ПОРЯДОК проведення особистого прийому громадян керівництвом Глобинської районної державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Розпорядження голови Глобинської районної державної адміністрації 05 серпня 2019 року № 150

 

1. Порядок особисто прийому громадян керівництвом Глобинської районної державній адміністрації (далі – Порядок) визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян.

2. Особистий прийом громадян керівництвом Глобинської районної державної адміністрації проводиться відповідно до Закону України  “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року        № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення, реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

3. Особистий прийом громадян керівництвом Глобинської районної державної адміністрації проводиться в приміщенні адміністративного будинку Глобинської районної ради, що знаходиться за адресою: м. Глобине,                  вул. Центральна, 281, згідно з графіком, затвердженим головою Глобинської районної державної адміністрації. Графік особистого прийому громадян розміщується на стенді у приміщенні адміністративного будинку та на офіційному веб-сайті Глобинської районної державної адміністрації.

4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” проводиться першочергово.
          
5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани  війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

6. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації здійснюється за попереднім записом.

7. Попередній запис на особистий прийом до керівництва Глобинської  районної державної адміністрації проводиться відповідальною посадовою особою загального відділу апарату Глобинської районної державної адміністрації щоденно з 08.00 години до 12.00 години та з 13.00 години до 17.00 години (у п’ятницю до 16.00 години) за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 281, кім.12, а також за телефоном (05365) 2-46-96.

8. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва Глобинської районної державної адміністрації відповідальною посадовою особою загального відділу апарату Глобинської районної державної адміністрації з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка.
Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.
Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані особисто уповноваженою особою.

9. Не розглядаються повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику аргументоване роз’яснення згідно з чинним законодавством.
У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальною посадовою особою вивчаються матеріали з порушеного питання та готується їх добірка.

10. Список громадян на особистий прийом до керівництва Глобинської районної державної адміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, змісту порушуваних питань подається керівництву Глобинської районної державної адміністрації відповідальною посадовою особою загального відділу апарату Глобинської районної державної адміністрації напередодні дня прийому.

11. Під час особистого прийому громадянин має пред’явити документ, що посвідчує особу.
У прийомі можуть брати участь представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або близькі особи (члени сім’ї) громадянина.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

12. Особистий прийом іноземних громадян або осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку, при потребі – за участю перекладача. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

13. Для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань під час особистого прийому громадян керівництво Глобинської районної державної адміністрації може залучити керівників структурних підрозділів Глобинської районної державної адміністрації або одержати від них матеріали та необхідну інформацію.

14. Керівництво Глобинської районної державної адміністрації під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
У разі, якщо особистий прийом громадян керівництвом Глобинської районної державної адміністрації не відбувся через поважні причини, прийом може бути перенесений на інший день.

15.У випадку, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність і необхідність додаткового вивчення, заявник може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду.
Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.
Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово.

16. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Глобинської районної державної адміністрації, то в цьому випадку відповідальна посадова особа загального відділу апарату Глобинської районної державної адміністрації надає роз’яснення щодо шляхів їх вирішення по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, до яких в подальшому необхідно звернутися заявникові, по можливості  сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону).

17. До дня проведення особистого прийому громадян відповідальна посадова особа загального відділу апарату Глобинської районної державної адміністрації готує картки заявників особистого прийому, якщо заявники з цього питання зверталися до Глобинської районної державної адміністрації раніше – добірку матеріалів, а також іншу довідкову інформацію.

18. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистих прийомів громадян керівництвом Глобинської районної державної адміністрації, здійснюється відповідальною посадовою особою за роботу зі зверненнями громадян.

 

Наверх ↑