Профілактика виробничого травматизму - обов'язок кожного роботодавця

Версія для друкуВерсія для друку

 Політика в галузі охорони праці повинна бути незмінною основою всієї працеохоронної діяльності на підприємстві. ЇЇ можна представити як діяльність, пов'язану з відносинами між керівником підприємства і працівником, в центрі якої - підтримка умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на рівні, що забезпечує збереження здоров'я і працездатності працюючого. Свій вираз ця політика знайшла в Законі «Про охорону праці», де досить чітко і докладно сформульовано її принципи. Але формальне існування політики у галузі охорони праці саме по собі не приведе до підвищення рівня безпеки і зниження травматизму. Усе буде залежати від того, яке значення надаватиме цим питанням керівництво підприємства.

Від роботодавця залежить дуже багато. Адже порядок виявляється не тільки зовні, але і в організаційному плані. Існують певні правила. Наприклад, роботодавці, які мають більше 50 працівників, зобов'язані створювати службу або наймати фахівця з охорони праці. Якщо чисельність працівників не перевищує 50 осіб та відсутня відповідна служба чи спеціаліст, ці функції повинен виконувати особисто керівник. Крім того, в кожній організації повинні бути кабінет чи куточок охорони праці, де представлені основні нормативно-правові акти (вимоги з охорони праці, інструкції, правила з техніки безпеки, інформація про умови і небезпеки праці на робочих місцях, про ризики нанесення шкоди здоров'ю працівників тощо). Якщо на підприємстві є шкідливі або небезпечні виробничі фактори, то доведеться простежити, щоб працівники були забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту.

Крім того, за роботодавцем закріплено обов'язок - зробити так, щоб порядок був і в «головах» самих працівників. А для цього потрібно забезпечити навчання працівників безпечним методам виконання робіт і прийомам надання першої допомоги потерпілим на виробництві, проведення інструктажів, стажування на робочому місці та перевірки знань вимог охорони праці. Адже аналіз травматизму показує, що більшість нещасних випадків трапляється через організаційні причини: від неправильних дій або організаторів виробництва, або безпосередніх виконавців.

Вироблення навичок у працівників виявляти перед початком і в процесі роботи наявні небезпечні ситуації - одне з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму. Для розуміння працюючими сутності небезпеки на робочому місці, необхідно скласти по кожній технологічній операції і по кожному робочому місцю перелік можливих небезпек, визначити методи їх запобігання та усунення, включити цю інформацію в інструкції з охорони праці, з якими ознайомити працюючих.

Важливий ефект дає агітаційна і роз'яснювальна робота, метою якої є усвідомлення працюючими суті, умов та причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві. Нерідко обставини та причини нещасних випадків просто замовчуються. Але від кого і для чого? Про причини та обставини нещасних випадків, що сталися на підприємстві, та про відповідальних осіб повинні знати колективи підприємств. Це кращий спосіб запобігти подібним порушенням у майбутньому.

Значний відсоток нещасних випадків на виробництві пов'язаний з недоліками в організації навчання працівників правилам безпечного проведення робіт, вмінню чітко і вчасно розпізнати можливість виникнення небезпечної ситуації. До них можна віднести погану поінформованість персоналу з питань безпеки праці, формальне проведення запропонованих інструктажів, відсутність практики проведення профілактичних заходів та недостатній контроль з боку відповідальних осіб. Для збереження життя і здоров'я працівників керівництво будь-якого підприємства чи організації зобов'язано серйозно поставитися до виявлення та усунення існуючих недоліків в цьому напрямку. У штаті кожного підприємства (особливо діяльність якого пов'язана з підвищеними ризиками) повинні бути спеціально підготовлені співробітники, які відповідають за навчання з питань охорони праці.

Єдиним способом одержання достовірної інформації про поточний стан справ з безпеки праці є його постійний контроль. У плановому порядку контролювати повинні усі: робітники - на своїх робочих місцях, керівники усіх рівнів - на підвідомчих їм ділянках роботи. При чому всі виявлені порушення повинні розглядатися з жорсткими вимогами до винної особи. Тому що принцип “Все що добре закінчується, на другий день забувається” може мати зворотну силу. Але, слід також враховувати доцільність застосування стимулів для мотивації як робітників, так і керівників. Наприклад, матеріально заохочувати та зацікавлювати щодо плідних дій у в питаннях дотримання норм безпеки. Це загальноприйнята практика в усьому світі, яка давно довела свою користь, і нею не варто нехтувати.

Таким чином, роботодавцям необхідно щоденно приділяти охороні праці неослабну увагу, керувати цим процесом, надавати службам або спеціалістам з охорони праці всебічну підтримку. Це важливо, тому що за цим стоять здоров’я та життя працівників - громадян України.

Телефони відділення з питань роботи з роботодавцями та з питань охорони праці на підприємствах, розслідування та ведення обліку нещасних випадків, призначення та здійснення страхових виплат, соціальних послуг Фондом потерпілим на виробництві

тел.(факс) 05365 27030, 05365 26555

моб.тел. 050 045 36 81, 096 190 45 35

Страховий експерт з охорони праці відділення

ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі

Яременко Д.А.

Наверх ↑