Поширені порушення охорони праці в сільському господарстві

Версія для друкуВерсія для друку

В господарствах Глобинського району триває процес збирання врожаю, а одже можливість отримати травму під час виконання робіт залишається досить високою.

Хочется ще раз звернути увагу працівників та їх роботодавців на поширені порушення охорони праці в сільському господарстві, які можуть призвести до травмування на виробництві.
Плануючи та забезпечуючи вжиття заходів з профілактики виробничого травматизму, професійної захворюваності, аварійності, роботодавець або уповноважені ним відповідальні особи мають взяти до уваги, що до найбільш поширених порушень нормативів безпеки праці при механізованих виробничих процесах у сільському господарстві належать:
— відсутність попереджувальних знаків і написів про наявні небезпеки на об’єктах;
— відсутність інструкцій з охорони праці, технічних описів та інструкцій з експлуатації машин та обладнання;
— несправність механізмів керування та гальмівних систем мобільних засобів механізації (на тракторах, комбайнах тощо);
— відсутність захисних пристроїв на рухомих частинах машин та обладнання;
— несправність пускових і блокувальних пристроїв;
— несправність електроприводів та пускорегулювальної апаратури, машин і механізмів;
— пошкодження електрообладнання;
— відсутність двостороннього зв’язку на агрегатах, де зайнято більше двох працівників;
— несправність тягово-зчіпних пристроїв на мобільних агрегатах;
— відсутність або несправність захисних огороджень на мобільних робочих місцях;
— несвоєчасне випробування підіймально-транспортних механізмів;
— відсутність захисних пристроїв на охолоджених і нагрітих частинах машин та обладнання;
— несправність (відсутність) вентиляційного та опалювального обладнання;
— несправність інструменту, пристроїв, тари тощо;
— неогороджені робочі місця на висоті;
— недостатня освітленість робочих місць;
— відсутність (неефективність) засобів захисту від дії шуму та вібрації;
— відсутність (несправність) огороджень та засобів контролю під час зберігання пестицидів, агрохімікатів та інших отруйних речовин;
— відсутність блискавкозахисту на токах, скиртах, складах тощо;
— відсутність (невідповідність технічним регламентам, стандартам, технічним умовам) засобів колективного та індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття;
— відсутність заземлення на електрообладнанні, зернозбиральних комбайнах, місткостях для зберігання та перевезення паливо-мастильних матеріалів;
— необладнаність транспортних засобів, які використовують під час перевезення людей та матеріалів;
— несправність (відсутність) засобів доступу на робочі місця і до місць обслуговування;
— відсутність обладнаних місць відпочинку;
— незадовільний стан доріг і шляхів;
— захаращеність та незадовільний стан робочих місць і майданчиків.
Зазначені вище порушення вимог безпеки перш за все відбуваються при виконанні робіт підвищеної небезпеки, що застосовуються у сільськогосподарському виробництві в цілому та в рослинництві зокрема.

Страховий експерт з охорони праці відділення

ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі

Яременко Д.А.

Наверх ↑