Публічний звіт виконувача обов’язків голови Глобинської райдержадміністрації В.П.Молодчина за підсумками роботи у 2016 році

Версія для друкуВерсія для друку

Завдяки  спільним  зусиллям управлінь, відділів та структурних  підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, які працювали у напрямку вирішення нагальних економічних і соціальних проблем в районі протягом 2016 року вдалося досягти низки  позитивних  результатів.
Злагоджена співпраця всіх гілок влади на території району стала запорукою розвитку економіки району, посилення соціального захисту населення, піднесення добробуту, духовності і культури.
З метою систематичного та всебічного висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації і оперативного інформування населення про основні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, протягом 2016 року на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, у районній газеті «Зоря Придніпров’я», в ефірі районного радіомовлення «Голос Глобинщини» оприлюднювалися матеріали з нагоди державних та професійних свят, пам’ятних дат, висвітлювалася оперативна інформація щодо проведення нарад, колегій, засідань комісій, консультативно-дорадчих органів та ін., надавалися консультації з питань соціального захисту різних категорій населення, публікувалися оголошення та повідомлення різноманітної тематики тощо.
На виконання Законів України  «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Указів Президента України від 09.12.2000  №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні» та від 01.08.02  №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» у 2016 році райдержадміністрацією була розроблена «Програма висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради  у районній інформаційній громадсько-політичній газеті «Зоря Придніпров’я» на 2016 рік» (затвердженарішенням п’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 25.02.2016). Протягом року на шпальтах районної газети «Зоря Придніпров’я»  оприлюднювалися всі матеріали, що надавалися апаратом і структурними підрозділами  районної державної адміністрації,  апаратом районної ради, в яких висвітлювалися питання соціально-економічного та суспільно-політичного життя району. Загалом з виділених 50 тис. грн. було використано 33 тис. 165 грн.
У 2017 році роботу у цьому напрямку було вирішено продовжити, тому відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації було розроблено проект «Програми висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради  у засобах масової інформації на 2017-2019 роки» (затверджено рішенням 13 сесії районної ради сьомого скликання).
Опрацювання документів є важливою складовою в роботі районної державної адміністрації. Протягом 2016 року головою райдержадміністрації видано 531 розпорядження  з основної діяльності, що  на 27 документів більше,  ніж  протягом 2015 року, з них: 36 видані на  виконання документів органів влади вищого рівня, 6  – за результатами засідання колегії райдержадміністрації.
          Із загальної кількості виданих розпоряджень голови райдержадміністрації  найбільше  розпоряджень, що стосуються земельних питань – 188 (35 %), із  соціальних питань – 111 (21%), із питань фінансів та виділення коштів – 50 (9%),  із питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної та взаємодії  з  правоохоронними органами – 62 ( 12%),  з питань житлово-комунального господарства – 5 (1 %),  з інших питань – 115 (22%).
За звітний період для розгляду в райдержадміністрацію надійшли  9 звернень  депутатів  різних  рівнів:  3 звернення народних депутатів України, 3 звернення депутатів районної ради, 3 звернення депутатів сільських рад.  Відповіді  про результати  вирішення питань, що порушувалися  у зверненнях, надсилались у терміни, визначені чинним законодавством.
Слід зазначити, що протягом минулого року значно збільшилась кількість   запитів на публічну інформацію: у минулому році  їх  було зареєстровано 45,  що у загальній структурі вхідної кореспонденції  становить 2%.
У своїй діяльності районна державна адміністрація велику увагу приділяє роботі із зверненнями громадян.Всього з початку  року до райдержадміністрації надійшло 766 письмових та усних звернень громадян за підписами 2031 заявника. Колективних звернень - 23 за підписами 1290 заявників.
Керівництвом райдержадміністрації проведено 49 особистих та 11 виїзних  прийомів  громадян. На особистих  прийомах  побувало 20 осіб. Під час виїзних прийомів звернулося 23 заявника.
Проведено 11 «гарячих»  телефонних  ліній, під час проведення яких від жителів району отримано 30 звернень.
На  телефон довіри та телефон для людей з обмеженими фізичними можливостями надійшло 12 звернень.
Переважна  більшість  звернень  стосуються: соціального захисту – 604, аграрної  політики – 35,комунального  господарства – 37, транспорту і зв’язку – 17, охорони здоров’я – 11, освіти – 17, сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 14 та інші.
Перед органами державної влади вищого рівня та органами прокуратури  протягом  2016 року порушено – 14 питань.
Протягом  2016  року дохідна частина бюджету району по забезпеченню  виконання  власних  доходів  виконана на 141 %  -  при плані 65,6 млн.грн.  фактично  надійшло  92,4 млн.грн.
Бюджет району по видатках за звітний період виконаний в сумі 271 млн.грн.,  що становить  84,8 %  до уточненого  плану  асигнувань. Видатки на освіту склали 61,9 млн.грн. (або 86,9 % від запланованих), на  охорону здоров’я  –  37 млн. грн. (або 94,1 %  від  запланованих), соціальний  захист – 148,1 млн.грн. (або 98,5 % від  запланованих),  культуру – 7,6 млн. грн. (або 72 % від запланованих).
Розрахункову  базу  по  збору  платежів до Державного бюджету за 2016 рік виконано на 119,8 % до планового завдання  та надійшло 131,5 млн.грн. 
До місцевого бюджету мобілізовано платежів на загальну суму 202,6 млн. грн., що на 18,8 % більше до планового завдання.
Надходження по єдиному соціальному внеску за рік склали 88,2 млн.грн. (90,4%).
До бюджету управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі протягом звітного періоду надійшло 598,6 тис.грн. власних коштів. План  власних  надходжень  виконаний на 117,8 %. Станом на 01.01.2017 борг  по  єдиному соціальному  внеску  на виконанні в порівнянні з 01.10.2013  зменшився  на  222,5 тис.грн. Залишок  на  виконанні в органах ДВС складав 264,8 тис.грн. Заборгованість зі сплати страхових внесків на звітну дата складала 26,4 тис.грн.
Середньомісячна  заробітна  плата працівників за 9 місяців 2016 року складала  4203 грн. (126,2 % до 2015 року та 94,6 %  до середнього рівня по області).
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2017 відсутня.
Видатки на утримання Глобинської районної державної адміністрації здійснюються з державного бюджету за бюджетною програмою  КПКВК 7861010 „Здійснення виконавчої влади у Полтавській області”.
За рахунок цих коштів утримуються:
- апарат Глобинської районної державної адміністрації;
- управління соціального захисту районної державної адміністрації;
- управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації;
- фінансове  управління районної державної  адміністрації;
- відділ освіти,  сім’ї  та  молоді  районної  державної  адміністрації;
- малочисельні структурні підрозділи районної державної адміністрації.
Штатна чисельність станом на 01.01.2017 складала 104 одиниці.
Так, у 2016 році на утримання апарату районної державної адміністрації, її управлінь та відділів фактично використано кошти  в сумі   5 848 959,53 грн., що на 1 371 114,30 грн. більше в порівнянні з минулим роком (у 2015 році використано 4 477 845,23 грн.).
Протягом  2016  року значна  увага  приділялася  забезпеченню гарантій соціального захисту малозахищених та пільгових категорій громадян району. Територіальним центром соціального обслуговування райдержадміністрації надано соціальні послуги  4540 громадянам  похилого віку  та  інвалідам  району.  Мультидисциплінарною  командою надано послуг 191 особі з різних сіл району. Послугами «соціального таксі» скористалися 113 інвалідів району. Із початку року виплачено коштів на соціальні державні допомоги  на суму 49 млн.грн.
Фінансову підтримку районної Ради ветеранів здійснено в сумі 89,2 тис.грн.
Виділено одноразову адресну допомогу 336 громадянам району з місцевого  бюджету в сумі  211,1 тис.грн.
Станом на 01.01.2017 щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення  антитерористичної  операції  для покриття витрат на проживання,  у тому числі на оплату житлово-комунальнихпослуг призначено 232 сім’ям.
На виконання заходів районної Програми реалізації державної соціальної політики, спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення "Турбота" на 2014-2017 роки виділено 1 503,8 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету 1 020,8 тис. грн., коштів субвенцій з міського бюджету 493,0 тис. грн., коштів іншої субвенції з обласного бюджету 10,0 тис. грн.
За рахунок коштів районного бюджету у 2016 році виділялися:
- 53,4 тис. грн. на реабілітацію дітей-інвалідів у Кременчуцькому центрі реабілітації;
- 549,7 тис. грн. на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян;
- 215,5 тис. грн. на надання адресної допомоги громадянам району; - 93,5 тис. грн. на оздоровлення чорнобильців другої категорії;
- 89,2 тис. грн. на фінансову підтримку районної ради ветеранів;
- 12,0 тис. грн. для нагородження учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;
- 89,0 тис. грн. на обстеження громадян при призначенні різних видів допомог;
- 79,0 тис. грн.. для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
- 4,8 тис. грн. для надання знижки членам сімей загиблих учасників АТО за користування житлово-комунальними послугами;
- 21, 6 тис. грн. на забезпечення відшкодування коштів управлінню соцзахисту на заробітну плату безробітних центру зайнятості;
- 24,5 тис. грн. на відшкодування витрат Укртелекому за надання пільгових послуг.
На реалізацію заходів районної Програми соціального захисту одиноких непрацездатних громадян похилого віку, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які набули статусу бездомні у Глобинському районі у 2016 році рішеннями сесій  районної  ради  за рахунок як районного бюджету, так і субвенцій з міського та сільських бюджетів на фінансування Манжеліївської СГО «Милосердя» та Святилівського КП «Ветеран» було виділено 799,1 тис. грн.
Особлива увага в минулому році була спрямована на оздоровлення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. На дані цілі, відповідно до районної Комплексної Програми соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, виділено 416,8 тис. грн., в тому числі 200,0 тис. грн. коштів районного бюджету та 216,8 тис .грн. коштів обласного бюджету.
Медичне  обслуговування  населення  є одним з найважливіших завдань райдержадміністрації. У 2016 році проведено цілий ряд заходів, направлених на покращення надання медичної допомоги жителям Глобинського району.
Так для Глобинської ЦРЛ протягом 2016 року із районного бюджету виділені додаткові кошти в розмірі 220,7 тис. грн. на придбання фізіотерапевтичної  апаратури  та  стоматологічних установок в м.Глобине  та с.Броварки.
Також виділені кошти в сумі 85,2 тис.грн. на придбання електрокардіографа та вакуумного насосу для терапії ран. На капітальний ремонт кабінету лікувальної фізкультури в терапевтичному відділенні Глобинської ЦРЛ виділено 78,0 тис. грн.  За кошти районного бюджету Глобинській ЦРЛ додатково виділено на медикаменти та медобладнання 347,3 тис. грн.,  на забезпечення медикаментами за пільговими рецептами 50,0 тис. грн., на  зубопротезування учасників АТО  20,0 тис. грн.
Також  у  2016 році з районного бюджету додатково виділено на інсулін та таблетовані  цукрознижуючі препарати 370,0 тис. грн. На початку 2016 року було прийнято рішення щодо реконструкції газової котельної Глобинської ЦРЛ і побудовану модульну котельню, яка працює на агропілетах. На дані цілі з районного  бюджету  виділено  понад  500,0 тис. грн.
Для часткового вирішення проблеми транспортного забезпечення районної лікарні, з  районного бюджету виділено 340,0 тис. грн. на придбання автомобіля для обслуговування населення району лікарями вторинної ланки медичної допомоги.
Пріоритетним на 2017 рік  визначено питання проведення реконструкції приміщення хірургічного корпусу центральної районної лікарні.
Протягом звітного періоду вдалося покращити матеріально-технічне забезпечення  амбулаторій  сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських  пунктів:  за 199,9 тис. грн.  придбано автомобіль для Градизької амбулаторії; 96,4 тис. грн. витрачено на придбання електрокардіографів для Великокринківської, Бугаївської та Градизької амбулаторій; 126,2 тис. грн. виділено додаткових коштів на придбання медикаментів  та  медичного  обладнання  для  амбулаторій  та  ФАПів району та ін.
У Глобинському районі протягом 2016 року функціонувало 36 загальноосвітніх навчальних заклади, у яких навчалося 4140 учнів.                 З 1 вересня,  після об′єднання  Глобинської громади,  у комунальній власності  району  залишилося  27 навчальних закладів, у яких навчається 2415 учнів.
В 2016 році в районі створено та забезпечено діяльність трьох навчально-виховних комплексів – Заможненського, Обознівського та Петрівського. Також почав діяти Єдиний Центр позашкільної освіти, який об′єднав  три колишні позашкільні заклади.  Для підвезення школярів до місця навчання і додому на виконання програми «Шкільний автобус» за кошти  залишку  освітньої  субвенції  2015 року та коштів районного бюджету виділено 1 421,0 тис. грн. на придбання шкільного автобусу для Градизької гімназії.
Проблемою є забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок державних коштів. Для часткового вирішення даної проблеми з районного бюджету у 2016 році виділено на придбання підручників – 147,0 тис. грн.
З  метою  підтримки  учасників  антитерористичної операції з районного  бюджету  виділено 50,0 тис. грн. на безкоштовне харчування дітей учасників АТО. Крім того, для забезпечення харчування учнів 1-4 класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів, малозабезпечених дітей, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування за рахунок коштів субвенцій з селищного та сільських бюджетів виділено 1 068,4 тис. грн.
Значна увага в районі приділяється оздоровленню школярів: на оздоровлення дітей пільгових категорій з районного бюджету виділено 197,4 тис. грн. Компенсовано 10,0 тис. грн. на часткову оплату путівок до дитячих оздоровчих закладів. Енергозбереженнята перехід на альтернативні види опалення закладів освіти є одним із пріоритетів у роботі. Так у 2016 році виділено 793,0 тис. грн. на переобладнання котелень Броварківської, Гриньківської  та Троїцької ЗОШ на тверде паливо. А у Великокринківській ЗОШ та  Градизькій  гімназії,  в  числі перших в районі, в минулому році було збудовано модульні котельні, які працюють на агропілетах, що є альтернативою  газовому опаленню.  У рамках  заходів із енергозбереження з районного бюджету виділено 775,8 тис. грн. на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в загальноосвітніх навчальних закладах району.
Значна увага приділялась зміцненню матеріально-технічної  бази  шкіл району. На дані цілі з районного бюджету виділено 1 205,2 тис. грн. За рахунок районного бюджету у 2016 році виділено кошти на здійснення капітальних ремонтів  відповідних  приміщень  на  загальну  суму 1 298,5 тис. грн.
За рахунок коштів агропромислового холдингу «Астарта-Київ» здійснено реконструкцію Пузиківської ЗОШ на загальну суму 3 732,0 тис. грн. За рахунок коштів районного бюджету здійснено виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції даного приміщення на суму 142,0 тис. грн. та виділені  кошти  на  часткове оновлення матеріально-технічної  бази цього навчального закладу на суму 172, 500 тис. грн.
Всього  додатково  з  районного  бюджету  на утримання закладів освіти  було виділено 6 693,9 тис.грн.
Протягом  2016  року  за  рахунок  коштів районного бюджету здійснено видатки у сумі:
-431,5 тис. грн. на придбання обладнання, облаштування танцювального класу, ремонт  гримувальних  та  облаштування  гардеробних кімнат для Глобинського РБК;
-235,0 тис. грн. на ремонт даху та приміщення Градизького ЗБК;
-70,0 тис. грн. на заміну вікон у Великокринківському ЗБК;
-100,0 тис. грн. на заміну вікон у Градизькій дитячій музичній школі.
За рахунок коштів сільських бюджетів оновлено матеріально-технічні бази сільських будинків культури та клубів на суму 122,5 тис. грн., зроблено капітальні ремонти закладів культури – на суму 612,2 тис. грн.
Питання зміцнення законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод  людини,  захисту  життя та здоров’я особи, профілактики злочинності займають не останнє місце у роботі райдержадміністрації. Прийнята  і  діє  районна  комплексна Програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки, на виконання заходів якої у 2016 році виділено 295,0 тис. грн.;  діяла  районна Програма антитерористичних заходів на 2016 рік (виділено 50 тис.грн.)
Проблемою в Глобинському районі є стан доріг як загального користування, так і вулиць у населених пунктах. Протягом 2016 року на поточний ремонт автомобільної дороги Кирияківка-Опришки  використано 1923,3 тис грн., в т.ч. 393,3 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету та 1 530,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету. У 2017 році негайного ремонту потребують, в першу чергу, дороги загального користування Градизьк - Пироги та Бугаївка - Глобине.
У 2017 році Глобинська районна державна адміністрація спільно із Глобинською районною радою та місцевими радами району  продовжуватиме  роботу  направлену  на  покращення  рівня життя  населення району.

Наверх ↑