ПРОГРАМА ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ КРЕДИТІВ, ВЗЯТИХ ЖИТЕЛЯМИ ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ І ОСББ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ТА ПРИДБАННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ГАЗОВИМ КОТЛІВ У 2016-2020 РОКАХ

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОГРАМА

ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ КРЕДИТІВ, ВЗЯТИХ ЖИТЕЛЯМИ ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ І ОСББ  НА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ ТА ПРИДБАННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ГАЗОВИМ КОТЛІВ У 2016-2020 РОКАХ

 

 

 

 

 

Зміст

1. Вступ

2. Оцінка поточної ситуації

3. Визначення основної проблеми

4. Мета програми

5. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми

6. Обсяги та джерела фінансування програми

7. Строки та етапи виконання програми

8. Перелік завдань і заходів на впровадження програми

9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми

10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням програми

11. Додатки

11.1 Паспорт програми

11.2 Ресурсне забезпечення програми

11.3 Напрями діяльності та заходи програми

 

 

 

І Вступ

Програма «Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках» (надалі Програма) розроблена відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації на виконання Закону України «Про енергозбереження», постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» (із змінами), від 17 жовтня 2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», п.8 доручення, даного на нараді у голови облдержадміністрації від 13.07.2015 щодо вжиття заходів з розширення практики відшкодування з місцевих бюджетів частини відсотків за кредитами, залученими населенням та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (житлово-будівельними кооперативами) на придбання матеріалів для впровадження енергоефективних заходів, та переорієнтації програм, спрямованих на ремонт житлового фонду.

Дані нормативні документи в своїй сукупності формують загальну державну стратегію енергетичної безпеки нашої країни, основною метою якої є зниження рівня споживання енергоносіїв, особливо імпортних та впровадження енергогенеруючих установок на альтернативних видах палива.

Досягнення даної мети в сучасних умовах бачиться в першу чергу, через зниження рівня споживання газу населенням, шляхом проведення утеплення будинків (заміна вікон, дверей на енергозберігаючі) та перехід їх на альтернативне опалення (опалення твердим паливом, сонячною енергією, геоенергією). Проте, поки, що темпи енергомодернізації населенням власних будинків відбувається дуже повільно. Основним чинником гальмування цих прогресивних процесів є висока вартість енергозберігаючих матеріалів при низькій купівельній спроможності населення.

В таких умовах для досягнення поставленої мети необхідна активна політика як органів державної влади, так і місцеві ініціативи зокрема на районному рівні.

Для активізації процесів впровадження енергозберігаючих технологій і розроблена дана програма. Нею передбачається стимулювання видачі кредитів на енергозбереження, шляхом одноразового відшкодування 15 % від суми тіла кредиту, але не більше 1500 грн. для населення та 5000 грн. для ОСББ. Це дозволить активізувати населення на проведення енергомодернізації та покращить показники енергонезалежності, як жителів нашого району так і всієї країни вцілому.

ІІ Оцінка поточної ситуації

На сьогоднішній день найбільшим споживачем природного газу в районі є населення, яке споживає 70 % природного газу від загального об’єму споживання. Зокрема у 2016 році даною категорією споживачів було спожито близько   млн. куб. м. природного газу. При ситуації з новими цінами на газ, що зросли в декілька разів, це призвело до того, що 70 % населення вимушені звернутися по субсидії, і незважаючи на це все ще змушені значну частину своїх доходів віддавати за опалення. Оскільки на даний час ціна на газ встановлюється за ринковими механізмами і напряму залежить від курсу долара, відносно якого гривня поки що девальвує, зниження цін на енергоносії в найближчий період виглядає малоймовірним. У зв’язку з цим існує реальна загроза масових неплатежів та соціальної напруги серед населення через неможливість самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Як наслідок - проблема зниження споживання газу в районі стоїть доволі гостро, і її вирішенню потрібно приділяти першочергову увагу.

Ще одним важливим аспектом даної проблеми, являється той факт, що наразі ми живемо в епосі дешевих енергоносіїв. В разі зростання їх вартості існує ризик значного зростання ціни газу, і як результат критичної ситуації з розрахунками за опалення.

Єдиним реальним шляхом вирішення даної проблеми лежить у зменшенні споживання газу, що бачиться у впровадженні енергоефективних технологій у приватному секторі. Тим паче, що невикористаний потенціал у даній сфері ми маємо доволі значний.

Так, в районі налічується близько 25000 квартир. Більшість із них була збудована в радянські часи і має низький рівень енергоефективності. За оцінками різних експертів, потенціал економії електроенергії в таких будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.

Втрати  тепла  в основному  відбуваються через стіни, вікна та за рахунок вентиляції. Враховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення наш район при інтенсивному впровадженні таких заходів енергозбереження, як утеплення стін будинків, підлог, горищ та дахів, встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій, встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення, у тому числі альтернативних до газу, реально може досягти зниження витрат газу від 30 до 50%..

На жаль, темпи енергомодернізації таких будівель в районі поки що є низькими. Економічна криза 2014 р., послідуючі інфляція і девальвація значно знизили купівельну спроможність населення, паралельно підвищивши вартість енергомодернізаційних робіт. В таких умовах власники будівель не в змозі самостійно ні провести енергоефективні заходи, ні платити за комунальні послуги, знаходячись на державному субсидіюванні. Це створює своєрідне замкнуте коло, коли в людей відсутні кошти на термомодернізацію через високу плату за споживання великих об’ємів газу спричинене тепловтратами. В даній ситуації єдиним виходом для домогосподарств є залучення зовнішніх коштів, і наразі єдиним їх більш менш доступним джерелом є кредитні програми банків.

Поки що, даний спосіб фінансування енергомодернізації не має високого рівня популярності у населення через загальну недовіру до банківської системи, погану поінформованість та все ще значну вартість обслуговування кредитів. Дещо виправити дану ситуацію вдалося завдяки державній програмі відшкодування кредитів (від 30 до 70%), яка дозволяє знизити вартість кредитних коштів, але ж  рівень використання такого роду кредитів все ще залишається низький. У зв’язку з цим пропонується запровадити аналогічний механізм відшкодування кредитів і на районному рівні, що ще більше здешевить вартість кредитних коштів, дозволить більш активно залучати населення до енергозберігаючих заходів підвищивши в такий спосіб енергонезалежність району і держави в цілому.

 

ІІІ Визначення основної проблеми

Основною проблемою є високий рівень споживання газу та низькі темпи впровадження енергоефективних технологій в приватному секторі та багатоквартирних будинках. Дана ситуація створює суспільну напругу, підвищує ризик неплатежів населення, ставить під загрозу енергетичну безпеку району.

ІV Мета програми

Метою програми є активізація впровадження серед домогосподарств та ОСББ енергоощадних технологій та альтернативних джерел енергії шляхом запровадження механізму відшкодування відсотків за кредитами отриманими жителями  Глобинського району та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання альтернативних котлів, що в результаті дасть зниження споживання газу та підвищить рівень енергонезалежності району.

 

V Обґрунтування шляхів і способів  розв’язання проблеми

В рамках чинного законодавство доцільно розглянути наступні шляхи вирішення вищезазначеної проблеми.

Перший шлях – невтручання у дану ситуацію. В результаті населення буде здійснювати енергомодернізацію лише за власні кошти, що враховуючи поточний рівень його купівельної спроможності та ціни на енергозберігаючі матеріали, може розтягнутися на невизначений період. При цьому враховуючи ріст курсу долара і відповідно енергоносіїв, з кожним роком все більш реальною виглядатиме криза неплатежів від населення та соціальна напруга. Тому доцільність використання даного способу вирішення ситуації є сумнівним.

Другий шлях – проведення енергомодернізацій за кошти районного бюджету. Але враховуючи, що напряму фінансувати таку закупку неможливо і дороговартісно для бюджету, даний спосіб є також нераціональним та неефективним.

Враховуючи вищесказане єдиним розумним механізмом розв’язання проблеми є надання кредитів на енергозберігаючі заходи через банки. Але оскільки на даному етапі вони дорогі в обслуговуванні і не користуються значним попитом у населення, з боку районної влади доцільно відшкодовувати частину кредиту за рахунок коштів районного бюджету. Це не буде лягати великим тягарем на районний бюджет і в той же час дозволить активізувати процеси енергомодернізації приватного сектору в районі.

 

VI. Обсяги та джерела фінансування програми

Загальний обсяг фінансування програми становить  260000 грн., у тому числі за рахунок районного бюджету – 104000 грн., сільських бюджетів – 156000 грн.

VII. Строки та етапи виконання програми

Термін реалізації програми – 2017-2020 роки.

 

VIII Перелік завдань і заходів на впровадження програми:

№ п/п

Завдання

Заходи

1

Створення та запуск механізму відшкодування частини відсотків за кредитами на енергомодернізацію одно- та багатоквартирних будівель у Пирятинському районі.

-    Укладання договору з одним чи кількома банками про співробітництво у сфері кредитування енергоефективних заходів.,

-    Відбір учасників на відшкодування кредитів

-    Перерахунок сум відшкодування на рахунки банку.

 

2

Популяризація серед населення впровадження заходів з енергоефективності та їх кредитного фінансування

-    Розміщення в місцевих ЗМІ та на сайті РДА інформації про діючу програму.

-    Роз’яснення людям при зустрічах в селах про можливість відшкодування кредиту.

 

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами на енергозбереження здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету та кредитно-фінансовою установою
(додаток 4).

Порядок відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними та юридичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів визначений у додатку 5 до програми „Часткове відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2016-2020 роках “.

IX Результативні показники реалізації головних цілей Програми

В результаті реалізації програми планується:

- досягнення зниження споживання природного газу населенням району та ОСББ  в межах 5%;

- надання близько 300 кредитів на впровадження енергоощадних заходів;

X Організація виконання, здійснення контролю за виконанням програми

Безпосереднім виконавцем програми є відділ  містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює заступник голови райдержадміністрації у відповідності до розподілу обов’язків та на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та управління майном.

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Програми Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках

 

ДОГОВІР №____

про співробітництво

 

м. Глобине                                                                      «___»_________201_ року

 

         Пирятинська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація), в особі голови ДанилевськогоВ.І., який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з однієї сторони та Публічне акціонерне товариство „Державний ощадний банк України“(далі – Банківська установа), в особі начальника філії – Полтавське обласне управління АТ „Ощадбанк“ Логвин Лідії Антонівни, яка діє на підставі Положення та Довіреності, зареєстрована в реєстрі за № 405 від 05.04.2016 року, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання райдержадміністрацією часткової компенсації сум кредитів фізичним та юридичним  особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Банківській установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах  Програми відшкодування кредитів, отриманих жителями Глобинського району і ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках, затвердженої рішенням          сесії скликання Глобинської районної ради від 20 липня  2017 року (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2 Кредитування Позичальників здійснюється Банківською установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Банківської установи.

1.3 Райдержадміністрація одноразово, одним платежем, здійснює компенсацію взятого Позичальником кредиту на заходи з енергозбереження згідно з Програмою, у розмірі: 15 % від суми його тіла, але не більше 1500 грн. для фізичних осіб та 5000 грн. для юридичних осіб.

1.4 Зарахування коштів на кредитний рахунок та погашення кредиту здійснюється згідно порядку встановленого Банківською установою.

 

 

2. Основні завдання Сторін

2.1 Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Банківській установі та отримати право на часткове відшкодування кредиту, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

3. Обов'язки і права райдержадміністрації:

3.1 Райдержадміністрація зобов'язується:

3.1.1 Прийняти, розглянути сформовані Банківською установою пакети документів Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору та подали заяви на відшкодування частини суми кредитів з районного бюджету.

3.1.2 Прийняти, розглянути сформовані Банківською установою пакети документів Позичальників та реєстр Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.3 Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця після розгляду пакетів документів Позичальників перерахувати кошти часткової компенсації кредитів, на відповідний рахунок у Банківській установі.

3.1.4 Надавати Банківській установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму залишків коштів, які зарезервовані для компенсації кредитів на зазначені Програмою цілі.

3.1.5 Повідомляти Банківську установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору  за 3 дні до набрання ними чинності.

          3.1.6 Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Банківської установи, а також відомості, які стали відомі райдержадміністрації  у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

 3.1.7 Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.1.8 Завчасно попереджати Банківську установу про вичерпання коштів зарезервованих на виконання програми.

3.2 Райдержадміністрація має право

3.2.1 Вносити на розгляд Банківської установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2 Здійснювати контроль за дотриманням Банківською установою умов цього Договору.

3.2.3 Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Банківської установи за 10 робочих днів.

3.2.4 Відмовити Позичальнику в компенсації в разі невідповідності його умовам даного Договору та Програмі часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках.

 

4. Обов'язки і права Банківської установи

4.1. Банківська установа зобов'язується:

4.1.1 Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Банківської установи. При наданні таких кредитів інформувати Позичальника про діючу програму їх часткового відшкодування. В разі виявлення Позичальником бажання отримати відшкодування з районного бюджету прийняти від нього відповідну заяву та пакет документів визначений додатком 4 до цього Договору.

4.1.2 Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації кредиту кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та сформувати пакет документів для передачі на розгляд райдержадміністрації.

4.1.3 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Банківській установі на цілі, передбачені цим Договором, та подали заяви на відшкодування,  згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цього Договору.

4.1.4 Не рідше одного разу на місяць  до  5  числа  наступного  місяця подавати райдержадміністрації  сформований за цей час пакет справ нових Позичальників, які отримали кредит відповідно до цілей Програми та подали заяви на отримання відшкодування та Реєстр Позичальників.

4.1.5 Перераховувати скеровані райдержадміністрацією на рахунок Банківської установи кошти, призначені для часткової компенсації кредитів на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.6 Повідомляти райдержадміністрацію про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а кошти, призначені на часткове відшкодування погашеного кредиту, повертати на рахунок райдержадміністрації.

4.1.7 Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації Позичальникам, отриманих ними кредитів у Банківській установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

4.1.8 Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

 

4.2 Банківська установа має право:

           4.2.1 Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

         - невідповідності Позичальника вимогам Банківської установи та умовам цього Договору;

         - прийняття кредитним комітетом Банківської установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність Сторін

         5.1 У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

         5.2 Райдержадміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з районного бюджету.

5.3 Банківська установа не несе відповідальності за відмову райдержадміністрації здійснювати часткове погашення кредитів, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою пакетами документів та зведеними Реєстрами.

 

6. Форс-мажорні обставини

      6.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1 Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020 року та до повного виконання Сторонами зобов’язань.

         7.2 Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

 

8. Прикінцеві положення

         8.1 Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2 У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3 Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Публічне акціонерне товариство

„Державний ощадний банк України“

Юридична адреса:

вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001

Філія – Полтавське обласне управління АТ „Ощадбанк“ (номер філії 149)

Юридична та поштова адреса:

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63а

п/р 37396003, МФО 331467

код ЄДРПОУ 09331508

ІПН 000321226656

Св. ППДВ № 200113872

Тел./факс 503650

 

Начальник філії – Полтавського обласного управління АТ „Ощадбанк“

_______________Л.А. Логвин

МП

 

Глобинська районна державна адміністрація

вул. Центральна, 281, м. Глобине,

Полтавська область, 37000

Особовий рахунок № 35216061010768

Державне казначейство України у м. Київ,

МФО 820172,

код ЄДРПОУ   04057310

 

Голова районної державної адміністрації

 

                                              __________________В.І.Данилевський

         м.п.

 

 

 

Додаток 1

до  договору про співробітництво

№_____________________-

від___»__________201_р.

 

 

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та підпадають

під відшкодування відсотків по кредитах для населення

 

1) для  членів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків :

- вузли обліку води, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема, під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ);

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання. 

 

2) для  населення:

б) одноквартирні житлові будинки:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком  природного газу);

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання. 

в)  квартири у багатоквартирних житлових будинках:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком  природного газу);

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання.

 

Додаток 2

до  договору про співробітництво

№_____________________-

від___»__________---201_р.                   

 

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

Та подали заяву на відшкодування кредиту за Програмою Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках

за _______________  201__ р.

                                                                                              (місяць)

Реквізити  Банківської установи:

__________________

_________________

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та  по батькові

фізичної особи/найменування юридичної особи

 

Ідентифікаційний номер

 

Ціль кредиту

№ і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

Розмір компенсації,%

Сума кредиту, грн

Місце реєстрації Позичальника

(район, місто)

Рахунок погашення кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

     Банківська установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                              ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М.П.                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)                                                       (підпис)

 

 

 

 

Додаток 4

до договору про співробітництво

           №_____________________

від «____»____________201_ року

 

 

 

 

 

Перелік документів, для  фізичних осіб

які необхідні для відшкодування відсотків  за користування кредитом для населення

 

 

·              Заява на ім’я голови комісії/робочої групи райдержадміністрації про бажання отримати часткове відшкодування кредиту за програмою за Програмою Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках

·     Паспорт Позичальника (1 - 4, 11 стор.), (копія, засвідчена Позичальником).

·    Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

·    Копія кредитного договору.

·    Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

-         рахунок – фактура;

-         договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

-         Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

 

Перелік документів, для  юридичних осіб

які необхідні для відшкодування відсотків  за користування кредитом для ОСББ

·                   Заява на ім’я голови комісії/робочої групи райдержадміністрації про бажання отримати часткове відшкодування кредиту за програмою за Програмою Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках

·     Установчі  та реєстраційні  документи.

·     Фінансові документи.

·    Кредитний договір.

·    Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

-         рахунок – фактура;

-         договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

-         Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

 

 

 

 

Додаток 5

до Програми часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках

затвердженої рішенням      сесії районної ради       скликання від 20 липня 2017 року

 

 

Порядок

часткового відшкодування кредитів, взятих фізичними та юридичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

 

1.    Порядок часткового відшкодування кредитів, залучених фізичними  та юридичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на часткове відшкодування кредитів залучених в кредитно-фінансових установах на коротко- і середньостроковий період, що надаються фізичним та юридичним  особам (ОСББ) на впровадження енергозберігаючих технологій.

2.    Відшкодування кредитів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та Банківською установою.

3.    Часткове відшкодування здійснюється за  кредитами залученими  на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

1) для членів  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:

- вузли обліку води, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема, під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ);

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання. 

2) для  населення:

а) одноквартирні житлові будинки:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання. 

 

б)  квартири у багатоквартирних житлових будинках:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу);

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з енергозберігаючим склом);

- вузли обліку води, зокрема засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

- надання послуг  по  монтажу  енергозберігаючого обладнання. 

4.     Для відшкодування кредитів Позичальник має надати до Банківської установи наступний пакет документів (дані документи не рідше одного разу в місяць передаються Банківською установою до райдержадміністрації для розгляду на комісії):

 а) для  населення:

·              Заява на ім’я голови комісії/робочої групи райдержадміністрації про бажання отримати часткове відшкодування кредиту за програмою за Програмою Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського  району та ОСББ  на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2016-2020 роках

·     Паспорт Позичальника (1 - 4, 11 стор.), (копія, засвідчена Позичальником).

·    Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

·    Копія кредитного договору.

·    Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

-         рахунок – фактура;

-         договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

-         Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

б) для ОСББ (ЖБК):

·                   Заява на ім’я голови комісії/робочої групи райдержадміністрації про бажання отримати часткове відшкодування кредиту за програмою за Програмою Часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Глобинського району та ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів та придбання сучасних альтернативних газовим котлів у 2017-2020 роках

·     Установчі  та реєстраційні  документи.

·     Фінансові документи.

·    Кредитний договір.

·    Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

-         рахунок – фактура;

-         договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

-         Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

5.     Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе до моменту передачі Банківська установа, яка видала відповідний кредит.

6.     Банківська установа щомісячно,  не пізніше  п’ятого  числа  наступного  місяця, подають головному розпорядникові коштів районного бюджету Реєстр нових Позичальників (Додаток до договору № 2), які отримали кредит на вищезазначені цілі та пакет документів.

7.     Райдержадміністрація не пізніше 7 днів від дня отримання пакетів документів на відшкодування кредитів направлених Банківською установою  проводить засідання комісії/робочої групи на якому приймає рішення про відшкодування кредиту або мотивовану відмову.

8.     Не пізніше 25 числа місяця, в якому прийнято рішення про відшкодування кредитів райдержадміністрація перераховує кошти на рахунок Банківської установи згідно поданих банком розрахунків.

9.      Сума відшкодування визначається як сума тіла кредиту взятого в установі відповідно до договору (без врахування відсотків, сум на обслуговування кредиту, його страхування тощо) і помножена на коефіцієнт 0,15. Відшкодування здійснюється виключно в гривнях. В разі перевищення суми відшкодування розрахованої за вищенаведеним алгоритмом для фізичних осіб 1500 грн., а для юридичних осіб 5000, сума відшкодування встановлюється на рівні 1500 грн. для фізичних осіб та 5000 грн. для юридичних осіб.

10.                        Відшкодування здійснюється лише для жителів, які зареєстровані на території Глобинського району.

Наверх ↑