Реалізація громадянами конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування

Версія для друкуВерсія для друку

У статті 40 Конституції України визначено право кожного громадянина України направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Право на звернення забезпечує громадянам можливість відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними і громадськими справами, впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій.

Законом України "Про звернення громадян" прямо забороняється:

- направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються;

- відмовляти в прийнятті та розгляді звернень, поданих у встановленому порядку і належним чином оформлених;

- відмовляти в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Для об'єктивного і вчасного розгляду звернень цей Закон надає громадянам певні права (стаття 18), покладає на органи державної влади, установи, підприємства, організації, посадових осіб відповідні обов'язки (стаття 19), передбачає заходи юридичної відповідальності, які можуть застосовуватися до суб'єктів, на яких покладено розгляд звернень громадян, у разі порушення ними законодавства про звернення (статті 24, 25). Ці права, обов'язки і заходи юридичної відповідальності є елементами механізму, що створює правові гарантії права на звернення.

Так, громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, об'єднань громадян, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

- знайомитися з матеріалами перевірки;

- подавати додаткові матеріали;

- користуватися послугами захисника;

- отримати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи, у свою чергу, мають відповідні обов'язки, визначені Законом України "Про звернення громадян", зокрема: об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; скасовувати або змінювати оскаржувані незаконні рішення, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій; забезпечувати поновлення порушених прав; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; вживати заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів.

Наверх ↑