Програма висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради у засобах масової інформації на 2017-2019 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Паспорт Програми
Ініціатор розроблення Програми – районна державна адміністрація.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми - розпорядження голови райдержадміністрації від 26.01.2017 № 39 «Про розробку Програми висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради у засобах масової інформації на 2017-2019 роки».
Розробник Програми –  відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Відповідальний виконавець Програми – районна державна адміністрація.
Учасники Програми –  редакції районної та обласних друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації.
Термін реалізації Програми – 2017-2019 роки.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього –   150 000 грн.,  у  тому  числі:  коштів  районного  бюджету – 150 000 грн. 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програма висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради у районному та обласних  друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації на 2017-2019 роки (далі -  Програма) розроблена райдержадміністрацією на виконання Законів України  «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указів Президента України від 09.12.2000 р. №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні» та від 01.08.02 р. №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».
Програма спрямована на реалізацію в районі державної політики у сфері інформації, з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення  потреб населення в інформаційній продукції, створення належних умов для незалежної творчої діяльності комунального друкованого засобу масової інформації.
Реалізація заходів Програми сприятиме розвитку  інформаційної сфери. Програма також сприятиме всебічному висвітленню у районному та обласних   друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації   діяльності  органів  державної  влади та органів місцевого самоврядування.

Мета Програми
Головною метою Програми є підтримання сприятливих умов розвитку інформаційної сфери, реалізація державної інформаційної політики, найбільш повне забезпечення населення району та області інформацією про діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, події державного,  обласного, районного  значення.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі
Забезпечення в 2017-2019 роках належних умов для організації систематичного та всебічного висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради і оперативного інформування населення району і області про основні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району буде здійснюватися за рахунок коштів  районного бюджету.

Ресурсне забезпечення Програми висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації  та Глобинської районної ради у засобах масової інформації на 2017-2019 роки 
                                                                                         тис. грн.

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

 

    I

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

130,0

130,0

130,0

390,0

Районний бюджет

130,0

130,0

130,0

390,0

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

-

Кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
- забезпечення відкритості у діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради, підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади району та області про їх діяльність з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району;
- всебічне сприяння розвитку інформаційної сфери  району;

Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль та координацію заходів щодо виконання Програми здійснює  відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації. Відповідальний виконавець програми раз на рік до 1 лютого інформує сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації про виконання заходів програми згідно додатку 4, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації № 338 від 25.05.2011 року «Про затвердження Порядку розробки,затвердження та моніторингу виконання районних цільових програм».

Напрямки діяльності та заходи Програми висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації
та Глобинської районної ради у засобах масової інформації на 2017-2019 роки

 

з/п

 

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі

Очікуваний результат

1.

Забезпечення відкритості у діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради, підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади району і області про її діяльність з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району

Забезпечення належних умов для організації систематичного та всебічного висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради і оперативного інформування населення району і області про основні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району                                                     

2017-2019 роки

Райдерж-адміністрація

районний бюджет

Всього:

390,0

Поліпшення якості та збільшення обсягу інформаційного забезпечення населення району та області про діяльність Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради

2017 рік

2018 рік

2019 рік

 

 

130,0

130,0

 130.0 

 

 

Наверх ↑