ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району"

Версія для друкуВерсія для друку

Відповідно до статей 19, 119 Конституції України, статей 13,  20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081                                 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та з метою розвитку конкуренції, визначення автомобільних перевізників на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування на конкурсних засадах :

 

  1. Створити конкурсний комітет Глобинської районної державної адміністрації з визначення пасажирських перевізників  на районних автобусних маршрутах загального користування у складі згідно з додатком.

 

  1. Затвердити Положення про конкурсний комітет Глобинської районної державної адміністрації з визначення пасажирських перевізників  на районних автобусних маршрутах загального користування (додається).

 

  1. Затвердити типовий договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (додається).

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника

районної державної адміністрації Лісняка В.В.

 

Голова  районної

державної  адміністрації                                                            В.І.Данилевський

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

                          2018 року №

 

 

 

СКЛАД

конкурсного комітету районної державної адміністрації

з визначення пасажирських перевізників на приміських

автобусних маршрутах загального користування

 

 

Голова конкурсного комітету - заступник голови райдержадміністрації;

 

Заступник голови конкурсного комітету - перший заступник голови райдержадміністрації з економічних питань;

 

Секретар конкурсного комітету - головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, цивільного захисту та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

Члени  конкурсного комітету:

 

Начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи;

 

Начальник сектору превенцій Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області (за згодою);

 

Начальник  філії «Глобинський райавтодор» (за згодою);

 

Директор громадської організації «Спілка ветеранів АТО Глобинщини»(за згодою);

 

Голова районної громадської організації інвалідів «Щире серце» (за згодою);

 

 

Голова територіальної громади,  по території  якої сільської ради буде курсувати маршрут (за згодою);

 

Працівник Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області (за згодою);

 

Працівник  Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області (за згодою);

 

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури (за згодою);

 

Працівник Управління Служби безпеки України у Полтавській області(за згодою);

 

Працівник Обласного підприємства автобусних станцій «Полтаваавтотранс» (за згодою).

 

 

 

 

Начальник відділу архітектури,

містобудування. цивільного

захисту та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                    І.В.Кондуфор

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

                       2018 №

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про конкурсний комітет з визначення пасажирських  перевізників  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

 

 

1. Районний конкурсний комітет з визначення пасажирських перевізників на внутрішньорайонних  маршрутах загального користування (далі - Конкурсний комітет) створений з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах.

 

2. У своїй діяльності конкурсний комітет керується законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт»,                                «Про дорожній рух», постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008  № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію перевезень пасажирів, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Конкурсного комітету є:

         - розгляд конкурсних пропозицій перевізників-претендентів;

- прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

 

4. Члени Конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою                   та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів;

- зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно                                 та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

 

5. Склад Конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

6. У складі Конкурсного комітету 50 відсотків – представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, інші –  представники громадських організацій.

7. Головою Конкурсного комітету є заступник голови райдержадміністрації.

 

8. Секретар Конкурсного комітету включається до його складу без права голосу.

 

9. У разі відсутності голови Конкурсного комітету його обов'язки виконує один із членів Конкурсного комітету за його визначенням.

 

10. Формою роботи Конкурсного комітету є його засідання, які
проводяться за рішенням голови Конкурсного комітету.

 

11. У разі відсутності перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

 

12. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

 

13. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови  конкурсного комітету.

 

14. Протокол засідання оформляється у 10-денний строк, який підписують голова та секретар конкурсного комітету.

 

15. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету  подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 30 днів з дня її надходження.

 

16. Районна державна адміністрація укладає з переможцем конкурсу договір на здійснення перевезень пасажирів на відповідному автобусному маршруті загального користування.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

                        2018 №

 

 

Д О Г О В І Р

на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

 

_______________                                                                      _______________

        (місце укладення)                                                                                                                     (дата)

____________________________________________________________________

(найменування (прізвище, ім’я по батькові) автомобільного перевізника)

(далі – Перевізник) в особі  __________________________________________,

                                          (посада, прізвище, ім'я по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________

  (назва документа)

__________________________________________________________________,

з однієї сторони, та _________________________________________________

                                         (найменування (прізвище, ім’я по батькові) замовника послуги) _____________________________________________________________________________________________

 

(далі – Замовник) в особі ____________________________________________,

                                      (посада, прізвище, ім'я  по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________

                                (назва документа)

___________________________________________________________________

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

 

І. Предмет договору

1.1. Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на приміському (их) автобусному (их) маршруті(ах) загального користування, зворотному (их) рейсі(ах)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(номер, назва маршруту(ів), назва, номер рейсу(ів), назви

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

автостанцій (автовокзалів), з яких здійснюється відправлення автобусів у прямому і зворотному напрямках,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

зупинки, передбачені розкладом руху, назва населених пунктів, через які пролягають маршрут(и), рейс(и)

 

а Перевізник бере на себе зобов'язання надавати транспортні послуги населенню на умовах, передбачених чинним законодавством та цим договором.

 

II. Обов'язки сторін

Перевізник зобов'язаний:

2.1. Забезпечити дотримання персоналом, який залучається до виконання цього договору, вимог законодавства про автомобільний транспорт.

2.2. Забезпечувати проведення контролю за станом здоров'я водіїв.

2.3. Мати паспорт маршруту.

2.4. Ознайомити водія з паспортом маршруту, перед поїздкою забезпечити його схемою маршруту, розкладом руху, таблицею вартості проїзду, дорожнім листом, книгою обліку розрахункових операцій, дозволом на перевезення та реєстраційними документами на транспортний засіб.

2.5. Утримувати автомобільні транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання на автовокзали (автостанції), зупинки, передбачені розкладом руху, для посадки пасажирів та відправлення.

2.6. Забезпечити пасажирам безпечну, зручну поїздку і збереження та доставку багажу згідно з договором перевезення.

2.7. Забезпечити проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових витрат пасажирів у разі припинення поїздки через технічну несправність автомобільного транспортного засобу.

2.8. Здійснювати збір виручки за тарифами, не вище затверджених в установленому порядку, та видавати пасажирам квитки за встановленою формою.

2.9. Запропонувати пасажиру додаткові послуги.

2.10. Організувати попередній продаж квитків.

2.11. Компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажира.

2.12. Здійснювати обов'язкове страхування пасажирів і багажу згідно із законодавством.

Замовник зобов'язаний:

2.13. Затвердити маршрут(ти) та розклад руху.

2.14. Повідомляти Перевізника про зміни в нормативно-правових актах у сфері регулювання пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

2.15. Розглядати звернення, пропозиції, зауваження Перевізника щодо організації перевезень пасажирів та виконання умов договору.

2.16. Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов договору.

2.17. Організовувати проведення контролю за дотриманням Перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших відповідних актів законодавства України.

 

III. Права сторін

Перевізник має право:

3.1. Відміняти рейси своїх автомобільних транспортних засобів через обставини, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення.

3.2. Обмежувати або припиняти перевезення у разі настання стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації.

3.3. Зазначити у квитку стан багажу, що має ознаки пошкодження, або відмовитись від його перевезення у разі заперечення пасажира щодо такого зазначення. У разі коли багаж прийнято перевізником без відмітки вважається, що він був прийнятий в належному стані та належній упаковці.

Замовник має право:

3.4. Аналізувати стан перевезень на маршрутах та виконання Перевізником умов договору.

3.5. Вимагати належного виконання Перевізником умов договору та негайного усунення допущених порушень з боку останнього.

3.6. Брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних з скаргами юридичних чи фізичних осіб на роботу Перевізника, якщо це впливатиме на подальше здійснення перевезень за цим договором.

IV. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Інші умови

5.1. Сторони договору не можуть передоручати виконання своїх обов'язків іншим особам.

5.2. Договір може бути достроково розірвано у разі невиконання однією із сторін своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів.

5.3. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

VI. Термін дії договору

6.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами.

6.2. Термін дії договору встановлюється на _ _ _ _ роки і діє до "_ _" _ _ _ _ _ _ 200_ р.

 

VII. Юридичні адреси сторін

 

 

 

ЗАМОВНИК:                                                                         ПЕРЕВІЗНИК:

 

           

              

________________                                                               ______________

               (підпис)                                                                                                                      (підпис)

Наверх ↑