Районна програма забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі на 2016-2019 роки

Версія для друкуВерсія для друку

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі на 2016-2019 роки

 

Паспорт програми

       Ініціатор розроблення програми – служба у справах дітей Глобинської районної державної адміністрації.

         Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми – розпорядження голови Глобинської райдержадміністрації від 01.02.2016 № 36 «Про розроблення районної програми забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі на 2016-2019 роки».

Розробник програми – служба у справах дітей Глобинської районної державної адміністрації.

Відповідальний за  організацію та реалізацію Програми: служба у справах  дітей Глобинської районної  державної  адміністрації.

Перелік організацій, які беруть участь у реалізації Програми: служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району.

        Термін реалізації Програми – 2016-2019 роки.

        Етапи реалізації Програми – 2016р., 2017р., 2018р., 2019р.

        Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього – 131 тис.грн.,  у тому числі: коштів районного, міського  бюджету - 40 тис.грн.; бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування- 55 тис. грн.;   кошти не бюджетних джерел - 36 тис.грн.

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

      

Питання виховання і захисту підростаючого покоління завжди є і будуть актуальними, адже діти - гарант самозбереження й поступу нації. Одним з критеріїв стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є кількість дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Завдяки активізації зусиль щодо поліпшення становища підростаючого покоління, створення умов для його гармонійного розвитку, у Глобинському районі щорічно зменшується чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ряд законів України, актів Президента України та Уряду держави закріпили пріоритетність сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування. Не дивлячись на значне збільшення кількості дітей, які проживають в сім'ях опікунів та піклувальників, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу традиційною формою влаштування дітей, які з різних причин втрачають можливість виховуватись в сім'ї, залишається їх утримання в інтернатних закладах. Після виходу із державного закладу переважна  кількість дітей має проблеми із адаптацією до навколишнього соціуму, передусім - це відсутність власного житла.

Також більшість дітей, які виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу  і перебувають на первинному обліку не забезпечені власним житлом.

Станом на 01.01.2016 на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 103 дитини – сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування, з яких 17 перебувають в державних закладах на повному державному забезпеченні. Забезпечені власним житлом 4 дитини, мають житло на праві користування  -  78 чоловік, з них 10 дітей мають житло у непридатному для проживання стані. Не мають житла і потребують забезпечення житлом -   21 дітей.

Згідно пункту 64 Порядку діяльності органами опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», райдержадміністрація за місцем походження дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням. За останні 5 років цей пункт не виконувався через відсутність необхідного фінансування.

 Прийняття Програми зумовлено необхідністю виконання законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про  охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»; від 26.04.2002 №564 «Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу»; від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

Мета та завдання

Створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб, з  їх  числа,  шляхом концентрації зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування щодо підготовки осіб  вказаної категорії до  самостійного життя та забезпечення їх власним житлом.

 

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення широкого доступу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до повного переліку соціальних послуг, інформації щодо працевлаштування, яка може покращити процес соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - випускників інтернатних закладів. 

2. Координація зусиль суб'єктів соціальної роботи: служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкомів міської, селищної, сільських рад на захист права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та осіб з їх числа  мати житло.

 3. Забезпечення збереження для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  та  осіб  з  їх  числа,  житла, що  належить  їм  на праві  власності або  праві  користування;

4. Надання допомоги у переоформленні житла на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Передбачення у бюджеті коштів на облаштування в районі  соціального  житла.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах на ці цілі, а також залучення коштів не бюджетних джерел.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити власним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі

 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

1. Отримати на початковому етапі повну інформативну картину про потреби дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, для з'ясування обсягів забезпечення їх власним житлом.

2. Соціально адаптувати та ресоціалізувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа - випускників інтернатних закладів.

3. Реалізувати механізм житлового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які не мали житла до влаштування в державні інтернатні заклади або на виховання в сім'ї громадян.

        4. Забезпечити житловими приміщеннями за місцем походження дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування, у разі відсутності у них житла після закінчення (припинення) їх перебування під опікою, піклуванням, у прийомних сім'ях, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

 

 

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

 

1. Проводити оцінку потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей Глобинської райдержадміністрації, щодо їх забезпечення власним житлом

 

Протягом терміну дії Програми

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району

 

2. Забезпечити ведення  персоніфікованого обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

 

Протягом терміну дії Програми

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

3. Забезпечити постановку на квартирний  облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню 16 річного віку, згідно  чинного  законодавства.

 

Протягом терміну дії Програми

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району

4.Забезпечити оновлення банку даних  осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників навчальних закладів.

Протягом терміну дії Програми

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 5. Надавати інформаційну допомогу в питаннях переоформлення житла на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Протягом терміну дії Програми

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконкоми міської, селищної та сільських рад району

 

6. Забезпечити набуття дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є спадкоємцями майна (житла), права спадщини на майно (житло) за законом та за заповітом

Протягом терміну дії Програми

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

7. Забезпечити збереження для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  та  осіб  з  їх  числа,  житла, що  належить  їм  на праві  власності або  праві  користування

 

Протягом терміну дії Програми

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад району

8.Рекомендувати провести відповідні заходи щодо виявлення безгосподарського житла та передачі його у власність територіальній громаді з подальшою  можливістю  надання його у користування особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло або повернення до наявного неможливе,  в зв’язку із непридатністю для проживання.

Протягом терміну дії Програми

 

Виконкоми міської, селищної та сільських рад району

9. Рекомендувати створити та облаштувати соціальне житло для надання, в разі потреби, тимчасового житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам  з  їх  числа.

 

Протягом терміну дії Програми

 

Виконкоми міської, селищної та сільських рад району

             10. Рекомендувати розробити та затвердити на сесіях відповідні Програми та передбачити кошти на їх виконання у відповідних місцевих бюджетах (згідно додатку 3).    

До 01.05.2016

 

Виконкоми міської, селищної та сільських рад району

 

 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль та координацію заходів щодо виконання Програми здійснює служба у справах дітей Глобинської райдержадміністрації. Відповідальний виконавець Програми раз на рік готує та подає до сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

 

 

Начальник служби у справах

дітей райдержадміністрації                                                    Н.В.Шушвал

(265)24282

ДолученняРозмір
dovidka_pro_stan_vikonannya_programi.pdf140.96 КБ
resursne_zabezpechennya_rayonnoyi_programi.pdf151.25 КБ
Наверх ↑