Про затвердження цільової Програми заліснення земельних угідь Глобинського району на період 2017-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Керуючись статтею 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 30 Лісового кодексу  та на виконання пункту 2 рішення сьомої сесії  сьомого скликання Полтавської обласної ради від 29 квітня 2016 року №92 « Про затвердження обласної цільової програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини»,  розглянувши цільову Програму заліснення земельних угідь Глобинського району на період 2017-2020 року, районна рада відмічає, що в районі в період проведення Земельної реформи, розпаювання земель вивільнились сільськогосподарські угіддя, розміщені на високопродуктивних землях, схилах, підтоплюючи грунтах.

Для ефективного використання даних земель потрібно провести заліснення, так як в районі процент заліснення ще низький і складає всього 2,3%.

 

Виходячи з вищесказаного, районна рада вирішила:

         1.Затвердити цільову Програму заліснення земельних угідь Глобинського району на період  2017-2020 роки (додаток на ______аркушах).

         2.   Відділу Держгеокадастру в Глобинському районі, Державному управлінню «Кременчуцьке лісове господарство», Глобинській міській, Градизькій селищній та сільським радам провести організаційні заходи по виконанню даної Програми. 

3.   Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики та земельних відносин

 

     Голова  районної ради                                                           В.В.Сьомін

                                                                                                                      

                                                                                                                                

                                 ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА

                        заліснення земельних угідь Глобинського району

                                     на період  2017-2020року

 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

          Програма розроблена у відповідності до вимог законів України “Про охорону навколишнього середовища”, “ Про охорону атмосферного повітря”,

“Земельного кодексу України”, “Лісового Кодексу України” і визначає організаційні і економічні заходи в сфері охорони довкілля в Глобинському районі з метою запобігання негативного впливу техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та здоров “я мешканців району.

         Сфера діяльності даної Програми атмосферне повітря, водні і земельні ресурси. Програма заліснення Глобинського району розроблена відповідно до Положення про порядок розроблення екологічних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 р. №1091.

         Цільова програма визначає основні напрямки та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, організаційні та економічні заходи у сфері охорони довкілля району, створення умов для розширення відтворення та підвищення продуктивності лісових насаджень, охорону і захист лісів, забезпечення раціонального використання лісових ресурсів.

      Цільова програма забезпечить ефективне використання земель району, сприятиме позитивним змінам довкілля, зменшенню негативного впливу техногенних факторів на навколишнє природне середовище Глобинського району та захисту сільськогосподарських угідь від шкідливого впливу водної та вітрової ерозії. Для ефективного використання даних земель потрібно провести заліснення, так як в районі процент заліснення ще низький і складає всього 2,3%.

       Охорона лісу від пожеж включає протипожежні інженерно – профілактичні та запобіжні заходи, зокрема, такі, як створення і підтримання в належному стані протипожежних розривів, прокладання мінералізованих смуг, перекриття другорядних лісових доріг, оновлення засобів спостереження та радіозв’язку, протипожежної техніки, інвентаря.

        Пріоритетним напрямком боротьби з шкідниками і хворобами лісу є широке впровадження у лісогосподарську практику постійного моніторингу вогнищ шкідників, екологічно безпечних засобів і методів їх знищення. 

 

                            2.Мета програми

 

         Мета програми – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності по організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, створення найбільш сприятливих умов для вирішення проблеми використання земельних угідь Глобинського району, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище і жителів району, а також удосконалення всієї сфери охорони довкілля в регіоні.

 

              3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

                

         Програма передбачає:

-         поступове збільшення лісистості території району до оптимального рівня,

-         раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів, поліпшення якісного складу лісових насаджень;

-    нарощення природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх біологічного різноманіття;

-         розширення робіт по залісненню земельних угідь;

-         посилення державного контролю за охороною, захистом використання та відтворення лісів;

-         нарощування обсягів лісорозведення усіма постійними та тимчасовими користувачами державного лісового фонду;

-         розвиток захисного лісорозведення - цілеспрямована консервація деградованих і малопродуктивних сільгоспугідь, це поступове збільшення лісистості району та збереження природної родючості земель;

-         забезпечення проведення інвентаризації лісів з виготовленням правовстановлюючої документації на користування земельними ділянками лісового фонду, їх лісовпорядкування та розвитку лісового господарства;

-         способи лісовідновлення та лісорозведення (садіння та висівання лісу, природне поновлення) визначати з урахуванням природнокліматичних умов місцезростання та рекомендацій лісовпорядкування;

-         нарощування обсягів з захисного лісорозведення проводити шляхом заліснення малопродуктивних, змитих, дефільованих та ерозійно небезпечних земель, визначених відділом Держгеокадастр в Глобинському районі.

         Програма передбачає, умовно, реалізацію у два етапи.

        Перший етап дозволить створити умови для консервації земель району, стабілізації екологічної ситуації. Це має бути вирішено безпосередньо шляхом посадки деревних і чагарникових порід на малопродуктивних угіддях.

        Другий етап дозволить завершити процес консервації малопродуктивних земельних угідь і переведення їх у покриту лісом площу. (Додаток 1)

 

           4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

- створення умов для зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище і жителів району;

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів;

- забезпечення ефективного використання земельних угідь району.

     Заходи по реалізації програми заліснення земельних угідь району визначаються двома етапами:

- посадка лісових та чагарникових культур;

- вирощування лісових та чагарникових культур 2 – 5 років.

Реалізація намічених заходів здійснюється державними лісовими підприємствами на підставі проектів землеустрою.

          Продовжується  укріплення берегів  Кременчуцького водосховища шляхом заліснення.

Місце розташування земельних ділянок за  реєстром земель запасу наданих відділом Держгеокадастру у Глобинському районі, передбачених до заліснення, визначається екологічним навантаженням окремих регіонів району, природокліматичними умовами та природними характеристиками ґрунтів і розподіляються:

 

№ п/п

        Назва ради

Площа,га

  2017

     2018

      2019

     2020

1

Пронозівська   сільська рада

       35

     10

       10

        15

 

2

Горбівська сільська рада

        5

 

        5

 

 

3

Заможнянська сільська рада

       23

         

     

       10

        13

4

Землянківська  сільська рада

       10

 

 

 

       10

5

Кринківська  сільська рада

       5

 

 

 

        5

6

Куп’єватівська сільська рада

      10

 

 

 

       10

7

Святилівська сільська рада

      5

 

       5

 

 

 

Всього по району

     93

     10

     20

        25

        38

 

                 5.Напрями діяльності і заходи програми (Додаток 2)

   

               6.Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за реалізацією  положень  цієї Програми здійснюють в межах своєї компетенції:

-         Глобинська районна державна адміністрація;

-         Глобинська районна рада;

-         Відділ Держгеокадастру у Глобинсьому районі;

-         Виконкоми сільських рад.

Щороку до 1 лютого відповідальний виконавець подає сектору економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

 

                                                        

 

 

 

 

Додаток 1

 

                                  Ресурсне забезпечення програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  на  виконання програми

               Етапи виконання програми

усього витрат на виконання

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

 183,6тис.грн

 

 

 

 

 

 

221,4

263

366,4

1034,4тис.грн

обласний бюджет

 32,3

 

37,7

43,6

59,2

172,8

районні, міські бюджети

 116,3

 

 

148,7

184,4

155,3

604,7

бюджети сіл,селищ,міст районного підпорядкування

 35

35

35

151,9

256,9

кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑