Впровадження профілактичних заходів на підприємстві - основа для попередження виробничого травматизму

Версія для друкуВерсія для друку

Поняття «виробнича небезпека» здається цілком очевидним. У традиційному значенні, виробнича небезпека – це загроза життю і здоров'ю людей. Вона зустрічається на кожному етапі виробничого процесу, від переробки сировини, до її утилізації. Отже, у вузькому сенсі виробнича небезпека – це неполадки, збої і неприйнятні побічні ефекти функціонування технологічних систем. Однак у більш широкому значенні – виробнича небезпека складається з кількох чинників, будучи результатом взаємодії промислових систем, працівників і довкілля в різних комбінаціях і з різним результатом.
На жаль, найчастіше нещасні випадки на виробництві сприймаються як працівниками так і їх керівниками як проста випадковість, а постраждалі сприймаються, мов жертви. Але розглядаючи нещасні випадки на виробництві більш детально можна зробити висновок, що небезпека виникає не раптово, не відразу, а розвивається поступово. На першій стадії відбувається накопичення протиріч, які переростають у систематичне порушення правил безпеки під час проведення робіт. А вже на другий стадії відбувається травмування людини за порівняно стислий період часу. Тому травмування потрібно попередити ще на першій стадії.
Встановлено, що надмірний темп роботи (поспіх) викликає в працівника концентрацію на чомусь одному, тобто на виконуваній роботі, не сприймаючи назрівання небезпеки. Тому треба всіляко боротися з ситуаціями авральної роботи на виробництві, недопущення так званого поспіху.
Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку – тим швидше безпечними стануть умови його праці, а це і є ключовим чинником профілактики травматизму на робочих місцях. Боротьбу з травматизмом слід починати з організаційних заходів. При постановці цілі й видачі завдання на проведення необхідної роботи слід звернути особливу увагу на можливість виникнення небезпечних ситуацій. Тому особливо актуальним стає якісне проведення на підприємстві трьохступеневого контролю стану охорони праці, та недопущення формалізму при проведенні інструктажів та навчання з питань охорони праці працівників. Навчити працівників виявляти до початку і під час роботи наявні небезпечні ситуації – одна з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму.
Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань були, є і повинні залишатися важливими та актуальними на будь-якому підприємстві. Підвищена увага до проблем безпеки праці пояснюється тим, що незважаючи на заходи, які вживаються роботодавцями, рівень виробничого травматизму в цілому залишається на високому рівні.
Незважаючи на роботу, яка проводиться як працівниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків, так і керівниками підприємств, установ тощо, ризик травмування та професійної захворюваності на багатьох робочих місцях залишається доволі високим, а тому забезпечення належного рівня роботи з питань охорони праці на кожному підприємстві, в установі, організації має стати справою честі для роботодавців, адже безпечні умови праці - це життя та здоров'я працівників.

Страховий експерт з охорони праці відділення ВДФССНВ ПЗУ
у Глобинському районі
Яременко Д.А.

Наверх ↑