Правова освіта населення

Версія для друкуВерсія для друку

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

07.11.2016                                                                                   № 405

Про міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення при райдержадміністрації

Відповідно до статей 6, 25, 39 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 ”Про Національну програму правової освіти населення” та з метою підвищення рівня правової культури населення району:
1.Затвердити посадовий склад міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при райдержадміністрації (додається).
2.Затвердити Положення про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення при райдержадміністрації (додається).
3.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 17.12.2010 № 765 ”Про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення”.

     Виконувач обов’язків
голови районної державної
           адміністрації                                                               В.ЛІСНЯК

 

Посадовий склад
міжвідомчої координаційно-методичної ради
з правової освіти населення при райдержадміністрації

Голова ради   - перший заступник голови районної державної

Заступник голови ради  - начальник відділу “Глобинське бюро правової
допомоги” (за згодою)

Секретар ради   - головний спеціаліст відділу “Глобинське бюро
правової допомоги” (за згодою)

Члени ради:

начальник відділу культури, спорту та туризму  райдержадміністрації;

начальник Глобинського відділу поліції ГУНП в Полтавській області (за згодою);

редактор Глобинського районного радіомовлення ”Голос Глобинщини”;

начальник відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації ;

начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату  райдержадміністрації;

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                          Л.М.Савченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу координаційно-методичну раду
з правової освіти населення при райдержадміністрації

1.Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації.
2.Основними завданнями ради є:
розробка пропозицій щодо координації відділів, управлінь та інших органів державної виконавчої влади з питань юридичної підготовки працівників цих органів, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення, взаємодія з громадськими організаціями з цих питань;
надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям у проведенні роботи з підвищення правової свідомості та правової культури населення;
розробка рекомендацій (пропозицій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;
поширення досвіду з питань правової освіти населення.
3.Рада відповідно до покладених на неї завдань:
проводить ознайомлення зі станом роботи з питань організації та здійснення правової освіти в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах району;
аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання правової освіти, а також повідомлення членів ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання.
4.Рада складається з голови, який за посадою є першим заступником голови районної державної адміністрації, заступника голови, відповідального секретаря та членів Ради, які працюють на громадських засадах.
5.До складу Ради входять працівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району.
6.Для участі в засіданнях ради можуть запрошуватися, за їх згодою, спеціалісти різних галузей знань, які не є членами ради.
7.Керує роботою голова Ради, а в період його тимчасової відсутності – заступник голови Ради. Вони з урахуванням думки відповідального секретаря і 2 членів Ради визначають коло питань, які підлягають вивченню і розгляду на засіданнях, встановлюють строки підготовчої роботи і проведення засідань, дають доручення членам Ради і залученим до роботи особам.
8.Відповідальний секретар Ради веде протокол засідання Ради, який підписуються ним і головою.
9.Для вивчення питань передбачених планом або внесених додатково, створюється робоча група, яка одночасно надає допомогу працівникам підприємств, установ, організацій, які займаються правовою освітою населення. За підсумками вивчення складається довідка, вносяться пропозиції щодо удосконалення право освітньої та виховної роботи, а члени Ради надають доступну їм інформацію.
10.На підставі зібраних матеріалів робоча група та відповідальний секретар складають проект рекомендацій або постанов (у випадку розгляду питання  в порядку контролю).
11.Відповідальний секретар складає порядок денний та надсилає запрошення взяти участь у засіданнях членам Ради та зацікавленим особам.
12.Спільні заходи ставляться на контроль. Якщо в процесі виконання зустрічаються труднощі, голова Ради та її члени приймають рішення, спрямоване на реалізацію заходу. Його виконання оформляється довідкою.
13.Організаційним початком у діяльності Ради є план роботи. Проект плану складається відповідальним секретарем Ради за пропозиціями відомств, установ та організацій, представники яких входять до складу Ради.
14.Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.
Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.
Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.
Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова та відповідальний секретар.
15.Рада здійснює свою діяльність гласно. Її засідання і вжиті заходи висвітлюються у засобах масової інформації.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                           Л.М.Савченко

Наверх ↑