План роботи районної державної адміністрації на перший квартал 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

                           №

             

 

ПЛАН

роботи районної державної адміністрації

на перший квартал 2018 року

 

з/п

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності

здій­снення заходу

Термін

ви­конання

Відповідальні

виконавці

І.Питання, що плануються  для розгляду районною радою

 

 1.  

Про виконання районного бюджету за 2017 рік.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Протягом кварталу

Лісняк В.В.

Миколаєнко О.О.

 1.  

Про затвердження районного бюджету на 2018 рік.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Протягом кварталу

Лісняк В.В.

Миколаєнко О.О.

 1.  

Про стан виконання районної Програми забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі на 2016-2019 роки.

Рішення 5 сесії сьомого скликання Глобинської районної ради від 25.02.2016 «Про затвердження районної Програми забезпечення власним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Глобинському районі на 2016-2019 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Шушвал Н.В.

 1.  

Про хід виконання районної Програми подальшого розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Глобинського району на 2017-2020 роки.

Рішення 13 сесії Глобинської  районної ради сьомого скликання від 24.02.2017 «Про затвердження районної Програми подальшого розвитку та удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів Глобинського району на 2017-2020 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

 1.  

Про хід виконання районної Програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки.

Рішення 8 сесії Глобинської  районної ради сьомого скликання від 18.08.2016 «Про затвердження районної Програми «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки» (у новій редакції).

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

 1.  

Про підсумки виконання районної Програми зайнятості  населення на 2013-2017 роки.

Закони України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Указ Президента України від 11.07.2005 №1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення на ринку праці», рішення 19 сесії районної ради шостого скликання від 31.05.2013 «Про затвердження районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про підсумки виконання районної Програми соціального захисту одиноких непрацездатних громадян похилого віку, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які набули статусу бездомні у Глобинському районі на 2014-2017 роки.

Рішення 22 сесії Глобинської  районної ради шостого скликання від 27.12.2013 «Про затвердження районної програми соціального захисту одиноких непрацездатних громадян похилого віку, бездомних та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які набули статусу бездомні у Глобинському районі на 2014-2017 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про підсумки виконання районної Комплексної програми соціального захисту осіб з особливими потребами ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року», рішення 19 сесії районної ради шостого скликання від 31.05.2013 «Про затвердження районної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про стан виконання районної Програми розвитку культури на 2015-2018 роки.

Закон України «Про культуру», рішення 33 сесії Глобинської районної ради шостого скликання від 20.10.2015 «Про затвердження Програми розвитку культури на 2015-2018 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

 1.  

Про підсумки виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки.

Рішення 18 сесії Глобинської районної ради шостого скликання від 26.02.2013 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Глобинському районі на 2013-2017 роки».

Протягом кварталу

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

 1.  

Про затвердження районної Програми «Територіальна оборона» на 2018-2019 роки.

Закон України  «Про оборону України», Указ Президента України від 23.09.2016 №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», розпорядження голови облдержадміністрації від 16.12.2016 №597 (для службового користування) «Про затвердження Положення про територіальну оборону Полтавської області», розпорядження голови райдержадміністрації від 16.01.2017 №25 (для службового користування) «Про затвердження Положення про територіальну оборону Глобинського району».

Протягом кварталу

Лісняк В.В.

Осадчук К.В.

ІІ. Питання для розгляду на нарадах

у голови райдержадміністрації

(наради у голови районної державної адміністрації проводяться за окремим планом).

ІІІ. Питання, які  будуть  розглядатися на засіданнях

колегії  райдержадміністрації

 

 1.  

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік та виконання відповідного Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008.

Указ Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Січень

Савченко Л.М.

Череп А.М.

 1.  

Про підсумки роботи з організації профілактики корупційних проявів серед посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом 2017 року на виконання  Закону України «Про запобігання корупції».

Закон України «Про запобігання корупції».

Січень

Авраменко І.Л.

Дорошенко С.В.

 1.  

Про хід виконання районних заходів щодо реалізації в 2016-2018 роках Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності за 2017 рік.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2016 №440 «Про обласний План заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності».

Січень

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про результати роботи щодо підбору вступників до Національної академії державного управління при Президентові України у 2017 році і завдання щодо підбору вступників на денне та заочне відділення на 2018 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 №255 «Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії».

Січень

Савченко Л.М.

Кравченко Н.М.

 1.  

Про забезпечення у 2017 році інформування населення та завдання на 2018 рік.

Указ Президента України від 17.02.2001 №101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення».

Січень 

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

 1.  

Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за 2017 рік у відповідності до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Лютий

Лісняк В.В.

Пархоменко Л.І.

Миколаєнко О.О.

 1.  

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в Глобинському районі за 2017 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 №667 «Про затвердження Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань».

Лютий

Лісняк В.В.

Миколаєнко О.О.

Мигович О.О.

 1.  

Про стан виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади  завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, власними рішеннями у 2017 році.

Указ Президента України від 29.03.2000 №549/2000 «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконаннями актів та доручень Президента України».

Лютий

Савченко Л.М.

Бугаєць Л.Л.

 1.  

Про підсумки роботи з кадрами в апараті, управліннях, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації за 2017 рік.

Закон України  «Про державну службу».

Лютий

Савченко Л.М.

Кравченко Н.М.

 1.  

Про підсумки роботи загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017 році та основні завдання на 2018 рік.

Закон України «Про загальну середню освіту».

Лютий

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

 1.  

Про стан готовності сільськогосподарських товаровиробників району до проведення весняно-польових робіт.

З метою своєчасного проведення комплексу весняно-польових робіт.

Лютий

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Про стан упорядкування та передавання на державне зберігання документів структурних підрозділів райдержадміністрації.

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

Березень

Авраменко І.Л.

Скрипка О.В.

 1.  

Про стан проведення роботи з надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

Березень 

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про стан виконання Закону України «Про донорство крові та її компонентів» у Глобинській центральній районній лікарні у 2017 році.

Закон України «Про донорство крові та її компонентів».

Березень 

Авраменко І.Л.

Мигаль Л.М.

 1.  

Про підсумки роботи Глобинської районної Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи у 2017 році.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р «Про Загальнодержавну цільову програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки».

Березень

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

 

 1.  

Про стан виконання районної комплексної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2018-2021 роки.

Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи».

Березень

Лісняк В.В.

Коваленко Н.М.

ІV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих семінарах та нарадах

 

 1.  

Галузева нарада про цінову ситуацію на ринках з продажу продовольчих товарів.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.05.2007 №338 «Про створення районної робочої групи по стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку».

Січень

Лісняк В.В.

Пархоменко Л.І.

 1.  

Галузева нарада про підсумки роботи шкіл району в І семестрі та основні завдання на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.

з метою підвищення якості організації навчально-виховного процесу.

Січень

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

 1.  

Нарада про стан справ в галузі тваринництва в районі та перспективи щодо її подальшого розвитку.

Закон України «Про сільське господарство».

Лютий

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Нарада з питань декларування доходів державних службовців за 2017 рік.

Закон України «Про запобігання корупції».

Лютий

Авраменко І.Л.

Дорошенко С.В.

 1.  

Нарада з питань забезпечення роботи комісії Глобинської районної державної адміністрації з розгляду питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це право.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 24.04.2015 №145 «Про утворення комісії Глобинської районної державної адміністрації з розгляду питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це право».

Лютий

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Нарада про підготовку до весняного льодоходу, повені та паводків у 2018 році.

З метою забезпечення безпечного  проходження весняного льодоходу.

Лютий

Лісняк В.В.

Івашина В.С.

 1.  

Нарада про стан виплати заробітної плати на підприємствах району.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 20.10.2009 №528 «Про утворення комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат».

Березень

Лісняк В.В.

Пархоменко Л.І.

 1.  

Нарада про підсумки роботи будівельної галузі району за 2017 рік та визначення завдань на 2018 рік.

З метою підбиття підсумків роботи для подальшого поліпшення розвитку галузі.

Березень

Лісняк В.В.

 Коваленко Н.М.

 1.  

Семінар – нарада щодо вивчення та поширення досвіду ТОВ «Агро-Сула» по підготовці посівного матеріалу та застосування перспективних сортів ярих культур під урожай 2018 року.

З метою вивчення та поширення передового досвіду.

Березень

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Нарада про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

Березень

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Нарада про роботу педагогічних колективів з питань попередження насильства в сім’ї та торгівлі людьми.

Закони України «Про попередження насильства в сім’ї» та «Про протидію торгівлі людьми».

Березень

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

V. Питання, які будуть розглядатися на оперативно – розпорядчих

нарадах заступників голови райдержадміністрації

 

 1.  

Про заходи до Дня Соборності України.

Указ Президента України від 13.11.2014 №871/2014 «Про День Соборності України».

Січень

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

 1.  

Про підсумки проведення новорічних та різдвяних свят.

З метою належної підготовки.

Січень

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

 1.  

Про стан виробничого травматизму та захворюваності серед медичного персоналу Глобинської центральної районної лікарні за 2017 рік.

Рішення 13 сесії сьомого скликання Глобинської районної ради від 24.02.2017 «Про затвердження Програми захисту населення  і території Глобинського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2021 роки».

Січень

Авраменко І.Л.

Мигаль Л.М.

 1.  

Про завдання щодо вдосконалення розвитку агропромислового комплексу району.

Закон України «Про зерно і ринок зерна в Україні».

Лютий

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Про стан забезпечення учасників антитерористичної операції та їх сімей земельними ділянками на території району.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками».

Лютий

Лісняк В.В.

Коваленко Н.М.

 1.  

Про роботу районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 09.06.2011 №389 «Про утворення районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» (зі змінами).

Лютий

Лісняк В.В.

Пархоменко Л.І.

 1.  

Про заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Указ Президента України від 11.02.2004 №180/2008 «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав».

Лютий

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

 1.  

Про підсумки роботи сектору державної реєстрації райдержадміністрації у 2017 році.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 30.03.2016 №125 «Про затвердження Положення про сектор державної реєстрації Глобинської районної державної адміністрації».

Лютий

Лісняк В.В.

Волик Ю.І.

 1.  

Про заходи до Дня Героїв Небесної Сотні.

Указ Президента України від 11.02.2015 №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Лютий

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

 1.  

Про стан ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Лютий

Авраменко І.Л.

Шушвал Н.В.

 1.  

Про стан видачі посвідчень ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».

Лютий

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про проведені заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями в епідемічний сезон 2017-2018 року.

З метою підбиття підсумків.

Березень

Авраменко І.Л.

Хавронюк В.Ю.

 1.  

Про виконання основних економічних показників у районі протягом 2017 року.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Березень

Лісняк В.В.

Пархоменко Л.І.

 1.  

Про підсумки проведення Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

З метою підбиття підсумків.

Березень

Авраменко І.Л.

Кулик С.Г.

 1.  

Про стан розрахунків підприємств житлово-комунального господарства і бюджетної сфери за спожиті енергоносії.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2017 №312 «Про підготовку житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року».

Березень

Лісняк В.В.

Коваленко Н.М.

 1.  

Про хід підготовки посівного матеріалу та застосування перспективних сортів ярих культур під урожай 2018 року.

Закон України «Про зерно і ринок зерна в Україні».

Березень

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Про стан надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Закон України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Березень

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Про  стан планування роботи підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, виконання запланованих заходів.

Розпорядження голови  райдержадміністрації  від 18.07.2017   №310 «Про затвердження регламенту Глобинської районної державної адміністрації».

Березень

Авраменко І.Л.

Лісняк В.В.

Савченко Л.М.

VI. Проведення організаційно-масових заходів

 

Протягом кварталу

 

 1.  

Забезпечення діяльності Громадської ради при райдержадміністрації (за планом роботи Громадської ради при райдержадміністрації).

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

 1.  

Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

 

 

 1.  

Підготовка та проведення особистого прийому громадян за участю голови райдержадміністрації (згідно з графіком).

Савченко Л.М.

Череп А.М.

 1.  

Підготовка та проведення «гарячих» телефонних ліній за участю голови райдержадміністрації та його заступників (згідно з графіком).

Савченко Л.М.

Череп А.М.

 1.  

Підготовка та проведення виїзних прийомів за участю голови райдержадміністрації та його заступників  (згідно з графіком).

Савченко Л.М.

Череп А.М.

 1.  

Надання методичної та практичної допомоги установам, підприємствам та організаціям району з питань ведення діловодства та архівної справи, проведення науково-технічного опрацювання документів та передавання на державне зберігання документів Національного архівного фонду.

Авраменко І.Л.

Скрипка О.В.

 

 1.  

Перевірка дотримання вимог регламенту роботи райдержадміністрації в частині планування  роботи  в апараті та  структурних підрозділах райдержадміністрації (за окремим планом).

Савченко Л.М. Синельник О.М.

 

 1.  

Перевірка дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в структурних підрозділах районної державної адміністрації (за окремим графіком).

Савченко Л.М.

Кравченко Н.М.

 1.  

Планові цільові перевірки в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо виконання  Закону України «Про запобігання корупції» (за окремим планом).

Авраменко І.Л.

Дорошенко С.В.

 

Січень

 1.  

Заходи з нагоди новорічних та різдвяних свят.

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

Кулик С.Г.

 1.  

Виставка до 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

Авраменко І.Л.

Скрипка О.В.

 

Лютий

 1.  

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 

Березень

 1.  

Заходи з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру.

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

 1.  

Культурно-мистецькі заходи до Шевченківських днів.

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

Кулик С.Г.

VII. Проведення заходів ідеології державотворення

 

 

Січень

 1.  

Заходи до Дня Соборності України.

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

Чорноус В.В.

 

Лютий

 1.  

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

 1.  

Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні.

Авраменко І.Л.

Ярошевська Н.В.

VIII. Робота з органами місцевого самоврядування щодо

реалізації ними повноважень органів виконавчої влади

 

Протягом кварталу

 

 1.  

Робота щодо контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (відповідно до плану організації в районі контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчої влади на 2018 рік).

Авраменко І.Л.

Синельник О.М.

 1.  

Проведення нарад за участю голів місцевих рад з питань профілактики корупційних проявів серед посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Авраменко І.Л.

Дорошенко С.В.

 1.  

Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо реалізації на місцях державної ґендерної, сімейної, молодіжної політики та розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

Авраменко І.Л.

Чорноус В.В.

 1.  

Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо формування та зберігання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства і архівної справи.

Авраменко І.Л.

Скрипка О.В.

 1.  

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування району щодо реалізації актів законодавства з питань земельних та майнових відносин.

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування району щодо реалізації актів законодавства з питань обслуговуючої сільськогосподарської кооперації.

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Проведення перевірок в органах місцевого самоврядування щодо організації роботи із зверненнями громадян.

Савченко Л.М.

Череп А.М.

 1.  

Моніторинг виконання прогнозних показників житлового будівництва в районі.

Лісняк В.В.

Коваленко Н.М.

 1.  

Моніторинг використання коштів пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури.

Лісняк В.В.

Коваленко Н.М.

 1.  

Проведення аналізу актів виконавчих комітетів місцевих рад по питаннях здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Авраменко І.Л.

Голушко О.М.

 1.  

Проведення нарад з головами місцевих рад з питань соціального захисту населення (оформлення та призначення різних видів соціальних допомог, компенсацій, субсидій, пільг).

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

Лютий

 

 1.  

Комплексна перевірка стану діловодства та архівної справи у Пузиківській сільській раді.

Авраменко І.Л.

Скрипка О.В.

ІХ. Документи, які  розглядатимуться  в порядку контролю

у заступників голови райдержадміністрації

 

Протягом кварталу

 

 1.  

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Лісняк В.В.

Пархоменко Л.І.

 1.  

Закон України «Про зерно і ринок зерна в Україні».

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 1.  

Закон України «Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту».

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

Авраменко І.Л.

Шебедя Н.А.

 1.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Авраменко І.Л.

Шушвал Н.В.

 1.  

Розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2017 №312 «Про підготовку житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року».

Лісняк В.В.

Коваленко Н.М.

Х. Вивчення, узагальнення і поширення в районі нових форм та

методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,

підприємств і організацій різний форм власності

 

 1.  

Вивчення та поширення досвіду ТОВ «Агро-Сула» по підготовці посівного матеріалу та застосування перспективних сортів ярих культур під урожай 2018 року.

Лісняк В.В.

Лук’яненко Ж.С.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                               Л.М.Савченко

Наверх ↑