Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-Зм) за II квартал 2018 року