РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Проект

 

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

 

Паспорт Програми

         Ініціатор розроблення Програми – Глобинська районна державна адміністрація.

         Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми – Закон України «Про місцеві державні адміністрації», доручення Президента України від 16.08.2010 №1-1/1818 за результатами наради від 1 липня 2010 року з питань вжиття першочергових заходів щодо боротьби зі злочинністю та протидії наркоманії, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 №1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року».

         Розробник Програми -  Глобинська районна державна адміністрація.

         Відповідальні виконавці Програми – управління, відділи та служби Глобинської районної державної адміністрації, Глобинський відділ поліції головного управління національної поліції в Полтавській області, Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське відділення.

Учасники Програми управління, відділи та служби Глобинської районної державної адміністрації, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області, Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське відділення, Глобинський РВ МНС України в Полтавській області, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації, районна центральна лікарня, Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ, Глобинська кримінально-виконавча інспекція, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, виконавчі комітети місцевих рад.

Термін реалізації Програми – 2016-2020 роки.

Етапи реалізації Програми – 2016р., 2017р., 2018р., 2019р., 2020р.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього – 3796000 грн., у тому числі: коштів обласного бюджету – 700000 грн,  районного бюджету – 2721000, місцевих бюджетів – 375000 грн.

 

 

Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Программа

         Реалізація завдань, передбачених районною комплексною Програмою профілактики правопорушень на 2011-2015 роки (затверджена рішенням шостої сесії шостого скликання Глобинської районної ради від 29 січня 2011 року) дозволила ефективно впливати на негативні зміни у розвитку криміногенної ситуації. В ході її виконання основну увагу приділено підвищенню правосвідомості громадян, розкриттю й розслідуванню злочинів проти життя та здоров’я громадян, захисту їх майна від злочинних посягань, протидії криміналізації економіки, наркозлочинності, забезпеченню правопорядку в громадських місцях.

         Однак, умови сьогодення спонукають до пошуку, із залученням правоохоронних органів, зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, громадськості, якісно нових форм і методів запобігання та розкриття злочинів.

         Наслідки світової фінансово-економічної кризи, зниження прожиткового рівня громадян негативно вплинули на збільшення рівня злочинності на території району.

         Набувають зростання злочини проти життя та здоров’я особи, майнові злочини, у т.ч. крадіжок усіх форм власності, наркозлочини.

         Стурбованість викликають крадіжки у сільській місцевості, злочини стосовно осіб похилого віку, пристарілих та тих, які потребують соціальної опіки.

         Вимагає суттєвого покращення матеріально-технічне забезпечення районного відділу поліції (особливо щодо придбання спеціальної техніки, оргтехніки, забезпечення належних умов праці).

 

Мета Програми

         Метою Програми є суттєве зниження кримінальної напруги на території району, здійснення скоординованих наступальних заходів на пріоритетних напрямках боротьби зі злочинністю.

 

Завдання Програми

         Програма передбачає здійснення наступальних дій на таких пріоритетних напрямках як:

-       захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань;

-       протидія організованій злочинності і корупції;

-       зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

-       мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище;

-       запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму;

-       протидія рецидивній злочинності;

-       охорона громадського порядку;

-       безпека дорожнього руху;

-       матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи, а також більш широке залучення громадськості, громадських формувань до забезпечення охорони правопорядку.

 

Фінансове забезпечення Програми

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до розрахунку.

         Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

 

Очікувані результати виконання Програми

Програмою заходів прогнозується суттєве покращення стану криміногенної

ситуації на території району, оперативності при виконанні комплексних планів із затримання по «гарячих слідах» злочинців, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконання завдань пов’язаних із супроводом охороняємих осіб, зниження витрат на електроенергію, ПММ, підвищення продуктивності праці, зменшення кількості випадків травмувань працівників поліції та прокуратури при виконанні службових обов’язків.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

                Відділ юридичного забезпечення,взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глобинської районної державної адміністрації здійснює кординацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування.

 

Заходи реалізації Програми

 

I. Організаційно-правове забезпечення профілактики злочинності.

1.  У межах визначеної компетенції організувати виконання заходів Програми, про результати проведеної роботи інформувати райдержадміністрацію.

До 10 грудня щорічно                   Територіальні підрозділи центральних органів

до 2020 року                         виконавчої влади, управління, відділи та служби

райдержадміністрації

 

2.  Здійснити аналіз, оцінку та узагальнення отриманих відомостей, підготувати інформацію до облдержадміністрації.

До 15 грудня щорічно                   Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з

до 2020 року                         правоохоронними органами, оборонної та

мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

3.  Практикувати регулярний розгляд стану виконання Програми на засіданнях колегій та службових нарадах, при необхідності надавати пропозиції щодо внесення до неї відповідних змін та доповнень.

2016 – 2020 роки                           Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної та

мобілізаційної роботи апарату

райдержадміністрації, управління, відділи та

служби райдержадміністрації

 

4.  Систематично аналізувати стан правопорядку в районі. У випадку погіршення криміногенної ситуації вживати адекватні скоординовані заходи щодо з”ясування та усунення причин і умов, які негативно впливають на стан профілактичної роботи.

2016 – 2020 роки                           Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області,

                                               Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

                                               відділення, відділ юридичного забезпечення,

                                               взаємодії з правоохоронними органами, оборонної

                                               та мобілізаційної роботи апарату

                                                                                    райдержадміністрації

 

5.  Здійснити моніторинг громадської думки щодо якості роботи місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих органів щодо протидії злочинним проявам, ступеня довіри населення до їх діяльності у цій сфері, основних факторів, які, на думку громадян, негативно впливають на криміногенну обстановку.

         Отримані результати використовувати при плануванні додаткових заходів щодо запобігання злочинності.

                                    2016 – 2020 роки                           Відділ інформаційної діяльності та комунікацій

                                   з громадськістю, загальний відділ, відділ

                                   юридичного забезпечення, взаємодії з

                                   правоохоронними органами, оборонної та

                                   мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,

                                   Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області,

                                   Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

                                   відділення

 

6.  Систематично проводити вивчення стану виконання Програми управліннями, відділами та службами райдержадміністрації, надавати практичну допомогу, узагальнювати та розповсюджувати позитивний досвід в реалізації її заходів.

                                    2016 – 2020 роки                           Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з

                                   правоохоронними органами, оборонної та

                                   мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

7. Забезпечити проведення у клубах, бібліотеках, навчальних закладах району інформаційно-пропагандистських, тематичних акцій, конкурсів з питань профілактики правопорушень, правового виховання громадян, роз’яснення відповідних актів законодавства.

                                    2016-2020 роки                              Відділ культури спорту та туризму, відділ

                                 освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації,

                                 Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

                                 Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

                                 відділення

 

II. Запобігання злочинним посяганням на життя, здоров’я,

честь і гідність громадян, їх майнові інтереси.

1. Забезпечити функціонування централізованої бази даних про результати розгляду та зміст скарг громадян, аналіз та усунення причин і чинників, що спричиняють їх повторність.

2016-2020 роки                     Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

2. З метою запобігання злочинним посяганням проти особи та суспільства

із застосуванням зброї та вибухових пристроїв здійснити комплекс заходів, спрямованих на виявлення та перекриття каналів незаконного обігу вогнепальної зброї і вибухівки, посилення контролю за дотриманням умов зберігання зброї, вибухових, радіоактивних та отруйних речовин.

2016 – 2020 роки                           Районний відділ МНС України в області,

відділ регіонального розвитку, містобудування,

архітектури та житлово- комунального господарства

райдержадміністрації

 

3. Забезпечити своєчасне виявлення і складання списків осіб похилого віку, інвалідів, недієздатних, хворих на алкоголізм та наркоманію, психічно хворих і тих хто втратив здатність до самообслуговування та потребує сторонньої допомоги. Організувати моніторинг умов їх життя з метою попередження випадків знущання, незаконного відчуження житла тощо, при необхідності проводити роботу з відновлення порушених прав.

2016 – 2020 роки                           Територіальний центр соціального обслуговування

райдержадміністрації, центральна районна лікарня,

Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

4. Продовжити роботу щодо обладнання багатоповерхових житлових будинків системами технічної охорони, здійснення охорони під’їздів, в тому числі за рахунок коштів їх мешканців.

2016 – 2020 роки                  Відділ розвитку регіонального розвитку,

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства райдержадміністрації

 

5. З метою зменшення кількості випадків травмувань працівників поліції при виконанні службових обов’язків додатково придбати засоби бронезахисту, спеціального спорядження та спеціальних засобів.

2016-2020 роки                     Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

 

6. З метою отримання можливості ізоляції осіб, що вчинили злочини та правопорушення, що має вагомий профілактичний ефект здійснити ряд заходів по реконструкції ізолятора тимчасового тримання згідно з європейськими стандартами.

2016-2020 роки                     Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

 

7.       Розгляд питання про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час.

2016-2020 роки                     Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області,

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

виконавчі комітети місцевих рад

 

8. Для покращення ефективності документування злочинної діяльності для використання на досудовому та судовому слідстві придбати спеціальну техніку.

2016-2020 роки                     Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

III. Протидія корупційним діянням та хабарництву.

1. Щорічно аналізувати причини і умови, що сприяють корупційним проявам і хабарництву, розробляти відповідні заходи щодо їх попередження та усунення.

2016 – 2020 роки                  Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

райдержадміністрації, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

2. Забезпечити відповідно до сучасних вимог проведення навчань для працівників апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів і служб райдержадміністрації за програмами тематичних семінарів з вивчення антикорупційного законодавства, передбачивши залучення до участі у навчальному процесі співробітників правоохоронних органів району.

2016 – 2020 роки                           Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

райдержадміністрації

 

3. Вивчати та узальнювати практику реагування керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на факти корупційних діянь і пов’язаних з ними правопорушень у відповідності до вимог чинного законодавства. Забезпечувати дотримання вимог законів щодо попередження та припинення корупційних проявів.

2016 – 2020 роки                           Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

райдержадміністрації

 

IV. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини.

1. З метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та факторів у пріоритетних сферах економіки району:

в економічній сфері:

         - здійснювати системний контроль за процесами роздержавлення та продажу державної та комунальної власності, а також за відчуженням майна поза приватизаційними процесами;

2016 – 2020 роки                           Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

         - з метою організації та проведення роботи, спрямованої на недопущення здійснення несанкціонованих археологічних розкопок, запобігання незаконному зберіганню, купівлі і продажу рухомих культурних цінностей (археологічних предметів) фізичними та юридичними особами та попередження їх контрабанді через державний кордон України, посилити контроль за дотриманням порядку здійснення обов’язкової реєстрації дозволів Міністерства культури і туризму України на археологічні дослідження у межах області, виконанням правил проведення пошукових робіт старожитностей періоду Першої та Другої Світової війн пошуковими організаціями, виявленням нелегальних розкопок, що проводяться без відповідних дозволів.

2016-2020 роки                     Відділ культури спорту та туризму

райдержадміністрації

 

         у сфері підприємницької діяльності:

         - з метою виявлення та перекриття каналів поставки фальсифікованих виробів, з’ясування фактів недотримання встановлених правил торгівлі продовжити цільові перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, зокрема, лікеро-горілчаною продукцією.

2016 – 2020 роки                           Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ,

Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

2. Для забезпечення реалізації державної політики у сфері операцій з металобрухтом, попередження крадіжок металевих виробів з діючих промислових підприємств та у громадян посилити контроль за дотриманням правил прийому металобрухту, проведення санітарного контролю та виявленням нелегально діючих пунктів. Підвищити організуючу роль в цій роботі відповідної районної комісії.

2016 – 2020 роки                           Сектор економічного розвитку та торгівлі

райдержадміністрації, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

3. Вжити заходів щодо викриття фактів безпідставної невиплати заробітної плати, а також нецільового використання коштів, направлених на погашення заборгованості із заробітної платні, зосередивши увагу на діючих підприємствах банкрутах.

2016 – 2020 роки                           Управління праці та соціального захисту

населення райдержадміністрації, головний державний інспектор праці Територіальної державної інспекції праці в Полтавській області, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

        

V. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх

та молодіжне середовище.

1. З метою недопущення росту злочинності серед молоді та неповнолітніх розглядати стан роботи щодо профілактики правопорушень у цьому середовищі на засіданнях колегій, міжвідомчих координаційних рад, апаратних нарадах.

2016 – 2020 роки                   Служба у справах дітей, відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму райдержадміністрації, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

2. Забезпечити зайнятість дітей і молоді під час канікул, розширити мережу трудових об’єднань старшокласників, таборів праці та відпочинку, учнівських виробничих бригад.

2016 – 2020 роки                           Відділ освіти,сім’ї та молоді, відділ культури,

спорту та туризму райдержадміністрації

 

3. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень, дітей із девіантною поведінкою.

2016 – 2020 роки                   Відділ освіти,сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму райдержадміністрації

 

4. Для залучення неповнолітніх і молоді до активного громадського життя та запобігання її антисоціальної поведінки взяти участь в організації та проведенні всеукраїнських акцій направлених на здоровий спосіб життя та організувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі. Результати роботи активно пропагувати у засобах масової інформації.

2016 – 2020 роки                   Районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

 

5. Продовжити практику проведення комплексної роботи щодо встановлення осіб неповнолітніх, які поміщені до закладів соціального захисту дітей та розшуку їх батьків або осіб, що їх замінюють, з метою своєчасного повернення дітей у сім’ї, навчальні заклади.

2016 – 2020 роки                   Глобинський РВ ГУНП в Полтавській області, відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації, центральна районна лікарня

 

6. Забезпечити своєчасне складання списків неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не пов”язаних з позбавленням волі, відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі з метою соціального супроводу та контролю за їх поведінкою.

2016-2020 роки                      Глобинський РВ ГУНП в Полтавській області, відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації, Глобинська кримінально-виконавча інспекція

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

7. З метою профілактики правопорушень серед неповнолітніх організувати книжково-ілюстративні виставки, «тематичні полички», коментовані перегляди газетних і журнальних статей, години роздумів-застережень, літературні години, зустрічі з представниками служби у справах дітей на теми: “Суспільство. Держава. Правопорядок”, “Злочинність на вулицях та громадських місцях”, “Шкідливі звічки та кримінальне право”, “Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні”, “Літо буде спокійним”, “Зупинись над прірвою”.

2016-2020 роки                      Відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації

 

8. Забезпечити організацію та проведення спільних профілактичних рейдів (“Діти вулиці”, “Вокзал”, “Підліток”, “Канікули”, “Літо”) спрямованих на соціальний і правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних та бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини.

2016 – 2020 роки                   Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області, відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації, центральна районна лікарня

 

9. Сприяти наданню фінансової підтримки для виконання програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій і благодійних фондів, спрямованих на організацію та проведення інформаційно-пропагандистських компаній, тематичних акцій, конкурсів з питань профілактики правопорушень, правового виховання дітей та молоді.

2016 – 2020 роки                   Відділ освіти сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму райдержадміністрації

 

10. З метою організації змістовного дозвілля, попередження бездоглядності та правопорушень серед учнівської молоді:

-         спряти збереженню мережі позашкільних навчальних закладів;

-         забезпечити щорічне проведення загальнодержавної профілактичної

операції “Урок” для перевірки стану виконання вимог Закону України “Про освіту” в частині здобуття молоддю загальної середньої освіти, районного огляду- конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання;

2016 – 2020 роки                           Відділ освіти,сім’ї та молоді райдержадміністрації

 

VI. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму.

1. З урахуванням змін, що відбуваються у сфері незаконного обігу наркотиків

здійснити наступне:

-   створити систему протидії розповсюдженню наркотичних та психотропних речовин у навчально-виховних, розважальних закладах та місцях масового відпочинку;

2016 – 2020 роки                   Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області, відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму райдержадміністрації,

центральна районна лікарня

 

        - з метою виявлення джерел і перекриття каналів витоку наркотичних та психотропних лікарських препаратів з об’єктів їх легального обігу, запобігання їх розповсюдження провести комплексні перевірки аптечних установ та медичних закладів. У разі виявлення порушень встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вносити подання про призупинення діяльності цих об’єктів;

2016 – 2020 роки                  Центральна районна лікарня, Глобинський ВП

                                               ГУНП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

         - вживати дієвих заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, які надають наркологічну, фтизіатричну, а також медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД.

2016 – 2020 роки                           Центральна районна лікарня, фінансове управління

                                               райдержадміністрації

 

         - з метою недопущення витоку у незаконний обіг макової та конопляної сировини, яка використовується для виготовлення наркозасобів, посилити контроль за культивуванням та забезпеченням охорони нарковмісних рослин сільськогосподарськими підприємствами. Забезпечити знищення пожнивних залишків після збору та переробки врожаю;

2016 – 2020 роки                           Управління агропромислового розвитку

райдержадміністрації, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

 

         - з метою зменшення нелегального попиту на наркотики, зменшення ризику ВІЛ-інфекції через середовище ін’єкційних наркоманів, поширити впровадження в наркологічну практику “замісної терапії”, як одного із методів лікування наркологічної залежності, ефективність якого підтверджена світовим досвідом.

2016 – 2020 роки                           Центральна районна лікарня

 

2. З метою протидії фактам п’янства та алкоголізму здійснити наступні профілактичні заходи:

         - виявляти та брати на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють правопорушення, займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв з метою застосування до них заходів впливу передбачених законодавством;

2016– 2020оки                       Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області, відділ освіти, сім’ї та молоді, відділ культури, спорту та туризму райдержадміністрації,

центральна районна лікарня

 

         - проводити перевірки дотримання правил роздрібної торгівлі алкогольною продукцією та позбавляти суб’єкти підприємницької діяльності ліцензій за їх порушення, особливо за продаж спиртних напоїв неповнолітнім.

2016 – 2020 роки                  Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області,

Сектор економічного розвитку та торгівлі,

служба у справах дітей райдержадміністрації

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

VII. Протидія рецидивній злочинності.

1. Для здійснення належного громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання, організації виховної роботи з особами умовно-достроково звільненими від відбування покарання, надання їм допомоги у соціальній адаптації використовувати

можливості спостережної комісії при райдержадміністрації.

2016 – 2020 роки                   Територіальний центр соціального обслуговування райдержадміністрації, Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області, Глобинська кримінально-виконавча інспекція, відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

2. Здійснювати комплексні перевірки та узагальнювати стан виконання Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”.

         Проводити всебічний контроль за поведінкою, способом життя осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та засуджені до мір покарання без ізоляції від суспільства, при цьому належну увагу приділяти особливо небезпечним рецидивістам, неодноразово судимим за тяжкі злочини.

         Вживати необхідних заходів індивідуально-профілактичного та правового впливу відносно осіб, від яких можливо очікувати скоєння злочинів.

2016 – 2020 роки                           Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області,

Глобинська кримінально-виконавча інспекція

управління ДДУ ПВП в Полтавській області

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

 

3. З метою запобігання рецидивній злочинності створити єдиний банк даних на осіб, які притягувались до адміністративної відповідальності та забезпечити постійний контроль за особами, які перебувають під адміністративним наглядом. За окремим графіком проводити контроль та нічні перевірки дотримання ними встановлених правил.

2016 – 2020 роки                           Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

 

VIII.     Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху.

1. Під час складання проектів місцевих бюджетів на 2016 та наступні роки у межах дії цієї Програми розглянути питання щодо виділення коштів для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та заохочення громадських помічників дільничних інспекторів поліції відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону».

2016 – 2020 роки                           Виконавчі комітети місцевих рад, фінансове

                                               управління райдержадміністрації

 

2. Вжити заходів щодо налагодження співробітництва районного відділу ГУНП України в Полтавській області та Кобеляцькою місцевою прокуратурою Глобинське відділення з населенням, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, зокрема, як громадських помічників дільничних інспекторів поліції із числа членів громадських формувань з охорони громадського порядку.

2016 -  2020 роки                           Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області,

Кобеляцька місцева прокуратура Глобинське

відділення

виконавчі комітети місцевих рад

 

3. Проводити обстеження вулиць, майданів, парків, місць масового перебування і відпочинку людей (за окремими палнами) з метою попередження скоєння порушень громадського порядку.

2016 – 2020 роки                  Глобинський ВП ГУНП в Полтавській області

 

4. Використання сучасних технічних засобів, зокрема  впровадження єдиного комплексу відеоспостереження встановити на території Глобинського району 75 «Розумних» відеокамер з автоматичною системою архівації, обробки, зберігання, відображення, що значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення злочинів

2016 – 2020 роки                                                   Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                             фінансове управління райдержадміністрації

                                                                              РВП ГУНП України в Полтавській області

 

 

5. Додатково придбати оргтехніку з метою створення сучасних систем електронного обліку, підвищення продуктивності праці.

 

ІХ. Створення Градизького пункту поліції Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області

1.       Провести організаційно-штатні зміни та укомплектувати посади.

2016 – 2020 роки                                                РВП ГУНП України в Полтавській області

 

2.      Для забезпечення функціонування підрозділу провести ремонтні роботи адміністративного приміщення.

2016 – 2020 роки                                                      Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                 фінансове управління райдержадміністрації

 

3.      З метою підвищення мобільності працівників поліції, направленої на профілактику правопорушень та розкриття злочинів, передбачити виділення коштів з місцевих та районного бюджету на придбання службового автомобіля, а також на його технічне обслуговування, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічним оснащенням тощо.

2016 – 2020 роки                                                         Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                 фінансове управління райдержадміністрації

 

4.      З метою підвищення мобільності працівників поліції, направленої на профілактику правопорушень та розкриття злочинів, передбачити виділення коштів на утримання спеціальних автомобілів, зокрема на їх технічне обслуговування, забезпечення паливно-мастильними маиеріалами, технічним оснащенням тощо.

2016 – 2020 роки                                                       Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                           фінансове управління райдержадміністрації

 

5.      Для покращення стану протидії злочинності, охороні публічної безпеки та порядку, профілактики скоєння правопорушень, придбати катер з потужністю двигуна 150 к.с.

2016 – 2020 роки                                                   Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                         фінансове управління райдержадміністрації,

                                                                                         Полтавська обласна рада

 

6.      Організувати навчання для отримання практичних навичок та відповідних документів на право управління катером

2016 – 2020 роки                                                        Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                          фінансове управління райдержадміністрації

                                                                          РВП ГУНП України в Полтавській області

 

7 . для покращення ефективності документування злочинної діяльності, проведення якісного досудового розслідування вчинених злочинів придбати спеціальну техніку (фото- та відеотехніку, персональні комп’ютери) та засобів зв’язку (радіостанції)

2016 – 2020 роки                                                   Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                      фінансове управління райдержадміністрації

 

8.                 Придбання та встановлення системи відеоспостереження за адміністративною будівлею Градизького пункту поліції.

2016 – 2020 роки                                                   Виконавчі комітети місцевих рад,

                                                                             фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Додаток 2

Напрямки діяльності та заходи

районної Комплексної програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі

Очікуваний результат

1

Придбання паливо-мастильних матеріалів для службових автомобілів Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області, по організації Програми профілактики правопорушень

Забезпечити організацію та проведення спільних рейдів спрямованих на соціальний і правовий захист населення

2016-

2020

РВ ГУНП

Районний бюджет

Всього

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

500

100

100

100

100

100

Забезпечення своєчасно організованих рейдів, виїздів на місце злочину.

2

Придбання засобів броне захисту, спец.спорядження, спец.засобів, поточний та капітальний ремонт службових технічних засобів

Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму

2016-

2020

РВ ГУНП

Районний бюджет

Всього

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

125

25

25

25

25

25

Протидія розповсюдження наркотичних та психотропних речовин

3

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель, ізолятора тимчасового тримання арештованих та взятих під варту осіб, капітальний ремонт адмінприміщення та закупівля будівельних матеріалів

 

2016-

2020

РВП ГУНП

Районний бюджет

Всього

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

515

245

120

50

50

50

Організації належної роботи працівників РВП та якісного зберігання службових транспортних засобів

4

 Придбання оргтехніки, засобів  зв’язку, спец. зв’язку.

З метою запобігання рецидивній злочинності створити єдиний банк даних на осіб, які притягувались до адміністративної відповідальності

2016-

2020

РВП ГУНП

Районний бюджет

Всього

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

360

20

280

20

20

20

Забезпечення своєчасного контролю за особами. що притягувались  до адмінвідпо-відальності

5

Створення локальної мережі системи «Безпечний район»

Встановлення системи відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами та для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху, встановлення пристроїв з додатковими функціональними можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки

2017-

2020

ВП ГУНП

Районний бюджет

Всього

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

826

206,5

206,5

206,5

206,5

Створення єдиної мережі системи «Безпечний район»

6

Провести ремонтні роботи адміністративного приміщення Градизького пункту поліції.

Забезпечення функціонування Градизького пукту поліції

2017

ВП ГУНП

Районний бюджет, Градизький селищний бюджет

Всього

 

200

Створення Градизького пункту поліції

7

Придбання службового та спеціальних автомобілів , їх технічне обслуговування, забезпечення ПММ, технічним оснащенням

Підвищення мобільності працівників поліції, направленої на профілактику правопорушень та розкриття злочинів

2017

ВП ГУНП

Районний бюджет, бюджети органів місцевого самоврядування

Всього

 

500

Створення Градизького пункту поліції

8

Придбання катеру з потужністю двигуна 150 к.с , навчання для отримання практичних навичок та відповідних документів на право управління катером

Покращення стану протидії злочинності, охорона публічної безпеки та порядку, профілактика скоєння правопорушень

2017

ВП ГУНП

Обласний бюджет,

Районний бюджет

Всього

 

720

Створення Градизького пункту поліції

9

Придбання та встановлення системи відеоспостереження за адмінбудівлею Градизького пункту поліції

Забезпечення функціонування Градизького пукту поліції

2017

ВП ГУНП

Районний бюджет, Градизький селищний бюджет

Всього

 

50

Створення Градизького пункту поліції

 

Додаток 3

Ресурсне забезпечення районної комплексної Програми профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Обсяг ресурсів, усього

390000

2201500

401500

401500

401500

3796000 грн.

 

У тому числі кошти місцевих боджетів

-

375000

-

-

-

375000 грн

У тому числі,

кошти районного бюджету

390000

1126500

401500

401500

401500

2721000 грн.

У тому числі,

кошти обласного бюджету

 

700000

 

 

 

700000

               

 

 

 

 

Наверх ↑