Районна Програма зайнятості населення на 2013-2017 роки

Версія для друкуВерсія для друку

ПАСПОРТ
районної Програми зайнятості  населення на 2013- 2017 роки

1. Ініціатором розроблення Програми є управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації.
2. Дата, номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми: 22.02.2013 №42 розпорядження голови райдержадміністрації «Про розроблення районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року».
3. Розробник Програми - управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації.
4. Співрозробники - управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації, районний центр зайнятості, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації.
5. Відповідальний виконавець - управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації, районний центр зайнятості.
6. Учасники програми: управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації, районний центр зайнятості, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі, Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ, відділ культури, спорту і туризму райдержадміністрації, відділ статистики у Глобинському районі.
7. Термін реалізації програми: 2013 - 2017 роки.
8. Джерела фінансування: Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти місцевих бюджетів, кошти підприємств, установ та організацій району. Фінансування з районного бюджету не потребує.

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Районна програма зайнятості населення на 2013- 2017 роки розроблена на виконання завдань, визначених Законами України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці», відповідно статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Програма розроблена, виходячи з основних параметрів економічного розвитку району в 2012 році. Враховує динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району, результати опитувань провідних підприємств і організацій щодо перспектив їх розвитку в 2013-2017 роках, пропозиції галузевих управлінь райдержадміністрації, виконкомів Рад, районного центру зайнятості, профспілкових організацій та об’єднання роботодавців щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення.
Реалізація програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.
Фінансування заходів районної програми зайнятості населення буде здійснюватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств, для яких виконуються роботи та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Забезпечення зайнятості населення є одним з пріоритетів розвитку району.
Головними напрямками в реалізації державної політики у сфері зайнятості в районі є:
– працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця – 103%;
– надання профорієнтаційних послуг незайнятим громадянам – 100 %;
– громадські роботи – 100%;
– профпідготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 103%.
За 2012 рік послугами державної служби зайнятості скористалися 4464 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що становить 105 % до попереднього  року. На обліку у державній службі зайнятості на 1 січня 2013 року перебувало 1639 незайнятих громадян ( на 01.01.12 р. – 1269 незайнятих громадян). За звітний період роботу за сприяння служби зайнятості отримало 1571 особа (річне завдання по працевлаштуванню виконане на 108 %).
Потреба підприємств, установ, організацій у працівниках станом на 01.01.2013 р. у порівнянні з минулим роком зменшилась і складає 33 вакансії.
Частину заявок по комплектуванню кадрів служба зайнятості задовольнити не в змозі в зв’язку з відсутністю необхідних спеціалістів на ринку праці та неможливістю перенавчання чи підвищення кваліфікації. Такими спеціальностями являються, ветеринар, електрик, електрогазозварник, машиніст крана автомобільного, екскаваторник , лікар ветеринарний . Специфічною рисою стає те, що більша кількість вакансій по м. Глобине , а основна маса безробітних - це сільське населення. А також дисбаланс викликається підвищеними вимогами роботодавців до претендентів на виставлені вакансії: вимоги до додаткових знань, стажу роботи, висока кваліфікація робітників при мінімальній заробітній платі і т. д.
Протягом 2012 року створено 924 нових робочих місця, що становить 168 % до річного плану (550), в тому числі за рахунок юридичних осіб – 489, фізичних осіб підприємців – 302 та зареєстровано 133 суб’єктів підприємницької діяльності. Протягом року найбільше створено робочих місць у юридичних осіб: у сільському господарстві - 316 робочих місць; у переробній промисловості - 111 місць. Для найманих працівників у фізичних осіб підприємців найбільше робочих місць створено в торгівлі.
Для забезпечення якості та результативності послуг роботодавцям та налагодження партнерських стосунків з ними, застосовуються різноманітні форми співпраці з роботодавцями. Акценти в цій роботі зроблені на досягненні зацікавленості роботодавців, у співробітництві зі службою зайнятості та активізації залучення до співпраці роботодавців сфери малого та середнього бізнесу.
На  оплачувані  громадські  роботи залучено 1250 безробітних  громадян,  з них  1114 – у галузі «Державне управління», 46 - у галузі «Будівництво».
Не залишаються поза увагою громадяни, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Протягом 2012 року на обліку районного центру зайнятості перебувало 535 осіб, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці і підпадають під 5% квоту, що становить 12 % від загального ринку праці. Їх кількість в порівнянні з 2011 роком зменшилася на 66 осіб.
Для даної категорії громадян на підприємствах, установах та організаціях району в 2012 році заброньовано 65 робочих місць. Протягом 2012 року працевлаштовано 125 осіб, із них, на заброньовані робочі місця – 46 осіб, в т.ч. 20– жінки, які мають дітей віком до 6 років, 10 випускників ЗОШ, ПТУ і ВУЗів, 11 осіб перед пенсійного віку.
За 2012 рік у районному центрі зайнятості перебувало 106 осіб з інвалідністю, 30 з них працевлаштовані і 6 направлено на навчання , 23 працювало на громадських роботах.
Професійним навчанням охоплено 407 безробітних, 362 із них працевлаштовані.
Крім вище перелічених  позитивних досягнень  в районі мають місце деякі проблеми, які потребують усунення а саме:
- збереження значної питомої ваги населення з низьким рівнем доходів та підприємств з низьким рівнем заробітної плати;
- наявність нелегальних трудових відносин та «тонізація» економіки;
- вивільнення значної кількості трудового населення на селі;
- невисокі темпи створення нових робочих місць на селі;
- низький рівень мобільності населення в плані переміщення по району, до наявних робочих місць;
- низький трудовий потенціал осіб, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості;
- припинення господарської діяльності та зменшення кількості найманих працівників у  юридичних осіб та  у фізичних осіб підприємців.

ІІ. Визначення мети Програми

Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на проведення державної політики зайнятості щодо забезпечення продуктивної зайнятості на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, розвиток підприємницької діяльності та самозайнятості населення, створення нових та збереження існуючих робочих місць, посилення взаємодії з роботодавцями і надання їм фінансової підтримки, регулювання процесів на ринку праці, запобігання виникненню осередків масового та довготривалого безробіття, сприяння зайнятості сільського населення, реалізація додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, працевлаштування інвалідів, соціальний захист безробітних.

ІІІ. Обґрунтовування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи Програми

Основним завданням Програми зайнятості є:
- оцінка стану регіонального ринку праці та прогнозних параметрів трудового потенціалу, створення та збереження робочих місць;
- сприяння розвитку підприємництва, самозайнятості, сімейного бізнесу;
- подальший розвиток професійного навчання, з урахуванням потреб ринку праці, в т.ч. безпосередньо на робочому місці;
- здійснення координації зусиль органів виконавчої влади, роботодавців, служби зайнятості, пов’язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці.
Джерела фінансування: Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти місцевих бюджетів, кошти підприємств, установ та організацій району. Фінансування з районного бюджету не потребує.
Строки виконання програми 2013 -2017 роки.

ІV. Фінансове забезпечення виконання районної Програми
та очікувані результати

Програма зайнятості розроблена, виходячи з основних параметрів економічного розвитку району в 2012 році. Враховує динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району, результати опитувань провідних підприємств і організацій щодо перспектив їх розвитку в 2012 роках, пропозиції галузевих управлінь райдержадміністрації, виконкомів Рад, районного центру зайнятості, профспілкових організацій та об’єднання роботодавців щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення. В програмі враховані інтереси працівників сільської місцевості, зокрема заплановані заходи щодо створення робочих місць в сільських місцевостях за рахунок підприємств, а також шляхом створення об’єктів соціальної і культурної сфери.
Реалізація програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

- збереження існуючих та створення робочих місць;
- сприяння розвитку підприємництва, самозайнятості, сімейного бізнесу;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
- надання соціальної підтримки населенню, що шукає роботу, в тому числі безробітних, шляхом їх залучення до оплачуваних громадських робіт;
- потреба територіальних громад району у виконанні робіт, що мають суспільно-корисний характер;
- стабілізація ситуації на ринку праці району шляхом працевлаштування на оплачувані громадські роботи осіб, які тривалий час не працюють та не мають професії;
- створення умов для здобуття трудових навичок у молоді, в тому числі молоді, що вперше шукає роботу.  

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за координацією заходів щодо районної Програми зайнятості населення на 2013- 2017 роки здійснює управління праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації. Управлінням та відділам райдержадміністрації, установам, які визначені Програмою, забезпечити виконання відповідних заходів. Відповідальний виконавець щорічно в термін до 01 лютого надає у відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації інформацію про виконання заходів програми

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Глобинського району  за попередній період
                            
Робота структурних  підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування  на  протязі року спрямовувалася  на   виконання напрямів  Програми  економічного і  соціального  розвитку  району  на 2012 рік.
Дохідна частина бюджету району по  забезпеченню виконання  власних  доходів  виконана   на  106,8 %  при плані   62,1 млн.грн.  фактично надійшло    66,3 млн.грн.
Бюджет району по видатках за звітний період виконаний в сумі 177,7 млн.грн., що становить 97,6 % до уточненого плану асигнувань. Видатки на освіту склали  63,7 млн.грн. (або 98,1 % від запланованих), на охорону здоров’я –  32,2 млн. грн.(або 98,3 % від запланованих), соціальний захист – 49,7 млн.грн. (або 98,4 % від запланованих), культуру – 7,2 млн. грн.  (або 97,5 % від запланованих).
Розрахункову базу по збору платежів до Державного бюджету за 2012  рік  виконано на 125,2 % до прогнозних показників та на 134,1 % до  минулого року. 
До  місцевого  бюджету  мобілізовано  платежів на  загальну  суму  87,2     млн. грн., що на 14,9 %  більше  від  доведеного  завдання. Приріст  надходжень  до  місцевого  бюджету  в  порівнянні  з  минулим  роком  становить  28,5 %. 
  Протягом року стабільно працювали промислові підприємства.За  2012 рік  реалізовано  продукції  на  суму  1 млрд.569 млн грн. ( + 11,7   % до   2011 року )  
У  агропромисловому  комплексі  за  2012 рік об’єм  валової  продукції   сільського  господарства в  порівняних  цінах  склав 805,2 млн.грн., (88 % до 2011 року).  Валова  продукція  рослинництва  складає – 468,8 млн.грн.(79 % до 2011 року),   тваринництва –336,4 млн.грн.(105 % до 2011 року).  
Станом на 01.01.2013 зібрано зернових та зернобобових  всього –  177,9 тис.тонн, урожайність 39,3 ц/га., цукрового буряку - 256,7 тис.тонн, урожайність 560,8 ц\га, соняшнику – 26,8 тис. тонн, урожайність – 22,8 ц/га, сої – 40,1 тис.тонн., урожайність – 15,7 ц\га,  картоплі - 698 тонн., урожайність – 85,1 ц\га, овочів – 86 тонн, урожайність 61,4 ц\га..
  Під урожай 2013 року посіяно 14056 га (+2220га до 2011 р.) озимих  зернових культур, з них озимої пшениці 12640га (+1578га)., озимого жита 459га. (+199га), озимого ячменю 957 га. (+443га). Крім того посіяно 1000га. озимого ріпаку (-19га).
Під майбутній врожай підготовлено ґрунту на площі 57,4тис.га. в тому числі 5,0тис. га. глибокого зябу під посів цукрових буряків.
За 12  місяців  2012  року сільськогосподарськими  підприємствами вироблено молока 17,4  тис. тонн, що на 2,9  тис. тонн більше минулого року,  продуктивність дійного стада збільшилась на 627 кг. і становить 5431 кг. М’яса  вироблено 16,1 тис. тонн, що на 4,0  тис. тонн більше минулого року середньодобові прирости   на дорощуванні та відгодівлі ВРХ  становлять 568 грам, свиней 518 грамів. М’яса   реалізовано на забій 11,1  тис. тонн, що на 2,5тис.тонн   більше минулого року. В порівнянні з минулим роком  поголів’я  великої  рогатої  худоби  по району збільшилось на 69  голів, в тому числі  корів зменшилось на 55 голови і становить 6918 голови в тому числі 3156 голів корів. Поголів’я  свиней становить 111880  голів в тому числі основних  свиноматок 10165 голів. У порівняні з минулим роком  поголів’я свиней збільшилось на 54334  голови. У господарствах  району утримується 2693 голови птиці, що на 538 голови менше минулого року,  яєць вироблено 36  тис. штук, що на 9 тис. штук менше минулого року.
Станом на 1 січня 2013 року сільськогосподарськими підприємствами укладено 7 кредитних угод на загальну суму 120,1 млн.грн.
Станом на 01.01.2013 року, нараховано 51,5 млн. грн. орендної плати за оренду земельних часток (паїв), що на 21,5млн.грн більше ніж в 2011 році, фактично виплачено  51,5 млн.грн., (100,0 %): коштами – 23,5млн.грн., послугами – 0,2 млн.грн., зерном – 24,7 млн.грн. (13,9тис. т.), іншою продукцією – 3,1 млн.грн. Середній розмір орендної плати станом на 01.01.2013 р. по господарствах які, звітуються складає 5,0 % від вартості нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
  Станом  на 01.01.2013 заборгованість з  виплати заробітної  плати  на     підприємствах району   становила 62,3 тис.грн. (Глобинська філія райавтодор).
Середньомісячна заробітна плата працівників склала 2535 грн. (119,4 % до 2011 року та 89 % до середнього рівня по області).
  За  2012 рік соціальними послугами  державної  служби  зайнятості   скористалися 4464 незайнятих  трудовою  діяльністю   громадян, що становить 105 % до  2011 року.  На  обліку  у  державній  службі  зайнятості  на  1 січня 2013 року перебувало  1639  незайнятих  громадян, з  них  безробітних – 1553 особи. За звітний період роботу  за  сприяння  служби  зайнятості  отримала 1571 особа (річне  завдання  по  працевлаштуванню  виконане  на  108 %). 
          Протягом  2012 року  створено 791 нове  робоче  місце  та  зареєстровано 133 суб’єктів  підприємницької діяльності – фізичних осіб (168 % від завдання на 2012 рік).
На  оплачувані  громадські  роботи залучено 1250 безробітних  громадян,  з них  1114 – у галузі «Державне управління», 46 - у галузі «Будівництво».
Професійним  навчанням  охоплено 407 безробітних, 362 із них працевлаштовано, результативність 89 %.
Протягом звітного періоду отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності 9 безробітних громадян на суму 114,7 тис.грн.
   За  2012 рік  прийнято в експлуатацію  житла  загальною площею   2,4 тис. кв.м. (94,3 % до 2011 року).
Протягом 2012 року районним центром зайнятості забезпечено умови для проведення 32 конкурсних відборів для роботодавців району, 17 презентацій професій за участю роботодавців, 6 презентацій роботодавців. Потреба підприємств, установ і організацій у працівниках станом на 01.01.2013 складає 33 вакансії.
Протягом 2012 року центром зайнятості надано 15041 профорієнтаційних послуг 4290 особам, що складає 96% від кількості громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці
Основні  цілі  та  завдання  економічного  і  соціального  розвитку району викладені в програмі економічного  і соціального розвитку Глобинського району на 2013 рік, основних показниках економічного і соціального розвитку району на 2014-2015 роки. Головною  метою  розвитку  регіону  буде  забезпечення виконання показника валової  доданої вартості  у  розмірі 960 млн.грн. на  основі  модернізації економіки,а саме  через залучення  інвестицій, виробництво конкурентоспроможної продукції, здійснення заходів направлених на покращення фінансової діяльності суб’єктів господарювання, проведення комплексу заходів, направлених на підвищення рівня заробітної  плати; вирішення  проблем  зайнятості  та  розвиток  малого  бізнесу. Основними факторами соціально-економічного зростання будуть:
1.Зростання економічної активності населення за рахунок стабільної роботи підприємств району, зменшення кількості безробітних та створення нових робочих місць.
2.Модернізація, удосконалення та постійне оновлення обладнання і технологій на промислових та сільськогосподарських підприємствах району. Зростання обсягу валової продукції сільського господарства на 1 % та обсягу  виробленої промислової продукції на 8,5%.
3.Реалізація у 2013 році вагомих для району інвестиційних проектів:
- будівництво новітнього першого в Україні біогазового комплексу на базі ВП «Глобинський цукровий завод» ТОВ фірма «Астарта-Київ» ( кошти ЄБРР кредит 12 млн.дол.США);
- будівництво на проммайданчику консервного заводу «Глобус» заводу  потужністю 700 т сої на добу (220 тис.т.сої на рік) вартістю 35 млн. дол. США та будівництво елеватора на 42 тис. тонн та сховищ готової продукції ( кошти Міжнародної Фінансової корпорації).
4.Впровадження  науково-технічних розробок у сільськогосподарське виробництво.
На  сьогодні  найбільшим  інвестором в  аграрний  сектор району  є ТОВ  Фірма « Астарта-Київ» ( об’єднує  8  с.г. підприємств). Фірма також є  інвестором ВП  Глобинський  цукровий  завод ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» та ТОВ  «Глобинський  переробний завод». В подальшому  очікується  подальший  розвиток  інвестованих підприємств, впровадження  інновацій  на підприємствах.
Також  в  районі  працюють інвестиційні  компанії ТОВ « Арніка» (об’єднує  5  господарств),ТОВ «Кернер»( об’єднує 2 господарства), ТОВ «ВОЛАР» (об’єднує 2  господарства). Компанії  нарощують  потужності, розширюють  сферу  діяльності, що  в  перспективі  сприятиме  зайнятості  населення.
В  сільському  господарстві  основними  напрямками  діяльності  будуть:
 створення конкурентоспроможного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки регіону;
 збільшення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок застосування інтенсивного напрямку розвитку галузі та дотримання структури посівних площ;
 розширення інфраструктури аграрного ринку та сільської місцевості;
 підвищення зайнятості сільського населення за рахунок розширення виробництва;
 збільшення поголів’я худоби ( за  рахунок  власного  відтворення  та  закупівлі  племінних  телиць) та виробництва  конкурентоспроможної тваринницької продукції.
На  протязі  2008-2012 років значні  інвестиційні  кошти залучаються у  розвиток  підприємства НВП « Глобинський  свинокомплекс», саме: введено в експлуатацію комбікормовий завод, в с.Бабичівка відкрито 2 приміщення по дорощуванню свиней на 11 тис.голів.,в с. Гриньки   введено в дію відгодівельник по відгодівлі свиней на 44 тис. головомісць, в с.Жовтневе введено в дію репродуктор на 5 тис.голів свиноматок. На перспективу можливе будівництво свиноферми у селищі Градизьк.
ТОВ фірма «Астарта-Київ» впроваджує  такі інвестиційні проекти. Розпочато будівництво новітнього першого в Україні біогазового комплексу на базі ВП «Глобинський цукровий завод». З пуском у роботу цеху по утилізації жому потужністю 1200 т\добу буде створено 20 додаткових робочих місць.     В 2012 році розпочато реалізацію проекту з переробки сої, яким передбачено будівництво заводу в м.Глобине потужністю 700 т сої на добу (220 тис.т.сої на рік). Щорічний обсяг виробництва шроту з високим вмістом протеїну становитиме до 160 тис.т на рік, соєвого масла – 40 тис т, гранульованої оболонки – 9 тис.т. Для будівництва заводу з переробки сої буде використано проммайданчик консервного заводу «Глобус». Окрім переробних потужностей проект передбачає будівництво елеватора на 42 тис.т та сховищ готової продукції. Планується, що завод розпочне роботу в серпні-вересні 2013 року.  Буде створено 180  нових робочих місць. Довгострокове фінансування проекту буде забезпечено Міжнародною Фінансовою корпорацією  (35 млн.дол.США).  Розвиток харчової промисловості Глобинщини   очікується через залучення на підприємствах галузі кредитних ресурсів, інвестицій (в основному власні кошти підприємств ), впровадження прогресивних технологій, технічне переоснащення діючих потужностей. Група компаній «Глобине» працює над наступними інвестиційними проектами. В 2013 році планується будівництво та введення в дію цеху по утилізації відходів на ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» потужністю переробки 50-100 куб.м. відходів на добу з біогазовою станцією потужністю 2,5-6,0 тис.куб.м. біогазу на добу, що забезпечить переробку відходів на біогаз з використанням для власних потреб. Буде створено 3 нових робочих місця, буде використано 1,5 млн.грн. В поточному році на ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» планується будівництво третьої черги цеху по виробництву м’ясних напівфабрикатів. Очікується фінансування в сумі 60 млн.грн. та створення 10 нових робочих місць.
Значна  увага  приділятиметься розвитку  підприємництва. Підтримка  розвитку  малого  підприємництва в  районі  через реалізацію Програми  розвитку  малого  підприємництва  на  2013-2014 роки  дасть  змогу забезпечити  зайнятість  населення  району  та створити додатково  близько 400  нових  робочих  місць.
Очікується покращення розвитку  будівельної  галузі  в  районі, що дасть змогу наростити обсяги будівельних робіт та створити нові робочі місця. 
           На протязі 2013 року Глобинський районний центр зайнятості очікує звернення незайнятих громадян за сприянням у працевлаштуванні в кількості 4650 осіб. З них планується залучити :
- до участі в оплачуваних громадських роботах не менше 1260 осіб;
- до професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації не менше 417 осіб;
- надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг не менше 9230 особам.
         Протягом 2013 року передбачається працевлаштувати не менше 1585 осіб, в тому числі з числа безробітних – 1420 осіб, шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності – 13 осіб.
Впродовж 2014 року очікується реєстрований ринок праці на рівні 4450 осіб, з них до участі в оплачуваних громадських роботах буде залучено не менше 1302 осіб, з числа безробітних, надаватимуться профорієнтаційні та профконсультаційні послуги не менше 9012 особам, до професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації буде залучено не менше 419 осіб, працевлаштовано 1600 осіб, в тому числі, шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності – 14 осіб.
На протязі 2015 року очікується реєстрований ринок праці на рівні 4427 осіб, з них до участі в оплачуваних громадських роботах буде залучено не менше 1302 осіб, з числа безробітних, надаватимуться профорієнтаційні та профконсультаційні послуги не менше 9100 особам, до професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації буде залучено не менше 421 особа, буде працевлаштовано 1619 осіб, в тому числі шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності – 15 осіб.
Протягом 2016 року очікується реєстрований ринок праці на рівні 4295 осіб, з них до участі в оплачуваних громадських роботах буде залучено не менше 1302 осіб, з числа безробітних, надаватимуться профорієнтаційні та профконсультаційні послуги не менше 9202 особам, до професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації буде залучено не менше 423 особи, працевлаштовано 1638 осіб, в тому числі шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності – 16 осіб.
Впродовж 2017 року очікується реєстрований ринок праці на рівні 4272 осіб, з них до участі в оплачуваних громадських роботах буде залучено не менше 1312 осіб, з числа безробітних, надаватимуться профорієнтаційні та профконсультаційні послуги не менше 9201 особі, до професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації буде залучено не менше 425 осіб, працевлаштовано 1652 осіб, в тому числі шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для здійснення безробітними підприємницької діяльності – 16 осіб.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері

зайнятості населення до 2017 року

Найменування заходу

Виконавці

Строк викона-ння

Джерело фінансування

  1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1. Реалізувати комплекс заходів, спрямованих на підвищення економічної мотивації суб’єктів господарювання до створення  робочих місць, удосконалення системи відтворення робочої сили одночасно із збільшенням числа робочих місць.

На підставі моніторингового дослідження, проведеного відповідно Методики, затвердженої Постановою КМУ від 12.04.2006 № 512, з метою розширення прикладання легальної праці сприяти працевлаштуванню на нові робочі місця:    

 у 2013 році – 550;

у 2014 році – 550;

у 2015 році – 530;

у 2016 році -  530;

у 2017 році – 500 осіб

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,   районний центр зайнятості.

Протягом

2013-2017 років

 

1.2. Спрямувати організаційну  роботу на впровадження інвестицій-них програм, формування  сприятливого інвестиційного клімату для збереження та створення нових робочих місць з пріоритетним формуванням ринку прикладання праці в  сільській місцевості

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Протягом

2013-2017 років

 

1.3. З метою сприяння розширення сфери малого підприємництва в районі, збільшення рівня зайнятості у даній сфері, здійснювати постійний моніторинг стану та перспективності розвитку малого бізнесу.  Забезпечити:

 - створення сприятливого підприємницького              середовища за допомогою фінансових інструментів;

- виплату одноразової допомоги по безробіттю з метою залучення до трудової зайнятості шляхом орієнтації на започаткування підприємницької діяльності в сільській місцевості

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.4.  З метою активізації молодіжних підприємницьких ініціатив, оволодіння молоддю системою знань та умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу забезпечити проведення «Школи з основ підприємницької діяльності «Молодь обирає бізнес»

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.5. Забезпечити проведення інформаційних заходів з метою заохочення суб’єктів підприємницької діяльності до створення нових робочих місць, у тому числі через можливість отримання фінансової підтримки

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.6. Забезпечити проведення адресних семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність із залученням соціальних партнерів та підприємницьких структур

Районний центр зайнятості

 

 

Протягом 2013-2017 років

 

1.7. З метою розширення сфери застосування  праці  сприяти зайнятості сільського населення шляхом: відновлення роботи та проведення реконструкції ферм для утримання свиней та великої рогатої худоби, будівництва молочних та свинотоварних комплексів;

реалізації інвестиційних проектів на підприємствах харчової, переробної промисловості та розширення мережі ринкової інфраструктури

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,

Протягом

2013-2017 років

 

1.8. Забезпечити надання просвітницької та методичної підтримки жителям сільської місцевості у становленні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.   

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.9. Забезпечити надання дорадчих послуг з питань альтернативної зайнятості населення (сфера послуг, екологічний (зелений), сільський туризм, кролівництво, садівництво, ягідництво, квітництво та інші) та пошуку адекватних джерел зайнятості громадян з метою прикладання праці у сільській місцевості

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.10. З метою розширення можливостей застосування праці сільського населення у сфері народних художніх промислів сприяти розвитку туристичного кластеру шляхом проведення презентацій, конкурсів, майстер-класів майстрів ужиткового мистецтва (килимарства, художньої вишивки, лозоплетіння, гончарства і т.д.), засідань об’єднань творчих майстерень тощо

Відділ культури, спорту і туризму райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.11. Забезпечити проведення круглих столів, розміщення публікацій у засобах масової інформації щодо переваг, користі та перспектив зайнятості сільського населення у сфері сільського (зеленого) туризму та сприяння розвитку туристичної  інфраструктури на селі

Відділ культури, спорту і туризму райдержадміністрації районний центр зайнятості.

Протягом

2013-2017 років

 

1.12. Сприяти працевлаштуванню на вільні та новостворені робочі місця незайнятих громадян та безробітних, у тому числі шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.13. Забезпечити  тимчасову зайнятість населення, зокрема, сільського, шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Сприяти залученню на проведення зазначених робіт коштів місцевих бюджетів та роботодавців

Районний центр зайнятості

 

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцеві бюджети, кошти роботодавців

1.14. Сприяти створенню конкурентного середовища у сфері житлово-комунальних послуг. З метою забезпечення самостійної зайнятості населення, інших організацій з обслуговування та експлуатації житлового фонду продовжити роботу щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Відділ регіонального розвитку, містобудування архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.15. Спрямувати роботу обласної, районних та міських  робочих груп з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення на реалізацію заходів щодо підвищення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання за створення умов до легального прикладання праці з метою недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці

Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі,

Глобинське відділення Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції, районний центр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.16. Забезпечити захист прав найманих працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями

Територіальна інспекція з питань праці у Полтавській області

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.17. Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями вимог законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин та легалізації оплати праці

Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі,

Глобинська відділення Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції, районний центр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.18. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну, профконсультаційну роботу та заходи щодо професійної переорієнтації працівників підприємств, організацій та установ, в яких здійснюється вивільнення або масове звільнення працівників

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.19. Забезпечити проведення у засобах  масової інформації роз’яснювальної роботи, спрямованої на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення

Управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі,

Глобинська відділення Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції, районний центр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

1.20. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо порядку працевлаштування громадян, вивільнення, реєстрації трудових відносин з роботодавцями та соціальних гарантій у сфері оплати праці шляхом публікацій  та виступів на радіо і телебаченні

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.21. Проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо змін  чинного законодавства в засобах масової інформації та на Інтернет-порталі обласного центру зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.22. Проведення  інформування випускників загальноосвітніх шкіл про потребу ринкоутворюючих підприємств області в кадрах шляхом проведення професійноспрямованих екскурсій безпосередньо на виробництві

Відділ освіти, сім’ї та молоді спільно з загальноосвітніми навчальними закладами

 

Протягом

2013-2017 років

 

1.23. Забезпечити системне проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, навчання методам пошуку роботи безробітних, за реєстрованих у центрах зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.24. Забезпечення надання профорієнтаційних послуг населенню різних вікових категорій незайнятих громадян, особливо молоді, особам літнього та передпенсійного віку, формування додаткових стимулів щодо залучення у виробництво осіб зазначених категорій, жінок із  забезпеченням гендерної рівності

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.25. Забезпечити  проведення інформаційних семінарів для незайнятих громадян із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

1.26. Підвищити рівень мобільності профорієнтаційних послуг, використовувати сучасні інформаційно-комунікацій-ні технології та засоби зв’язку у процесі профорієнтаційної роботи

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

  1. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності

економічно активного населення

2.1. Здійснювати аналіз стану професійного навчання на виробництві з метою удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах, в установах і організаціях та  оптимізації формування трудового потенціалу

Управління праці та соціального захисту населення спільно з відділом статистики у Глобинському районі

Протягом

2013-2017 років

 

2.2. Здійснювати аналіз ситуації на ринку праці шляхом вивчення вимог роботодавців до рівня кваліфікації працівників, видів виконуваних робіт та визначення перспективних напрямів професійного навчання безробітних

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

2.3. Забезпечити проведення професійного навчання безробітних безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною формою навчання, через організацію навчання за інтегрованими професіями, впровадження сучасних технологій професійного навчання

Районний центр зайнятості

Протягом

 2013-2017 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.4. Здійснювати щорічно підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів сільського-сподарських підприємств з метою підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу та використання наявного трудового потенціалу  на базі:

- школи підвищення кваліфікації при Полтавському державному аграрному коледжі управління і права; Полтавського обласного навчально-консультативного центру “Агротехнік” .

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

2.5. Забезпечити проведення цільових семінарів на базі передових сільськогосподарських підприємств з питань впровадження у виробництво нових технологій у галузі тваринництва і рослинництва

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

2.6. Здійснювати професійне навчання безробітних з робітничих професій та напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу, сприяння повній та продуктивній зайнятості громадян, підвищення якості та  конкурентоспроможності робочої сили

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.7. Забезпечити оперативне задоволення потреб роботодавців шляхом професійного навчання безробітних під  конкретні замовлення, зокрема за індивідуальними формами та  шляхом стажування і впровадження курсів цільового призначення

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.13. Проводити професійну підготовку безробітних у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та на підприємствах, в установах, організаціях за направленням державної служби зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.8. Забезпечити професійне навчання незайнятих громадян за професіями та спеціальностями, які дають можливість займатися підприємницькою діяльністю

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.9. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років шляхом отримання ваучера з метою проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації для пріоритетних видів економічної діяльності

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.10. Забезпечувати професійне навчання визнаних безробітними осіб з інвалідністю з урахуванням потреб ринку праці, рекомендацій МСЕК, індивідуальних програм реабілітації з метою підвищення рівня зайнятості та конкурентоспроможності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-

обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

Фонд соціального захисту інвалідів

  1. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та

удосконалення регулювання трудової міграції

3.1. Забезпечувати виконання заходів Програми професійної орієнтації учнівської молоді Полтавської області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей

Районний центр зайнятості, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

3.2. Забезпечувати проведення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою формування мотивації до свідомого вибору професійної діяльності

Відділ освіти сім’ї та молоді райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

3.3. Забезпечувати  ефективне використання Програмно-апаратного комплексу “Профорієнтаційний термінал” при проведенні профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

Районний центр зайнятості спільно з відділом освіти сім’ї та молоді райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

3.4. Забезпечувати проведення цільових інформаційних семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми. Протидія неврегульованій трудовій міграції українських фахівців, проведення заходів щодо зменшення масового відтоку громадян України на роботу за кордон

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

3.5. Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

3.6. Проводити моніторинг процесу трудової міграції з метою підвищення рівня якісного забезпечення кадрами підприємств, організацій та установ відповідно до потреб ринку праці

Управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

  1. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

4.1. Сприяти працевлаштуванню на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) безробітної молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

4.2. Забезпечувати професійну переорієнтацію незайнятого населення, в тому числі молоді, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

4.3. Забезпечувати соціальну підтримку та трудову адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб у віці до 18 років з метою дотримання особами даних категорій права на працю та працевлаштування, підвищення конкурентно-здатності на ринку праці

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,

районний центр зайнятості, відділ освіти, сім’ї та молоді

Протягом

2013-2017 років

 

4.4. Забезпечувати взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань виявлення випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які станом на 1 вересня не навчаються та не працевлаштовані, з метою залучення молоді до подальшого професійного навчання та працевлаштування

Районний центр зайнятості

Відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

4.5. Забезпечити надання на належному рівні профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

4.6. Забезпечувати проведення  профорієнтаційної роботи з неповнолітніми особами, учнями з особливими потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування

Відділ освіти сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

4.7. Забезпечувати надання соціальних послуг з професійної орієнтації особам з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості області

Районний центр зайнятості

Протягом

 2013-2017 років

 

4.8. Сприяти соціальній і трудовій адаптації осіб з інвалідністю, підвищення стандартів адресного обслуговування, в тому числі шляхом ефективної апробації та подальшого впровадження проектів  Моделі працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю України та Методології надання центрами зайнятості соціальних послуг людей з інвалідністю

Районний центр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років

 

4.9. Забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реалізації права осіб з інвалідністю на трудову зайнятість, соціальної захищеності та реалізацію інформаційно-організацій-них заходів з залученням роботодавців та осіб з інвалідністю (засідання круглих столів, ярмарки вакансій)

Районний центр зайнятості,

громадська організація інвалідів

Протягом

 2013-2017 років

 

4.10. Забезпечувати надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні

Районний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років

 

4.11. Забезпечувати моніторинг дотримання роботодавцями квоти працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Районний центр зайнятості

Протягом

2014-2017 років

 

 

Наверх ↑