Про стан виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади завдань у 2016 році

Версія для друкуВерсія для друку

Про стан виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями  Президента України та Кабінету Міністрів України, власними рішеннями у 2016 році

 

                Упродовж 2016 року робота апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади була спрямована на виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших документів органів влади вищого рівня, а також власних рішень райдержадміністрації. З цією метою щоденно здійснювалися моніторинг і контроль та вживалися заходи для забезпечення своєчасного виконання зазначених документів.

         Усього за цей період опрацьовано 2907 документів, що на 140 документів менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року, з них 1508 документів  від органів влади вищого рівня.

         Узято на контроль 478 документів (включаючи  54 розпорядження голови облдержадміністрації та 232 доручення голови та заступників голови облдержадміністрації), що на 213 документів більше, ніж у 2015 році.

         Протягом 2016 року виконано 1116 документів органів влади вищого рівня, що на 115 документи менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року, у тому числі 225 розпоряджень голови облдержадміністрації (у 2015 році – 235), 285 доручень (у 2015 році – 282), даних головою та заступниками голови обласної державної адміністрації на нарадах та за результатами засідань колегії. Всі документи відпрацьовано та поінформовано про їх виконання у визначені терміни.

         У 2016 році значно збільшилась кількість запитів на публічну інформацію-зареєстровано 45, що у загальній структурі вхідної кореспонденції становить 2%. Для порівняння із попередніми роками: у 2015 році-16 запитів, 2014- 9, 2013-17, 2012- 10 .

         За звітний період для розгляду в райдержадміністрацію надійшло 9 звернень депутатів різних рівнів: 3 звернення народних депутатів України, 3 звернення депутатів районної ради, 3 звернення депутатів сільських рад. Відповіді про результати вирішення питань, що порушувалися у зверненнях, надсилались у терміни, визначені чинним законодавством.

         Протягом 2016 року головою райдержадміністрації видано 531 розпорядження з основної діяльності, що на 27 документів більше, ніж протягом 2015 року, з них: 36 видані на  виконання документів органів влади вищого рівня, 6  – за результатами засідання колегії райдержадміністрації.

         Із загальної кількості виданих розпоряджень голови райдержадміністрації найбільше розпоряджень, що стосуються земельних питань – 188 (35 %), із соціальних питань – 111 (21%), із питань фінансів та виділення коштів – 50 (9%), із питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної та взаємодії з правоохоронними органами – 62 ( 12%), з питань житлово-комунального господарства – 5 (1 %), з інших питань – 115 (22%).

          Із 531 розпорядження, виданого головою райдержадміністрації у 2016 році, 41 розпорядження взяте на контроль  (у 2015 році - 51). 52 розпорядження голови райдержадміністрації виконані, 58 розпоряджень із врахуванням документів, виданих протягом минулих років, перебувають у стадії виконання, 15 – аналізуються та готуються матеріали для зняття з контролю.

         Керівниками райдержадміністрації на нарадах та засіданнях колегії райдержадміністрації у 2016 році були дані 106 доручень, що на 4 доручення більше, ніж протягом минулого року.

         Із контрольних завдань, визначених 109 дорученнями (у 2015 році – 98), які необхідно було виконати у 2016 році (включаючи доручення минулих років і ті, в яких закінчився термін виконання), 92 виконані повністю (у 2015 році - 77), що становить  84%, 4 доручення виконані частково; 8 поставлені на додатковий контроль для остаточного вирішення та перебуватимуть у стадії виконання протягом поточного року, 4 неможливо виконати у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів та 1 доручення через об’єктивні причини.

         Із метою покращення виконавської дисципліни та забезпечення  належного відпрацювання документів та інформування про їх виконання видане розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2017 №106 «Про стан виконання  завдань, визначених законами України, постановами Верховної  Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями  та дорученнями  голови облдержадміністрації, власними рішеннями у 2016 році».

Наверх ↑