од. зб.

 

 

 

— фотодокументів

од. зб.

 

 

 

— відео документів

 

од. обл.

од. зб.

 

 

 

 — документів із особового складу

од. зб.

 

 

3.2

Організація роботи ЕПК

 

 

 

3.2.1

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

— управлінську документацію

од. зб.

400

1336

 

— документи особового походження

од. зб.

док.

 

 

 

 

 

— кіно документи

од. обл..

 

 

 

— фотодокументи

од. зб.

 

 

 

— фотодокументи

од. зб.

 

 

 

— відео документи

од. обл.

 

 

3.2.2.

Погодження ЕПК описів справ

з особового складу

од. зб.

           

150

 

           987

 

номенклатур справ

Номенкл.

700

10/ 1606

 

Акти про вилучення для знищення справ

Стаття

800

9/1808

3.3.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архіві:

 

 

 

 

— управлінської документації

од .зб.

 

 

3.5

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах, організаціях в зоні комплектува

ння архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 

 

 

3.5.1

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

Комплексних

 

перевірян.

4

4

 

Контрольних

 

перевірян.

3

-

3.5.3

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб:

 

 

 

 

— кількість проведених семінарів

(курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою;

Семінар

курси

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

— кількість слухачів. які взяли участь у семінарах (курсах);

Слухач

 

 

23

 

 

— кількість проведених семінарів

(курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, до яких залучалися працівники архівної установи

Семінар

Курси

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4.

Використання інформації документів Національного архівного фонду

 

 

 

4.1.

Ініціативне інформування

Документ

-

2

4.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

— тематичних

 

Запит

із поз. рез.

 

20

 

117/111

 

— соціально-правового характеру:

 

156

 

 

Надійшло

Запит

 

528

 

Виконано

 

Запит

із поз. рез.

 

 

528/ 415

 

 

з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів

відповідь

 

            10

 

         11

 

— кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі

звернення

 

 

15

 

 

18

4.3.

Підготовка:

 

 

 

 

— виставок документів

Виставка

2

3

 

— радіопередач

ра­діо­переда­ча

1

1

 

— телепередач

те­ле­передача

 

 

 

— публікацій у пресі

Публікація

 

 

4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

— громадян України;

— іноземних громадян ;

Користувач

 

 

15

 

 

20

 

 

— кількість виданих справ

справа

40

120

5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

 

 

 

5.1.

 Приміщення:

 

 

 

 

— заміна приміщень

будівля

кВ. м

 

 

 

— отримання додаткових приміщень

будівля

кВ. м

 

 

5.2.

Ремонт приміщень

будівля

кВ. м

 

 

5.3.

Збільшення протяжності

стелажного обладнання

(стелажних полиць)

будівля

пог. метр

 

 

 

 

5.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

— пожежної

будівля

 

 

 

— охоронної

будівля

 

 

5.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

— пожежної

будівля

 

 

 

— охоронної

споруда

 

 

5.6.

Встановлення /ремонт автоматичних систем пожежегасіння

Встановл.

Ремонт

 

 

5.7.

Встановлення /ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

Встановл.

Ремонт

 

 

5.8.

Об­роб­лення де­ре­в’я­них кон­стру­к­цій во­г­не­за­хи­с­ним роз­чи­ном

 

Будівля

пог. м

 

 

 

Наверх ↑