Районна програма подолання дитячої бездоглядності на 2017-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

РАЙОННА ПРОГРАМА

подолання дитячої бездоглядності

на 2017-2020 роки

Паспорт програми

Ініціатор розроблення програми – служба у справах дітей Глобинської районної державної адміністрації.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми – розпорядження голови Глобинської райдержадміністрації від  30.03.2017 № 166   «Про створення робочої групи по розробці проекту районної програми подолання дитячої бездоглядності на 2017-2020 роки», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

Розробник програми – служба у справах дітей Глобинської районної державної адміністрації.

Відповідальний виконавець Програми - служба у справах дітей Глобинської районної державної адміністрації.

Учасники Програми - служба у справах дітей Глобинської районної державної адміністрації, Глобинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, сім’ї та молоді Глобинської районної державної адміністрації, Глобинський ВП ГУ НП в Полтавській області.

        Термін реалізації Програми – 2017-2020 роки.

        Етапи реалізації Програми2017р., 2018р., 2019 р., 2020 р.

        Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього – 31,5 тис.грн.,  у тому числі: коштів районного бюджету – 31,5  тис. грн. 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

       Загальне поширення  в районі соціального сирітства, складовою якого є дитяча бездоглядність, зумовлено ухиленням батьків від виконання своїх обов’язків щодо дитини. Серед основних його причин асоціальна поведінка батьків, поширення алкоголізму та наркоманії, безробіття, економічна нестабільність, бідність. Діти, які покинуті батьками або самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров'я таких дітей постійно перебуває під загрозою.

На території Глобинського району продовжують розвиватися сімейні форми виховання та утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема шляхом усиновлення та направленням на виховання в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу регулюються Сімейним кодексом України. Тож, завдання сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині - сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї.

 

Мета та завдання

 

             Мета Програми полягає у подоланні дитячої бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

 

Основними завданнями Програми є:

 

запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;

застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

створення районного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в районному та місцевих бюджетах на ці цілі.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин бездоглядності;

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім’ї, дитячих будинках сімейного типу;

спрямувати роботу органів опіки і піклування з урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування дітей.

 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

 

зменшення кількості бездоглядних дітей;

проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей;

надання   комплексної   допомоги   сім'ям   з   дітьми,   зокрема   сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

 

 

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

1.     Забезпечити раннє виявлення, облік, соціальне інспектування та супровід сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                      

2.     Запровадити соціальні технології роботи з біологічними батьками, які не виконують виховних функцій, з метою усунення факторів, наявність яких унеможливлює проживання дітей в сім’ї.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Глобинський ВП ГУ НП в Полтавській області

 

3.     Забезпечити функціонування в пологовому  відділенні консультативного пункту для надання послуг матерям, які мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводу таких матерів.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

4.     Забезпечити ведення електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання у Єдиній інформаційно –аналітичній системі «Діти».

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації

 

5.     Забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї з дотриманням порядку влаштування дітей у відповідності до чинного законодавства.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації

 

 

6.     Сприяти організації та проведенню навчання осіб, які бажають взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

7.     Налагодити співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

8.      Проводити систематичні профілактичні рейди «Діти вулиці» та рейди по місцях дозвілля молоді, з метою виявлення порушення прав дітей. Забезпечити влаштування дітей на тимчасове перебування до центрів соціально - психологічної реабілітації дітей  області чи в сім’ї громадян.

 

Постійно

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Глобинський ВП ГУ НП в Полтавській області

 

9.     Забезпечити проведення районних заходів «Урок» з метою виявлення дітей, шкільного віку, які не навчаються.

 

Серпень - жовтень

Відділ освіти, сім’ї та молоді  райдержадміністрації, відділ освіти виконкому Глобинської міської ради, служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації спільно із   Глобинський ВП ГУ НП в Полтавській області

 

10.                       Забезпечити участь дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, в обласному святі до Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая.

 

Травень - Червень, Грудень

Служба у справах дітей                                                                      райдержадміністрації

 

 

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль та координацію заходів щодо виконання Програми здійснює служба у справах дітей Глобинської райдержадміністрації. Відповідальний виконавець Програми раз на рік готує та подає до сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

 

 

Начальник служби у справах

дітей райдержадміністрації                                                                Н.В.Шушвал.

 (265)24282

 

ДолученняРозмір
dovidka_pro_stan_vikonannya_rayonnoyi_programi.pdf142.58 КБ
resursne_zabezpechennya_rayonnoyi_programi_podolannya_dityachoyi_bezdoglyadnosti_na_2017-2020_roki.pdf140.83 КБ
Наверх ↑