Програма економічного і соціального розвитку Глобинського району на 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

 

 

 

 

                              проект

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2018 РІК

 

 

 

 

 

 

Вступ

4

1. Аналіз  економічного і соціального розвитку  за  2017 рік

4

1.1. Динаміка розвитку економіки, стан  використання  виробничого та трудового потенціалу

4

1.2.  Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери,шляхи їх розв»язання та досягнення поставлених цілей

6

2. Цілі і пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку

7

3. Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Глобинському районі

8

4. Фінансові ресурси

9

4.1.  Джерела формування бюджетів

9

4.2.  Фінансування заходів

11

5. Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки

12

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва

12

5.2. Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика

14

5.3 Розвиток системи надання адміністративних послуг

15

6.  Механізми регулювання               

16

6.1. Управління об'єктами державної та комунальної власності

16

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

17

6.3. Реалізація територіальних комплексних ( цільових) програм

17

7.  Розвиток реального сектору економіки

18

7.1. Промисловий комплекс

18

7.1.1. Харчова промисловість

18

7.2.  Агропромисловий комплекс

19

7.2.1. Модернізація агропромислового комплексу

20

7.2.2.Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення  

 сталого розвитку  малих фермерських та сімейних

 господарств,обслуговуючих кооперативів

21

7.2.3.Розвиток  органічного землеробства та виробництва органічних

продуктів харчування

22

7.3. Будівництво та житлова політика

23

7.4. Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури

25

8. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

27

        8.1.Інвестиційна політика

27

        8.2.Розвиток експортного потенціалу

28

9. Енергозбереження та енергоефективність

29

10. Соціальна сфера

30

10.1. Демографічна ситуація

30

10.2. Грошові доходи населення та заробітна плата праці

31

10.3.  Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників антитерорестичної операції і внутрішньо переміщених осіб

33

10.4.  Пенсійне забезпечення

48

10.5. Житлово-комунальне господарство

49

11. Гуманітарна сфера

51

11.1. Охорона здоров'я

51

11.2. Освіта

56

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

58

11.4. Культура

60

11.5. Фізична культура і спорт

61

11.6. Туристично-рекреаційна галузь

63

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з    

громадськістю

63

12.   Природокористування та безпека життєдіяльності людини

65

13.   Створення нових робочих місць та розвиток трудового потенціалу

67

14.  Результати виконання програми

 

69

Додатки:

 

1. Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку району  на 2018 рік

71

2. Бюджет розвитку району  на 2018 рік

84

3. Перелік проектів розвитку району (міста), реалізація яких передбачається в 2018 році

87

4.Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в  2018 році

89

 

 

    ВСТУП

 

Проект  Програми економічного і соціального розвитку  Глобинського району  на 2018 рік розроблено відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 702  “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621”.

В основу програми покладені основні завдання і заходи, визначені у Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, Національної доповіді

“ Цілі сталого розвитку: Україна” .

Метою програми є розв'язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу району, створення умов для  підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища.

Програма визначає пріоритетні цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Глобинського району  на 2018рік.

 

1. Аналіз  економічного і соціального розвитку  за  2017 рік

 

1.1.    Динаміка розвитку економіки, стан  використання  виробничого та  трудового потенціалу

 

Завдяки спільним зусиллям структурних підрозділів та відділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, які працювали у напрямку вирішення нагальних економічних і соціальних проблем в районі протягом 9 місяців 2017 року вдалося  досягти низки  позитивних  результатів.

Протягом січня-вересня 2017 року дохідна частина бюджету району по забезпеченню виконання власних доходів виконана на 101,1 % - при плані 37,6 млн.грн. фактично надійшло 37,9 млн.грн.

Бюджет району по видатках за звітний період виконаний в сумі 297,3 млн.грн., що становить 89,5 % до уточненого плану асигнувань. Видатки на освіту склали 59,9 млн.грн. (або 84,7 % від запланованих), на охорону здоров’я – 38,5 млн. грн. (або 89,0 % від запланованих), соціальний захист – 143,5 млн.грн. (або 93,5 % від запланованих), культуру – 9,2 млн. грн. (або 84,8 % від запланованих).

         Розрахункову базу по збору платежів до Державного бюджету за 9 місяців 2017 року виконано у 2,1 рази більше до планового завдання та надійшло 179,7 млн.грн. 

До місцевого бюджету мобілізовано платежів на загальну суму 175,6 млн. грн., що на 94,7 % більше до планового завдання.

Єдиного соціального внеску надійшло 96,4 млн.грн.,що в 2,1 рази більше планового завдання.

Середньомісячна заробітна плата працівників за 6 місяців 2017 року складала 6386 грн. (149,8 % до 2016 року та 99,1 % до середнього рівня по області).

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 відсутня.

Протягом звітного періоду 6 промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму  3464,9  млн.грн., що на  21 % більше показників минулого року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,
які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі
за січень–червень 2017 року склав 96,2 млн.грн. або 1,3 % до загальнообласного показника ( 133,1 % до січня-червня 2016 року).

 За 6 місяців 2017 року залучено 245,9 млн.грн. капітальних інвестицій (4,2% від загальнообласного обсягу). В розрахунку на 1 особу –5634,4 грн. 

У сільському господарстві за 9 місяців 2017 року об’єм  валової продукції сільського господарства в порівняних  цінах склав 261,7 млн.грн. (90 % до відповідного періоду 2016 року). Валова продукція рослинництва  склала 127,5 млн.грн. (80 % до відповідного періоду 2016 року),  тваринництва – 134,1 млн.грн. (102 % до відповідного періоду 2016 року).Сільськогосподарськими підприємствами  у 2017  році  зібрано:

-         озима пшениця зібрана на площі  10668га, намолочено 40446 тонн,

середня врожайність 37,9  ц/га.;

озиме жито зібрано на площі  459 га, намолочено 1573  тонни, середня

врожайність 34,3  ц/га.;

-         озимий ячмінь зібрано на площі  691га, намолочено 1975 тонн, середня

врожайність 28,6  ц/га.;

    - ярий ячмінь зібрано на площі  793га, намолочено 2058  тонни, середня

врожайність 26,0  ц/га.;

-         горох зібрано на площі  1177 га, намолочено 2987 тонн, середня

врожайність 25,4  ц/га.;

-         яра пшениця  зібрана на площі  20га, намолочено 43  тонн, середня

врожайність 21,3 ц/га.;

-          озимий ріпак зібрано на площі  237га, намолочено 712 тонн, середня

врожайність 30,1  ц/га.;

-         кукурудза зібрана на площі  2100га, намолочено 8610 тонн, 

середня врожайність 41,0  ц/га.;

-         соя  зібрана на площі  9414 га, намолочено 11485  тонн, 

середня врожайність 12,2  ц/га.;

-         цукровий буряк викопано на площі  433га, накопано 16441  тонн, 

середня врожайність 379,7 ц/га.

         За  9 місяців  2017 року сільськогосподарськими  підприємствами вироблено молока 17,3  тис.  тонн, що на 1,4  тис. тонн більше минулого року,  продуктивність дійного стада збільшилась на 563 кг. і становить 5098 кг. М’яса  вироблено 20,0 тис. тонн, що на 0,3  тис. тонн більше минулого року. М’яса   реалізовано на забій 21,2 тис. тонн, що на 0,5 тис.тонн   більше минулого року. В порівнянні з минулим роком  поголів’я  великої  рогатої  худоби  по району зменшилось на 338 голів, в тому числі  корів зменшилось  на 157 голови і становить 7155 голови в тому числі 3315 голів корів.

         Станом на 1  жовтня 2017 року по району поголів’я  свиней становить 121076  голови. У порівняні з минулим роком  поголів’я свиней зменшилось на 13096  голову.

         У господарствах  району утримується 6496  голів птиці, що на 4570 голови більше минулого року,  яєць вироблено 15,7  тис. штук, що на 6,3 тис. штук більше минулого року.

                   У будівельній галузі виконано будівельних робіт  на суму 11320 тис.грн.( 0,3 % від загального обсягу по області).

 Протягом   9 місяців 2017 року соціальні послуги служби зайнятості отримали  2644 безробітних громадян.  Крім того 222 особи  отримали  консультації з різноманітних питань, які входять до компетенції служби зайнятості. Чисельність незайнятого населення,  яке звертається в службу зайнятості значно зменшується.  Про це свідчить той факт, що  станом на 01.10.2017  року на обліку в  центрі  зайнятості  перебуває  634  безробітних,  що  становить  64%  від  даного  показника  минулого  року.

Потреба підприємств, установ і організацій у працівниках станом на 01.10.2017р. складає 68 вакансій. Протягом  9 місяців 2017 року  укомплектовано 1873 вакансії. Протягом 9 місяців 2017 року взяли участь в громадських   та інших  роботах  тимчасового  характеру   1123 особи   різних категорій громадян, що складає   93,6% до програмного завдання.

На тимчасових роботах працювало: 361 особа  (у галузі с/г - 179 осіб, переробна промисловість - 64 особи, виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини – 2 особи, роздрібна торгівля - 1 особа прісноводне  рибальство – 114 осіб, виробництво м'яса – 1).На громадських  роботах  працювало  762 особи (з благоустрою населених пунктів – 699 осіб, інформування населення про субсидії – 63 особи).Протягом  9 місяців 2017 року профорієнтаційними  послугами   охоплено  2535 безробітних громадян, що складає  96% від кількості громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості.За період січень-вересень  2017 року  професійним навчанням охоплено 489 безробітних.   З них  працевлаштовано з початку року  463  безробітних, результативність 95%.Завдання Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в частині професійного навчання безробітних виконано на 99,8 %.

 

1.2.Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери,шляхи їх розв’язання та досягнення поставлених цілей.

 

Головними проблемами розвитку економіки і соціальної сфери є:

·        відставання процесів оновлення основних фондів від їх зношення та вибуття;

·        високий рівень енергоємності галузей промисловості та житлово- комунального господарства;

·        високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;

·        недостатність обігових коштів підприємств та довгострокового кредитування виробничої сфери;

·        високий рівень процентних ставок за кредитами;

·        невідповідність фахової структури трудових ресурсів потребам ринку; недостатність фахівців робітничих професій;

·      впорядкування системи поводження з побутовими відходами для покращення екологічного середовища;

·      проблема доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп до  необхідних об’єктів;

        У 2018 році основними шляхами щодо розв’язання проблемних питань в економіці та соціальній сфері будуть:

·        структурно-інноваційне оновлення промислового виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;

·        забезпечення продовольчої безпеки району, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та вирішення соціальних проблем села;

·        стабілізація ринку праці та розширення сфери зайнятості в районі;

·        створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва;

·        збереження позитивної динаміки залучення інвестицій;

·        утримання стабільної цінової ситуації на споживчому ринку;

·         підвищення якості та розширення аспекту надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку, інвалідам.

 

2.Цілі і пріоритети  економічного  і  соціального  розвитку

 

Головною ціллю в 2018 році буде збереження позитивних тенденцій у економіці, підвищення рівня  конкурентоспроможності регіону, посилення контролю за економічними та соціальними процесами розвитку району.

В економіці: забезпечення обсягу валової доданої вартості  у  розмірі 1815,6 млн.грн. Досягнення запланованих обсягів ВДВ буде здійснюватися на основі модернізації економіки району, а саме:  через залучення інвестицій; виробництво  конкурентоспроможної  продукції; здійснення  заходів, направлених на  покращення  фінансової  діяльності  суб’єктів господарювання; проведення  комплексу заходів, направлених на підвищення рівня заробітної плати; вирішення проблеми  зайнятості  населення, розвиток  малого  бізнесу, реалізація ефективної регуляторної політики та підвищення якості надання адміністративних послуг.

В соціальній сфері: покращення обслуговування населення в галузі охорони здоров’я; доступ до  якісної  освіти; забезпечення  соціального захисту громадян.                                              

Досягнення цієї цілі можливе за рахунок тісної співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадськості. Основними  пріоритетами  у  2018 році будуть: підтримка процесу добровільного об’єднання територіальних громад та міжмуніципального співробітництва;створення сприятливих умов для залучення інвестицій;підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;сприяння своєчасності та стабільності виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;впровадження енергозберігаючих заходів;підтримка створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та виконання місцевої програми «Часткове відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних, альтернативних газовим, котлів у 2017-2020 роках»; сприяння зростанню рівня зайнятості населення та забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітніх;підтримка підприємницьких ініціатив;забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої освіти; надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами та впровадження інклюзивного навчання; подальше реформування медичної галузі.

 3.Впровадження децентралізації та реформи місцевого самоврядування 

Реформа органів місцевого самоврядування розпочалася з ухвалення 5 лютого 2015 р. Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Ухвалення Закону дало початок дуже важливому процесу укрупнення базових територіально-адміністративних одиниць в Україні, яких до реформи було надзвичайно багато, але ефективність діяльності органів влади там була низька.

У Глобинському районі у відповідності до Закону утворилася Глобинська міська об»єднана територіальна громада, до складу якої ввійшло 5 сільських рад. Загальна площа складає 405,19 кв.км, кількість населених пунктів, що входять до її складу - 23. Зараз можна говорити і про  перші позитивні результати.  Значно зросли об’єми фінансово-економічного потенціалу громади, бюджет якої  зріс майже в три рази. Разом з тим зросли і  фінансові навантаження на бюджет, адже на утримання об’єднаної громади передані дошкільні і загальноосвітні  навчальні заклади, заклади культури, спорту та інше.

         Протягом 2016-2017  років райдержадміністрацією проводилася робота по децентралізації:

·        надсилалися листи місцевим радам щодо необхідності ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

·        проводилися наради по роз’ясненню переваг добровільного об’єднання на прикладі Глобинської міської ради;

·        за посиланням на сайт Децентралізація.gov.ua органи місцевого самоврядування мали можливість ознайомитися з інформацією щодо об’єднання громад та знайти іншу корисну інформацію щодо здійснення реформи місцевого самоврядування.

 Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·          продовження роботи спільно з органами місцевого самоврядування у  напрямку подальшого об’єднання територіальних громад.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·        участь у громадських обговореннях з питання добровільного об’єднання територіальних громад- сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації- протягом року;

·        надання у межах наданих повноважень методичної допомоги тариторіальним нромадам району з питання об’єднання- сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ юридичного забезпечення райдержадміністрації- протягом року;

·        збір,подання необхідної інформації та проведення фінансових  розрахунків щодо спроможності територіальних громад району- сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації- протягом року.   

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·        забезпечити добровільне об’єднання територіальних громад району відповідно до затвердженого Перспективного плану формування територій громад Полтавської області.

  4. Фінансові ресурси

  4.1.  Джерела формування бюджетів

  Показники місцевих бюджетів:

Фінансові ресурси району визначаються потенціалом підприємств і        

організацій району, податковими, неподатковими та іншими надходженнями 

до державного та місцевого бюджетів.

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України та інших

законодавчих актів, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з

подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті

децентралізації.

         При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік враховано:

-         макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017;

-         збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

-         зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи ;

-         підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

         Прогноз доходів на 2018 рік загального та спеціального фондів зведеного бюджету Глобинського району (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає  236,4 млн.грн. (в т.ч. по Глобинській територіальній громаді 110,0 млн.грн.).

         Найбільшою складовою доходів місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб – 54,2% від власних доходів. Прогнозні надходження податку складають 128,1 млн.грн. (в т.ч. громади 70,0 млн.грн.).

В порівнянні з очікуваним обсягом податку, який буде отримано за 2017 рік:

-         по району більше на 5,2 млн.грн. або 9,8 відсотків;

-         по отг м. Глобине більше на 2,8 млн.грн. або 4,2 відсотка.

 

Прогнозування бюджетних ресурсів на два наступних за плановим роком

                                           (в т.ч. отг м.Глобине):

 

Показники

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн.грн.

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

425,9

100

526,2

100

570,0

100

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)

189,3

44,4

225,5

42,9

236,4

41,5

у тому числі по основних видах податків і зборів:

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

94,5

22,2

120,1

22,8

128,1

22,5

Податок на майно в частині плати за землю

40,7

9,6

45,7

8,7

49,9

8,8

Акцизний податок

11,4

2,7

11,1

2,1

5,5

1,0

Видатки місцевих бюджетів  - всього

401,4

100

624,5

100

570,0

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Трансферти

236,6

58,9

300,7

48,2

333,6

58,2

Бюджет розвитку

45,8

11,4

78,8

12,6

72,3

12,7

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·         підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;

·        забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів;           

·        забезпечення умов для соціально-економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, модернізація виробництва та інфраструктури, зростання надходжень до місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення району;

·        запровадження середньострокового бюджетного планування.

·        забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення в районі сприятливих умов для притоку інвестицій, розвитку підприємництва, поліпшення бізнес-клімату, проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків, підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевих бюджетів.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

· створення умов для забезпечення динамічного, стабільного та збалансованого соціально-економічного розвитку району;

·        формування планових показників по доходах виключно у відповідності до чинного законодавства на основі реальних показників економічного і соціального розвитку району з врахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, фактичного рівня відповідних надходжень за попередні роки і в поточному році, запланованих темпів економічного зростання;

·        формування бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку, досягнення їх відповідності та узгодженості на всіх стадіях бюджетного процесу;

·        забезпечення виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів;

·        забезпечення збалансованості бюджету району шляхом збільшення надходжень, встановлення контролю за питаннями легалізації заробітної плати та додержання суб'єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті праці;

·        забезпечення суб’єктами господарювання дотримання законодавства про працю, зокрема, з питань належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, повноти та своєчасності виплати заробітної плати, офіційного відображення цих операцій в обліку та сплати до бюджету району податку на доходи фізичних осіб;

·     відділенню ДФС в районі вжити дієвих заходів щодо поліпшення стану сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів з метою зниження рівня податкової заборгованості (недоїмки) з платежів до місцевих бюджетів та збільшення дохідної частини бюджету, взяти участь у формуванні планових показників дохідної частини місцевих бюджетів на 2017 рік.

·        вжиття заходів щодо приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу України чинних договорів оренди землі;

·        забезпечення економічного та ефективного витрачання коштів бюджету відкритість  та прозорість фінансів

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·   збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів;

·        зменшення диспропорцій у ресурсній базі місцевих бюджетів;

·        збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

 

4.2.  Фінансування заходів

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·        забезпечення середньострокового бюджетного планування та результативність програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

·        підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів;

·        підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

·        покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл (встановлення мінімального тарифного розряду на рівні, не нижче десятого).

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·        створення умов для забезпечення динамічного, стабільного та збалансованого соціально-економічного розвитку району;

·        планування видаткової частини бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом за програмно-цільовим методом, запровадження проведення моніторингу виконання бюджетних програм;

·        розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок коштів державного бюджету - утримання педагогічного персоналу, за рахунок місцевих бюджетів та додаткової  дотації – обслуговуючого персоналу та інші видатки з  утримання закладів);

·        передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я;

·        забезпечення протягом року виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·        збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів;

·   збільшення бюджету розвитку місцевих бюджетів;

·        збільшення обсягу видатків на розвиток інфраструктури та благоустрою населених пунктів;

·        забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці та енергоносіїв;

·        підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів.

 

5. Ринкові перетворення та їх соціальні наслідки

5.1. Регуляторна політика та підтримка розвитку підприємництва

         Одним з основних завдань органів виконавчох влади та місцевого самоврядування є забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Протягом 2017 року органами виконавчої влади  регуляторні акти не приймалися.Органами місцевого самоврядування прийнято 224 регуляторні акти.Проведено 32 повторних, 16 періодичних відстежень результативності регуляторних актів.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік

·        забезпечення основних принципів державної регуляторної політики;

·        встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

·        недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

·        сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері виробництва та

     обслуговування;

·        підтримка малого підприємництва у сфері сільського господарства, зеленого туризму та народних промислів;

·        збереження  існуючої ситуації  щодо насичення  внутрішнього  ринку  товарами, послугами  та  здорової  конкуренції; 

·        активізація більш широких верств населення до заняття підприємницькою                     

     діяльністю, особливо в сільській місцевості з метою вирішення проблеми 

     самозайнятості.

  Основні завдання та заходи на 2018 рік

·  здійснення розробки проектів регуляторних актів та проведення заходів з

відстеження результативності - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділи та структурні підрозділи райдержадміністрації - протягом року;

·       проведення оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, а також забезпечувати їх обговорення через проведення круглих столів із залученням громадськості - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації-протягом року;

·     забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними  регуляторної політики у сфері господарської діяльності - структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

·  створення умов для розвитку дрібних, економічно доступних об’єктів побутового   

    обслуговування, по наданню послуг з виготовлення та ремонту взуття, одягу,   

    ремонту  телерадіоапаратури та побутової техніки, технічного обслуговування та

    ремонту автомобілів - виконкоми  місцевих рад - протягом року ;

· підтримка фермерських  господарств - управління агропромислового розвитку  

  райдержадміністрації, Асоціація фермерів - протягом року;

· забезпечення самозайнятості населення шляхом навчання зареєстрованих     

    безробітніх за професіями,що дають змогу займатися підприємницькою     

    діяльністю - сектор економічного розвитку та торгівлі  райдержадміністрації,  

    Глобинський  районний центр  зайнятості - протягом  року;

·        виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2018-2020 роки- сектор економічного розвитку та торгівлі  райдержадміністрації,структурні підрозділи райдержадміністрації-протягом року;

  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·        залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості,молоді,внутрішньо переміщених осіб,учасників антитерорестичної операції;

·        скорочення часу і витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи;

·        збільшення надходжень єдиного податку від підприємницької діяльності до місцевого бюджету ;

·        зростання кількості створених робочих місць для найманих працівників у  фізичних осіб-підприємців орієнтовано на 150 одиниць;

·        вирішення проблем безробіття та насичення ринку товарами та послугами місцевого виробника.

5.2.Сприяння розвитку внутрішньої торгівлі та цінова політика

         Торгівля є важливою складовою внутрішнього ринку,що забезпечує населення товарами. Надаючи різні види товарів торгівля покращує рівень життя жителів країни, а також рівень зайнятості.Торгівля в районі представлена магазинами з продажу продовольчих та непродовольчих товарів фізичних осіб-підприємців,Глобинської райспоживспілки,мережою магазинів «МАРКЕТОПТ».

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·     недопущення  монополізації  ринків  товарами (послугами) конкретного  товаровиробника;

·     недопущення розбалансування попиту та пропозиції на ринку основних товарів;

·     збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку;

·          контроль  цінової ситуації на споживчому ринку району;

·          сприяння створенню конкурентного цінового середовища та вільного доступу до продукції місцевих виробників, у тому числі виробників сільгосппродукції.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·   продовження  співпраці  з суб’єктами  підприємницької діяльності з питань  забезпечення  магазинів  якісними  продовольчими  та  промисловими  товарами – сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації - протягом року;

·     застосування законодавчо затверджених заходів щодо попередження, обмеження та припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції –сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації-протягом року;

·     розвиток фірмової торгової мережі товаровиробників- сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації -протягом року;

·     проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції-відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації-протягом року.

·          проведення  аналізу  цінової ситуації та запобігання необґрунтованого

      підвищення цін на споживчому ринку району - сектор економічного розвитку    

      та торгівлі райдержадміністрації-протягом року;

·          сприяння насиченню споживчого ринку сільськогосподарською продукцією

      місцевих виробників - сектор економічного  розвитку та торгівлі

      райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку

      райдержадміністрації – протягом року;

·          проведення моніторингу цінової ситуації та висвітлення його результатів на

      сайті райдержадміністрації - сектор економічного розвитку та торгівлі

      райдержадміністрації-протягом року.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·     збереження добросовісної конкуренції;

·     підтримка збалансованості продовольчого ринку та попередження виявлення ажіотажних проявів;

·      ліквідація бар’єрів для входу на ринок нових господарюючих суб’єктів;

·        забезпечення доступності товарів для жителів сільської місцевості,особливо для жителів віддалених сіл;

·      збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 2,8,0%;

·          стабілізація цінової ситуації на споживчому ринку району;

·          сприяння створенню конкурентного цінового середовища та вільного доступу       

      до продукції місцевих виробників, у тому числі виробників сільгосппродукції.

5.3. Розвиток системи надання адміністративних послуг

         Центр надання адміністративних послуг при Глобинській районній державній адміністрації працює в кількості 4 чоловік. Протягом січня-вересня 2017 року надано 9723 адміністративних послуг. В середньому за місяць - 1086 послуг. Кількість послуг, що надаються через ЦНАП - 51. З них: послуги, що надаються органами виконавчої влади - 24, територіальними органами визначеними розпорядженням КМУ № 523 від 16.05.2014 - 27.

 Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·       забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та      населенням адміністративних послуг у одному приміщенні  у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором;

·        забезпечити вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв у відповідних адміністративних органах;

·        надати можливість отримати фахові консультації від суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

·        виключити випадки виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

·        запровадити сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

·        удосконалити взаємодію суб’єктів надання адміністративних послуг, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг;

·        спрощення адміністративних процедур, що регулюють діяльність реєстрації майна та бізнесу.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·        впровадження електронного документообігу та 100% смс-інформування заявників;

·        покращення якості надання послуг, в частині організації надання супутніх послуг в приміщення Центру (ксерокопіювання), шляхом вивчення досвіду надання супутніх послуг, які надаються у Центрах інших міст. Поступово запроваджувати супутні послуги у відповідності до попиту відвідувачів у порядку, встановленому законодавством України;

·        покращення та спрощення форми надання інформації про послуги, висвітлення в ЗМІ інформації про надання адміністративних послуг, підготувати дві інформації в районну газету. Наповнення офіційного сайту Глобинської районної державної адміністрації  в розділі Центра надання адміністративних послуг корисною інформацію для замовників послуг.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·         впровадження електронного документообігу та смс-інформування заявників;

·      наповнення офіційного сайту  Центра надання адміністративних послуг        корисною інформацію для замовників послуг.

6.  Механізми регулювання

6.1. Управління об'єктами державної та комунальної власності

         Управління комунальним майном в районі здійснюється відділом управління майном комунальної власності району Глобинської районної ради.Станом на 01.10.2017 року діє 48  договір оренди.До районного бюджету за оренду майна протягом січня-вересня 2017 року перераховано- 59,6 тис.грн.,що становить 165,6 % до планового завдання.

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·          здійснення обліку майна спільної власності територіальних громад району;

·         підвищення ефективності використання майна комунальної власності;

·         здійснення контролю за своєчасною сплатою за оренду комунального майна.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·          забезпечення співпраці з відділом управління майном комунальної власності Глобинської районної ради - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації-протягом року;

·        підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету від використання об’єктів спільної власності територіальних громад району – фінансове управління райдержадміністрації, відділ управління майном комунальної власності району - протягом року;

·        забезпечення збереження комунального майна та його ефективне використання- відділ управління майном комунальної власності Глобинської районної ради- протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·          підвищення рівня наповнення районного бюджету;

·          контроль за збереженням та ефективністю використання майна,переданого в управління підприємств,установ та організацій.

 

6.2. Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

         Закупівля товарів,робіт,послуг за державні кошти здійснюється через електронну систему ProZorro.Закупівлі здійснюються у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».За 2016 рік відділами та структурними підрозділами райдержадміністрації проведено 14 процедур закупівель на загальну суму 14,4 млн.грн.Придбано товарів на суму 10,5 млн.грн.,послуг на суму 3,9 млн.грн. Економія склала 3,9 млн.грн.

Пріоритетні  цілі на 2018 рік:

·   забезпечення прозорості процесу державних закупівель;

·   посилення боротьба з корупцією;

·   забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівль;

·    забезпечення економного витрачання бюджетних коштів.

Основні завдання  та заходи на 2018 рік:

·дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо застосування системи державних закупівель - відділи та структурні підрозділи райдержадміністрації – протягом року;

·забезпечення участі фахівців з питань державних закупівель у семінарах для підвищення фахового рівня- представники відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації- протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

·     раціональне використання бюджетних коштів;

·                          збільшення кількості учасників з різних напрямків діяльності на електронних     

  майданчиках системи електронних закупівель Prozorro;

·                         прозорість державних закупівель  та скорочення часу на їх проведення.

6.3. Реалізація районних цільових (комплексних) програм

У 2017 році на території району діяло 50 програм.З них: соціальний напрямок – 5 програм, підтримка медичної галузі- 6 програм;освітніх програм- 8. Потреба коштів на їх реалізацію склала 16,7 млн. грн. Станом на 1 жовтня 2017 року на виконання заходів, запланованих районними програмами з районного бюджету виділено 8,3 млн.грн. У 2017 році закінчується термін дії 14 районних програм.На даний час активно вносяться зміни до діючих районних програм та готуються проекти наступних.У 2018 році планується реалізація близько  45 районних програм переважно гуманітарного та соціального напрямку.

 Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·          забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, матеріально-

      технічних, інших ресурсів;

·          забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів

      місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розв’язання

      найважливіших проблем.

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·          здійснення аналізу виконання програм протягом року та визначення їх

      ефективності – сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

      спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації - протягом року;

·          створення умов для перегляду регіональних програм з метою скорочення й

      оптимізації їх заходів відповідно до реальних можливостей бюджетного

      фінансування-сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

      спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації - протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

·     раціональне використання бюджетних коштів;

·     виконання заходів,запланованих проектами районних програм;

·     залучення додаткових коштів з районного бюджету.

7.  Розвиток реального сектору економіки

7.1. Промисловий комплекс

7.1.1. Харчова промисловість

По Глобинському району налічуються наступні працюючі  промислові підприємства: ТОВ “Глобинський маслосирзавод” (виробництво молочних продуктів), ТОВ “Глобинський м”ясокомбінат” (виробництво м’ясних та ковбасних виробів),ТОВ ІПК “Полтавазернопродукт” ВП “Глобинський цукровий завод” (виробництво цукру),ТОВ “Глобинський переробний завод”.У структурі  промислового  виробництва району харчова  промисловість складає 99 %.

       Розвиток підприємств промисловості Глобинщини відбувається через залучення на підприємствах галузі   інвестицій, впровадження прогресивних технологій та матеріалів, технічне переоснащення діючих потужностей.

      В  цілому  за останні роки  промислові  підприємства на теренах району спрацювали  з позитивними  результатами, забезпечивши при  цьому насичення  внутрішнього та  зовнішнього ринків  валовим  продуктом, створюючи  нові  робочі  місця та  забезпечуючи  протягом  року постійні  надходження  до  районного бюджету.

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·     забезпечення стабільного розвитку галузі;

·   освоєння нових видів продукції підприємствами промислової галузі;

·     збереження досягнутих обсягів реалізації та виробництва промислової     

 продукції та проведення заходів щодо їх збільшення.  

  Основні завдання  та заходи на 2018 рік:

·           подальше залучення інвестицій, розширення виробництва на

підприємствах ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат”, ТОВ “Глобинський

маслосирзавод” - промислові підприємства-протягом року;

·     впровадження прогресивних технологічних процесів і нових матеріалів, 

освоєння нових конкурентоспроможних виробів, забезпечення якості продукції відповідно до європейських та міжнародних вимог –  промислові підприємства-протягом року;

·     запровадження на промислових виробництвах району енергозберігаючих технологій, які б давали економічний ефект - промислові підприємства-протягом року;

·     недопущення зупинок виробництва та зменшення чисельності працюючих на промислових підприємствах - керівники промислових підприємств - протягом року;

·     удосконалення маркетингової стратегії щодо просування продукції як на зовнішні так і внутрішні ринки- підприємства харчової промисловості-протягом року;

·     забезпечення активної участі підприємств району у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції- промислові підприємства – протягом року.

 

   Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

 

·   забезпечення населення району  високоякісною  продукцією в широкому

  асортименті і в достатній кількості;

·   збільшення обсягів інвестицій у галузь;

·   створення нових робочих місць на промислових підприємствах району;

·   нарощення на 12 % обсягів реалізації промислової продукції.

 

7.2.  Агропромисловий комплекс

Пріоритетні цілі  на 2018 рік :

·     зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства;

·        виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції;

·        залучення інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу;

·        стабілізація поголів’я великої рогатої худоби, розвиток свинарства     та птахівництва;    

·        забезпечення виконання заходів по охороні навколишнього середовища та раціонального використання земельних ресурсів.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·        забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу;

·        впровадження інтенсивних технологій, підвищення урожайності сільськогосподарських культур;

·        розвиток ягідництва та органічного землеробства;

·        оновлення сільськогосподарської техніки та впровадження енергетичного обладнання;

·        модернізація сільськогосподарського виробництва та технічне переоснащення машинно-тракторного парку;

·        поліпшення селекційно-племінної роботи у тваринництві, підвищення продуктивності тварин;

·        створення умов для комплексного розвитку сільських територій,   

здійснення заходів по розвитку інфраструктури аграрного ринку шляхом створення обслуговуючих кооперативів, залучення інвестицій.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

·        збільшення виробництва валової продукції галузі рослинництва  на 25% передовими виробниками АПК району та деякими фермерськими господарствами за рахунок проведення посіву сільськогосподарських культур високоврожайними сортами і гібридами та підвищення застосування мінімального обробітку землі до 10-15%;

·        закупівля новітньої високопродуктивної техніки сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами району.

 

  7.2.1.Модернізація агропромислового комплексу

  Пріоритетні цілі на 2018 рік:

-     закупівля нової сільськогосподарської техніки та енергетичного обладнання, які передбачають  зниження  питомої енергоємності;

-     впровадження безвідходних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції;

-     використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;

-     посилення теплозахисних властивостей конструкцій сільськогосподарських приміщень.

 

  Основні завдання та заходи на 2018 рік:

      -    використання комбінованих ґрунтообробних та посівних агрегатів, посіви сільськогосподарських культур по мінімальному та нульовому обробітку ґрунту - сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства району – протягом 2018 року;

­  перехід на альтернативне опалення пунктів технічного обслуговування машинно-тракторних парків, побутових приміщень працівників охорони, тваринників та механізаторів - сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства району – протягом 2018 року;

­  впровадження сучасних систем живлення сільськогосподарських культур та забезпечення внесення мінеральних і органічних добрив на рівні, що забезпечує бездефіцитний баланс поживних речовин у грунті - сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства району – протягом 2018 року;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

­  опалення твердим  паливом господарських  будівель СФГ “Оріон.” та СФГ “Зеніт”.

­  Зменшення собівартості продукції за рахунок ведення у виробництво нової високопродуктивної техніки, впровадження нових технологій.

 

7.2.2.Впровадження сучасних форм кооперації для забезпечення сталого розвитку малих фермерських та сімейних господарвств,обслуговуючих кооперативів.

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

- забезпечення розвитку сільських територій за рахунок створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та міні-ферм сімейного типу;

- зростання рівня зайнятості сільського населення, розширення сфери застосування праці на селі, створення нових робочих місць;

- можливість отримувати достойну ціну за вироблену продукцію;

         - надання кожній фізичній особі (селянину),  можливості                    для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та міні-ферм сімейного типу;

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

    - заохочення  власників особистих  селянських господарств до посадки садів та ягідників;

    - підтримка розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності особистих селянських та фермерських господарств, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх само зайнятості;

- забезпечення всебічного висвітлення інформації про переваги кооперації шляхом проведення семінарів, робочих виїздів безпосередньо до сільських громад. 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

         - збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та заохочення  власників особистих  селянських господарств до утримання пасік і збільшення кількості бджолосімей;

- створення 8 робочих місць на селі.

 

7.2.3.Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

-      дотримання правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель сільськогосподарського призначення;

-      виконання сільгоспвиробниками ст. 37 Закону України «Про охорону земель» та дотримання заходів щодо охорони родючості ґрунтів;   

-      врахування вимог щодо охорони тваринного світу при використанні сільгоспвиробниками засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів;

-      дотримання науково обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур і парів, при структурі посівних площ у вигляді:

-      збільшення частки внесення органічних добрив;

-      не допущення спалювання сухої рослинності або її залишків.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- проведення виробниками АПК посіву сільськогосподарських культур згідно проектів землеустрою, який забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь - сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства району – протягом року;

- зростання кількості внесення органічних добрив, підприємствами, які займаються розвитком тваринництва за рахунок збільшення поголів’я тварин - сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства району – протягом року;

- виконання ст. 37 Закону України «Про охорону земель» та дотримання заходів щодо охорони родючості ґрунтів - сільськогосподарські підприємства  та фермерські господарства району – протягом року;

-  врахування вимог щодо охорони тваринного світу при використанні сільгоспвиробниками засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших препаратів - протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

-      дотримання науково обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур і парів виробниками агропромислового комплексу;

-      збільшення частки внесення органічних добрив до 30%.

7.3. Будівництво та житлова політика

Упродовж останніх двох років у будівельному комплексі країни спостерігається поступова стабілізація ситуації. Водночас, існує обмеженість ресурсів інститутів житлового кредитування та інфраструктури ринку житла, високий рівень ризиків і витрат на цьому ринку. Крім того, доступність житла широким верствам населення обмежують ціни на житло, які постійно зростають, що пов’язано з високим ступенем монополізації житлового будівництва і є наслідком непрозорої системи надання земельних ділянок та високих адміністративних бар’єрів щодо отримання дозволів на будівництво житла.   

Головним завданням у сфері формування ринку доступного житла є створення ефективного житлового сектору, що діє на ринкових принципах і задовольняє житлові потреби основної частини населення на рівні, що відповідає їх платоспроможному попиту, а також механізмів участі держави у підтримці розвитку і функціонування цього ринку в цілому.

Будівництво житла в районі ведеться лише за кошти населення. За січень–вересень 2017р. у районі прийнято в експлуатацію 634 м2 загальної площі житла. До кінця 2017 року очікується введення житла загальною площею 1100 м2.

Із 55 сільських населених пунктів на яких розроблені були генеральні плани, в 90-х роках та враховуючи зміни в законодавстві, суспільно-економічній та господарській діяльності генеральні плани потребують коригування.

  З метою виконання  ст.16-19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розробленні нові проекти генеральних планів міста Глобине, смт Градизьк та села Липове. На даний час розроблюється генплани в селах Погреби та Пустовійтове.  Для об’єктів в інших населених пунктів на даний час  потрібно розроблювати плани детального планування.

На виконання п.3,4,7,8,21 розпорядження голови облдержадміністрації від 23.12.2015 № 645 «Про затвердження Плану заходів щодо створення в області безбар’єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016-2020 роки», листа Полтавської облдержадміністрації від 04.10.2016 №01-65/2043 райдержадміністрацією було рекомендовано міському, селищному та сільським головам урахувати результати Аудиту доступності та пропозиції місцевого комітету доступності та в установленому законом порядку передбачити цільові витрати й належне фінансування запланованих заходів у сфері доступності зі збільшенням видатків в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2017-й та наступні роки, і за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

Пріорітетні цілі на 2018 рік :

  • продовження впровадження державної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”;

  • розроблення, оновлення генеральних планів населених пунктів;

  • розроблення Схеми планування території району;

  • виконання заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

     Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- розроблення та затвердження план-графіку введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації – І квартал 2018 року;

- проведення моніторингу щодо стану розвитку в районі житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації – протягом року;

-  здійснювати державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою „Власний дім” в межах виділених асигнувань –  відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади – протягом року;

- сприяння реалізації державних житлових програм – відділ  містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади –  протягом року;

- забезпечення надання методологічної та організаційної допомоги з питань розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації у порядку, передбаченому законодавством – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади –  протягом року;

- проведення моніторингу щодо стану містобудівної документації в районі - відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади;

- надання методологічної та організаційної допомоги органам місцевого самоврядування щодо розроблення генеральних планів, планів зонування та детальних планів територій, зокрема тих, що передбачаються для надання учасникам АТО;

- затвердження Програми створення та ведення містобудівного кадастру району, виконання першого етапу створення містобудівного кадастру;

- моніторинг забезпечення умовами безперешкодного доступу об’єктів житлово-комунального та громадського призначення для людей з інвалідністю під час розроблення містобудівної документації або внесення до неї змін – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації – постійно;

           - активізувати діяльність комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури – відділ містобудування, архітектури, будівниц-тва, житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації – протягом року.

 

7.4. Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури.

 

Транспорт є однією із галузей економічної інфраструктури, яка, крім усіх видів магістрального транспорту, містить у собі енергетику, зв'язок, комунальне господарство, систему матеріально- технічного постачання, а також такі інженерні споруди, як греблі, мережі іригаційних і дренажних каналів. Поняття інфраструктури слугує, таким чином, загальним поняттям для позначення багатьох видів діяльності. Рівень розвитку транспорту в країні в певній мері визначає рівень розвитку її цивілізації. Тому недооцінка значення транспорту в державі може досить негативно позначитись на економіці країни.

В останні роки багато вітчизняних і закордонних економістів у своїх дослідженнях з ринкової економіки велику увагу приділяють ролі інфраструктури в економіці суспільства. Але, незважаючи на те, що багато елементів інфраструктури вже досить давно перебувають в полі зору закордонних і вітчизняних економістів, залишається ще чимало дискусійних і неясних проблем по даній тематиці, які потребують подальшого вивчення і уточнення окремих її компонентів, важливість яких набула особливе значення в період становлення ринкової економіки.

1.Дорожньо-транспортний комплекс

 

Пріоритетні  цілі  на 2018 рік:

- забезпечення стабільного автобусного сполучення на районних та міських маршрутах;

-  залучення інвестицій на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі населених пунктів;

- розвиток мережі автодоріг загального користування місцевого значення, покращення транспортної доступності сільських населених пунктів;

- забезпечення безпеки руху на автошляхах;

- оновлення автобусного парку.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття ділянок вулиць Глобинського району. Виконавці – міська, селищна та сільські ради .

- оновлення автобусного парку підприємств, що здійснюють пасажирські автоперевезення. Виконавці – автоперевізники району;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів пасажироперевезень у порівнянні з очікуваними у 2017 році на 2%;

- очікуваний об’єм виконання робіт з капітального  ремонту  доріг  загального користування місцевого значення;

- очікуваний об’єм виконання робіт з капітального та поточного  ремонту вулиць і  доріг населених пунктів району ; 

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на автошляхах району у порівнянні з очікуваними в 2017 році на 7 %;

- придбання одного автобусу для перевезень пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах.

 

2. Телекомунікаційні послуги.

 

Пріоритетні  цілі  на 2018 рік:

- забезпечення рентабельної роботи цеху електрозв’язку;

- утримання в належному стані мережі телефонного зв’язку;

- розширення абонентської мережі користувачів швидкісного інтернету;

- забезпечення збереження абонентської мережі користувачів дротового зв’язку;

- утримання, де є можливість, належної роботи мережі дротового мовлення.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- розширення широкосмугового доступу до мережі Інтернет в  сільських населених пунктах району;

- проведення капітальних і поточних ремонтів та якісного обслуговування обладнання та ліній зв’язку;

- реконструкція повітряних ліній зв’язку (зняття з опор ліній електропередач);

-  заміна кришок і люків ліній кабельної підземної каналізації;

-  впровадження заходів по збереженню бази абонентів телефонного зв’язку.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- збільшення обсягів надання телекомунікаційних послуг порівняно з очікуваним у 2017 році на 1,5 %;

-  збільшення мережі користувачів швидкісного інтернету;

-  встановлення телефонних апаратів різним категоріям споживачів;

 

3.Послуги поштового зв’язку.

 

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

-  оптимізація та вдосконалення мережі поштового зв’язку як складової інфраструктури району з метою її збереження для задоволення потреб споживачів населених пунктів району в якісних послугах поштового зв’язку;

- забезпечення беззбиткового функціонування мережі поштового зв’язку на території району;

- розширення асортименту послуг поштового зв’язку.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- збереження мережі поштових відділень на території району;

-  оновлення матеріальної бази діючих відділень;

-  проведення поточних ремонтів приміщень відділень поштового зв’язку.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

  - збільшення обсягів надання  послуг поштового зв’язку порівняно з очікуваним у 2017 році на 1,5 %. 

 

 8. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

   8.1.Інвестиційна політика

Активізація інвестиційної діяльності та  нарощування обсягів інвестицій на сьогодні є одним з першочергових завдань для району. 

         За останні роки спостерігається поліпшення  інвестиційного клімату району.

В економіку району за 2015 рік залучено 360,8 млн.грн. капітальних інвестицій (4,7% від загальнообласного обсягу). В розрахунку на 1 особу – 8054,2 грн., у 2016 році – 465,8 млн.грн.(4,2% від загальнообласного обсягу). В розрахунку на 1 особу – 10540,9 грн., за січень-червень 2017 року -245,9 млн.грн. (4,2% від загальнообласного обсягу). В розрахунку на 1 особу – 5634,4 грн.

Найбільшими  інвесторами в районі  є  ТОВ  Фірма  «Астарта- Київ» , ТОВ «Арніка», ТОВ «Кернер», група компаеній «Глобино».

  Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·     створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку району;

· подальший розвиток інвестиційної діяльності та формування привабливого інвестиційного іміджу району.  

                  

   Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·     налагодження співпраці з інвесторами які реалізують пріоритетні для району           проекти - сектор економічного   розвитку та торгівлі           райдержадміністрації - протягом року;

·  участь у заходах з питань залучення інвестицій та для            налагодження нових зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки,виставкові заходи, конференції, робочі наради, семінари, "круглі столи",  бізнес- зустрічі тощо) - сектор економічного розвитку та торгівлі  райдержадміністрації;

·     поширення інформації про інвестиційні  можливості району - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, засоби масової інформації - протягом року;

·  робота з виконкомами місцевих рад щодо підготовки проектів, реалізація яких може  здійснюватися за кошти міжнародної технічної допомоги та коштів ДФРР для розвитку району-сектор економічного розвитку та торгівлі   райдержадміністрації , відділ регіонального розвитку, містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації- протягом року.

·   формування баз даних вільних земельних ділянок несільськогосподарського  

   призначення, які можуть використовуватися для реалізації інвестиційних 

   проектів та розміщення їх на сайті райдержадміністрації- сектор економічного       

   розвитку та торгівлі райдержадміністрації - протягом року;

·   формування баз даних вільних виробничих площ та об»єктів незавершеного будівництва ,що можуть бути запропонованіінвесторам.

 

   Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 

· підвищення інвестиційного рейтингу району;

·  збільшення обсягів залучення капітальних інвестицій в економіку та               

 соціальну сферу району на  2,8 % ;

·   формування сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату у районі;     

·  підвищення  конкурентоспроможності виробленої продукції;

·   збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій .

 

     8.2.Розвиток експортного потенціалу

                  Сьогодні  зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів підприємництва незалежно від форми власності та їхньої організаційно-правової форми  спрямована на просування їхніх інтересів за кордон.Тому  важливим завданням  є створення позитивного іміджу для співпраці з іноземними партнерами та бути конкурентноспроможними. Серед підприємств району вироблену  продукцію експортують:

ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» - зернові культури;

ТОВ «Арніка» - зернові та технічні культури (соя та кукурудза);

ТОВ «Рост-Агро» - насіння кукурудзи (Республіка Білорусь);

ВП Глобинський цукровий завод ТОВ «Цукорагропром» - цукор;

ТОВ «Глобинський переробний завод» соєву олії та  соєвий шрот;

 ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» - продукція підприємства експортується до Грузії (напівфабрикати та субпродукти);

         Філії «Глобинська» та «Градизька» ТОВ СГП «Нібулон» здійснюють внутрішнє переміщення продукції (зернові культури) на перевантажувальний термінал до центрального офісу м.Миколаїв. Звідти продукція  реалізується на експорт.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·     сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва;

·     сприяння просуванню товарів провідних підприємств району на зарубіжні ринки;

·     налагодження контактів з потенційними покупцями виробленої продукції.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·     поширення інформації про район  - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації-протягом року;

·посилення  взаємовідносин  з  країнами   ближнього  зарубіжжя - підприємства району - протягом року;

·формування умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та підвищення    

 конкурентноспроможності суб»єктів господарської діяльності.

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей.

·збільшення частки виробленої продукції на експорт;

·покращення фінансовиї резульаьів діяльності підприємств;

 

9. Енергозбереження та енергоефективність

 

Використання альтернативних джерел енергії стає все більш популярним, особливо у світлі енергозберігаючих технологій. Сонячні батареї в сукупності з застосуванням вітрогенераторів, можуть виступати як в якості додаткового, так і основного джерела енергії, звільняючи таким чином споживача від гострої залежності в централізованих енергетичних мережах. Скорочується споживання інших видів палива та енергії.

Застосування енергозберігаючих матеріалів є практичною гарантією скорочення витрат на експлуатацію та обслуговування будь-яких об'єктів, раніше вимагали великих матеріальних витрат на енергообслужіваніе, в тому числі з теплоенергетики.

Підвищення енергоефективності у виробництві, у побуті і в сфері ЖКГ, вимагає добре продуманого і чіткого визначення конкретних цілей і методів їх досягнення, які можуть стати основою програми енергозбереження. Практична реалізація такої програми у великій мірі може знайти опору в прямій матеріальній вигоді між суб'єктами відносин. Порівняльні характеристики енергозберігаючих матеріалів дозволяють робити оптимальний вибір з урахуванням необхідних властивостей і якостей при плануванні робіт з підвищення рівня енергозбереження об'єктів.

Питання енергозбереження та енергоефективності не можуть не торкатися питань екологічної безпеки. У сучасній свідомості екологія тісно переплітається з усіма аспектами нашого спільного життєвого простору, не рідко виступаючи в якості основного аргументу. Рішення оптимізації наростаючих енерговитрат не можливо без урахування екологічної сфери енергоспоживання. В оптимальне рішення виникаючих проблем входить і жорстка екологічна експертиза, яка дозволяє здійснити практичну оцінку планованого ефекту в повному обсязі.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

- зниження рівня енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- стимулювання впровадження енергоефективних заходів у соціальній  сфері  та житловому секторі;

- зменшення  втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення  організаційних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізації виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій;

- запровадження використання місцевих  альтернативних енергоресурсів і джерел енергії, скорочення рівня невиробничих втрат ПЕР та води;

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

у бюджетній сфері:

 

- продовження робіт із заміни віконних та дверних заповнень на енергоощадні у  школах району;

 -   заміна вікон на енергоощадні в дитсадках району;

 - оптимізація графіків навчального процесу у школах району з метою економного використання енергоресурсів на опалення;

 

у комунальному господарстві:

-  заміна віконних заповнень на енергоощадні в багатоквартирних житлових будинках за кошти населення;

- реконструкція вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;

 

у промисловості та АПК:

- модернізація виробничих потужностей на ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат»;

-    впровадження нових технологій обробітку грунту;

-    придбання нової техніки підприємствами АПК.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

- зменшення об’ємів споживання енергресурсів установами бюджетної сфери порівняно з очікуваним у 2017 році на 2 %;

- зменшення на 1,5 % питомих витрат на виробництво продукції промисловими підприємствами та підприємствами АПК в порівнянні з очікуваними в 2017 році.

 

10. Соціальна сфера

 

10.1. Демографічна ситуація

         Демографічна ситуація в районі залишається складною. Загальне скорочення чисельності населення у січні–липні 2017 року склало 359 осіб.Кількість народжених 214 осіб, померлих 573. Для поліпшення демографічної ситуації в районі вживаються заходи з проведення профілактики та раннього виявлення захворювань, ефективного контролю за перебігом захворювань та запобігань їхнім негативним наслідкам,формування ефективної  системи надання медичних послуг.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·        зменшення природного скорочення населення ( зниження рівня захворюваності та смертності) ;

·        зменшення міграційного скорочення населення.

 

Основні завдання  та заходи на 2018 рік:

·     створення умов для розвитку сім’ї, охорони материнства та дитинства - відділ освіти,сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·     сприяння уповільненню темпів скорочення кількості померлих, насамперед, дитячої смертності шляхом підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям - медичні заклади району-протягом року;

·     більш повне задоволення освітніх, культурних потреб та медичних послуг населенню - заклади освіти та культури району-протягом року.

  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

·     зменшення природного скорочення наслення шляхом надання ефективних медичних послуг;

·     збільшення середньої очікуваної тривалості життя до 72 років;

·     зниження показника загальної сметрності на 0,5 %.

 

10.2.Грошові доходи населення та заробітна плата

 

Визначальними в діяльності реального сектору економіки Глобинського району є розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів та скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у законодавчо визначеному мінімальному розмірі.

Середня заробітна плата одного працівника району за вересень 2017 року складає 5890 грн., що в 1,8 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати.

Зростання середньої заробітної плати відносно початку 2017 року спостерігається в усіх галузях економіки району. Разом з тим, залишається значною диференціація рівня заробітної плати працівників у галузевому розрізі економіки району. На деяких суб’єктах господарювання роботодавці при підвищених вимогах до кваліфікації, продуктивності праці тощо, нараховують працівникам мінімальну заробітну плату.

У сфері захисту трудових прав працівників спеціалістами відділу врегулювання соціально-трудових відносин та управління персоналом управління соціального захисту населення райдержадміністрації постійно проводиться  моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, з урахуванням виплати поточної заробітної плати. Протягом 2017 року випадків виникнення зарплатних боргів на підприємствах. установах та організаціях району не  було.

Звернень від працівників підприємств до місцевих судових органів про стягнення заборгованих сум заробітної плати не надходило.

Пріоритетні цілі на  2018  рік:

 

         - сприяння зростанню грошових доходів та підвищенню рівня життя населення;

         - своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій та недопущення виникнення зарплатних боргів;

- детінізацію трудових відносин та заробітної плати.

Основні  завдання та заходи на 2018 рік:

 

- забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати в розмірах, визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні – сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, галузеві відділи райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій, управління соціального захисту населення – протягом року;  

-дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати - галузеві відділи райдержадміністрації, керівники підприємств, управління соціального захисту населення - протягом року;

- скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату у законодавчо визначеному мінімальному розмірі – сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації спільно з галузевими відділами райдержадміністрації, керівниками підприємств, установ та організацій – протягом року; 

- забезпечення дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в закладах комунальної власності, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів – галузеві відділи  райдержадміністрації - протягом року;

- забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати -   галузеві управління та відділи райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року;

- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах району з урахуванням виплати поточної заробітної плати за звітний період – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- реалізація  пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги» –  районний центр зайнятості, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – протягом року;       

- здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;       

- реалізація заходів щодо легалізації трудових відносин - районний центр зайнятості, Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, Глобинське об’єднане управління Пенсійного фонду України,   управління  соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року;

- детінізацію трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками - районний центр зайнятості- протягом року;

- проведення роз'яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання та найманих працівників про негативні соціальні наслідки нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати “в конвертах” – Глобинське об’єднане управління Пенсійного фонду України - протягом року.

 

Кількісні критерії що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

- забезпечення зростання  доходів працездатного населення (ріст заробітної плати)  на підприємствах,  що проводять господарську діяльність за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції; в установах та організаціях бюджетної сфери  за рахунок бюджетних коштів;

- збільшення кількості обстежень робочою групою із легалізації заробітної плати та зайнятості населення   у 2018 році   в порівнянні з 2017 роком;

 - недопущення виникнення підприємств-боржників із заробітної плати.

 

10.3.Соціальний захист населення та соціальна підтримка учасників антитерорестичної операції і внутрішньо переміщених осіб

З початку 2017 року у виконанні заходів із системи соціальної  підтримки найбільш вразливих верств населення простежується стала тенденція  розвитку галузі  соціального захисту та нові підходи до вирішення проблем одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів, осіб з інвалідністю,   малозабезпечених та багатодітних сімей.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Глобинської райдержадміністрації за  9 місяців 2017 року надано соціальні  послуги 3682 громадянам похилого віку та особам з інвалідністю Глобинського району. Проводилася робота по розширенню зони обслуговування та збільшенню  кількості  обслуговуваних громадян району.

З метою реінтеграції та соціальної адаптації  бездомних та звільнених з місць позбавлення волі громадян,  головою райдержадміністрації затверджено  розпорядження № 27 від 04.02.2013 року «Про створення сектору обліку бездомних осіб при територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації».

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.08.2007 року №703 створено та діють три соціальні ліжка при Святилівському комунальному підприємстві «Ветеран» та три при Манжеліївській сільській громадській організації «Милосердя» для тимчасової реабілітації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що набули статусу бездомності.

Рішенням 22 сесії районної ради 6 скликання від 27 грудня 2013 року затверджено «Районну Програму соціального захисту одиноких непрацездатних громадян похилого віку, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які набули статусу бездомні у Глобинському районі на 2014-2017 роки».

Протягом осінньо-зимового періоду, співробітниками Глобинського РВ ГУНП спільно з працівниками територіального  центру, Глобинської центральної районної лікарні та Глобинського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилося спільне патрулювання, з метою виявлення бездомних громадян на території міста.

З початку 2017 року на території Глобинськго району бездомних осіб не виявлено.

До районного  центру зайнятості з початку 2017 року  по питанню працевлаштування   особи, звільнені  з місць позбавлення волі не зверталися.

Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики від 24.09.2007 року № 599/0/15 - 07/042 «Про соціальний захист осіб, звільнених з місць позбавлення волі», територіальний центр соціального обслуговування шляхом тісної співпраці з органами виконавчої влади на місцях та органами місцевого самоврядування буде приймати участь у вирішенні побутових питань та працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в разі їх звернення.

По даному питанню особи вищезазначеної категорії у 2017 році за допомогою не звертались.

На території Глобинського району в с. Ганнівка знаходиться Центр духовної та соціально - психологічної реабілітації «Виклик», для осіб звільнених з місць позбавлення волі.

З метою забезпечення надання адресних соціальних послуг та збільшення кількості обслуговуваних громадян похилого віку та осіб з інвалідністю району у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Глобинської райдержадміністрації з травня 2012 року запроваджено інноваційну модель надання соціальних послуг – мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг (мультидисциплінарна команда) та організовано надання соціально-медичних послуг  на базі  ФАПу  чи Амбулаторії  загальної практики сімейної медицини  у селах Глобинського району.

  Мультидисциплінарною командою до складу якої входять спеціалісти: лікар, медична сестра з масажу, перукар, швачка, соціальний працівник та соціальний робітник,  з початку 2017 року надано послуги  155 особам у селах району:  Пироги, Яроші, Бугаївка, Пронозівка, Броварки, Мозоліївка, с-ще Градизьк, Пронозівка, Зубані, Романівка, Іванове Селище, Пустовійтове, Весела Долина, Погреби, Троїцьке, Сиротенки.

Протягом 2017 року працівниками відділення денного перебування №1  територіального центру  організовано проведення  таких заходів: привітання ветеранів соціальної сфери до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, святкова зустріч пенсіонерів у   м. Глобине (БК ім. Франка) до Дня весни, святкове привітання ветеранів району до 30-тої річниці утворення ветеранської організації, святковий захід  у с. Землянки до 72-ї річниці перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, святковий захід у с. Опришки до Дня матері, святковий захід  у м. Глобине до свята Тройці, святковий захід у с. Обознівка до Дня Конституції України.  Проведено святкові заходи для пенсіонерів та осіб з інвалідністю с. Броварки до Дня Незалежності України, для пенсіонерів та осіб з інвалідністю с. Шепелівка до Дня визволення Глобинщини, для пенсіонерів та осіб з інвалідністю м. Глобине до Міжнародного  дня  громадян похилого віку  та Дня ветерана.

На базі відділення денного перебування №1  продовжує свою роботу  «Університет  третього віку».

У навчальному 2016-2017 році у відділенні денного перебування №1 територіального центру  проведено 108 занять для  3 груп пенсіонерів  та осіб з інвалідністю на мистецькому  факультеті  та факультеті комп’ютерних технологій «Університету третього віку».

Працівниками відділення проведено  20  виставок  виробів, виготовлених руками підопічних.

Громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, що проживають самотньо і мають рідних, які зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу, але не можуть з поважних причин з початку 2017 року територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації не виявлено.

З початку  2017 року з пункту прокату   видано: 50 інвалідних візки, 12 палиць, 26 ходунків, 7стільців туалетних, 7 пар милиць пахвових та  7 пар милиць  з підлокітниками.

Всього  послугами пункту прокату скористалися 109 осіб, з них: 7 осіб  на платній основі (згідно Положення про пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації при територіальному центрі).

Відповідно до розробленого  графіку «соціальним таксі», яке здійснює перевезення осіб з інвалідністю різних категорій, які не можуть самостійно пересуватись або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків, за 9 місяців  2017 року підвезено до відділення денного перебування № 2 для проходження курсу оздоровчих процедур 105 осіб з інвалідністю  таких населених пунктів Глобинського району :  Пироги,  Яроші, Бугаївка,  Броварки, Пронозівка,  Мозоліївка, с-ще Градизьк, Зубані, Романівка, Іванове Селище, Пустовійтове, Весела Долина, Троїцьке, Сиротенки, Погреби.

На виконання Указу Президента України від 01.06.2005 року № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
 та інших законодавчих актів України  в районі проводяться ряд заходів щодо створення необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Діє районний комітет доступності, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації № 924 від 15.11.2006 року. Основними завданнями комітету є: забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм; підготовка пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування підприємствам, установам та організаціям з питань створення для мало мобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ: закладів, користування дорожньо - тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації. Протягом звітного періоду проведено 1 засідання комітету.

Затверджено План заходів щодо створення в районі безбар’єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016–2020 роки.

Загальна кількість об’єктів соціальної інфраструктури становить 196, потребують обладнання засобами безперешкодного доступу 78.

За сприяння комітету доступності встановлено 3 спеціальні дорожні знаки для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю, забезпечено похилим з’їздом пішохідний перехід по вул. Леніна, біля центрального ринку.

На медичне забезпечення особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи використано коштів 87,6 тис. грн.

Почалося забезпечення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, санаторно-курортними путівками в 2017. Станом на 01.10.2017 року затверджено 152,3 тис. грн. на проведення оздоровлення даної категорії громадян, заключено 28 договорів з 9 санаторно-курортними закладами (ПрАТ «Миргородкурорт», ПП Курорти Приазов’я, Медцентр Нові Санжари , санатрій ім. Пирогова Курорт Куяльник, Трускавецькурорт, Мошногіря, санаторій ім Горького, санаторій «Нафтуся Прикарпаття», санаторій Псел), планується заключити ще 1 договір. На обліку перебуває 42 ліквідатори. Оздоровлено 19 осіб даної категорії.

У 2017 році на виконання заходів районної Програми реалізації державної соціальної політики спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення « Турбота» на 2014 – 2017 роки, затвердженої  22 сесією районної ради  шостого скликання  від 27 грудня 2013 року передбачено кошти з районного бюджету в сумі  2394649,81 грн. 

         За рішенням комісії по розгляду питань щодо надання  одноразової адресної грошової допомоги громадянам району з місцевого бюджету 186 громадянам району виділено грошову допомогу на загальну суму 132250 грн., з них - 5  ветеранам війни на загальну суму  1450 грн.

В рамках виконання районної Програми реалізації державної соціальної політики спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення «Турбота» на 2014 – 2017 роки затвердженої рішення двадцять другої сесії Глобинської районної ради шостого скликання  від 27 грудня 2013 року, проведені заходи з фінансової підтримки районної Ради ветеранів. Заплановано виділення коштів у сумі 39,3 тис. грн., використано 15,6 тис. грн

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги здійснюється у відповідності з Законом України «Про соціальні послуги»  та «Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 38 осіб, які надають соціальні послуги. Рішенням п’ятої сесії 7 скликання Глобинської районної ради від 25.02.2017 року затверджено 75000,00 грн. Фінансування компенсаційних виплат проводиться щомісячно і в повному обсязі, заборгованості не має. Станом на 01.10.2017 року фінансування склало 56 тис. грн.

З початку 2017 року відповідно до постанови № 558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» соціальними працівниками  територіального центру було здійснено 97 перевірок якості надання соціальних послуг за компенсаційною виплатою та складено відповідні акти.

Відповідно до заходів районної Програми реалізації державної соціальної політики спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення «Турбота» 2014 – 2017 роки з місцевого бюджету  в 2017 році додатково передбачено кошти для забезпечення ліквідаторів аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії в розмірі 43200 грн.

Відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80, в 2017 році заплановано проведення реабілітації дітей з інвалідністю в міському Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради. Передбачено та використано на ці цілі 29 тис. грн.

Крім того, для здійснення перевезення дітей з інвалідністю до центру реабілітації заплановано 66,7 тис. грн., використано 27 тис. грн. Проведено оздоровлення 11 дітей.

Особи, які зазнали політичних репресій на обліку в управлінні  соціального захисту населення райдержадміністрації для забезпечення санаторно-курортними путівками відповідно до «Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками   деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 187  зі змінами, не перебувають.

На даний час в Глобинському районі діє 5 Будинків  ветеранів( в них - 77  ліжкомісць та проживає 44 особи).

У всіх Будинках ветеранів району проводиться 4-х разове харчування. Обладнані місця для перегляду телебачення. Є ванні кімнати або душові, обладнані туалети (внутрішній та надвірний), є пральні машини. Миючі та дезінфікуючі засоби в достатній кількості. Гаряча та холодна проточна вода в наявності. Постільною білизною та посудом забезпечені в повному обсязі. Заміна постільної білизни проводиться один раз на 10 днів, при потребі підопічних і частіше.

Прилеглі території  Будинків упорядковано.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» управління соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та району проведення АТО.

Станом на 01.10.2017 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації зареєстровано 423 особи даної категорії. В зв’язку із зміною місця проживання, смертю, не підтвердженням статусу знято з обліку 147 осіб.

Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації у відповідності до затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №505.

Станом на 01.10.2017 року щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг призначено 116 сім’ям.

Станом на 01.10.2017 року управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечено призначення державних соціальних допомог 23 особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

З  метою  комплексного  вирішення  питань  демобілізованих  військовослужбовців  учасників  АТО - жителів  Глобинського  району, а  також  організації  роботи з  ними  та  членами  їх  сімей щодо   соціального  супроводження, реабілітації, психологічної  підтримки, головою  Глобинської  районної  державної  адміністрації  прийнято   розпорядження    від 13.03.2015  року  №83  «Про  соціальне  супроводження, організацію  відпочинку( з  наданням  оздоровчих  послуг) та  оформлення  пільг учасникам  АТО, які  підлягають весняній  демобілізації».

На  виконання розпорядження   спеціалістами  Глобинського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї, дітей  та  молоді проведено обстеження  341  сімей  демобілізованих  військовослужбовців, які  проходили  військову  службу  в  районах  проведення  АТО, за  результатами  обстеження  складені  соціальні  паспорти.

Відповідно до районної Комплексної  програми  соціального  захисту  осіб  з  особливими  потребами, ветеранів  війни, учасників  антитерористичної  операції  на  2013-2020 роки, для закупівлі санаторно-курортних путівок  на   відпочинок та  оздоровлення  демобілізованих  учасників  АТО  та  членів  їх  сімей  виділено з районного бюджету 75 тис. грн, оздоровлено 4 військовослужбовці та 4 членів їх сімей, використано 50,9 тис. грн.

Для  надання  демобілізованим  та  членам  їх  сімей  медичних  послуг  центр соціальних  служб   співпрацює  з  комунальним  закладом  «Центр  первинної  медико  санітарної  допомоги»  та  Глобинською  районною  лікарнею. Інформацію  про  демобілізованих  та  членів  їх  сімей  направлено   медичним  закладам  для   проведення  лікарями  сімейної  медицини    за  місцем  проживання  демобілізованих  відповідної  роботи  щодо відвідання демобілізованих, надання їм  медичних, психологічних реабілітаційних  послуг, визначення  потреб  у   лікуванні та  проведення необхідних  лікувальних  заходів   вузькопрофільними  лікарями  ЦРЛ.

          В районі діє Порядок взаємодії щодо впровадження механізму надання послуг для вирішення проблем   демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції за принципом «єдиного вікна». Узгоджено  місце та складено   графік   спільної роботи представників  служб  та  організацій  по принципу «єдиного  вікна » .

Статус учасника  бойових дій АТО отримали та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають  право  на пільги,   418 осіб, з них 6 інвалідів війни.

У територіальному  центрі   соціального обслуговування здійснюється облік  потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та надається  допомога  у зборі пакету документів для отримання грошової допомоги з районного та обласного бюджетів.

На даний час в районі чотири сім’ї загиблих військовослужбовців, що перебували в зоні проведення АТО, одна сім’я загиблого військовослужбовця переїхала з  с. Оболонь, Семенівського району, Полтавської області, одна сім’я померлого військовослужбовця (який помер у військовій частині м. Чугуїв), одна сім’я померлого військовослужбовця (який помер у казармі військовій частині м. Бердичів) та одна сім’я померлого військовослужбовця (який помер с. Б. Паськівка, Полтавського району, Полтавської обл. повертаючись з відпустки на військову службу).

Протягом 9 місяців 2017 року 4 сім’ї з числа сімей загиблих(померлих) військовослужбовців отримали допомогу з районного бюджету на суму 5000 грн., а також 4 сім’ї отримали допомогу місцевого бюджету на суму 4 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2017 року 1 особі з числа поранених та хворих військовослужбовців, надано допомогу у зборі та направленні документів до Комісії  з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету, надано допомогу у розмірі 5000 грн.

Одного члена сім’ї загиблого учасника АТО забезпечено земельною ділянкою 0,2 га.

На виконання заходів щодо проведеної роботи із забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, які брали участь у зазначеній операції  і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок повідомляємо, що на даний час укладення договорів купівлі житла вказаній категорії не планується, оскільки відсутні особи, що мають підстави для поліпшення житлових умов.

У червні 2017 року проведено оздоровлення згідно районної програми районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Вихристюка Богдана Сергійовича під супроводом матері – Вихристюк Наталії Олександрівни в філії ПАТ ЛОЗ Миргород- курорт СКК «Миргород» санаторій Полтава.

На обліку для забезпечення путівкою для санаторно-курортного лікування станом на 01.10.2017  перебуває 97 учасників антитерористичної операції – учасників бойових дій. Укладено 16 договорів з санаторно-курортними закладами для забезпечення учасників АТО путівками. Оздоровлено в звітному періоді 5 бійців та планується оздоровити ще 16 осіб даної категорії.

Станом на 01.10.2017 року звернень від учасників антитерористичної операції для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації не надходило.

Питання  щодо здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції знаходиться на постійному контролі.  Протягом року проведено 5 засідань районної робочої групи.

На звітну дату виявили бажання  навчатися 3 учасників бойових дій АТО за навчальною програмою з перепідготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В» на  категорію «С». Пройшов навчання 1 учасник АТО, 2 перебувають на навчанні.

Для забезпечення надання 50 відсоткової знижки членам сімей загиблих та зниклих безвісти учасників АТО районною Програмою реалізації державної соціальної політики спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення  «Турбота» передбачено кошти в сумі 25,0 тис. грн., станом на 01.10.2017 профінансовано 6,9 тис. грн.

Спеціалістами відділу грошових виплат та компенсацій управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться призначення та виплата допомог згідно Законів України «Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та «Про державну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та інших. Зокрема, забезпечено своєчасне призначення допомог:

-  по вагітності та пологам призначено 151 допомогу та виплачено 310,7 тис. грн.;

- одноразову допомогу при народженні дитини призначено в кількості 263  виплачено 310,7 тис. грн.;

- по догляду за дитиною до 3-х років проводяться виплати по зверненнях минулого періоду, виплачено коштів на суму 31,5 тис. грн.

- по опіці та піклуванню призначено в кількості 17 та виплачено на суму 1118,8 тис. грн.;

- допомогу одиноким матерям призначено в кількості 747 та виплачено з початку року по цьому виду допомоги 4932,1 тис. грн.;

- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначено в кількості 552 та виплачено на суму 7878,1 тис. грн.;

- дітям – сиротам, які виховуються у 6 прийомних сім’ях і двох  будинках сімейного типу виплачено 966,2 тис. грн.;

- державної допомоги дітям – інвалідам та інвалідам з дитинства в кількості 43 на суму 6843,9 тис. грн.;

- тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 45, виплачено на суму 141,6 тис. грн.;

- допомога при усиновленні дитини – проводяться виплати по зверненнях минулого періоду, виплачено допомоги на суму 54,2 тис. грн.

- допомога по догляду за психічно хворими -55  виплачено 605,8 тис.грн.

Програмою житлових субсидій охоплено близько 11 тис. сімей району.

Станом на 01.10.2017 року за призначенням субсидії за оновленим порядком вперше звернулося 2496 сімей. 

З початку року виплачено коштів на соціальні державні допомоги в сумі 39436,7 тис. грн.

Виплати проводяться щомісячно, заборгованості не має.

Постійно проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота щодо умов надання населенню житлових субсидій на оплату комунальних послуг через районну газету «Зоря Придніпров’я» та районне радіомовлення «Голос Глобинщини». Матеріали по житлових субсидіях розміщено на сайті Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради. Постійно проводиться розповсюдження інформаційної пам’ятки: «Пам’ятка одержувача житлової субсидії».

Забезпечено щоденне функціонування телефонної «гарячої» лінії з питань оплати житлово-комунальних послуг та надання населенню житлових субсидій. Протягом року  на телефонну «гарячу» лінію звернулося 2103 особи.

З метою забезпечення сталої роботи управління соціального захисту населення в період призначення житлових субсидій для населення управлінню сесією районної ради в 2017 році виділено 90 000,0 грн. для обслуговування комп’ютерної техніки, придбання канцтоварів, конвертів та ін.

Протягом 2017 року залучено 13 осіб із числа безробітних, які перебувають на обліку в Глобинському районному центрі зайнятості до виконання громадських робіт з інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій, технічної підготовки документації та кур’єрської доставки при управлінні соціального захисту.

Прийом громадян спеціалістами управління проводиться щоденно в приміщенні управління та у філії Градизької селищної ради. Прийом документів на призначення субсидії від одиноких пенсіонерів та осіб з обмеженими фізичними можливостями, інших вразливих верств населення за місцем проживання здійснюється соціальними робітниками територіального центру соціального обслуговування та уповноваженими сільських рад.

Спеціалісти управління постійно здійснюють виїзні прийоми громадян по сільських радах району для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо умов надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та прийому пакету документів.

З метою поліпшення роз’яснювальної, інформативної та консультативної роботи щодо надання соціальних послуг пільговим категоріям населення, одержанню допомог, пільг, субсидій, спеціалісти відділу грошових виплат та компенсацій управління приймали участь у  виїзних прийомах «соціального офісу»  та «мобільного соціального офісу».

Отже, враховуючи все вищезазначене, чітко простежується позитивна тенденція зростання використання коштів для створення гідних умов проживання одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених сімей, осіб з обмеженими фізичними можливостями району.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

 

Основними цілями на 2018 рік по питанню подолання бідності та реформи системи соціальної підтримки є комплексне розв’язання проблем соціального захисту найвразливіших верств населення: ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю,  воїнів-інтернаціоналістів, жертв нацизму та голодомору, малозахищених громадян району, потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членів сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення, внутрішньо переміщених осіб, реалізація соціальних  прав та державних гарантій громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

- забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- надання соціальних послуг громадянам за місцем проживання, впровадження інноваційних соціальних технологій;

- забезпечення додатковими соціальними гарантіями громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- проведення заходів з реінтеграції та соціальної адаптації бездомних і звільнених  з місць позбавлення волі громадян;

- забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного перебування;

-  забезпечення призначення (відновлення), припинення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам;

 - забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветерані війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

- забезпечення  життєво необхідними технічними засобами реабілітації для окремих категорій населення;

- забезпечення компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування за особистим зверненням учасників бойових дій, учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших категорій, які мають відповідне право за законом;

- реалізація державних та районних програм, спрямованих на покращення добробуту  найвразливіших верств населення району;

- підтримка населення  населення Глобинського району в умовах підвищення цін та тарифів шляхом призначення субсидії на житлово-комунальні послуги;

-надання населенню району пільг та державних соціальних допомог;

- забезпечення відповідно до потреби та за рахунок коштів міського та районного бюджетів реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю в міському Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради.

- забезпечення працівникам управління соціального захисту населення, виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 811 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій» (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України);

- забезпечення придбання витратних матеріалів (папір ксероксний, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп’ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти, тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту щодо призначення населенню житлових субсидій (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України);

 

Основні завдання та заходи на 2018  рік:

 

Забезпечення 100 % охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби;

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Звільнення від сплати за соціальне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, проте з певних об’єктивних причин не надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України);

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Організація роботи із застосування інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України);

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Проведення реабілітації дітей з інвалідністю у міському Центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Проведення виплати  компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України);

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України);

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення соціального захисту потерпілим (пораненим) особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення;

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Підняття рівня соціального захисту членів сімей загиблих (померлих, зниклих безвісті) учасників антитерористичної операції, воїнів-інтернаціоналістів та осіб, смерть, яких пов’язана з участю в  масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Проведення заходів з реінтеграції та  соціальної адаптації бездомних і звільнених з місць позбавлення волі громадян, забезпечення умов їх соціальної адаптації, створення умов для їх тимчасового перебування.

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

 

Застосування         у роботі територіального центру інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, збільшення кількості обслуговуваних громадян похилого віку та проведення  тематичних заходів до свят.

 

Забезпечення роботи пункту прокату технічних засобів реабілітації.

 

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Забезпечення роботи «соціального таксі» територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації.

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Забезпечення здійснення закупівель необхідних товарів, робіт і послуг, у підприємств та організацій УТОГу та УТОСу, інших громадських організацій осіб з інвалідністю (за зверненням таких підприємств та організацій), якщо вартість запропонованих ними товарів, робіт і послуг не перевищує вартості відповідної продукції, запропонованої іншими суб’єктами господарювання.

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями та сприяння організації діяльності комітету

Органи місцевого самоврядування

Районна державна адміністрація

 

Фінансування місцевих програм соціального захисту населення.

Фінансове управління райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення надання додаткових соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання матеріальної допомоги, надання пільг на медичне забезпечення, забезпечення санаторно–курортними путівками в санаторії  Полтавської області.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік постраждалим на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії;

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Надання  одноразової адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян району з місцевого бюджету за індивідуальним зверненням.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Надання  одноразової адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян району з місцевого бюджету за індивідуальним зверненням.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Надання  одноразової адресної грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, що проживають на території району з місцевого бюджету.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

Фінансова підтримка районної Ради ветеранів.

Управління фсоціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій та інших категорій населення, які мають відповідне право.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Надання одноразової грошової допомоги особам, які мобілізовані до лав збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України та інших.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення реалізації прав одиноких громадян пенсійного віку, що проживають у діючих будинках ветеранів району на соціальний захист та медичну допомогу.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Надання державних соціальних гарантій найбільш вразливим верствам населення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Забезпечення виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, зазначеним у статтях 6-1,6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», та ветеранам праці відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій АТО та проведення заходів з професійної та психологічної їх реабілітації.

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Забезпечення надання одноразової грошової допомоги дітям (до 18 років) загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції в розмірі 1000 грн.

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги рідним на поховання та увічнення пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців мобілізованих до лав Збройних Сил України, Національної Гвардії, інших військових формувань та учасників антитерористичної операції в розмірі 5000 грн.

Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

 

Забезпечення надання 50-відсоткової знижки членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів за користування житлово-комунальними послугами в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів визначених чинним законодавством відповідно до затвердженого Положення.

 

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

 

  Кількісні критерії, які будуть свідчить  про реалізацію цілей:

 

Забезпечення фінансової підтримки районної Ради ветеранів – 39300,00 грн.

Застосування        інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, збільшення кількості обслуговуваних громадян похилого віку територіальним центром.

Забезпечення безкоштовного соціального обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, проте з певних об’єктивних причин не надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України)

Забезпечення призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 75 000,00 грн.

Забезпечення  відповідно до потреби та за рахунок коштів міського та районного бюджетів реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю в міському Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради - 26 400 грн.

Забезпечення  перевезення дітей з інвалідністю до Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради – 39996,0 грн.

 Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» 93408,00 грн.

Надання  одноразової адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян району з місцевого бюджету за індивідуальним зверненням –

300 000,00 грн.

Забезпечення надання додаткових соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання пільг на медичне забезпечення, забезпечення санаторно – курортними путівками – 187809 грн.

Відшкодування  витрат за  рахунок місцевого та районного бюджетів  за надані пільгові  послуги  зв’язку окремим категоріям громадян, які мають відповідне право – 63710,00 грн. та інші пільги за рахунок місцевого та районного бюджетів.

Проведення роботи щодо взяття на облік до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, за спрощеним порядком та відшкодування за рахунок коштів державного бюджету витрат підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг, а також призначення житлових субсидій населенню району -  97 млн. 550 тис. грн.

           Забезпечення призначення громадянам району  державних соціальних допомог та проведення відповідного фінансування з державного бюджету -  57 млн. 571тис. грн.

Відшкодування витрат за рахунок коштів районного та місцевого бюджетів за  проїзд залізничним та автомобільним транспортом пільгових категорій населення -  518500 грн.

придбання витратних матеріалів ( папір ксероксний, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп`ютерної техніки та оргтехніки, поштові конверти, тощо ) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту щодо призначення населенню житлових субсидій – 100000,0 грн.

забезпечення виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам управління соціального захисту населення, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 року №811 « Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій » - 150000 тис.грн.

придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС віднесених до1 та 2-ї категорії за рахунок місцевого бюджету – 43200 грн.

- надання допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС дружинам (чоловікам) померлих  громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи- 10000 грн.

- відшкодування вартості проїзду постраждалим на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорії – 2000 грн.

- забезпечення обліку осіб, переміщених із тимчасово окупованої території України та районів антитерористичної операції;

         - забезпечення призначення адресної щомісячної допомоги на житлово-комунальні послуги та оплату житла внутрішньо переміщеним особам відповідно до норм чинного законодавства;

           -  реалізація  пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб „Рука допомоги”;

- додаткова пільга у розмірі 50-відсоткової знижки за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (з урахуванням державних пільг) в межах соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами – 54000 грн.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій АТО та проведення заходів з професійної та психологічної їх реабілітації – 130 000  грн.

Для виконання  основних завдань та заходів на 2018 рік ресурсним забезпеченням слугуватимуть видатки з районного бюджету для реалізації заходів районних програм:

- районної Програми реалізації державної соціальної політики, спрямованої на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення  «Турбота» на 2018 – 2020 роки – 3 595 584,77 грн.

- районної Програми соціального захисту  одиноких непрацездатних громадян похилого віку, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які набули статусу бездомні у Глобинському районі на 2018-2020 роки – 1146754 грн.

 

10.4.Пенсійне забезпечення

Основні цілі на 2018 рік:

·        забезпечення впровадження єдиних стандартів і сучасної технології обслуговування громадян за принципом “ єдиного вікна” у фронт –офісі управління;

·        поліпшення якості обслуговування громадян, проведення інформаційно-роз”яснювальної роботи з питань пенсійного забезпечення за рахунок виїзних прийомів за місцем проживання громадян до осіб з обмеженими фізичними можливостями до пересування та у віддалені населені пункти району;

·        забезпечення своєчасного призначення та перерахунку пенсій, доведення до виплати пенсійних справ в підсистемі ППВП;

·        наповнення бюджету Пенсійного фонду України, легалізація доходів застрахованих осіб, захист їх соціальних прав.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік : 

·        забезпечити  участь відповідальних   працівників Пенсійного фонду у   

комісіях, створених при районній державній адміністрації, з метою вивчення фінансового стану підприємств і можливостей погашення боргів до бюджету Фонду та  вироблення з цього приводу спільних рішень  -  Глобинське об»єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області - протягом року; 

·        продовжити співпрацю з контролюючими органами, соціальними партнерами, спрямовану на додержання трудових прав працівників , легалізацію доходів та забезпечення пенсійних виплат застрахованих осіб, погашення заборгованості зі сплати страхових внесків, заборгованості з  відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій , призначених на пільгових умовах, єдиного соціального внеску в частині завершення процедури адміністрування єдиного соціального внеску –  Глобинське об»єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської областіі –протягом року;

·        ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов»язкового державного соціального страхування, як інструменту обліку прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за окремими видами державного соціального страхування, здійснення контролю над достовірністю цих даних, як підстави для визначення розміру виплат -  Глобинське об»єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області – протягом року;

·        здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного  фонду

які спрямовуються на виплату пенсій –  Глобинське об»єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області – протягом року;

·        забезпечити своєчасне призначення пенсій згідно чинного законодавства – Глобинське об»єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області —протягом року;

·        впровадження єдиних стандартів обслуговування громадян за принципом « єдиного вікна» у залах обслуговування ( фронт-офіси)з метою розв»язання низки нагальних проблем та підвищення  якості обслуговування пенсіонерів –Глобинське об”єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області  – протягом року;

·     впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення ( перерахунку) та виплати пенсій на їх основі- Глобинське об»єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області — протягом року.

Кількісні критерії , що будуть свідчити   про реалізацію цілей:

 

·        зменшення кількості часу необхідного для прийому громадян у фронт-офісі

    управління;

·        зменшення термінів обробки пенсійних справ;

·        зменшення на 5%   заборгованості зі сплати  платежів до Пенсійного фонду України»;

·     зменшення на  5% заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, якуоргани Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати у частині завершення процедур такого адміністрування, відповідно до п.3 Прикінцевих положень ЗУ від 4 липня 2013р. № 406-VII “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв”язку з проведенням адміністративної реформи”.

 

10.5. Житлово-комунальне господарство

   Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. На сучасному етапі важко уявити життєдіяльність суспільства без житлово-комунальних послуг, які надаються як за місцем проживання, так і за місцем роботи чи відпочинку. Від рівня цих послуг, стану житлових будинків, водо- і газопровідних, каналізаційних та інших мереж залежить зручність проживання населення. Ступінь розвитку та масштаби діяльності комунального господарства безпосередньо впливають на рівень добробуту населення, побутові й санітарно-гігієнічні умови життя.  Розвиваючись, суспільство потребує збільшення обсягу й підвищення якості цих послуг, проте останніми роками їхній обсяг, навпаки, зменшуються, якість знижується, різко погіршується фінансове становище підприємств. Це пов’язано з економічним становищем країни, технічним станом підприємств галузі, переходом економіки України до ринкових відносин.

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

 

     - забезпечення споживачів району безперебійними житлово-комунальними послугами належної якості ;

    - створення комфортних та безпечних умов проживання населення;

    - реформування житлового господарства шляхом створення нових ОСББ;

    - створення сприятливих умов для беззбиткової рентабельної діяльності підприємств житлово-комунального господарства і оновлення виробничої бази;

    - зменшення непродуктивних втрат при виробництві житлово-комунальних послуг шляхом ремонту або заміни основних фондів, впровадження енергоефективних заходів, раціонального використання енергетичних та інших ресурсів;

    - широке залучення громадськості до прийняття рішень з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 

1. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно державної підтримки впровадження енергозберігаючих заходів та стимулювання населення до ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів, заміщення газу альтернативними видами палива. 

 Виконавці - Глобинська міська та Градизька селищна ради;

2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів благоустрою:

- будівництво об'єктів вуличного освітлення . Виконавець – міська, селищна та сільські ради;

- капітальний ремонт об’єктів доріг загального користування місцевого значення і об’єктів вулиць населених пунктів та проведення поточних ремонтів вулиць місцевих рад району. Виконавець – міська, селищна та сільські ради.

-   улаштування  дитячих майданчиків. Виконавець – міська, селищна та сільські ради.

3. Впровадження сучасних методів поводження з твердими побутовими відходами:

-  формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами. Виконавець – міська, селищна та сільські ради ;

-  очищення територій від стихійних сміттєзвалищ; Виконавець – міська, селищна та сільські ради ;

- будівництво полігону твердих побутових відходів з площадкою для сортування сміття на території Глобинської об'єднаної територіальної громади; Виконавець – міська рада ;

-  інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо свідомого ставлення до поводження з ТПВ. Виконавець – міська, селищна та сільські ради .

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

    - збільшення обсягів виробництва житлово-комунальних послуг порівняно з очікуваним у 2017 році на 1,0 %;

    - забезпечення 100%  рівня оплати споживачів за отримані житлово-комунальні послуги;

    -  ремонт  об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

   -  охоплення населення району, послугою із збирання твердих побутових відходів;

   -  придбання одної одиниці спецтехніки для комунального підприємства м.Глобине.

11. Гуманітарна сфера

11.1. Охорона здоров'я:

 Розвиток первинної медичної допомоги.

У Глобинському районі комунальним закладом «Центр ПМСД у Глобинському районі» здійснюється комплекс заходів щодо розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, що обґрунтовано економічною доцільністю та покращенням надання медичної допомоги сільському населенню.

На сьогоднішній день в структурі КЗ знаходиться – 14 амбулаторій та 44 ФАПи. На 2-х амбулаторіях – Зубанівській, та Опришківській відсутні лікарі ЗПСМ, хоча на них і працюють лікарі-сумісники з сусідніх дільниць. На 4-х ФАПах – Степовищанському,  Коломицівському, Шепелівському та Середпільському відсутні фельдшери, там теж працюють сумісники. 

Станом на 1.10.2017 року кількість населення у районі становить 43 390, що на 555 осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Сільського – 27498 (27727 – 2016р.), міського – 15892 (16218 – 2016р.). Лікарями ЗПСМ у сільській місцевості охоплено обслуговуванням 26271чол., у містах – 12623. Для обслуговування сільського населення штатом передбачено 23,25 посад лікарів. При зайнятих 15,25ставок (14 фіз. осіб) що становить 67,7% від потреби. Лікарів ЗПСМ по штату 20,25 посад при зайнятих 14,25 (13 фіз. осіб) що становить 70,3% від потреби. Лікар терапевт по штату 1 і працює 1. В сільській місцевості не вистачає фактично 8 фізичних осіб лікарів. Для обслуговування міського населення маємо 16,75 лікарських ставок по штату при 15,0 зайнятих (13 фіз. осіб) що становить 89,5 відсотка від потреби. Лікарів терапевтів в міській місцевості по штату 2,5 ставки при зайнятих  2,0 (2 фіз. особи) що становить 100% від потреби. Педіатрів по місту 4,0 ставки при 4,0 зайнятих (працює 3 фіз. особи) що становить 100% від потреби.  Для обслуговування міського населення передбачено 8,25 лікарських посад лікарів ЗПСМ, а зайнято 7,0 (6 фіз. осіб) що становить 100% від потреби. В місті маємо 2 лікаря інтерна. В міській місцевості не вистачає фактично 5 фізичних осіб лікарів. За ІІІ кв. підвищення кваліфікації пройшли 2 лікарі.

Для обслуговування сільського населення штатні посади молодших спеціалістів з медичною освітою (89,25), укомплектовані на 89,3%  (79,75 зайнятих посад) 79 фіз. осіб. Для обслуговування міського населення при штатних 28,5 ставки – зайнято 28,5, що становить 100% (27 фіз. осіб). Кількість лікарів ЗПСМ що підлягають атестації становить 1 чол., атестованих 0. Кількість не атестованих молодших спеціалістів – 40 чол., атестованих 2. Діють плани підвищення кваліфікації на 2017рік.

На даний час всі сімейні лікарі забезпечені житлом. Зважаючи на

відсутність лікарів на Опришківській, Зубанівській та Пронозівській АЗПСМ з головами сільських рад досягнута угода, щодо забезпечення житлом лікарів ЗПСМ які будуть прийняті на роботу в ці АЗПСМ. Проблемне матеріальне забезпечення закладів первинної ланки. Лікарські амбулаторії сел Федорівка, Манжелія, Пустовійтове та смт. Градизьк потребують поточних ремонтів. Гостро стоїть питання реконструкції опалення на Федорівській АЗПСМ. Ремонт в даний момент закінчено в амбулаторії с. Погреби, ФАП с. Троїцьке. Заплановано ремонти в амбулаторії с. Опришки, ФАПи: с. Устимівка, с. Обізнівка, с. Землянки, с. Яроші, с. Пироги. Для первинної ланки у ІІІ кв. 2017 року придбано оснащення на суму 2805713,6грн. спільно з районним і місцевими бюджетами:

- Пульсоскиметр CMS 50В НЕАСО – 2шт.;

- Комп’ютерний системний блок на базі AMD А4 – 2шт.;

- МФП Canon лазерний – 1шт.;

- Комплект Genius Slimstar КМ-130 – 2шт.;

- Холодильники : ВЕКО-1шт.; Kalunas-1шт. (за кошти громади м. Глобине);

- Опромінювач ОБП -2-15 – 7шт. (Градизьк, Бугаївка, Горби, В. Кринки,

Глобине, Опришки);

- Апарат для місцевої дарсонвалізації Корона-С – 1шт. (Бугаївка);

- Апарат імпульсивної низькочастотної магнітотерапії «АЛІМП-1» - 1шт. (Бугаївка);

- Опромінювач ртутно-кварцевий УГН-01М – 1шт. (Бугаївка);

- Прилад електротерапії «Біомед» N-StimPro NT 6021 – 1шт. (Бугаївка);

- Кардіограф – 1шт. (Бугаївка);

- Автомобіль санітарний Нива – 3 шт.;

- Ноутбуки для лікарів ЗПСМ – 17шт;

- Електровелосипеди – 10шт – за кошти благодійного фонду К. Жеваго;

- Дефібрилятори – 13шт – за кошти Світового Банку;

- ДМАТ- ВІТ-41-2 – 15шт – за кошти Світового Банку.

Також на потреби господарства закуплено: регулятор газу – 1шт., лічильник електричний – 1шт., лічильники газу – 8шт..

Лікарями ЗПСМ проводиться профілактична робота. Первинний вакцинальний комплекс за ІІІ кв. при 255 планових зроблено 68. Туберкуліно діагностикою охоплено 589 (2101 у 2016р.) дітей з підлягаючих 4780 (4649 у 2016р.) . На 1000 дітей цей показник складає 123,2 (451,9 у 2016р.).

За ІІІ кв. 2017 року вперше виявлено 102 онкопатологій з них 47  на ранніх стадіях (41 у 2016р.), на «Д» обліку знаходиться 1131  чоловік з онкопатологією.

 

Визначення проблем, які необхідно вирішити

 

1.     Доукомплектувати АЗПСМ лікарями загальної практики - сімейної медицини для 100% охоплення населення наглядом сімейного лікаря.

2.     Необхідність проведення ремонтів АЗПСМ і ФАПів для відповідності санітарним нормам і правилам для підрозділів лікувально – профілактичної служби центрів ПМСД:

АЗПСМ с. Федорівка, - реконструкція системи опалення;

АЗПСМ с. Опришки – капітальний ремонт;

Капітальний ремонт на ФАПах: с. Землянки, с. Обізнівка, с. Шепелівка.

3.     Невідповідність табелю оснащення АЗПСМ і ФАПів.

4.     Незадовільна демографічна ситуація в районі.

5.     Недостатня якість та об’єм профілактичних оглядів населення.

 

Основні цілі на 2018 рік:

Головною метою програми є поліпшення здоров’я  населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх жителів району до медичних послуг належної якості.

Для досягнення цього поставлені такі цілі:

·     підвищити якість медичних послуг;

·     підвищити доступність медичних послуг;

·        поліпшити ефективність державного фінансування;

·        затвердження і реалізація програми місцевих стимулів для медичних працівників центру первинної медико–санітарної допомоги;

·        моніторинг модернізації первинної медичної допомоги;

·        запровадження електронного реєстру пацієнтів;

·        створити стимули для здорового способу життя населення і здорових умов праці;

·        забезпечити Опришківську, Зубанівську амбулаторії сімейними лікарями.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік

·        покращення якості та доступності медичної допомоги населенню;

·        забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

·        забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

·        виконання заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення;

·        пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги та приближення лікарської допомоги до сільського населення;

·        удосконалення системи фінансування закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу;

·        покращення матеріально  - технічної бази центру ПМСД, АЗПСМ та ФАПів;

·        запровадження новітніх технологій в повсякденну роботу підрозділів центру ПМСД;

·        впровадження локальних протоколів діагностики та лікування хвороб;

·        проведення послідовної кадрової роботи по укомплектуванню АЗПСМ, ФАПів фахівцями, підвищенню кваліфікації та рівня професійних знань медпрацівників;

·        забезпечення реалізації державних програм на покращення показників здоров’я нації, заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та ГРВІ в сезон 2017-2018рр.

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань, що будуть свідчити про реалізацію цілей

·        зниження смертності населення;

·        зниження показника малюкової смертності;

·        зниження смертності від інфаркту міокарду;

·        зниження смертності від туберкульозу на 30%;

·        використання в практиці локальних протоколів лікування хвороб і досягнення показників індикаторів якості до 90%.

Розвиток вторинної медичної допомоги.

         На виконання завдань по реалізації  стратегії розвитку району на 2015-2017 роки  на території Глобинського району в сфері медицини  проводиться   подальше реформування медичної галузі, мета якої полягає в покращенні якості та доступності медичних послуг для населення.  

         Вторинна медична допомога мешканцям району надається у Глобинській центральній районній лікарні. Стаціонарна – на 238 ліжках, амбулаторна – в поліклініці (668 відвідувань за зміну) по 18 основним спеціальностям.

Медичну допомогу населенню району в Глобинській ЦРЛ   забезпечують 65 лікарів (67 – в 2016 році) та 205 середніх медичних працівників (207 – в 2016 році). Відсоток атестованих лікарів складає 100,0 % проти 89,5 % (у 2016 році). Зріс відсоток атестованого середнього медичного персоналу і становить 75,6 % проти 74,8 % у 2016 році.

         На забезпечення  діяльності Глобинської ЦРЛ протягом 9 місяців поточного року  було виділено 26315,2 тис. грн. (або 606,5 грн. на одного жителя району), тоді як  у 2016 році за цей період – 17318,1 тис. грн. (або 394,1 грн. на одного жителя.

         З позабюджетних надходжень за 9 місяців поточного року було залучено  1698,6 тис. грн. (у 2016 році – 983,2 тис. грн.), або  на одного жителя району – 39,1  грн., в  2016 році –  22,4  грн.

На безкоштовне забезпечення медикаментами пільгових категорій населення витрачено в звітному періоді 155515,84 грн. (в минулому році 144883,89 грн.).

         Медичною допомогою охоплено населення чисельністю 43390 чоловік (дорослих 35730 чол., дітей – 7660, з яких 379 – діти 1-го року життя). У 2016 році за цей період, відповідно, населення – 43945 чол. (дорослих – 36275 та 7670 – дітей, з яких 402 – першого року життя).                     

           За рахунок позабюджетних коштів проводились:

-         ремонт технічного та медичного обладнання;

-       поточні ремонти в приміщення Глобинської ЦРЛ;

    -   проведена заміна газового котла;

 -  в Глобинській ЦРЛ  введена в дію котельна на альтернативному паливі;

         Матеріально-технічне забезпечення Глобинської ЦРЛ  відбувається в незначній мірі та, здебільшого, за спонсорської допомоги.

  Основними цілями на 2018 рік є:

·              Підвищення доступності медичних послуг.

·               Підвищення рівня ефективності використання ресурсів та підвищення  якості  медичної допомоги.

·              Кадрове забезпечення лікарні.

·              Покращення матеріально-технічного забезпечення закладу.

Проблеми, які необхідно вирішити:

1. Недостатнє забезпечення кадрами (анестезіолог, гінеколог, хірург та ін.)

2. Проведення ремонтів (ремонт водопровідної мережі хірургічного корпусу, відновлення ліфту хірургічного корпусу, відновлення під’їзних шляхів до лікарні).

3. Забезпечення житлом медичних працівників.

4.Забезпечення медичним обладнанням, відповідно до табелю оснащення (першочергово потрібен рентгенапарат).

5. Забезпечення більш якісних медичних профілактичних оглядів населення.

6.Зниження показників смертності від серцево-судинних хвороб та онкопатології.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

    Населення району;

- оптимізація ліжкового фонду закладу та раціональне використання наявних ресурсів;

- забезпечення виконання заходів визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.»;

- виконання заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення;

- покращення матеріально-технічної бази ЦРЛ;

- забезпечення виконання клінічних протоколів, стандартів діагностики та лікування;

- впровадження принципів належної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я;

- проведення послідовної кадрової роботи по укомплектованості ЦРЛ фахівцями, по підвищенню кваліфікації та рівня професійних знань медпрацівників, по створенню належних умов праці та відпочинку;

- забезпечення реалізації державних програм спрямованих на покращення показників здоров'я нації, стабілізацію ситуації із серцево-судинними, онкологічними та інфекційними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД;

- проведення ремонтів приміщень ЦРЛ;

- забезпечення житлом медичних працівників.

Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей

·        Зниження смертності працездатного населення з 16,2 до 16,1;

·        Відсутність смертності від термінової хірургічної патології (2,70  у 2016 році);

·        Зниження смертності від інсультів з 63,4 до 58,7 на 100 тис. населення;

·        Недопущення випадків материнської  та малюкової ( 4,0 на 1 тис. новонароджених в 2016 році) смертності;

·        Виконання індикаторів якості медичної допомоги на рівні 90%.

11.2. Освіта

         Галузь освіти включає 27 навчальних заклади ( 3 заклади в міській місцевості, 24-в сільській місцевості).Загальна кількість учнів складає 2417 чоловік.Протягом 2017 року проведені ремонтні роботи для створення безпечних умов праці:ремонти теплотрас, водогонів, котлів, електрообладнання. Замінено вікна на енергозберігаючі в ряді шкіл району.   

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·        забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й району;

·        покращення матеріально-технічного стану приміщень навчальних закладів;

·     виготовлення технічної документації із землеустрою;

·        покращення доступності до приміщень особам з обмеженими фізичними можливостями;

·        забезпечення упровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

·        підвищення якісного показника навчальних досягнень учнів;

·        зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів району;

·        розвиток інноваційної діяльності;

·        науково-методичний та інформаційний супровід упровадження загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

·          забезпечення професійного удосконалення педагогічних працівників району шляхом здійснення навчальної діяльності як у курсовий, так і міжкурсовий періоди, підняття соціального статусу педагогів. 

        Основні завдання та заходи на 2018 рік :

·        встановлення в 3 навчальних закладах району ресурсоефективних        твердопаливних котлів на альтернативних видах палива - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        заміна 50 вікон та дверей на металопластикові у 2 школах - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        реорганізація Святилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Святилівський виховний комплекс (НВК), - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        забезпечити підтримку дошкільної, загальної середньої освіти, залучення дітей до роботи в гуртках за інтересами в сільській місцевості,

·        здійснення соціально-педагогічного патронату — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        впроваджувати в практику роботи навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – до 01.07.2018 року;

·        продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, розвиток її творчих здібностей, створювати належні умови для розвитку обдарованих дітей та молоді — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        провести у повному обсязі Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, конкурси «Учитель року», «Вихователь року», «Джерело творчості» — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        забезпечити дотримання норм наповнюваності учнів у класах

   загальноосвітніх навчальних закладів та дітей у групах дошкільних                                    навчальних закладів — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        впроваджувати електронний документообіг у  навчальних закладах — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації  — впродовж  року;

·        організувати роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальних закладах району — відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації  — впродовж  року;

·        здійснювати роботу щодо підбору кваліфікованих працівників у заклади освіти, здатних своїми настановами і особистим прикладом виховувати у дітей та молоді повагу до історичного минулого, матеріальних та  моральних цінностей України – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації – впродовж  року;

·        забезпечити  дотримання рухового режиму учнів за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової, туристсько-краєзнавчої та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час—відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації  – впродовж  року;

·        організувати повноцінне збалансоване харчування  дітей у навчальних закладах району – відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, селищна та сільські ради – впродовж  року;

·        надавати фахову психолого – медико - педагогічну допомогу родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного  та шкільного віку - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, селищна та сільські ради – впродовж  року.

     Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·     збільшення кількості дітей,  охоплених дошкільною освітою на 3 %;

·        економія енергоресурсів на 10 відсотків;

·        охоплення 50% учнів позашкільною освітою шляхом навчання в позашкільному закладі та гуртках за інтересами при школах;

·        охоплення  гарячим харчуванням 100% школярів 1-4 класів ; безкоштовним гарячим харчуванням 100% дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців за мобілізацією, контрактом та учасників бойових дій;

·        здійснення безкоштовного підвезення 100% дітей з віддалених сіл до місць навчання і додому.

11.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

         У сфері підтримки сім»ї,дітей та молоді впродовж 2017 року проведено заходи,спрямовані на популяризацію сімейних цінностей,піднесення ролі сім»ї у вихованні підростаючого покоління,попередження насильсьва в родині. При райдержадміністрації працює Комісія з питань захисту прав дитини,Координаційна рада у справах дітей.

Пріоритетні цілі  на 2018 рік:

·  збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім'ї, її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей. Подолання негативних проявів у   функціонуванні  інституту сім'ї;

·       утвердження патріотизму, духовності, моральності, здорового способу життя та   формування людських цінностей серед молоді;

·        досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя Глобинського району;

·        підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

·        створення умов для творчого розвитку дітей і молоді;

·        забезпечення   пропаганди здорового способу життя;

·        здійснення заходів,  спрямованих напідвищення   рівня правової обізнаності,   соціального і правового захисту сімей, надання в межах компетенції   підприємствам,   установам та організаціям,  об'єднанням   громадян  та окремим громадянам методичну практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

·        активізація роботи у сфері протидії торгівлі людьми.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·  здійснювати підтримку проведення інформаційно – просвітницьких та

  культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей,

  виховання батьківської відповідальності - відділ освіти, сім’ї та молоді  

  райдержадміністрації-протягом року;

·  здійснювати підтримку впровадження програми підготовки молоді до подружнього життя та відповідального батьківства- відділ освіти, сім’ї та молоді   райдержадміністрації-протягом року;

·  забезпечити дотримання прав сімей соціально вразливих категорій, в першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників бойових дій та ін.- відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·  сприяти оприлюдненню у районних ЗМІ матеріалів з сімейної та гендерної

  проблематики- відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·  проводити акції щодо підтримки сімей, що потребують особливої соціальної уваги-   відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·  удосконалення знань з питань запобігання насильству в сім'ї т торгівлі людьми –

  відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·  реалізація на території Глобинського району заходів у рамках Всеукраїнської акції   «16 днів проти насильства» - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-  протягом року;

·  здійснювати підтримку проведення інформаційно–просвітницьких та

  культурологічних заходів з питань утвердження гендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо гендерного насильства, торгівлі людьми і насильства в сім'ї - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом   року;

·  сприяти дотриманню гендерного балансу - відділ освіти, сім’ї та молоді

  райдержадміністрації-протягом року;

·  здійснювати підтримку проведення тематичних заходів - відділ освіти, сім’ї та

  молоді райдержадміністрації-протягом року;

·  здійснювати підтримку проведення заходів, спрямованих на формування здорового  способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі - відділ

  освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·  здійснювати підтримку проведення заходів,спрямованих на організацію первинної   та вторинної зайнятості молоді, розвиток підприємницьких ініціатив,

  профорієнтаційну роботу з молоддю - відділ освіти, сім’ї та молоді

  райдержадміністрації-протягом року;

·  забезпечити роботу районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей   - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року;

·   забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної    уваги та підтримки, а саме:

      з 100% оплатою путівок з районного бюджету:

·     дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

·     бездоглядних та безпритульних дітей;

·     дітей, що постраждали від наслідків стихійного лиха, техногенних аварій,катастроф;

·     дітей, батьки, яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

·         дітей з багатодітних сімей

·     дітей з малозабезпечених сімей;

·         дітей, які виховуються в сім'ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Глобинському районі;

·        дітей, які виховуються в сім'ях учасників бойових дій;

·        дітей, які виховуються в сім'ях осіб, працівників правоохоронних органів, військовослужбов-ців, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

    З 90% оплатою путівок з районного бюджету:

·         дітей - інвалідів.

    З 80% оплатою путівок з районного бюджету:

·        талановитих та обдарованих дітей (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій).

    З 70% оплатою путівок з районного бюджету:

·        дітей, що знаходяться на диспансерному обліку;

·        дітей працівників бюджетної сфери;

·         дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

·     сприяти оздоровленню дітей району через механізм часткової оплати вартості путівки до ДЗОВ області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми - відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації-протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·        збільшення та довготривалість шлюбів, збільшування народжуваності та кількості дітей в сім’ях, зменшення розлучень;

·        створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

·        зміцнення фізичного та духовного здоров’я серед дітей та молоді;

·        збільшити на 2% кількість молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя;

·        забезпечити 95% батьків з багатодітних родин та дітей з таких сімей посвідченнями, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;

·        підвищити рівень поінформованості населення району з проблем сімейного насилля та торгівлею людьми;

·        у сфері організації оздоровлення дітей збільшити обсяг фінансування на придбання путівок для дітей у ДЗОВ.

11.4. Культура

           За 2017 рік сектором культури, спорту і туризму Глобинської РДА  проведено ряд культурно-мистецьких заходів, які були заплановані програмою соціально-економічного розвитку, а саме: новорічні ранки, конкурси, розважальні програми, святкові концерти.Бібліотеками району організовуються  і проводяться книжкові виставки та перегляди літератури, дайджести періодичних видань, інформаційні години на різноманітну тематику, літературні вечори.В районній газеті «Зоря Придніпров’я» надруковано 27 матеріали з культурного життя Глобинщини.

Пріоритетні цілі на 2018 рік :

·        фінансування для поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району;

·        всебічний розвиток традиційної народної культури, аматорського мистецтва, музейної та бібліотечної справи;

·        фінансування для збереження національної культурної спадщини

·  підвищення активності жителів району, особливо молоді до святкування  

 патріотичних свят та приймання у них активної участі.

Основні завдання та заходи на 2018 рік :

·        придбання та оновлення комп’ютерної техніки – сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;

·        забезпечити друк матеріали з культури та історії Глобинщини в обласних газетах “Зоря Полтавщини” та «Зоря Придніпров’я» - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації - протягом року;

·        проведення патріотичного свята до Дня захисника України - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації  - протягом року;

·        продовжити практики проведення традиційних свят :”Новий рік”,  “Зоряна доріжка” , “Пісенне джерело”, «День Незалежності» - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;

·        проведення районних оглядів-конкурсів за жанрами художньої самодіяльності та участь в обласних конкурсах - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації, сільські ради - протягом року;

·        подальший розвиток самодіяльної народної творчості ,музичного, вокального, хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;

·        забезпечити на батьківщині Р.Кириченко вечір памяті “Я козачка твоя, Україно!” в с.Землянки та в м.Глобине районний фестиваль-конкурс україн- ської пісні памяті Р.Кириченко - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації, Землянківська сільська рада - протягом року ;

·        продовжити укладення охоронних договорів на пам’ятники культурної спадщини з головами сільських рад - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації - протягом року;

·         виготовлення , встановлення та утримання  охоронних дошок, охоронних знаків      та інших інформаційних написів, позначок на пам’ятниках в межах своїх територій - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації - протягом року.

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·        поліпшення матеріально-технічної бази – 60 тис.грн.;

·        збільшення укомплектування бібліотечних фондів – 1500 шт.

·        збільшити відвідувачів у музеях – на 30%.

11.5. Фізична культура і спорт

        У районі розвитку фізичної культури та спорту приділяється значна увага. Працює дитячо-юнацька спортивна школа.Проводяться  фізкультурно-спортивні заходи : першість Глобинського  району з волейболу серед чоловіків; команди з району брали участь у Чемпіонаті обласної організації ВФСТ «Колос» з настільного тенісу, шахам, шашкам (м. Миргород),брали участь у Чемпіонаті обласної організації ВФСТ «Колос»  з волейболу серед дівчат 2001 року народження (смт. Нові Санжари), у Чемпіонаті обласної організації ВФСТ «Колос» з міні футболу (с. Піщане).

Пріоритетні  цілі на 2018 рік:

·        фінансування для придбання спортивної форми та інвентарю, коштів для              участі в змаганнях, проведення учбово-тренувальних зборів, оздоровлення та заохочення кращих спортсменів та тренерів;

·        підвищення активності  жителів району, особливо молоді до занять фізичною культурою і спортом;

·     введення інструкторів по спорту в організаціях, на підприємствах, сільських радах.

Основні завдання та заходи на 2018 рік :

·     залучати       громадські       організації      фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

·                організувати та проводити олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри,    конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і молоді;

·        забезпечувати у межах своїх повноважень організацію і сприяти активізації
фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту
інвалідів і ветеранів;

·        порушувати   в   установленому   порядку   клопотання    про відзначення
спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту
державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань; 

·  комплектувати  склад  збірних  команд  району  з  видів  спорту  і
забезпечувати    організацію    підготовки   та участі  спортсменів у змаганнях
обласного  рівня;

·     здійснювати   контроль   за    діяльністю    дитячо-юнацької спортивної
школи ;

·     сприяти збереженню і розширенню мережі фізкультурно-
спортивних закладів, вживати заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу
та матеріально-технічної бази;

·     здійснювати   контроль  за технічним станом,  ефективністю і цільовим
використанням спортивних об'єктів,    що належать до    сфери управління
держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення
масових спортивних заходів;

·        надавати   суб'єктам       господарювання       консультаційно-методичну
допомогу   з   питань  ліцензування   фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності;

·          сприяти   залученню   коштів    підприємств,   установ   та організацій

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

·        підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою ;

·        підвищення результатів виступів збірних команд району у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

·        підвищення системи підготовки спортивних резервів для збірних команд району;

·        впровадження доступних та ефективних видів послуг (оздоровчі, рекреаційні, реабілітаційні, спортивні) для різних груп населення району.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  11.6. Туристично-рекреаційна галузь

 

         Бюджетом Глобинського району на галузь «Випуск рекламно-інформаційних матеріалів про туристичні можливості району» у 2017 році виділені кошти в сумі 50 тис.грн.Сектором культури, спорту і туризму райдержадміністрації підготовлені проекти та пропозиції для виготовлення та розміщення біг-бордів-вказівників на об’єктах туристичної інфраструктури області.

     Біг-борди-вказівники будуть встановлені на основних туристичних маршрутах, які є пріоритетними для розвитку туристичної інфраструктури району : м.Глобине - с.Гриньки (батьківщина М.В.Лисенка, музей) ; м.Глобине - с.Корещина - с.Землянки (батьківщина Р.Кириченко); м.Глобине –с-ще Градизьк (батьківщина О.Білаша) - гора Пивиха.

Пріоритетні цілі на 2018 рік

·        подальший розвиток зеленого туризму в сільській місцевості.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·          встановлення вказівників на дорогах до цікавих історичних та природних місць району - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;

·          виготовлення буклетів «Полтавщина туристична» - сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації – протягом року;

·          друкувати матеріали з висвітлення питань розвитку туризму в районі в     

 обласних                              газетах  - сектор культури, спорту і туризму   райдержадміністрації -  протягом року.

  Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·          випуск рекламно-інформаційних матеріалів про туристичні можливості району -  10 тис.грн.

11.7. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з   

громадськістю

Інформаційне суспільство – поняття, яке визначає розвиток всіх сфер суспільного життя, об’єктивно зумовлений ступінь у розвитку людства, що йде за індустріальним суспільством. Головні проблеми, що вирішує розбудова інформаційного суспільства, – це зростання робочих місць, подолання корупції, підвищення довіри до держави, якості державних послуг, ефективне прийняття

рішень та контроль за їх виконанням, особливо за бюджетним процесом.  Однією з важливих передумов розвитку демократії також є ефективна взаємодія держави і громадянського суспільства. Успішність цієї взаємодії зумовлюється постійним діалогом, удосконаленням практики взаємовідносин, активною участю громадян у державних справах.

 

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·        посилення партнерства між владою та громадськістю з метою вирішення проблемних питань, що виникають у суспільстві;

·        проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

·        використання експертного потенціалу громадських об’єднань, волонтерських та благодійних ресурсів у реалізації державної та місцевої політики;

·        забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства у рамках діяльності дорадчих органів при райдержадміністрації;

·        сприяння розвитку книговидання і книгорозповсюдження, випуску соціально значущих видань місцевих авторів, створенню нових торгових точок книгорозповсюдження у населених пунктах району.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

·        висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації діяльності місцевих органів виконавчої влади – відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        висвітлення діяльності представників громадянського суспільства на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у тематичному розділі «Розвиток громадянського суспільства» - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        висвітлення діяльності дорадчих органів при райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, у місцевих ЗМІ - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        залучення громадських організацій до висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у відповідному розділі інформації про  їх статутну діяльність щодо розв’язання соціально-економічних проблем регіону - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        проведення регулярних тематичних зустрічей керівництва райдержадміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        залучення до участі в роботі консультативно-дорадчих органів при райдержадміністрації представників громадських організацій відповідного спрямування - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        залучення Громадської ради при райдержадміністрації до обговорення проектів нормативно-правових актів, що готуються структурними підрозділами райдержадміністрації - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        сприяння популяризації вітчизняної книги, забезпечення висвітлення в засобах масової інформації проблем книговидання і книгорозповсюдження - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, редакція газети «Зоря Придніпров’я», редакція районного радіомовлення «Голос Глобинщини»;

·        сприяння випуску соціально значущих видань місцевих авторів - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

·        вжиття заходів щодо поповнення бібліотечних фондів району книгами місцевих авторів – сектор культури, спорту і туризму райдержадміністрації;

·        випуск соціально значущих книг місцевих авторів – 50000 грн.- відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, друкарські заклади.

           Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·        проведення щоквартальних зустрічей керівництва райдержадміністрації з представниками громадських організацій з метою консультацій з актуальних питань формування та реалізації державної і місцевої політики;

·        залучення якомога більшої кількості представників громадських організацій до роботи у дорадчих органах при райдержадміністрації.

 

12. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

         Захист населення і територій , навколишнього середовища від надзвичайних ситуацій є одним з важливих завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

           Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·     зменшення негативного впливу від діяльності промислових підприємств району (забруднення повітря, водойм);

·     зменшення забруднення грунтів хімічними засобами в сільгосппідприємствах;

·     зменшення поширення на всій території району амброзії полинолистої;

·     проведення робіт по берегоукріпленню  берегів  на  Кременчуцькому  водосховищі;

·     створення і вирощування захисних лісових насаджень на землях державного лісового фонду та землях запасу сільських і селищних рад;

·     збереження лісових насаджень ( запобігання пожежам,недопущення незаконної вирубки дерев);

·     зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,природного та соціального характеру,реалізація попереджувальних заходів ( загоряння торфів);

·     робота зі створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзіичайних ситуацій;

·     підтримка у постійній готовності системи централізованого оповіщення.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

·          збереження та нарощування екологічного та ресурсного потенціалу                                                                             лісів, підвищення їх продуктивності та цінності шляхом створення лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування – виконкоми місцевих рад – протягом року;

·          скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу через поліпшення  очисного устаткування на об»єктах групи підприємств «Глобино» - підприємства району- протягом року;

·          максимальне використання земель, непридатних для ведення сільського господарства шляхом створення лісонасаджень, залуження - суб»єкти підприємницької діяльності-протягом року;

·          продовження будівництва берегоукріплення Кременчуцького водосховища -

виконкоми місцевих рад – протягом року;

·          боротьба з амброзією полинолистою на всій території району - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з сільськогосподарськими  підприємствами району- протягом року ;

·       проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою  

  водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок,

  боротьба із шкідливою дією вод, реконструкція споруд для очищення стічних вод,

 упорядкування джерел, інвентаризація водойм - управління агропромислового

 розвитку райдержадміністрації, відділ Держгеокадастру у Глобинському районі -

 протягом року;

·      проведення заходів з озеленення та благоустрою населених пунктів

району - виконкоми місцевих рад, підприємства району – протягом року .;

·     робота зі створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзіичайних ситуацій – відділ відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення  райдержадміністрації – протягом року;

·     підтримка у постійній готовності системи централізованого оповіщення- відділ відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення  райдержадміністрації, Кременчуцька дирекція «Укртелеком»;

·     створення безпечних умов для відпочинку населення на водних об»єктах та запобігання загибелі людей на воді- відділ відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення  райдержадміністрації, Глобинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області- протягом року;

·     упровадження превентивних заходів із попередження великих пожеж у природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях -відділ відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Глобинської райдержадміністрації, Глобинський районний сектор ГУ ДСНС України у Полтавській області, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації- протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей.

·     зниження концентрації небезпечних речовин у повітрі;

·     звуження ареалу поширення амброзії полинолистої на території району;

·     зменшення розмивання території берегів Кременчуцького водосховища;

·     зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

·     зменшення кількості загиблих людей унаслідок надзвичайних ситуацій та небезпечних подій;

·     підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів району шляхом поповнення регіонального матеріального резерву.

13.Створення робочих місць та розвиток трудового потенціалу

Пріоритетним напрямом розвитку в районі є забезпечення зайнятості населення,  створення нових робочих місць та збереження  існуючих.

За  9 місяців 2017 створено 565 робочих місць при завданні 500. Завдання Програми виконано на 85,6 %. Робочі місця створені:  для найманих працівників у юридичних осіб – 244 робочих місць,  для найманих працівників  у фізичних осіб – підприємців 221 робоче місце, для фізичних осіб – підприємців 100 робочих місць.

Чисельність осіб, що отримали роботу за сприянням служби зайнятості протягом звітного періоду, становить 1833 особи. Протягом  9 місяців 2017 року взяли участь в громадських   та інших  роботах  тимчасового  характеру   1123 особи   різних категорій громадян. На тимчасових роботах працювала 361 особа (у сільськогосподарській галузі - 179 осіб, переробній промисловості - 64 особи, виробництві  цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини – 2 особи, роздрібній торгівлі - 1 особа прісноводному  рибальстві – 114 осіб, виробництві м'яса – 1особа).

Для зростання мотивації праці, розширення інформування про потребу роботодавців у кадрах в розрізі професій та спеціальностей фахівцями служби зайнятості проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота шляхом інформування населення через Інтернет портали Державної служби зайнятості.

Питання сільського безробіття, професійної адаптації осіб з інвалідністю, стан організації та проведення  оплачуваних громадських робіт постійно перебувають на виконанні центру зайнятості населення.

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

·     організація  ефективного співробітництва органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування, роботодавців в напрямку створення нових робочих місць;

·     сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення нових робочих місць;

·     сприяння посиленню мотивації до легальної продуктивної праці;

·                   легалізація заробітної плати та зменшення масштабів мінімізації економіки району;

·     сприяння розвитку підприємництва, самозайнятості, сімейного бізнесу;

·     підвищення рівня зайнятості населення шляхом розширення легальної, соціально орієнтованої сфери прикладання праці;

·реалізація механізмів щодо стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску при працевлаштуванні безробітних осіб, зокрема недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;

· сприяння розвитку серед безробітних підприємницької ініціативи та самозайнятості, у першу чергу, жителів сільської місцевості;

·забезпечення соціального захисту осіб, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні;

·реалізація питань трудової та професійної адаптації  внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників антитерористичної операції.

Основні завдання та заходи на 2018 рік :

·сприяння збереженню існуючих та створення нових робочих місць - сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації спільно з фінансовим управлінням райдержадміністрації-протягом року;

· сприяння реалізації інвестиційних проектів, які передбачають створення нових робочих місць сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації-протягом року;

·сприяння зайнятості населення та задоволення кадрових потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах шляхом розширення соціального партнерства з метою проведення системної профорієнтаційної роботи з різними верствами та віковими категоріями населення для підняття престижу робітничих професій, актуальних на ринку праці, збалансування попиту та пропозиції робочої сили, профілактики настання безробіття, підвищення мотивації до легальної зайнятості - районний центр зайнятостіпротягом року;

·посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань   праці через засоби масової інформації,   застосування реклами, засідання “круглих столів” та семінари з соціальними партнерами, населенням - районний центр зайнятості - протягом року;

·забезпечення ефективного функціонування та розвитку системи професійного   навчання працівників на підприємствах, установах, організаціях та сприяння безробітним, які шукають роботу, у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації - районний центр зайнятості- протягом року;

·забезпечення роботи районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення райдержадміністрація, структурні підрозділи- протягом року;

·сприяння зростанню рівня  зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до розширення сфери прикладання праці, упровадження інструментів розвитку підприємницької ініціативи і започаткування власного бізнесу  -   районний центр зайнятості - протягом року;

·     розширення сфери тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивації до праці шляхом організації громадських робіт, спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад, з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів -  районний центр зайнятості - протягом року;

·забезпечення соціального захисту осіб, що мають додаткові гарантії  у сприянні працевлаштуванню. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, реалізація заходів в напрямку підвищення рівня працевлаштування та професійної адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції, сприяння започаткуванню власної справи -  районний центр зайнятості - протягом року;

·підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили -  районний центр зайнятості - протягом року

·впровадження активних заходів сприяння зайнятості на молодіжному ринку праці, вдосконалення системи профорієнтаційної роботи, підвищення мотивації до праці та активного пошуку роботи для молоді -  районний центр зайнятості - протягом року;

· розвиток соціального діалогу служби зайнятості, роботодавців та громадських організацій в напрямку роз’яснення засад та завдань регіональної політики зайнятості щодо легалізації зайнятості та трудових відносин, задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованих кадрах та доборі підходящої роботи для населення -  районний центр зайнятості - протягом року.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·працевлаштування за направленням центру зайнятості 1865 осіб;

·     забезпечення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації для 465 безробітних;

·стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації роботодавцю витрат у розмірі єдиного соціального внеску для працевлаштування 50 осіб;

·забезпечення тимчасової зайнятості та додаткового стимулювання мотивацій до праці шляхом організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру   за участю 1205 осіб.

·створення 15 нових робочих місць за результатами роботи районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

·реалізація нових інвестиційних проектів, в результаті яких планується створення 35 робочих місць;

·фінансування заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року ( 56,0 тис.грн. районний бюджет),в результаті реалізації яких передбачається створення 25 робочих місць у сфері тваринництва,бджільництва,сільськогосподарського виробництва;

·підтримка малого підприємництва через фінансування заходів Програми розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2018-2020 роки- створення 45 робочих місць.

14.  Результати виконання програми:

       Виконання запланованих завдань та основних  показників економічного і соціального розвитку району  на  2018  рік забезпечить :       

·        збільшення надходжень до місцевого бюджету на 6,8%;  

·        скорочення податкового боргу;

·        зменшення на 10%   заборгованості зі сплати страхових внесків на                 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

·        зменшення на  20% заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску;  

·        насичення внутрішнього та зовнішнього ринку виробленою продукцією. Приріст обсягів виробництва валової продукції сільського  господарства на 3 % та промислової продукції на 8 %;

·        збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району на 2,8 %;

·        покращення ситуації на ринку праці. Чисельність незайнятого населення, яке перебуватиме на обліку в центрі зайнятості протягом року становитме 3860 чол.,

98,9 % до очікуваного у 2017 році. Чисельність незайнятих громадян,

що перебувають на обліку у центрі зайнятості зменшиться до 1200 громадян;

·        підвищення рівня життя населення: збільшення середньомісячної   заробітної плати на 13 %, створення 120 нових робочих місць;

·          дієвий контроль  за виплатою поточної заробітної плати по  підприємствах району;

·          легалізацію виплати заробітної плати та легалізацію робочих місць;

·        співпрацю з керівниками збиткових підприємств щодо покращення фінансових

показників діяльності;

·        поліпшення екологічної ситуації та зменшення впливу забруднення навколишнього

середовища на здоров’я населення;

·        підвищення якості та доступності надання медичної допомоги через впровадження медичної реформи;

·        стабілізація і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх  навчальних закладів відповідно до потреб кожного населеного пункту та з  урахуванням демографічної ситуації.                                               

                                                

                                                                                                                 Додаток 2

 

                                             ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

       економічного і соціального розвитку району на 2018 рік

 

   Показник

Один.

виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

2018р. прог­­ноз

2018р.

у % до

2017р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

43630

43000

42700

98,7

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

1467,3

1658,1

1815,6

109,5

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

92

100

100

х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

5339,9

5874

6579

112

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

1420,7

1154,7

1315,7

114

у % до попереднього року

%

107

81,3

113,9

х

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

850,2

880

950

108

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

101,4

118,3

126,4

106,8

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

91,9

110,5

118,1

104,2

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

176,1

180

185

102,8

у % до попереднього року**

%

93

90,5

93,9

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

465,8

500

560

112

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

89,3

98,5

102,8

х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

10676,1

11628

12646,3

108,8

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

*

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

Х

у % до попереднього року

%

*

х

х

Х

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

*

Інф.конфеденційна

Інф.конфеденційна

х

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

72

72,6

73,6

101,4

Середньомісячна заробітна плата

грн.

4391

7152

8080

113

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

123,6

112

113

х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

96

105

120

114,3

  *  розрахунково

** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 

 

Промисловість

Показники

Один. виміру

2016р.

звіт

2017р. очікуване

2018р. прогноз

2018р. у % до 2017р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

5339,9

5874

6579

112

у % до попереднього року

(у відпускних цінах)

%

134,5

110

112

Х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Переробна

 

 

 

 

 

 Цукор

тис.тонн

78,3

82,2

86,3

105

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

 

110,4

105

105

х

 Масло

тонн

499

504

509

101

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

 

92,2

101,0

101

Х

 Сир жирний

тонн

1968

2165

2490

115

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

 

127

110

115

Х

Ковбасні вироби

тис.тонн

26,7

26,8

27,1

101

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

 

97,4

100,5

101

х

М'ясо і субпродукти І категорії

тонн

25

27

30

113

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

 

105

110

113

х

Будівельна

 

 

 

 

 

 Цегла

млн.шт.

3,0

3,036

3,1

102

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

 

85,7

101,2

102

х

 

                Випуск продукції переробної промисловості

          агропромислового комплексу у 2018 році

 

               

                  Показники

Один.

виміру

2016р. звіт

2017р. очіку­ване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Цукор-пісок з цукрових буряків

тис.тонн

78,3

82,2

86,3

     105

Олія

тис.тонн

32

34

37

108

Кондитерські вироби

тис.тонн

-

-

-

-

Макаронні вироби

тонн

-

-

-

-

Борошно

тис.тонн

-

-

-

-

Крупа

тис.тонн

-

-

-

-

Масло тваринне

тис.тонн

-

-

-

-

Молоко оброблене рідке

тонн

23

23,5

24

102

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

тис.тонн

0,121

0,123

0,125

102

Консерви молочні

тис.тонн

-

-

-

-

Продукти кисломолочні

тис.тонн

-

-

-

-

М’ясо і субпродукти І категорії

тис.тонн

     25

27

30

     113

Ковбасні вироби

тис.тонн

     26,7

26,8

27,1

     101

Хліб і хлібобулочні вироби

тис.тонн

-

-

-

-

Безалкогольні напої

тис.дал

-

-

-

-

Мінеральні води

тис.дал

-

-

-

-

Сири жирні (вкл. бринзу)

тис.тонн

1,968

2,066

2,170

105

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

-

-

-

-

Спирт етиловий

тис.дал

-

-

-

-

Овочі консервовані натуральні

тис.тонн

-

-

-

-

Овочі, фрукти консервовані  з додаванням оцту

тис.тонн

-

-

-

-

 

 

 Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показники

2016р. звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

 

 

 

 

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

1420,7

1154,7

1315,7

114

 

 

 

 

у відсотках до попереднього року

107

81,3

113,9

 

 

 

 

 

 в тому числі: рослинництво

913,5

646,2

800,5

124

 

 

 

 

                        тваринництво

507,2

508,5

515,2

102

 

 

 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

зернові культури – всього

382

250

320

128

 

 

 

 

цукрові буряки фабричні

282

190

225

119

 

 

 

 

олійні культури-всього

103,4

67,2

94

140

 

 

 

 

в тому числі: соняшник

46

30

43

143

 

 

 

 

                 картопля

49

44

47

107

 

 

 

 

                 овочі

32

30

31

104

 

 

 

 

                 баштанні культури

0,15

0,12

0,15

125

 

 

 

 

                 плоди та ягоди

8,2

8,3

8,7

105

 

 

 

 

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

у живій вазі

33,5

34

34,5

102

 

 

 

 

у забійній вазі

21,5

21,7

22,0

102

 

 

 

 

                 молоко

36,7

36,9

37,2

101

 

 

 

 

                яйця, млн. штук

17,6

17,9

17,9

100

 

 

 

 

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго-вий рік

2016/2017

маркетинго-вий рік

2017/2018

маркетинго-вий рік

                   І. Попит на продукцію – всього

328

382

250

1.1. Внутрішнього ринку – всього

75,8

63,3

65,5

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

6,3

5,9

6,1

1.1.2. насіння

5,5

5,4

5,4

1.1.3. кормові цілі

57

52

54

1.1.4 інше

0

0

0

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

217,2

281,7

145,5

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

35

37

39

                   ІІ. Пропозиції продукції – всього

328

382

250

2.1. Внутрішнього ринку – всього

328

382

250

2.1.1. Власне виробництво

328

382

250

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

37

35

37

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0

0

0

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

109,2

103,2

106,0

 

 

Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тис. тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

36,7

36,9

37,2

1.1. Внутрішнього ринку – всього

13,9

13,9

13,9

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

9,5

9,5

9,5

1.1.2. інше споживання

4,4

4,4

4,4

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

22,8

23,0

23,3

                   ІІ. Пропозиції продукції  – всього

36,7

36,9

37,2

2.1. Внутрішнього ринку – всього

36,7

36,9

37,2

2.1.1. Власне виробництво

36,7

36,9

37,2

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

0

0

0

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0

0

0

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

217,9

218,0

218,0

 

 

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

21,5

21,7

22,0

1.1. Внутрішнього ринку – всього

2,2

2,2

2,2

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2,2

2,2

2,2

1.1.2. інше споживання

0

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

19,3

19,4

19,7

                   ІІ. Пропозиції продукції  – всього

21,5

21,7

22,0

2.1. Внутрішнього ринку – всього

21,5

21,7

22,0

2.1.1. Власне виробництво

21,5

21,7

22,0

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

0

0

0

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0

0

0

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

50,7

51

52

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                               (млн. штук)

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

17,6

17,9

17,9

1.1. Внутрішнього ринку – всього

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

12,5

12,6

12,6

1.1.2. інше споживання

0,1

0,1

0,1

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

 

 

 

                   ІІ. Пропозиції продукції  – всього

17,6

17,9

17,9

2.1. Внутрішнього ринку – всього

17,6

17,9

17,9

2.1.1. Власне виробництво

17,6

17,9

17,9

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

0

0

0

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0

0

0

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

286

290

290

 

                                                 Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                                              (тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

32

34

37

1.1. Внутрішнього ринку – всього

32

34

37

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,5

0,5

0,5

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

31,5

33,5

36,5

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

12

 

 

ІІ. Пропозиції продукції – всього

32

34

37

2.1. Внутрішнього ринку – всього

32

34

37

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

32

34

37

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

 

 

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2015/2016

маркетинго­вий рік

2016/2017

маркетинго­вий рік

2017/2018

маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

78,3

82,2

86,3

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,5

1,5

1,5

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1,5

1,5

1,5

1.1.2. формування держпродрезерву

 

 

 

1.1.3. інше споживання

 

 

 

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

76,8

80,7

84,8

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

34,8

 

 

ІІ. Пропозиції продукції – всього

78,3

82,2

86,3

2.1. Внутрішнього ринку – всього

78,3

82,2

86,3

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

 

 

 

2.1.2. Власне виробництво

78,3

82,2

86,3

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

 

 

 

 

Трудові ресурси

           

                                                                                                          Показники

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

43379

42400

41600

98,1

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.

7829

7880

7900

100,3

Фіксований  ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

3927

3900

3860

98,9

 

 

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р.

прогноз

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млн. грн.

1311,3

1315

1320

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

14,2

14,3

14,4

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1643

1635

1620

Частка кількості зайнятих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих працівників підприємств, %

21

20

20

 

 

                                                                                           П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

                                                                           за рахунок усіх джерел фінансування

 

Перелік об’єктів

2017 рік

очікуване

2018 рік

прогноз

Введення в експлуатацію житла,                     кв. метрів

1100

1200

Реконструкція Глобинської Гімназії  № 1

-

200 м2

 

Реконструкція будівлі для надання адміністративних послуг м.Глобине

129,7 м2

-

Реконструкція будинку культури 

с. Заможне

-

 

326 м2

 

 

Показники здоров`я

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

2016 р.

звіт

2017 р.

очікуване

2018 р.

прогноз

2018 р.

у  % до 2017 р.

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

573,8

560,0 

550,0

96,0

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

37,8

37,0

36,5

98,6

злоякісні новоутворення

45,8

45,0

44,5

99,0

активний туберкульоз

7,5

7,0

6,5

93,0

хвороби органів дихання

0,8

0,6

0,5

83,3

хвороби органів травлення

306,0

300,0

300,0

100,0

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

14,1

13,5

13,0

96,3

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

 

 

21,9

 

 

23,0

 

 

23,5

 

 

102,2

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

15,0

15,2

9,5

62,5

Новоутворення

0,3

0,3

0,3

100,0

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

1,6

1,7

1,5

    106,7

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

-

-

-

-

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

4,7

4,0

-

-

Чоловіки

69,5

70,0

71,0

101,4

Жінки

66,6

67,0

67,5

100,8

 

72,2

73,0

73,5

100,8

Медичні кадри

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, з зубними

92

87

84

96,3

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, без зубних

79

74

71

95,9

 

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів        (відвідувань за зміну)

1143,0

1143,4

1143,4

100,0

Кількість лікарняних закладів, одиниць

2*

2*

2*

100,0

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

278

238

168

70,5

*- ЦРЛ, ЦПМСД.

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

3480

3480

3480

100

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

 

147

 

116

 

116

 

       100

 

 

Кількість тренерів, що проводять заняття,  осіб

9

7

7

  1.  

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Стадіони, одиниць

2

2

2

100

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

33

33

33

100

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики, одиниць

159

163

164

100,6

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

100

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

-

 

-

 

-

 

100

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

 

1

 

1

 

100

Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2016/2017  звіт

2017/2018 очікуване

2018/2019 прогноз

2018р. у % до 2017р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

27

27

27

100

Денних

27

27

27

100

Вечірніх

-

-

-

-

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість учнів – всього, осіб

2417

2413

2413

99

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

2417

2413

2413

99

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

-

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

-

-

-

-

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

459

465

465

99

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

-

-

-

-

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

6

5

5

100

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

-

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

-

-

-

-

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Денні загальноосвітні навчальні заклади*

                                                                                                  (на початок навчального року)

Показник

2016/2017 звіт

2017/2018 очікуване

2018/2019 прогноз

2018р. у % до 2017р.

Кількість закладів – всього, одиниць

27

27

27

100

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

3

3

3

100

у сільській місцевості

24

24

24

100

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

2417

2413

2413

99

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

680

683

683

99

у сільській місцевості

1737

1730

1730

100

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

12

12

12

100

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

19

19

19

100

у сільській місцевості

10

10

10

100

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

42

29

32

99

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

42

29

32

99

у сільській місцевості

 

 

 

 

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

5

8

7

99

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

5

8

7

99

у сільській місцевості

 

 

 

 

Кількість учителів – всього, осіб

459

465

465

98

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

        96

98

98

99

у сільській місцевості

363

367

367

99

Кількість учнів на одного учителя – всього

6

5

6

99

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

9

6

7

99

у сільській місцевості

5

5

5

100

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Здобуття повної загальної середньої освіти

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

100

100

100

100

з них:

 

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

65

78

96

75

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

17

23

35

80

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

19

25

27

99

Професійно-технічні навчальні заклади

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість закладів всього

х

х

х

х

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

х

х

х

х

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

х

х

х

х

в тому числі за рахунок державного замовлення, осіб

х

х

х

х

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

х

х

х

х

 

Вищі навчальні заклади

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Кількість закладів - всього, одиниць

х

х

х

х

у тому числі державної форми власності*

х

х

х

х

Кількість студентів у закладах – всього, осіб

х

х

х

х

у тому числі у державних закладах

х

х

х

х

Прийнято студентів – всього, осіб

х

х

х

х

у тому числі державних закладів

х

х

х

х

Випущено фахівців – всього, осіб

х

х

х

х

у тому числі державними закладами

х

х

х

х

* Без закладів комунальної форми власності

 

Підготовка наукових кадрів

(на початок навчального року, по вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН)

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р. прогноз

2018р.

у % до

2017р.

Аспірантура

х

х

х

х

Кількість організацій, що мають аспірантуру – всього, одиниць

х

х

х

х

Кількість аспірантів – всього, осіб

х

х

х

х

Прийнято – всього, осіб

х

х

х

х

у тому числі:

 

 

 

 

з відривом від виробництва

х

х

х

х

без відриву від виробництва

х

х

х

х

Випущено – всього,  осіб

х

х

х

х

у тому числі:

 

 

 

 

з відривом від виробництва

х

х

х

х

без відриву від виробництва

х

х

х

х

Докторантура

х

х

х

х

Кількість закладів, що мають докторантуру - всього, одиниць

х

х

х

х

Кількість докторантів – всього, осіб

х

х

х

х

Прийнято – всього, осіб

х

х

х

х

Випущено – всього, осіб

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

Показники

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

2

2

2

     в них дітей-вихованців

14

14

14

Кількість прийомних сімей

6

6

6

     в них прийомних дітей

8

7

7

Кількість притулків для неповнолітніх

 

 

 

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

4

-

1

безпритульних, схильних до бродяжництва  та жебракування

2

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1

1

1

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

-

-

-

 

Бюджет розвитку району

 

         За 2016 рік  до бюджету розвитку (спеціального фонду) зведеного бюджету Глобинського району  надійшло 18 819 102 грн. в тому числі:

          -  кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 86 636 грн;

         - кошти від відчудження майна в сумі 211 897 грн;

         - кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 18 520 569 тис.грн.. 

 

За 2016 рік по бюджету розвитку використано видатків в сумі       18 699 196 грн. в тому числі:

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 5 206 758 грн..

На капітальний ремонт інших об`єктів – 5 666 918 грн..

На капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів – 237 009 грн., в тому числі:

По Градизькій сел.р.  53 942 грн. оплата технічної документації по капітальному будівництву полігону рідких відходів;

По Броварківській с.р. 151 288 грн. на капітальне будівництво водогону в селі Петрашівка;

По Кринківській с.р. 25 802 грн. на капітальне будівництво паркану для Кринківського ДНЗ;

По Манжеліївській с.р. 5 977 грн. оплата технічної документації по будівництву котла.

На реконструкцію та реставрацію інших об`єктів – 7 588 511 грн., в тому числі:

По Глобинській районній раді 112 557 грн. на реконструкцію огорожі будинку Глобинської районної ради;

По Відділу освіти  783 992 грн. на реконструкцію котелень Фрунзівської ЗОШ, Броварківської ЗОШ, Гриньківської ЗОШ та 141 952 грн. на реконструкцію приміщення Пузиківської ЗОШ;

По Глобинській ЦРЛ  49 033 грн. реконструкція даху хірургічного корпусу лікарні;

По Манжеліївській с.р. 71 355 грн. на реконструкцію пам’ятника воїнам ВВВ;

По Пронозівській с.р. 199 717 грн. на реконструкцію клубу с.Мозоліївка;

На будівництво та реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів Глобинського району в сумі 6 229 905 грн. в т.ч.: по Бугаївській с.р. 95 811 грн., по Зубанівській с.р. 137 739 грн., по Землянківській с.р. 505 229 грн., по Кринківській с.р.     910 207 грн., по Горбівській с.р. 4 680 грн., по Манжеліївській с.р. 381 868 грн., по Заможненській с.р. 164 630 грн., по Івановоселищенській с.р. 9 360 грн., по Погребівській с.р. 32 760 грн., по Пронозівській с.р. 370 349  грн., по Пузиківській с.р. 718 194 грн., по Пустовійтівській с.р. 528 822  грн., по Святилівській с.р. 1 247 884  грн., по Федорівській с.р. 428 884 грн., по Фрунзівській с.р.  693 488  грн..

 

         За 9 місяців 2017 року до бюджету розвитку (спеціального фонду) зведеного бюджету Глобинського району  надійшло 17 369 153 грн. в тому числі:

          -  кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 342 960 грн;

         - кошти від продажу земельних ділянок  державної та комунальної власності в сумі 504 644 грн;

         - кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 16 521 549 грн.. 

 

За 9 місяців 2017 року по бюджету розвитку використано видатків в сумі 15 161 561 грн. в тому числі:

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 1 968 725 грн.;

На капітальний ремонт інших об`єктів – 6 575 622 грн.;

На капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 533 209 грн.;

На капітальне будівництво (придбання) житла – 475 800 грн. на придбання службового житла для лікаря Погребівської АЗПСМ;

На капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів – 374 159 грн. в тому числі:

По Градизькій сел. 144 645 грн. на будівництво спортивного майданчика;

По Гриньківській с.р. 74 038 грн. на будівництво паркового освітлення в с.Гриньки;

По Горбівській с.р. 87 018 грн. на будівництво огорожі біля приміщення сільського будинку культури;

По Святилівській с.р. 68 457 грн. будівництво паркану в с.Святилівка біля пам’ятника ВВВ та паркану на цвинтарі в селі Проценки.

На реконструкцію та реставрацію інших об`єктів – 3 234 046 грн. в тому числі:

По Сектору Культури 70 191 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документацію по реконструкції даху Глобинського РБК;

По Відділу культури 35 857 грн. на реконструкції теплогенераторної Троїцької ЗОШ та 71 063 грн. на реконструкцію приміщення Центру дитячої та юнацької творчості;

На будівництво та реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів Глобинського району в сумі 1 800 027 грн.. в т.ч. по Броварківській сільській раді 16 000 грн., по Кринківській сільській раді 42 480 грн., по Пузиківській сільській раді 72 708 грн., по Пустовійтівській сільській раді 387 258 грн., по Святилівській сільській раді 453 007 грн., по Федорівській сільській раді 332 986 грн., по Пронозівській сільській раді 495 588 грн., по Заможненській сільській раді 126 528 грн., по Землянківській сільській раді 78 584 грн., по Зубанівській сільській раді 158 145 грн., по Манжеліївській сільській раді 430 549 грн..

Крім того на  виконання проектно-кошторисних робіт (реконструкція будівлі під дитячий садок в с. Бугаївка) освоєно коштів на суму 49 738 грн., 35 466 грн. на реконструкцію системи газового обладнання приміщення Кринківської сільської ради, 59 495 грн. реконструкція тротуару по провулку Космонавтів в с. Великі Кринки, 6 328 грн. реконструкція системи газового опалення в ДНЗ "Сонечко" в с. Весела Долина та с. Великі Кринки, 19 461 грн. реконструкція даху сільського будинку культури в с. Петрівка, 87 025 грн. реконструкція огорожі Погребівської АЗПСМ в с. Погреби, 18 500 грн. реконструкція меморіального комплексу, та встановлення пам'ятного знаку воїнам-афганцям в с. Пронозівка, 187 091 грн. реконструкція Мозоліївського сільського клубу.

 

 

                                                                                                                           Додаток 3

Бюджет розвитку району (міста) на 2018 рік

 

№ з\п

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування у 2018 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2018 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

1.

Будівництво та реконструкція вуличного освітлення населених пунктів

2000

 

2000

 

 

2.

Реконструкція об’єктів соціальної сфери

500

 

500

 

 

3.

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

18000

 

18000

 

 

4.

Капітальне будівництво об’єктів

500

 

500

 

 

5.

Капітальний ремонт інших об’єктів

5000

 

5000

 

 

6.

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

9600

 

9600

 

 

 

Всього

35600

 

35600

 

 

 

                                                                                                                                                Додаток 4

ПЕРЕЛІК

проектів розвитку району (міста), реалізація яких передбачається у 2018 році

 

№ з\п

Назва проекту

Загальний обсяг фінансуван­ня у 2018 р.,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2018 році, тис. грн.

Економічний

(соціальний) ефект від реалізації проекту

(зазначати кількість новостворених робочих місць)

Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети міст, районів, селищ, сіл тощо

Інші джерела

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

1.1

Капітальний ремонт дороги по вул. Миколи Лисенка в с.Гриньки Глобинського району, Полтавської області

995.5

780.5

 

215

 

-

1.2

Будівництво полігону рідких побутових відходів за межами населеного пункту на території Градизької селищної ради

1140162

912129.4

 

228032.6

 

-

2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги

2.1

--

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області

3.1

Спільний проект Глобинської районної ради,Гриньківської сільської ради та Горбівської сільської ради «Здорові діти-здорова нація» по капітальному ремонту будівлі Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.М.Лисенка із застосуванням енергозберігаючих технологій.

1300

-

600

490

210

-

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші проекти

4.1

Будівництво біогазової електро-теплогенеруючої станції потужністю 12 МВт. на базі ТОВ «Глобинський біоенергетичний комплекс»

 

300000

 

 

 

300000

Очікується створення 30 робочих місць

4.2

Створення міні-ферми по розведенню ВРХ та птиці  в селі Липове

-

-

-

-

-

Очікуєтьсч створення  5 нових робочих місць

    

               

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 

 

 

 

 

 

 

1

                     2

                3

            4

 

 

1

Районна Програма «Питна вода Глобинщини» на 2013-2020 роки .

 

Рішення 18 сесії Глобинської районної ради

від 26.02.2013 року

Глобинська РДА

 

 

2.

Районна Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки

 

Рішення 19 сесії Глобинської районної ради

від 31.05.2013 року

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

3.

Програма розвитку культури на 2015-2018 роки

Рішення 30 ( позачергової) сесії Глобинської районної ради шостого скликання

від 27.02.2015 року

Відділ культури, спорту і туризму райдержадміністрації

 

 

4.

Програма національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Глобинському районі на 2017-2020 роки

Рішення 12 сесії Глобинської районної ради

від 23.12.2016 року

Відділ освіти,сім’ї та молоді Глобинська РДА

 

 

5.

Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки

Рішення 5  сесії Глобинської районної ради 5 скликання від 25 лютого 2016 року

Відділ освіти,сім’ї та молоді Глобинська РДА

 

 

6.

Районна цільова соціальна Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2016-2018 роки

Рішення 7 сесії Глобинської районної ради від 23 червня 2016 року.

Глобинська ЦРЛ

 

 

7.

Районна Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2018 роки.

Рішення 21 сесії Глобинської районної ради від 27 вересня 2013 року.

Глобинська РДА

 

 

8.

Програма висвітлення діяльності Глобинської районної державної адміністрації та Глобинської районної ради у засобах масової інформації на 2017-2019 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року.

Глобинська РДА

 

 

9.

Програма профілактики, діагностики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань у Глобинському районі на 2017-2019 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року.

Глобинська РДА

 

 

10.

Районна комплексна Програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки

Рішення 5 сесії Глобинської районної ради від 25 лютого 2016 року.

Глобинська РДА

 

 

11.

Програма організаційного забезпечення ведення реєстру виборців Глобинського району на 2016 - 2018 роки 

Рішення 5 сесії Глобинської районної ради від 25 лютого 2016 року

Глобинська РДА

 

 

12.

Програма підтримки і розвитку редакції Глобинського районного радіомовлення «Голос Глобинщини» на 2016-2018 роки

Рішення 5 сесії Глобинської районної ради від 25 лютого 2016 року

Глобинська РДА

 

 

13.

Районна Програма забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі на 2016-2019 роки

Рішення 5 сесії Глобинської районної ради від 25 лютого 2016 року

Глобинська РДА

 

 

14.

Програма безоплатної правової допомоги населенню Глобинського району на 2017-2019 роки

 

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року

Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

 

15.

Програма інформатизації Глобинського району Полтавської області на 2016-2019 роки

Рішення 5 сесії Глобинської районної ради від 25 лютого 2016 року

Глобинська РДА

 

 

16.

Районна Програма сприяння функціонуванню сектору державної реєстрації Глобинської районної державної адміністрації на 2016-2018 роки

Рішення 6 сесії Глобинської районної ради від 28 квітня 2016 року

Глобинська РДА

 

 

17.

Програма інформатизації виконавчої влади Глобинського району на 2016-2018 роки

Рішення 7 сесії Глобинської районної ради від 23 червня 2016 року

Глобинська РДА

 

 

18.

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року 

Рішення 8 сесії Глобинської районної ради від 18 серпня 2016 року

Управління АПР райдержадміністрації

 

 

19.

Районна Програма «Власний дім» на 2017-2021 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року

Глобинська РДА

 

 

20.

Програма розвитку архівної справи в Глобинському районі на 2017-2018 роки

Рішення 9 сесії Глобинської районної ради від 12 жовтня 2016 року

Глобинська РДА

 

 

21.

Районна Програма “Шкільний автобус” на 2016-2020 роки

Рішення 5 сесії Глобинської районної ради від 25 лютого 2016 року

Відділ освіти,сім»ї та молоді Глобинська РДА

 

 

22.

Програма захисту населення і території Глобинського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2021 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року

Глобинська РДА

 

 

23.

Програма подальшого розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів на 2017-2020 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року

Відділ освіти,сім»ї та молоді Глобинська РДА

 

 

24.

Програма «Опікуємося освітою» в Глобинському районі на 2017 – 2020 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року

Відділ освіти,сім»ї та молоді Глобинська РДА

 

 

25.

Комплексна програма мобілізаційної підготовки Глобинського району на 2017-2022 роки

Рішення 13 сесії Глобинської районної ради від 24 лютого 2017 року

Глобинська райдержадміністрація

 

 

26.

Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки в Глобинському районі

 

Рішення 14 сесії Глобинської районної ради від 28 квітня 2017 року

Глобинська ЦРЛ

 

 

27.

Районна Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2017-2019 роки 

Рішення 14 сесії Глобинської районної ради від 28 квітня 2017 року

Глобинська ЦРЛ

 

 

28.

Районна Програма подолання дитячої бездоглядності на 2017-2020 роки 

Рішення 14 сесії Глобинської районної ради від 28 квітня 2017 року

Служба у справах дітей Глобинської райдержадміністрації

 

 

29.

Програма підтримки утримання об′єктів спільної власності територіальних громад Глобинського району на 2017-2019 роки 

Рішення 14 сесії Глобинської районної ради від 28 квітня 2017 року

Відділ управління майном комунальної власності району

 

 

30.

Про затвердження цільової Програми заліснення земельних угідь Глобинського району на період 2017-2020 років

Рішення 15 сесії Глобинської районної ради від 20 липня 2017 року

ДП «Кременчуцьке лісове господарство»

 

 

31.

Про затвердження Програми «Часткове відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних, альтернативних газовим, котлів у 2017-2020 роках»

Рішення 15 сесії Глобинської районної ради від 20 липня 2017 року

Відділ містобудування,архітектури ,житлово-комунального господарства та цивільного захисту

 

 

32.

Про затвердження районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки

Рішення 15 сесії Глобинської районної ради від 20 липня 2017 року

Глобинська ЦРЛ, КЗ ЦПМСД у Глобинському районі

 

 

 

33.

Про затвердження Програми забезпечення житлом лікарів Глобинського району на 2017-2020 роки

Рішення 15 сесії Глобинської районної ради від 20 липня 2017 року

Глобинська ЦРЛ, КЗ ЦПМСД у Глобинському районі

 

 

 

34.

Про затвердження Програми «Бюджет участі Глобинського району на 2017-2020 роки»

Рішення 15 сесії Глобинської районної ради від 20 липня 2017 року

Глобинська районна рада

 

 

35.

 

Про затвердження районної Програми відзначення пам′ятних дат, ювілеїв та інших заходів на 2018-2020 роки

 

Рішення 17 сесії Глобинської районної ради від 22 вересня 2017 року

Глобинська райдержадміністрація

 
                 

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Наверх ↑