Охорона праці - що це таке на практиці

Версія для друкуВерсія для друку

Охорона праці - що це таке на практиці

Охорона праці тісно пов’язана з широким спектром дисциплін та сфер діяльності, серед яких медицина, психологія, епідеміологія, фізіотерапія, реабілітація, ергономіка, юриспруденція, людський фактор і багато іншого. Тобто охорона праці включає в себе надзвичайно багато всього. Це розуміє людина, яка відповідає за охорону праці на підприємстві. І чим більше підприємство, більша на ньому кількість обладнання, техніки, видів робіт – тим з ширшим колом обов’язків доводиться стикатися цій людині. Хоча, вивчаючи Закон України «Про охорону праці», здається, що все відносно просто і зрозуміло, але, насправді, цей Закон є лише вершиною височезної піраміди нормативно-правових актів. Виходячи з ЗУ «Про охорону праці»: Охорона праці – це система різного роду заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Видно, що це дуже узагальнене поняття, але важко уявити на скільки, якщо не доводилось глибоко вникати. У світовій практиці поняття «охорони праці» має дещо різні визначення (тлумачення), але суть зводиться до одного – це, в першу чергу, забезпечення безпеки і здоров’я працівників на підприємстві та всіх присутніх на ньому. Але в нашій країні це лише одна сторона медалі, бо на більшості підприємств робота з охорони праці полягає в усуненні проблем керівництва у цій сфері, з мінімальними затратами. Зі сторони часто здається, що робота інженера з охорони праці полягає у забезпеченні засобів індивідуального захисту, контролю за дотриманням певних вимог і захисті прав працівників перед керівництвом у деяких питаннях. Насправді це важко назвати навіть незначною частиною обов’язків, які вимагаються від цієї посади. До того ж, інженер з охорони праці постійно перебуває, можна сказити, з між трьома вогнями:
1. Керівництво намагається якомога більше зекономити на тому, що на пряму не приносить прибутку, в т.ч. і не витрачати зайвого на забезпечення достойних і безпечних умов праці.
2. Працівники хочуть отримувати пільги і компенсації, за будь-яке мінімальне, відхилення від нормальних умов праці, бути забезпеченими якісним новим спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ тощо.
3. Контролюючі органи прагнуть бачити забезпечення виконання всіх вимог з охорони праці, які прописані в законі.
З усього вищесказаного можна дати приблизно такі відповіді на запитання «Що таке охорона праці?» та «У чому полягає робота інженер з охорони праці?»
Що таке охорона праці на практиці?
Охорона праці (зі сторони роботодавця) – це формальні та практичні дії спрямовані на те, щоб забезпечити відсутність нещасних випадків на виробництві або мінімізувати їхню кількість, забезпечити відсутність штрафів зі сторони контролюючих органів  та мінімізувати незадоволення працівників щодо умов їх праці з мінімальними затратами.
Охорона праці (зі сторони контролюючих органів) – це забезпечення  виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на об’єктах (в т.ч. не дуже важливих, але матеріально затратних для підприємства), відсутність травматизму і стимулювання проявлення «щедрості» керівництвом підприємства.
Інженер з охорони праці (особа відповідальна за охорону праці) – працівник, в обов’язки якого входить створення якомога більш безпечних і сприятливих умов праці на підприємстві, не витрачаючи на це зайвих матеріальних ресурсів, а також мінімізація негативних наслідків при виявленні недоліків контролюючими органами, зокрема відповідальності за це керівництва.
Але незважаючи на всі недоліки в системі охорони праці на підприємствах, у взаємовідносинах роботодавець – працівник, завжи потрібно керуватись принципом, що основною задачею для роботодавця по охороні праці є створення для працівників здорових і безпечних умов праці, попередження та профілактика виникнення професійних захворювань, нещасних випадків і аварій, пов’язаних з виробничими процесами, тобто захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних факторів.

Страховий експерт з охорони праці відділення
ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі
Яременко Д.А.

Наверх ↑