Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Сектор економічного розвитку та торгівлі Глобинської районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1. Аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку району; визначає пріоритети економічного і соціального розвитку; розробляє напрями структурно-інвестиційної політики та готує пропозиції керівництву районної державної адміністрації, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, підвищення рівня життя населення.

2. Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних зв’язків.

         3. Забезпечує реалізацію державної цінової політики.

4. Інформує громадськість щодо мети та досягнень економічного і соціального розвитку району.

5. Забезпечує реалізацію в районі державної регуляторної політики.

6. Виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району, а саме:

6.1. Бере участь у розробці стратегії розвитку району та розробляє довгострокові програми розвитку.

6.2. Готує прогнози економічного і соціального розвитку району на середньо- та короткостроковий періоди.

6.3.Розробляє і подає Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації пропозиції до проекту обласної програми економічного і соціального розвитку на черговий рік;

7. Готує пропозиції, спрямовані на виконання рішень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо розвитку економіки і проведення економічних реформ, вживає заходів для їх реалізації.

8. Бере участь у розробці завдань та пропозицій щодо соціального захисту населення, в розробленні програм зайнятості та використання трудових ресурсів.

10. Розробляє пропозиції стосовно обсягів продукції (робіт, послуг), що підлягає поставці для державних потреб, а також обсягів продукції (робіт, послуг) для потреб району.

11. Сприяє розвитку на території району конкуренції, ринкової інфраструктури, бере участь у реалізації антимонопольної політики.

11. Сприяє реалізації державної регуляторної політики, розвитку підприємництва на території району, в тому числі у галузі заготівлі вторинної сировини, зокрема металобрухту.

13. Сприяє організації виставково-ярмаркової діяльності.

14. Сприяє створенню і функціонуванню в районі підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку району додаткових матеріальних та трудових ресурсів.

15. Здійснює методичне керівництво економічною роботою в районі, координує роботу  органів місцевого самоврядування з питань методики розроблення програм економічного і соціального розвитку району, забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих галузевих програм.

16. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань економічного і соціального розвитку територій, зміцнення їхньої матеріально-фінансової бази.

17. Бере участь у розробці мобілізаційних питань, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки відповідних галузей.

18. Взаємодіє з іншими місцевими органами виконавчої влади у сфері забезпечення державного регулювання торгівлі і побутового обслуговування населення району.

19. Залучає у порядку, визначеному законодавством, підприємства, установи і організації до участі у розвитку торговельного та побутового обслуговування населення району.

20. Бере участь в організації ярмарків на районному рівні.

21.Бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території району, пов’язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку.

22. Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі всіх форм власності  норм і правил торгівлі.

23. Надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу.

24.Бере участь у проведенні районних нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів, їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, підвищення рівня культури обслуговування населення та координації цієї діяльності.

25. Розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та звернення суб’єктів господарювання, громадських організацій, засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до компетенції відділу, приймає щодо них рішення, розглядає звернення громадян, підприємств, організацій та установ, проводить прийом громадян.

26.Вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

27. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на сектор завдань.

 

Наверх ↑