РАЙОННА ПРОГРАМА ”ВЛАСНИЙ ДІМ” НА 2017-2021 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

Визначення проблеми, на розв’язання якої

                                                                                           спрямована програма

 

Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним з найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села. Більша частина сільського житлового фонду не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності. Це створює неприйняті умови проживання молоді в сільській місцевості. Велика кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон в пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства, яке відроджується молодими кваліфікованими кадрами.

Обсяги будівництва житла на селі та його інженерного облаштування залишаються низькими, головним чином через відсутність у селян необхідних грошових надходжень. Оплата праці в сільському господарстві низька, а доходи від особистих селянських господарств дозволяють задовольнити лише найнеобхідніші потреби в харчуванні, промислових товарах і послугах. Майже 300 осель потребують газифікації,  50 житлових будинків – добудови.

 

                                    Мета Програми

 

Метою Програми є:

поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів, в тому числі і учасників АТО та членів їх сімей, шляхом надання їм кредитів для будівництва, добудови та реконструкції існуючого житла, придбання на вторинному ринку житлових будинків, інженерного облаштування житла;

розширення на території району інвестування в будівництво та придбання житла на селі, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями;

покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання пільгових кредитів молодим сім’ям та молодим спеціалістам.

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі

або території, строки (етапи) виконання програми

 

Реалізація Програми має пріоритетне місце в першочергових заходах щодо розвитку соціальної сфери села.

Програма надасть можливість довгострокового пільгового кредитування та покращити умови проживання сільських жителів.

Програма є головним засобом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі і сформує механізм кредитування фізичних осіб для спорудження, придбання та інженерного облаштування індивідуальних житлових будинків.

 

 

Програмою передбачено:

збільшити обсяги фінансування Програми з бюджетів всіх рівнів (державного, обласного, районних);

залучати кошти з нетрадиційних джерел фінансування (приватні підприємці, товариства та інше);

сприяти будівництву житла за економічними проектами з використанням енергозберігаючих технологій та матеріалів;

уточнення Правил надання довгострокових кредитів, збільшення граничної суми кредиту до 300 тис.грн. та розширення переліку категорій громадян, які мають право на отримання пільгового кредиту. Наприклад, ті, хто працює в містах районного підпорядкування в переробній галузі, в закладах освіти і охорони здоров’я, а також сільських жителів, які працюють в органах виконавчої влади, правоохоронних та судових органах.

 

Таблиця  № 1

 

 

Ресурсне забезпечення програми ”Власний дім”

в Глобинському районі на 2017-2021 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Одиниці виміру

Етапи виконання програми

Всього витрат

2017

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, всього*

тис.грн.

690

690

690

690

690

3450

в т.ч. за рахунок: Держбюджету

тис.грн.

230

230

230

230

230

1150

місцевих бюджетів всього

тис.грн.

460

460

460

460

460

2300

а)обласні

тис.грн.

230

230

230

230

230

1150

б)районний

тис.грн.

230

230

230

230

230

1150

 

Примітка: * - обсяги фінансування визначатимуться щорічно відповідно до показників та зазначені цілі, затверджені Законом України ”Про Державний бюджет України”, розпорядчими документами Кабінету Міністрів України, рішенням сесії обласної та районної рад

 

 

Перелік завдань і заходів програми

та результативні показники

 

Програма передбачає такі завдання:

надання довгострокових кредитів сільським сім’ям для фінансування спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла, терміном до 20 років (молодим сім’ям – на термін до 30 років);

будівництво інженерних мереж та благоустрій територій у районах масової забудови житла;

надання практичної допомоги та послуг позичальникам для будівництва житла та його інженерного забезпечення.

У першу чергу кредит надається:

забудовникам для завершення раніше розпочатого індивідуального житлового будівництва;

на будівництво та придбання житла – молодим спеціалістам, направленим працювати в сільську місцевість та працівникам бюджетної сфери;

короткострокові кредити в сумі до 15,0 тис.грн. терміном до двох років для спорудження /реконструкцію інженерних мереж, в тому числі пенсіонерам.

Сума кредиту визначається фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі до ста  п’ятдесят тисяч гривень для добудови будинку, 300 тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку та 200 тисяч гривень для придбання житла.

Надання фондом пільгових кредитів здійснюється з дотриманням умов, визначених у Правилах надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 (зі змінами).

За рахунок кредитів, наданих з бюджетів всіх рівнів та інших джерел, що будуть спрямовані на виконання Програми, зможуть покращити житлові умови більше 200 сільських сімей, побудувати та реконструювати 5 будинків загальною площею 367 квадратних метрів, придбати на вторинному ринку 6 будинків, провести газ та водопостачання в 189 сільських садибах (таблиці № 1, 2, 3).

Реалізація цільової програми ”Власний дім” надасть можливість:

поліпшити демографічну ситуацію та закріпити кадри в агропромисловому комплексі;

змінити структуру жителів села за віком (закріпити молодь у сільській місцевості);

підвищити авторитет органів місцевого самоврядування серед населення.

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми ”Власний дім”

в Глобинському районі на 2017-2021 роки

 

Таблиця 2

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування тис.грн.

Очікував ний результат

1

Надання довгостро кових кредитів сільським сім’ям для фінансування будівництва та придбання житла, спорудження інженерних мереж

Забезпечення спів фінансування кредитів Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

2017-2021

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

3450  

 

2017-690  

2018-690

2019-690

2020-690

2021-690

Введення житла 3,185тис.кв.м., купівля 6 будинків, газифікація 189 будинків

 

 

 

Координація та контроль за ходом

виконання Програми

 

Контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець. Відповідальний виконавець Програми один раз на рік до 1 лютого подає в сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

 

 

Зведена таблиця районної програми ”Власний дім”

в Глобинському районі на 2017-2021 роки

 

п/п

Назва сільської ради та сіл

Кількість розпочатого будівництва житла, буд.

Орієнтовна потреба в кредитах, в т.ч. купівля, тис.грн.

Потреба в газифікації житла, буд.

Вуличні газові мережі, км

Орієнтовна потреба в кредитах на газифікацію, тис.грн.

Загаль на потреба (4+7) тис.грн.

Потреба в кредитних коштах, тис.грн.

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Градизька селищна рада

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Ганнівка

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Середпілля

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

2.

Бабичівська

6

200

2

0,1

100

 300

60

60

     60

60

60

с.Бабичівка

1

100

1

0,05

          50

     150

30

30

30

30

30

с.Набережне

2

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Новобудова

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

с.Устимівка

3

100

1

0,05

50

150

30

30

30

30

30

3.

Борисівська

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Бориси

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Бугаївська

2

-

-

-

-

-

-

       -

 

-

-

с.Бугаївка

2

-

-

-

-

-

     -

       -

 

-

-

5.

Броварківська

-

-

-

        -

-

-

-

-

-

-

-

с.Броварки

        -

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

с.Кирияківка

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

с.Петрашівка

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

с.Пелехівщина

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

6.

Горбівська

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Горби

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Сидори

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Білоусівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Гриньківська

1

100

-

-

-

100

20

20

      20

20

20

с.Гриньки

1

      100

-

-

-

100

20

20

   20

20

20

с.Тимошівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

8.

Жуківська

1

100

2

0,2

 

30

130

26

26

26

26

26

 

с.Жуки

1

100

1

0,1

 

15

115

23

23

23

23

     23

 

с.Коломийцівка

 

 

1

0,1

 

15

15

3

3

3

3

       3

 

с.Павлівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Заможненська

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Заможне

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Глибоке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Землянківська

1

50

136

1,2

 

210

260

52

52

52

52

52

 

с.Землянки

1

50

5

0

 

25

75

15

15

15

15

15

 

с.Корещина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Малинівка

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

с.Радалівка

-

-

131

1,2

 

185

185

37

37

37

37

37

11.

Зубанівська

-

-

3

0,1

 

15

15

3

3

3

3

3

 

с.Зубані

-

-

3

0,1

 

15

15

3

3

3

3

3

 

с.Романівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Івановоселищенська

-

-

185

5,3

 

260

260

52

52

52

52

52

 

с.Іванове Селище

-

-

185

5,3

 

260

     260

52

52

52

52

52

 

с.Демченки

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

13.

Кринківська

5

300

-

-

 

-

300

30

30

30

30

30

 

с.Великі Кринки

5

300

-

-

 

-

300

30

30

30

30

30

 

с.Весела Долина

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Степове

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Сіренки

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Шевченки

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

14.

Куп’єватівська

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Куп’євате

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

-

 

с.Демидівка

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Лукашівка

-

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Майданівка

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

с.Манилівське

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

15.

Манжеліївська

7

200

-

-

 

-

200

40

40

40

40

40

 

с.Манжелія

6

200

-

-

 

-

    200

40

      40

     40

40

40

 

с.Ламане

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

16.

Обознівська

3

200

 

 

 

 

200

40

40

40

40

40

 

с.Обознівка

1

200

 

 

 

 

200

40

40

40

40

40

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

с.Жовтневе

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Багни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Гуляй Поле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Новий Виселок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Опришківська

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Опришки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Битакове озеро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Петрівська

1

-

5

0,05

65

65

13

13

13

13

13

 

с.Петрівка

1

-

5

0,05

65

65

13

13

13

13

13

 

с.Турбаї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Пирогівська

2

150

1

0,01

50

200

40

40

40

40

40

 

с.Пироги

1

150

1

0,01

50

200

40

40

40

40

40

 

с.Яроші

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Погребівська

6

300

6

0,07

150

450

    90

90

90

90

90

 

с.Погреби

6

300

6

0,07

150

450

90

90

90

90

     90

 

с.Канівщина

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Пузиківська

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Пузикове

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Махнівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Пронозівська

5

450

-

-

-

450

90

90

90

90

90

 

с.Пронозівка

3

300

-

-

-

300

60

60

60

60

60

 

с.Мозоліївка

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Кагамлик

1

150

-

-

-

150

30

30

30

30

30

 

с.Васьківка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Шушвалівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Пустовійтівська

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Пустовійтове

2

-

-

-

-

-

-

       -

      -

-

 

 

с.Балабушині Верби

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

 

24.

Святилівська

1

300

         4

       0,05

120

     420

84

84

84

84

   84

 

с.Святилівка

1

-

           -

       -

-

-

     -

-

-

-

-

 

с.Липове

2

300

4

      0,05

120

420

84

84

84

84

84

 

с.Проценки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

 

с.Струтинівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Федорівська

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

с.Федорівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

с.Попівка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Фрунзівська

2

100

5

-

           -

100

20

20

20

20

   20

 

с.Троїцьке

2

100

5

-

           -

100

20

20

20

20

20

 

с.Сиротенки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по району

49

2450

345

7,13

1000

  3450

690

      690

690

690

 690

 

 

 

Начальник відділу містобудування,

         архітектури, житлово-комунального                                                                                                        

          та цивільного захисту райдержадміністрації                                                                                                  В.О.Стьожка    

Наверх ↑