Профілактика виробничого травматизму в закладах освіти

Версія для друкуВерсія для друку

Кінець літа, закінчена підготовка до нового навчального року. Відомо, що   в річному плані роботи з охорони праці навчального закладу це найактуальніший період.   Саме в  серпні – вересені  відповідальні за охорону праці мають якісно провести  інструктажі з працівниками та   учнями та організувати виконання інших важливих заходів з охорони праці:
- видання (перегляд)  наказу з організації роботи з охорони праці;

- перегляд інструкцій з охорони праці;
- оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях,  спортивній   базі;
- проведення   наради-навчання   працівників;
- забезпечення   проходження    працівниками   профілактичного   медичного   огляду;
- забезпечення   виконання   заходів  протипожежного захисту закладу.
Слід зазначити, що на території учбових закладів можуть функцінувати і котельні, обладнання яких становить підвищену небезпеку та повинне експлуатуватись у відповідності до нормативно правових актів з охорони праці. Будь які порушення підвищують ймовірність аварій та нещасних випадків.
Практика свідчить, що ефективність в сфері охорони праці може бути забезпечена при умові системної роботи. Тобто, ключем успіху є система управління охороною праці (СУОП).
Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про охорону праці» керівник закладу зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:
-    створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;
-    розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
-    забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
-    впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
-    забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану;
-    забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
-    організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і терміни, що визначаються законодавством, за їх підсумками вживає заходи до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
-    розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу (далі-акти закладу) та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу, в навчальних приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами закладу з охорони праці;
-    здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
-    організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
-    вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.
Задля надання практичної допомоги на базі відділення виконавчої дирекції Фонду організована робота консультативного центру з надання консультацій з питань впровадження системи управління охороною праці та відомчого контролю, навчання та підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.

Телефони відділення з питань роботи з роботодавцями та з питань охорони праці на підприємствах, розслідування та ведення обліку нещасних випадків, призначення та здійснення страхових виплат, соціальних послуг Фондом потерпілим на виробництві
тел.(факс) 05365 27030, 05365 26555
моб.тел. 050 045 36 81, 096 190 45 35

Страховий експерт з охорони праці відділення

ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі

Яременко Д.А.

Наверх ↑