Розробляємо інструкцію з охорони праці

Версія для друкуВерсія для друку

Що таке інструкція з охорони праці?
Відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9, інструкція з охорони праці — це нормативний акт, який містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду чи за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника (роботодавця) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.
Хто розробляє інструкції?
Інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві, розробляють на основі чинних нормативно-правових актів з охорони праці, примірних інструкцій, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній і ремонтній документації виробників устатковання, яке використовується на певному підприємстві. Інструкції затверджує роботодавець. Вони мають містити лише ті вимоги стосовно охорони праці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві.
До інструкцій з охорони праці на виробництві причетна й служба охорони праці, а саме:
— складає за участю керівників підрозділів підприємства пере¬ліки професій, посад, видів робіт, на які треба розробити інструкції з охорони праці;
— надає методичну допомогу під час їх розроблення;
— забезпечує підрозділи інструкціями з охорони праці;
— бере участь у розробленні інструкцій з охорони праці;
— контролює наявність у підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад, видів робіт і слідкує за вчасним внесенням до них змін.
Хто контролює виконання інструкцій?
Постійний контроль за дотриманням пра¬цівниками підприємства вимог інструкцій загалом покладається на роботодавця.
Громадський контроль за дотриманням усіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених осіб і професійні спілки в особі виборних органів і представників.
Вимоги до розроблення інструкцій

В інструкціях мають бути такі розділи:
— загальні положення;
— вимоги безпеки перед початком роботи;
— вимоги безпеки під час виконання роботи;
— вимоги безпеки після закінчення роботи;
— вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Матеріали, які доповнюють основну частину інструкцій, ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, можна розмістити в розділі «Додатки». У цьому ж розділі можна навести перелік нормативних актів, на підставі яких розроблено інструкцію.
Вимоги інструкцій викладають відповід¬но до послідовності технологічного проце¬су, з урахуванням умов, у яких виконується цей вид робіт.
ВАЖЛИВО!
Загальне керівництво розробленням (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця. Роботодавець несе відповідальність за організацію вчасного розроблення (перегляду) та забезпечення всіх працівників інструкціями.
Інструкції видають працівникам на руки безпосередні керівники робіт під підпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первин¬ного інструктажу або вивішують на робочому місці.
Переглядають інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві, в терміни, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці.

Телефони відділення з питань роботи з роботодавцями та з питань охорони праці на підприємствах, розслідування та ведення обліку нещасних випадків, призначення та здійснення страхових виплат, соціальних послуг Фондом потерпілим на виробництві
тел.(факс) 05365 27030, 05365 26555
моб.тел. 050 045 36 81, 096 190 45 35

                                                                                                                             Страховий експерт з охорони праці відділення

ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі
Яременко Д.А.

Наверх ↑