РАЙОННА ПРОГРАМА „ПИТНА ВОДА ГЛОБИНЩИНИ” НА 2013-2020 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

РАЙОННА ПРОГРАМА

„ПИТНА ВОДА ГЛОБИНЩИНИ” НА 2013-2020 РОКИ

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика програми)

   

1. Ініціатор розроблення Програми – відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

  2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми – розпорядження голови райдержадміністрації від 18.07.05р. №660 „Про районну програму «Питна вода”.

  3. Розробник Програми – відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

 4. Співрозробники Програми – відділ економіки ,  фінансове управління райдержадміністрації.

  5. Відповідальний виконавець Програми – відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

  6. Учасники Програми –  органи місцевого самоврядування.

  7. Термін реалізації Програми – 2013-2020 роки.

  7.1. Етапи виконання Програми:

І етап – 2013-2016 роки

ІІ етап – 2017-2020 роки

  8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети.

  9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми –  18158,87 тис.грн., у тому числі:

коштів  бюджетів сіл, селища, міста – 1822,62 тис.грн.

кошти районного бюджету – 130 тис.грн.

коштів обласного бюджету  - 120 тис.грн.

коштів державного бюджету –  13806,25 тис.грн.

коштів підприємств –  800 тис.грн.

інших джерел –  1480 тис.грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована програма

Районна програма „Питна вода Глобинщини” на 2013-2020 роки (далі – Програма)  спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”..

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним екологічним станом   джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в окремих територіальних громадах району внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних  фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання  та водовідведення  населених пунктів;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод  для  питного водопостачання населення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

 ІІІ. сучасний стан водопровідно - каналізаційного господарства

            Водопостачання.

Централізованим водопостачанням охоплено 82% міського, 91% селищного та 50% сільського населення району.

Централізоване водопостачання споживачів здійснюється  з водоносних горизонтів  підземних джерел. Підприємствами, що здійснюють водопостачання,  експлуатується 124 артезіанських свердловин, з них комунальними – 54 шт.

Загальна протяжність водопровідних мереж складає – 412 км, в тому  аварійних – 16,5 км (4 %), що впливає на нераціональні втрати води (близько 12%).

Спостерігається постійна тенденція зниження обсягів водоспоживання. Однією з причин зменшення водоспоживання є оснащення будинків і квартир лічильниками води. На даний час близько 55 % абонентів забезпечені поквартирними засобами обліку води.

В деяких населених пунктах району питна вода по ряду показників, в першу чергу сухому залишку, , не відповідає вимогам чинного стандарту.

 Проблемним залишається буріння артезіанських свердловин в населених пунктах району. В області була розроблена програма „Пошук питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду на території Полтавської області”. Але обсяги фінансування зазначеної програми щорічно зменшуються. При цьому районні об’єкти, в останні роки, не потрапляють до переліку об’єктів, що будуються в рамках даної Програми.

Питомі витрати електроенергії на виробництво питної води в середньому становлять 887 кВт-год/1000 м3.

 

Водовідведення.

Централізованим водовідведенням забезпечено 10 % жителів міста Глобине і 7 % селища Градизьк, села – не забезпечені. Комунальними підприємствами району експлуатується 13,8  км каналізаційних мереж, з яких 19%  ветхі та аварійні. Очищення стічних вод в м.Глобине здійснюється на каналізаційних очисних спорудах, що потребують реконструкції, а в смт.Градизьк очисні споруди каналізації відсутні.

Глобинською міською радою розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію каналізаційних очисних споруд міста та подано запит на фінансування в 2013 році. Градизькою селищною радою розроблено проект будівництва біологічних очисних споруд в смт.Градизьк, проте за відсутності фінансування будівельні роботи не розпочато.                            В м.Глобине збудовано 1 чергу каналізаційного колектора, проте ввести в дію його не можливо за відсутності каналізаційних очисних споруд.

Питомі витрати електроенергії на водовідведення в середньому становлять 390 кВт-год/1000 м3.

Існують значні проблеми у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.  Недосконала тарифна політика призвела до погіршення фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства, зростання збитковості їх діяльності.

 

Іv. Визначення мети програми

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства,  підвищення ефективності та надійності його функціонування; поліпшення на цій основі  стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

  

v. ОБҐРУНТУВАННЯ шляхів розв’язання проблеми, 

строки та етапи виконання

 

Оптимальним варіантом розв’язання існуючих проблем є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; нормативно - правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на основі новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів; підготовки професійних кадрів, здійснення моніторингу та контролю якості у цій сфері, інформування населення країни про якість питної води.

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, здійснення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання на відповідність встановленим вимогам;

- будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд, аварійних каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, та утилізації осадів;

- впровадження комплексних науково-дослідних та конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів тощо, зокрема спрямованих на енерго- і ресурсозбереження, підвищення якості питної води та очищення стічних вод;

- розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

- реконструкції аварійних водопровідних мереж і споруд на них, а також їх будівництво у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання, відповідно до схем оптимізації роботи цих систем;

- оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

- підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців водопровідно-каналізаційного господарства.

 

Програма розрахована на 8 років  і буде виконуватись у два етапи.

На першому етапі (2013-2016 роки) передбачається здійснення першочергових стабілізаційних заходів.

На другому етапі (2017-2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення району якісною питною водою.

  

V. напрями діяльності та заходи програми

 

Завданнями Програми є:

1. Охорона джерел питного водопостачання:

1.1. упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання:

- утримання та благоустрій водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

- приведення першого поясу зон санітарної охорони підземних  джерел питного водопостачання у відповідність до встановлених вимог;

- здійснення заходів з попередження міграції забруднюючих речовин у санітарних зонах охорони джерел питного водопостачання;

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу суб’єктів господарювання та об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

1.2. будівництво та реконструкцію каналізаційних очисних споруд у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водовідведення, із застосуванням новітніх технологій та обладнання щодо:

- механічного та біологічного очищення стічних вод;

- доочищення біологічно очищених стічних вод для їх повторного використання;

- обробки та утилізації осадів;

- знезараження стічних вод тощо;

1.3. будівництво каналізаційних мереж (колекторів) та споруд на них.

2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання:

2.1. впровадження станцій (установок) доочищення питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних та лікувальних закладів, у тому числі в сільських населених пунктах

2.2. будівництво станцій водопідготовки, насамперед в населених пунктах, де вода подається з відхиленнями від встановлених вимог;

2.3. розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

2.4. реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж , а також їх будівництво у населених пунктах, що забезпечені системами централізованого водопостачання, відповідно до схем оптимізації роботи цих систем.

3. Підготовка кадрів, моніторинг і контроль якості у сфері питного водопостачання та водовідведення, інформування громадськості:

4.1. підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців водопровідно-каналізаційного господарства;

4.2. здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення;

4.3. оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням.

 

Додаток 1. Завдання і заходи з виконання Програми

          

vІ. результативні показники, ефективність Програми

 

На першому етапі передбачається:

- здійснити заходи щодо економії  питної  води  та  зниження енергоємності її виробництва;

- створити сприятливі   умови   для   залучення   інвестиційних ресурсів   з   метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

- здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання ;

- поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та  водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

- покращити якість питної води в населених пунктах з невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству;

- розпочати реалізацію основних напрямів реформування і розвитку  підприємств  питного водопостачання та водовідведення.

На другому етапі передбачається:

- розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення, а також з охорони та покращення стану  джерел питного водопостачання;

- здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які  забезпечать поступове поліпшення якості питної води

Додаток 2. Очікувані результати виконання Програми.

 

vІІ. Обсяги та джерела фінансування

 

1. Фінансування   Програми  здійснюється  за:

- кошти Державного бюджету, передбачені на реалізацію Загальнодержавної програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства 2009-2014 роки та Загальнодержавної програми „Питна вода України“ на 2011-2020 роки у  разі їх передбачення в Державному  бюджеті  України  на  відповідний рік;

- кошти обласного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти підприємств відповідно до програм їх розвитку;

- благодійні внески;

- кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації комунальних підприємств, фінансового лізингу із залученням виробників обладнання або енергосервісних компаній, передачі об’єктів житлово-комунального господарства в управління, оренду, концесію;

- кредити вітчизняних комерційних банків;

- кошти інших джерел, не заборонених законодавством.    

2. Кошти з  державного  бюджету  спрямовуються місцевим бюджетам цільовою субвенцією.

3. Перелік об’єктів, на які будуть спрямовані кошти обласного бюджету, затверджується кожного року на сесії обласної ради за поданням Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

  

ІІХ. координація та контроль за ходом виконання програми

 

1. Відповідальні виконавці щорічно надають для узагальнення відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми.

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації щорічно представляє звіт про виконання заходів програми до Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації та  інформує  районну раду  про  хід  виконання  Програми  і, в разі необхідності, вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.

2. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

3. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення  виконання  Програми,  здійснюється  у  встановленому порядку.

 

 
 

Начальник відділу розвитку інфраструктури

 та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                          С.Б.Пономарьов

Наверх ↑