РАЙОННА ПРОГРАМА «Територіальна оборона» на 2016-2017 роки

Версія для друкуВерсія для друку

РАЙОННА ПРОГРАМА

«Територіальна оборона» на 2016-2017 роки у новій редакції

 

Додаток 1

   Районна Програма «Територіальна оборона» на 2016 2017 роки у новій редакції:

 

1.     Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Глобинський районний військовий комісаріат

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України»; Указ Президента України від 2 вересня 2013 року №471/2013 «Про Положення про територіальну оборону»; розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 20.04.2016 №156/23

3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Глобинський районний військовий комісаріат

5.

Відповідальний виконавець програми

Глобинський районний військовий комісаріат

6.

Термін реалізації програми

2016-2017 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет, бюджети територіальних громад району, селищної і сільських рад та інші джерела, не заборонені законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

2016 рік

2017 рік

3655351 грн.

3655351 грн.

8.1

коштів районного бюджету

938715 грн.

938715 грн.

8.2

коштів бюджетів територіальних громад району, міської (селищної) та сільських рад

 

 

8.3

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

2716636 грн.

2716636 грн.

9

Головний розпорядник коштів

Глобинська районна державна адміністрація

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території АРК, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна проблема в створенні (підрозділів) військових частин територіальної оборони району та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення району, боротьби з диверсійними розвідувальними групами та незаконно збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку в районі.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування підрозділів територіальної оборони, що формуються, з районного бюджету, сільських, селищного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

3. Мета програми

Метою Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів з районного, сільських, селищного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони щодо здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) військових частин територіальної оборони району, а саме:

дообладнання місць розміщення (підрозділів) військових частин територіальної оборони (обладнання кімнат зберігання зброї, спальних приміщень для особового закупівлі табірних наметів, обладнання місць для організації харчування в польових умовах, шанцевого інструменту для організації розміщення (підрозділів) військових частин територіальної оборони в польових умовах);

забезпечення індивідуальними засобами захисту, засобами харчування, речовим майном особового складу та спорядженням, в тому числі засобами індивідуального бронезахисту та засобами зв’язку, індивідуальними комплектами медичної допомоги;

створення бази мобілізаційного розгортання (підрозділів) військових частин територіальної оборони;

створення навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов’язаними, призначеними до складу (підрозділів) військових частин територіальної оборони, а саме:

обладнання місць проведення бойового злагодження (занять) з (підрозділами) військовими частинами територіальної оборони необхідним приладдям (інвентарем) для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок;

придбання макетів масогабаритних основних видів стрілецької зброї та ручних гранат, виготовлення мішеней для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат;

придбання учбового приладдя для проведення занять з військово-медичної підготовки.

виготовлення та друк наочної агітації та поширення у засобах масової інформації роз’яснювальних матеріалів щодо призначення та специфіки виконання завдань (підрозділами) військовими частинами територіальної оборони на території Глобинського району з метою створення позитивного іміджу служби в (підрозділах) військових частинах територіальної оборони. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми.

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) військових частин територіальної оборони, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов’язаними, призначеними до складу (підрозділів) військових частин територіальної оборони та проведення патріотичного виховання та роз’яснювальної роботи серед населення району.

Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення (підрозділів) військових частин територіальної оборони Глобинського району, які формуються Глобинським районним військовим комісаріатом.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, сільських, селищного бюджетів  та інших джерел, не заборонених законодавством.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2016 - 2017 років.

 

5. Напрями діяльності і заходи програми

Програмою передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо підготовки до створення (підрозділів) військових частин територіальної оборони Глобиннського району та їх матеріально-технічного забезпечення.

Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити особовий склад (підрозділів) військових частин територіальної оборони Глобиннського району необхідними засобами захисту, майном та спорядженням відповідно до існуючих норм згідно з потребами, організацію їх розміщення, харчування та підготовки.

 

6. Результативні показники

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є повне забезпечення матеріально-технічними засобами (підрозділів) військових частин територіальної оборони згідно з потребами з метою виконання в повному обсязі завдань, покладених на дані формування.

 

7. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Виконання заходів програми дозволить:

підвищити обороноздатність держави;

забезпечити умови для надійного функціонування місцевих органів державної влади (військового управління);

забезпечити посилення охорони важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, території і населення;

ефективно боротися з диверсійними групами та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями на території району;

підтримувати безпеку і правопорядок на території району;

підвищити ефективність робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

зменшити кількість загиблих та постраждалих серед мирного населення;

забезпечити виконання заходів правового режиму воєнного стану (в разі його введення);

в повному обсязі оснастити формування територіальної оборони району.

 

8. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Органом управління Програмою в районі є відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми.

Відповідальним за надання звітних матеріалів є відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. (термін подання звітності до 20 січня 2016 року, до 20 січня 2017 року).

Узагальнену інформацію про результати виконання заходів Програми Глобинський районний військовий комісаріат подає відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації до 10 січня 2016 року, до 10 січня 2017 року.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється районною державною адміністрацією.

 

Додаток 3

 

Ресурсне забезпечення районної програми

“Територіальна оборона” на 2016 – 2017 роки

                                                                                                                                      

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на

виконання програми

2016 рік

 

2017 рік

Всього витрат на виконання програми гривень

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

3655351

3655351

7310702

районний бюджет

938715

938715

1877430

бюджети територіальних громад району

 

 

 

кошти інших джерел

2716636

2716636

5433272

 

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи програми

 

з/п

Назва завдання

Перелік заходів

програми

 

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

 

Орієнтовні

обсяги фінан-сування,

гривень

Очікуваний результат

 

1.

Придбання засо-бів захисту, зв’язку, харчування, медичного майна, речового майна та спорядження.

закупівля засобів захисту, зв’язку, харчування, медичного майна, речового майна та спорядження.

2016 рік,

 

 2017 рік

Глобинський районний військовий комісаріат

Кошти районного бюджету, кошти бюджету територіальних громад району, кошти інших джерел, не заборонених законодавством

2700351

 

2700351

Забезпечення функціонування (підрозділів) військових частин територіальної оборони Глобинського району

2.

Обладнання місць розміщення, харчування, проведення бойового злагодження особового складу, кімнат зберігання зброї.

Закупівля предметів, матеріалів для обладнання місць розміщення, харчування, проведення бойового злагодження особового складу, кімнат зберігання зброї.

2016 рік,

 

2017 рік

Глобинський районний військовий комісаріат

Кошти районного бюджету, кошти бюджету територіальних громад району, кошти інших джерел, не заборонених законодавством

900000

 

900000

Забезпечення функціонування (підрозділів) військових частин територіальної обо-рони Глобинського району

3.

Створення бази мобілізаційного розгортання  та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять

 

 

Закупівля предметів, матеріалів для створення бази мобілізаційного розгортання  та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять, придбання канцелярського приладдя.

2016 рік,

 

2017 рік

Глобинський районний військовий комісаріат

Кошти районного бюджету, кошти бюджету територіальних громад району, кошти інших джерел, не заборонених законодавством

50000

 

50000

Забезпечення функціонування (підрозділів) військових частин територіальної оборони Глобинського району

4

Виготовлення та друк наочної агітації

 

Виготовлення та друк наочної агітації, роз’яснювальних матеріалів, щодо призначення та виконання завдань територіальної оборони на території Глобинського району

2016 рік,

 

2017 рік

Глобинський районний військовий комісаріат

Кошти районного бюджету, кошти бюджету територіальних громад району, кошти інших джерел, не заборонених законодавством

5000

 

5000

Забезпечення функціонування (підрозділів) військових частин територіальної оборони Глобинського району

Усього:

 

7310702

 

 

В.о. голови Глобинської районної державної адміністрації                                                                                                                     В.П.Молодчин

Наверх ↑