ПЛАН роботи архівного сектору районної державної адміністрації на перший квартал 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

п/п

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності

здій­снення заходу

Термін

ви­конання

Відповідальні

виконавці

 

ІV. Питання, які будуть розглядатися на галузевих семінарах та нарадах

 

1.

Про виконання Плану роботи архівного сектору Глобинської райдержадміністрації за 2017 рік

Положення про архівний сектор Глобинської рай- держадміністрації

Лютий 2017р.

Молодчин В.П. Удод Л.В.

VI. Проведення організаційно-масових заходів

 

Протягом кварталу

2.

Надання методичної та практичної допомоги установам, підприємствам та організаціям району з питань ведення діловодства та архівної справи, проведення науково-технічного опрацювання документів та передавання на державне зберігання документів Національного архівного фонду

Молодчин В.П.

Удод Л.В.

 

Лютий

3.

Нарада з підвищення кваліфікації працівників діло водних і архівних служб установ та організацій району (за окремим планом)

Молодчин В.П. Удод Л.В.

                               VII. Проведення заходів ідеології державотворення

 

Березень

4.

Проведення фотодокументальної виставки до 100-річчя початку Української революції

Молодчин В. П.

Удод Л.В.

VIII. Робота з органами місцевого самоврядування щодо

реалізації ними повноважень органів виконавчої влади

 

Протягом кварталу

    5.

Надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо формування та зберігання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства і архівної справи.

 

Молодчин В.П.

Удод Л.В.

Вирішення оперативних та поточних питань

№ пп

Зміст   заходу

січень

лютий

березень

виконавці

Індекс

Показники робіт

Од. вимі

ру

Об"єм робо

ти 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Забезпечення збереженості та державний облік документів.

 

 

 

 

 

 

1.3

Оправлення та підшивка документів

Од.зб.

15

-

15

-

Скрипка О.

1.6

Картонування документів

Од.зб.

300

100

100

100

Удод Л.В.

2.1.

16.3

Перевіряння наявності та фізичного стану документів

од.зб.

300

100

-

200

Скрипка О.

2.1.23

Контроль температурно-вологісного режиму збереження документів

нагляд

1 д.

0,3

0,3

0,4

Скрипка О.

2.1.5.4

Знепилення стелажів

Пог.м.

217

-

-

217

Удод Л.В.

2.1.1.9

Переміщення справ у середині сховища

справ

5000

-

-

5000

Скрипка О.

 

Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

Каталогізація документів

картки

200

-

200

-

Удод Л.В.

 

Систематизація карток системного каталогу

картки

200

-

200

-

Удод Л.В.

 

Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних установах

 

 

 

 

 

 

3.1

Приймання на державне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

Управлінської документації

 

од.зб.

300

100

100

100

Удод Л.В.

5.1.5

Перевіряння фізичного та санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню

спра

ва

300

100

100

100

Удод Л.В.

3.2.1

Схвалення ЕПК описів на

 

 

 

 

 

 

 

- управлінську документацію

од.зб.

200

50

100

50

Удод Л.В.

3.2.2

Погодження ЕПК

 

 

 

 

 

 

 

-          номенклатур справ:

Стат.

2/400

2/400

-

-

Скрипка О.

 

-          Акти про вилучення до знищення справ

Стат.

200

-

-

200

Удод Л.В.

6.4

Складання висновків на документи , які надані для розгляду на ЕК  відділу:

 

 

 

 

 

 

 

Описів управлінської документації

Стат.

200

50

100

50

Удод Л.В.

 

Номенклатур справ

Стат.

1000/6

1000/6

-

-

Скрипка О.

 

Положень про архівні підрозділи

Пол.

2

1

1

-

Скрипка О.

 

Положень про ЕК

Пол.

2

1

1

-

Скрипка О.

 

Акти про вилучення для знищення справ

Стат.

230

-

-

230

Скрипка О.

 

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.5.3

Кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних архівних служб установ, організованих архівом

семін

1

-

1

-

Скрипка О.

6.1.11

6.1.12

6.1.13

Консультації працівників діловод. та архівних служб

 

 

 

 

 

 

 

в архівній установі

конс.

4

1

1

2

Удод Л.В.

 
6.15

Надання допомоги установам в упорядкуванні документів

 

 1дн.

1

-

-

Удод Л.В.

 

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

 

 

4.2.1

Виконання запитів

 

 

 

 

 

 

 

Тематичних

запит

10

3

3

4

Удод Л.В.

 

Соціально-правового характеру

запит

16

80

6

40

5

20

5

20

Удод Л.В.

Скрипка О.

4.3

Підготовка

 

 

 

 

 

 

 

Виставок документів

вист.

1

-

-

1

Удод Л.В.

 

Відомостей для розміщення на сайті РДА

публ.

1

-

-

1

Удод Л.В.

4.4

Організація роботи

 

 

 

 

 

 

 

користувачів у читальному залі;

кількість виданих справ

досл.

справ

       -

-

-

-

Скрипка О.

 

Адміністративно-управлінська діяльність

 

 

 

 

 

 

1.3

Складання планів та звітів про виконання квартальних планів

 

звіт

1 д.

-

-

1

Удод

 

Складання місячних планів та звітів до планів роботи РДА

план/

звіт

6/2д.

 

2/0,3

2/0,3

2/0,3

2/0,3

2/0,3

2/0,3

Удод Л.В.

Скрипка О.

1.11

Підвищення фахового рівня

-

1 дн.

 

     -

-

        1

Скрипка О.

1.9

Підготовка виступів на колегії, оперативно-розпорядчій нараді та ін.

Вист.

4 дн.

-

-

-

 

1.12

Ведення діловодства

 

3 дн.

-

1

1

-

1

Удод Л.В.

Скрипка О.

 

Оформлення протоколів ЕК

Прот.

2дн.

1

1

-

Удод Л.В.

 

 

Непередбачувані роботи

дні

4

-

-

1

1

1

1

Удод Л.В.

Скрипка О.

 

 

Наверх ↑