РАЙОННА ПРОГРАМА підготовки громадян району до військової служби і їх призову до лав Збройних Сил та інших військових формувань України на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

РАЙОННА ПРОГРАМА

підготовки громадян району до військової служби і їх призову до лав Збройних Сил  та інших військових формувань України на 2017 рік

 

Паспорт Програми

         Ініціатор розроблення Програми – Глобинський районний військовий комісаріат.

         Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми – Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25.10.02р. № 948/2002, «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», Указу Президента України від 20.12.2014 №953/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.12.2014року», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 №1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок», від 21 березня 2002 року №352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом” (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №1854 від 12.12.2002 року, №1402 від 04.09.2003 року, №1249 від 21.12.2005 року, №1841 від 27.12.2006 року), Розпорядження голови Глобинської районої державної адміністрації від 08.12.2016 №467 «Про розроблення районної Програми підготовки громадян району до військової служби і їх призову до лав Збройних Сил та інших військових формувань України на 2017 рік».

         Розробник Програми – відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глобинської районної державної адміністрації.

         Відповідальний виконавець Програми - відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глобинської районної державної адміністрації.

Учасники Програми відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глобинської районної державної адміністрації; відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Глобинської районної державної адміністрації; Глобинський районний військовий комісаріат; відділ освіти, сім'ї та молоді Глобинської районної державної адміністрації; відділ культури, спорту та туризму Глобинської районної державної адміністрації.

Термін реалізації Програми – 2017 рік.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього – 548500грн., у тому числі: коштів місцевого бюджету – 548500грн.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування та районним військовим комісаріатом реалізуються заходи, передбачені Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схваленою Указом Президента України від 25.10.02р. № 948/2002, Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 та забезпечення  мобілізації людських і транспортних ресурсів згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

         На районній призовній дільниці працює призовна комісія на чолі з першим заступником голови райдержадміністрації, а також медична комісія до складу якої входять провідні фахівці лікувальних закладів району. Щорічно близько 350 17-річних юнаків району проходять приписку до призовної дільниці і 1000-1300 чоловік викликаються на призовну комісію, на яку покладається всебічне, глибоке вивчення, медичне обстеження призовної молоді, визначення стану її здоров’я та проведення оздоровчої роботи з метою покращення загального стану здоров’я молоді в районі. Юнакам, що виявилися непридатними, або тимчасово непридатними до військової служби внаслідок своєчасного виявлення хвороб медичними комісіями надається кваліфікована медична допомога, що в цілому сприяє оздоровленню молодого покоління мешканців району. Так з 1357 юнаків, які викликались на призовну дільницю в 2015 році, 88 осіб визнано такими, що потребують лікування і закріплені за лікувальними закладами району, 30 чоловік визнано непридатними до військової служби.

Вирішуючи ці питання в сучасних економічних умовах з урахуванням того, що через районну призовну дільницю за рік проходить в середньому 1500 чоловік, без додаткового фінансування з місцевого бюджету неможливо обійтися, адже для забезпечення роботи призовної та медичної комісій потрібні приміщення яке відповідає керівним документам, спеціальне медичне обладнання, медикаменти, інструментарій, господарче майно, автомобільний транспорт, паливно-мастильні матеріали.

 

Мета та завдання

 формування у молоді високої патріотичної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, національної гідності та готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України; прагнення до відповідного рівня фізичної підготовленості і витривалості та оволодіння військовими знаннями;

         виховання громадських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальній активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

         узгодження дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої підготовки громадян району до захисту Вітчизни;

         створення дієвої системи шефських зв’язків військових частин і вищих військових навчальних закладів із закладами освіти, в яких здійснюється допризовна підготовки молоді та ветеранськими і іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування;

проведення дієвої військової професійної орієнтації молоді для підвищення престижу військової служби, формування і розвиток у неї мотивацій, спрямованих на підготовку до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

проведення своєчасних заходів по забезпеченні мобілізації громадян та паливно-мастильними матеріалами автотранспортної техніки на території району.

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

         Виконання Програми дасть змогу:

         поліпшити якість військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби;

покращити роботу районної призовної дільниці;

забезпечити своєчасний і якісний призов громадян на строкову військову службу, на військову службу по контракту та призов по мобілізації.

 

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

Загальні організаційні заходи:

1.            З керівниками і викладачами предмету захисту Вітчизни та фізичної підготовки закладів освіти організувати і провести семінари з питань військово-патріотичного виховання молоді та їх підготовки до військової служби.

2017 рік                                 Відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

                                                                         районний військовий комісаріат.

 

2. В засобах масової інформації всебічно висвітлювати роботу з підготовки громадян до мобілізації та молоді до військової служби і її призову до лав Збройних Сил та інших військових формувань України. Започаткувати в засобах масової інформації рубрику з питань рекламування, інформування військової служби за контрактом з висвітленням заявок військових частин, щодо потреби у військовослужбовцях за контрактом, їх фінансове та матеріальне забезпечення

2017 рік                               Відділ інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,

                                                                        районний військовий комісаріат,

                                                                      районні засоби масової інформації

Заходи з підготовки молоді до військової служби:

1.       З метою ознайомлення з життям та побутом військовослужбовців, озброєнням та військовою технікою організувати і провести відвідування допризовною та призовною молоддю військових частин.

2017 рік                                 Відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

                                                                     районний військовий комісаріат

 

2.       Забезпечити проведення з призовною молоддю районної спартакіади, змагань з військово-прикладних видів спорту.

2017 рік                                 Відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

                                                                           районний військовий комісаріат

 

3. Організувати та забезпечувати проведення походів по місцях бойової та трудової слави. Активно залучати учнівську молодь до догляду та впорядкування меморіальних комплексів загиблих воїнів.

2017 рік                           Відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

відділ культури, спорту та туризму райдержадміністрації, районний військовий комісаріат

        

4. Забезпечити виготовлення та розповсюдження в закладах освіти, на підприємствах, установах та організаціях, у громадському транспорті, вокзалах, автовокзалах та інших місцях рекламної продукції, що пропагує строкову військову службу та службу за контрактом.

2017 рік                                Відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

                                                                                   районний військовий комісаріат

 

5. З метою підвищення якості проведення призову громадян на строкову військову службу, забезпечити своєчасне вивчення призовних ресурсів.

2017 рік                                                                         Районний військовий комісаріат

 

6. Згідно з чинним законодавством проводити розшук осіб, які ухиляються  від виконання військового обов'язку

2017 рік                                                                    Районний військовий комісаріат

РВП ГУНП України в Полтавській  області

 

7. Забезпечити своєчасне виготовлення облікових та статистичних бланків для проведення приписки та призову громадян на строкову військову службу.

2017 рік                                                        Районний військовий комісаріат

 

8. Організувати та здійснити урочисті проводи юнаків з призовної дільниці на строкову військову службу з врученням подарункових наборів.

2017 рік                            Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з

                                          правоохоронними органами, оборонної та

                                          мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,

    відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

     відділ культури, спорту і туризму райдержадміністрації

                                                                          районний військовий комісаріат

 

9. Згідно розроблених планів забезпечувати своєчасну відправку призовників на обласний збірний пункт та до військових частин.

2017 рік                                                     Районний військовий комісаріат

 

10. Організувати та провести урочисті зустрічі допризовної та призовної молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил, учасниками бойових дій в Афганістані, учасниками антитерористичної операції та інших локальних війнах та воєнних конфліктах присвячених до:

-         Дня захисника Вітчизни;

-         Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

-         Дня визволення м.Глобине та Глобинського району від німецько-фашистських загарбників;

-         Дня Збройних Сил України.

-         Дня Українського козацтва

2017 рік                                           Відділ інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, відділ культури, спорту і туризму райдержадміністрації, відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації,

                                                                         районний військовий комісаріат.

 

11. Проведення поточного та капітального ремонту приміщення районного військового комісаріату та належного обладнання приміщень військового комісаріату

2017 рік                                             Районний військовий комісаріат,

райдержадміністрація, Глобинська міська рада

 

Заходи з підготовки громадян до військової служби по мобілізації:

1. З метою підвищення якості проведення призову громадян на військову службу по мобілізації, забезпечити заходи по уточненні даних військового обліку військовозобов’язаних, наявності та технічного стану техніки, їх оповіщення та прибуття до районного військового комісаріату

2017 рік                                      Районний військовий комісаріат, голови сільських,

                                               селищної, міської рад, керівники господарств,

установ, організацій

 

2. Своєчасно організовувати та проводити розшук військовозобовязаних, які  не з’явилися на дільницю оповіщення.

2017 рік                                      Районний військовий комісаріат, голови сільських,

селищної, міської рад, районний відділ поліції ГУ Національної поліції України в Полтавській області, Прокуратура

 

3. Забезпечити своєчасне виготовлення облікових та статистичних бланків для проведення призову військовозобов’язаних на військову службу по мобілізації.

2017 рік                                                               Районний військовий комісаріат

 

4. Забезпечити своєчасне виділення транспорту та паливно-мастильних матеріалів для доставки до пунктів прийому військових частин військовозобов’язаних та техніки.

2017 рік                               Райдержадмінстрація, районний військовий комісаріат

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

                Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глобинської районної державної адміністрації здійснює кординацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування. Відповідальні виконавці подають для узагальнення до відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глобинської районної державної адміністрації інформацію про виконання заходів Програми до 01 грудня 2017 року.

 

 

 

 

Додаток 2

 

Напрямки діяльності та заходи районної Програми підготовки громадян до військової служби і їх призову

до лав Збройних Сил та інших військових формувань України на 2017 рік

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк викона-ння заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.,

у тому числі

Очікуваний результат

1

Оплата послуг типографії по виготовленню  облікових та статистичних бланків

Забезпечити своєчасне виготовлення облікових та статистичних бланків для проведення приписки та призову громадян на строкову військову службу, військову службу за контрактом (призову за мобілізацією)

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

 

10

Забезпечення своєчасного оформлення особових справ призовників

2

Придбання паперу та канцелярського приладдя, оплата поштових витрат

Забезпечити своєчасне виготовлення облікових та статистичних документів

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

 

10

Забезпечення своєчасного виготовлення облікових та статистичних документів

3

Оплата послуг по обслуговуванню  та ремонту комп’ютерної та оргтехніки

Забезпечити своєчасне виготовлення облікових та статистичних документів

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

 

12

Забезпечення своєчасного виготовлення облікових та статистичних документів

4

Оплата транспортних витрат та оплата паливно-мастильних матеріалів при перевезенні призовників,  кандидатів на військову службу за контрактом та резервістів на обласний збірний пункт (до військових частин), при передачі до ОВК звітної документації, при планових та позапланових перевірках органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій

Згідно розроблених планів забезпечувати своєчасну  відправку призовників та кандидатів на військову службу за контрактом, на обласний збірний пункт, забезпечення контролю функціонування системи військового обліку на території району, перевезення резервістів до місць проведення зборів

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

 

66

 

Забезпечення своєчасної відправки призовників на обласний збірний пункт

5

Придбання миючих та санітарно-гігієнічних засобів для прибирання призовної дільниці військового комісаріату

Забезпечити належний рівень внутрішнього порядку в райвійськкоматі, профілактика поширення захворювань через райвійськкомат

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

 

1,5

Забезпечення належного рівня внутрішнього порядку в райвійськкоматі

6

Проведення поточного та капітального ремонту приміщення районного військового комісаріату та обладнання приміщень військового комісаріату меблями.

Створити належні умови несення служби та несення чергування, збереження поточної та архівної документації та забезпечити виконання поставлених завдань

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний та бюджет ОТГ

Всього

 

350

Забезпечення виконання протокольного доручення Президента України від 5 жовтня 2015 року

7

Проведення урочистих проводів призовників Глобинського району

Організувати та здійснити урочисті проводи юнаків з призовної дільниці на строкову військову службу з врученням подарункових наборів

2017

Відділ юридичного забезпече-ння, взаємодії з правоохоро-нними органами, оборонної та мобілізацій-ної роботи апарату

РДА,

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

4

Підняття престижу військової служби

 

9

Проведення інформаційно-агітаційних заходів

Виготовлення, стендів, біл-борда, плакатів, листівок агітаційного спрямування про військову службу за контрактом

2017

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

 

15

 

Забезпечити своєчасне та якісне комплектування ЗСУ рядовим, сержантським та старшинським складом військової служби за контрактом

10

Оплата паливно-мастильних матеріалів по мобілізації

Згідно нарядів забезпечити своєчасну та якісну доставку техніки і військовозобов’язаних до військових частин

2017 в разі оголошення мобілізації

РДА,

Районний

військовий комісаріат

Районний бюджет

Всього

80

 

Забезпечити своєчасну доставку техніки і військовозобо-в’язаних до військових части по мобілізації

 

Додаток 3

Ресурсне забезпечення районної Програми підготовки громадян району до військової служби і їх призову до лав Збройних Сил та інших військових формувань України на 2017 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

 

Обсяг ресурсів, усього

548500 грн

548500 грн

У тому числі,

кошти районного бюджету

198500 грн

198500 грн

У тому числі,

кошти міського бюджету

350000 грн

350000 грн

 

Перший заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                             В.П.Молодчин

Наверх ↑