ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2018 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2018 РОКИ

 

1.     Паспорт Програми

 

1

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органа виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.02.2016 №57

3

Розробник Програми

Районна державна адміністрація

4

Співрозробники програми

-

5

Відповідальний виконавець Програми

Районна державна адміністрація

6

Учасники Програми

Районна державна адміністрація,

7

Термін реалізації Програми

2016-2018 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього, у тому числі

434,5  тис. грн.

9.1

Коштів районного бюджету

434,5  тис. грн.

 

         Визначення проблематики та необхідності створення Програми

 

Програма інформатизації виконавчої влади Глобинського району на 2016-2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», Указів Президента України від 14.07.2000 № 887/2000 «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади», від 24.09.2001 №891/2001 «Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних», постанов Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», від 12.04.2000 №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», від 29.08.2002 року № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади», від 28.10.2004 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади». Програма виконується з 2004 року.

Основні положення Програми спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань державної політики у сфері інформатизації, впровадження сучасних інформаційних систем та засобів інформатизації, інтегрування в глобальну мережу Інтернет.

Для прискорення інтеграції у світовий інформаційний простір необхідно реалізувати заходи щодо переходу на електронний документообіг, через застосування інформаційних технологій поліпшити взаємозв’язок між державними інституціями та бізнесом, громадянами.

9 сесією районної ради ІV скликання 18.11.2003 затверджено Програму інформатизації району на 2004-2006 роки. На виконання цієї програми планувалось виділити з районного бюджету на інформатизацію окремим рядком кошти в розмірі 125 тис. грн., у тому числі капітальні вкладення - 100 тис. грн., поточні витрати - 25 тис. грн. Фактично під Програму виділено та використано у 2004 році окремим рядком кошти в розмірі 5 тис. грн.

         За отримані кошти придбано комп’ютери та периферію (принтери, сканери тощо).

  21 жовтня 2008 року рішенням вісімнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання затверджено Програму інформатизації району на 2008-2010 роки. Фактично під Програму окремим рядком кошти не виділялися.

         25 вересня 2012 року рішенням п’ятнадцятої сесії районної ради шостого скликання затверджено Програму інформатизації району на 2012-2014 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми складало 235 тис. грн. (кошти районного бюджету).

Фактично протягом строку дії Програми кошти на виконання програмних заходів виділялися у 2013 році.

Протягом 2013 року на виконання заходів Програми виділено та використано кошти у розмірі 14 тис. грн. для придбання 2 одиниць сучасної комп’ютерної техніки райдержадміністрації, на які встановлено програмний продукт «OPTiMA-WorkFlow» (система електронного документообігу та контролю); 10 тис. грн. – відділу управління майном комунальної власності району, за які придбано 1 персональний комп’ютер та оргтехніку.

Крім того, з метою часткового вирішення проблеми використання неліцензійного програмного забезпечення сесією районної ради виділено райдержадміністрації кошти у сумі 8 тис. грн. для придбання та встановлення 10 примірників ліцензійного програмного забезпечення (ОС Windows 7 Home Basic).

У 2014 році кошти на виконання заходів програми інформатизації не виділялися взагалі.

За попередні роки у райдержадміністрації впроваджено внутрішню локальну мережу, на базі якої працює система електронного документообігу (програмний продукт OPTiMA-WorkFlow), ведеться аналітичний облік вхідних і вихідних документів, звернень громадян, аналіз виконавської дисципліни; створено автоматизовані робочі місця, налагоджено електронний зв'язок, забезпечено підключення до глобальної мережі Інтернет. З метою створення системи автоматизованих засобів наукового та адміністративного супроводження державного управління та державної служби у райдержадміністрації впроваджено єдину державну комп’ютерну систему "Кадри". В адмінприміщені районної ради та райдержадміністрації  вдосконалено локальну мережу серверним обладнанням, для ефективного супроводу доповідей зал засідань обладнано мультимедійним проектором.

            Одним із важливих напрямів роботи  з інформатизації району було проведення заходів щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів влади.  Завдяки проведенню цієї роботи райдержадміністрація, районна рада, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації мають власні веб-сайти, на яких розміщується інформація про їх діяльність, висвітлюються питання щодо задоволення інформаційних потреб населення.

            Значно покращився рівень інформатизації виконавчих комітетів сільських рад: комп’ютери та оргтехніку мають всі місцеві ради.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням попередні Програми інформатизації були виконані лише частково. Не вирішено питання щодо встановлення локальної  мережі в приміщенні адмінбудинку: не всі структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, розташовані в цьому приміщенні, підключені до мережі. Потребує вирішення питання забезпечення комп’ютерами та оргтехнікою структурного підрозділу райдержадміністрації, який здійснює функції реєстрації речових прав та бізнесу, відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації тощо.

Недостатнім є рівень фінансування на придбання, впровадження та супроводження програмно-технічних засобів.

Має місце значне технічне відставання комп’ютерної техніки сучасним потребам (особливо тих одиниць техніки, де встановлено програмний продукт OPTiMA-WorkFlow, який забезпечує організацію документообігу дозволяє автоматизувати управління потоками робіт, пов’язаних з формуванням і обробленням інформаційних об’єктів, зокрема, документів). Близько 50% одиниць наявної в райдержадміністрації комп’ютерної техніки є застарілими (виробленими понад 5 років тому).

Невирішені проблеми щодо проведення заходів технічного захисту інформації.

У райдержадміністрації відсутній відділ (сектор) інформаційно-комп'ютерного забезпечення, що призводить до труднощів у задоволення потреб органів влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в районі як через недоліки в самій структурній будові, так і через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих, на яких покладено додаткові обов’язки щодо робочої підтримки технічного стану комплексу програмно-технічних засобів.

Із загальної кількості вживаного програмного забезпечення лише декілька відсотків мають ліцензії.

 

3. Мета та пріоритетні напрямки інформатизації району

Головною метою Програми є  продовження розпочатої інформатизації району з урахуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, адже інформатизація – це наукоємний, тривалий, трудомісткий, фондоємний процес, який постійно удосконалюється.

Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації органів виконавчої влади району, метою яких є подальше створення умов ефективної діяльності державних службовців, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

Пріоритетними напрямами інформатизації району є:

-           Удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району між собою, а також населення шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

-           Використання правових, науково-технічних та методичних важелів для розширення сфери послуг населенню, що надаються за допомогою інформаційних технологій.

Пріоритетний напрямок програми – інформатизація районних органів виконавчої влади включає:

-           розширення зони дії систем автоматизованого документообігу та впровадження електронного цифрового підпису;

-           інтеграцію інформаційних баз даних у межах району;

-           створення, наповнення, актуалізацію місцевих інформаційних ресурсів;

-           модернізацію системи одержання та оброблення інформації районних органів управління;

-           забезпечення автоматизованих робочих місць апаратними та програмними засобами;

-           заходи із захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

 

4. Основні завдання та принципи реалізації Програми

Основними завданнями Програми є:

-           отримання послуг електронного цифрового підпису, розвиток систем електронного документообігу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

-           Удосконалення системи надання адміністративних послуг через мережу Інтернет;

-           Модернізація представництв органів виконавчої влади у мережі Інтернет;

-           Розвиток, модернізація засобів інформатизації, інформаційних систем;

-           Легалізація наявного програмного забезпечення паралельно з переходом на програмне забезпечення з відкритим кодом (там, де цей перехід є виправданим і не потребуватиме залучення додаткових коштів);

-           Формування комплексних систем захисту інформації.

Виконання Програми має здійснюватись на основі таких принципів:

-           узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами Програми економічного та соціального розвитку району, області і України в цілому;

-           координація розроблення і реалізації районної, обласної та державних,  міжгалузевих, галузевих програм інформатизації;

-           створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

-           всебічне запозичення передового досвіду та вдалих рішень з інформатизації в інших регіонах, країнах;

-           використання сучасних програмно-технічних засобів та передових інформаційних технологій на районному рівні управління;

-           реальність впровадження та використання інформаційних систем, засобів інформатизації після виконання завдань Програми.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовані обсяги фінансування додаються.

 

6. Очікувані наслідки реалізації Програми

Нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, інформаційні ресурси району розглядаються як ефективні засоби соціально-економічного розвитку району, створення нових форм демократизації громадського життя, удосконалення системи управління.

Ефективність районної програми інформатизації важко визначити прямим підрахунком.

Процес інформатизації району є тривалим, причому придбання техніки, придбання ліцензійних системних програмних засобів та розробка прикладних програмних засобів, баз даних, інформаційно-аналітичних систем потребують значних фінансових витрат.

Разом з тим, у сфері управління застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформатики дозволяє значно підвищити ти продуктивність праці за рахунок скорочення термінів виконання рутинних операцій підготовки, оформлення та пересилки документів.

Найважливішими наслідками інформатизації, що визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, поліпшення якості надання адміністративних послуг населенню та бізнесу.

Реалізація завдань Програми сприятиме ефективному функціонуванню місцевих органів виконавчої влади за рахунок:

-       оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на районному рівні та між районом та областю;

-       оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

-       скорочення часу підготовки документів;

-       удосконалення звітності та документообігу;

-       застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Функції координації та контролю за ходом виконання завдань покладено на райдержадміністрацію, яка проводить аналіз ефективності виконання Програми.

 

Додаток 2

Напрямки діяльності та заходи районної Програми інформатизації виконавчої влади Глобинського району

на 2016-2018 роки

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.,

у тому числі

Очікуваний результат

1

Здійснення заходів щодо організації захисту інформаційних ресурсів райдержадміністрації та районної ради від несанкціонованого доступу до них

2016 - 2018

Райдержадміністрація

 

Районний бюджет

Всього

2016

2017

2018

 

50

8

38

4

 

Придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення та комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі

2

Забезпечення системи зв'язку "відео-конференція", та забезпечення відтворення звуку для проведення нарад, колегій, відеоконференцій райдержадміністрації, сесій районної ради, тощо.

2016 - 2018

Райдержадміністрація

 

Районний бюджет

Всього

2016

2017

2018

 

7

1

5

1

Придбання мультимедійного обладнання, обладнання для аудіозапису нарад, колегій, сесій з метою поліпшення якості проведення заходів .

3

Модернізація та обслуговування комп’ютерної техніки апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації

2016 - 2018

Райдержадміністрація

 

Районний бюджет

Всього

2016

2017

2018

 

336,5

146,5

140

50

 

Закупівля комп‘ютерів, периферії, мережевих засобів (модеми, маршрутизатори тощо), сканерів, плотерів, джерел безперебійного живлення, витратних матеріалів  для створення інфраструктури сервісу засобів інформатики.

4

Ліцензування, поновлення, модернізація програмного забезпечення

2016 - 2018

Райдержадміністрація

 

Районний бюджет

Всього

2016

2017

2018

16,5

5,5

5,5

5,5

Придбання ліцензійного програмного забезпечення

5

Оплата послуг електронного цифрового підпису (ЕЦП)

2016 - 2018

Райдержадміністрація

 

Районний бюджет

Всього

2016

2017

2018

10,5

4,5

1,5

4,5

Забезпечення оплати послуг електронного підпису в органах виконавчої влади

6

Впровадження та технічна підтримка системи автоматизованого бухгалтерського обліку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району

2016 - 2018

Райдержадміністрація

 

Районний бюджет

Всього

2016

2017

2018

 

7

2

3

2

Придбання програмного забезпечення для бухгалтерського обліку для зниження ризиків виникнення помилок, що врятує від штрафів і санкцій, збільшення економічності бухгалтерського обліку-оптимізації оподаткування без зайвих ризиків, підвищення оперативності бухгалтерського обліку

 

 

Додаток 3

 

 

 

Ресурсне забезпечення районної Програми інформатизації виконавчої влади

Глобинського району на 2016-2018 роки

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання

 програми

Усього витрат на

виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього (грн.)

175500

192000

67000

434500

У тому числі,

кошти районного бюджету (грн.)

175500

192000

67000

434500

 

 

 

Керівник апарату Глобинської райдержадміністрації                                                                                                         Л.М.Савченко

 

Наверх ↑