Медогляд – один із профілактичних заходів попередження травматизму

Версія для друкуВерсія для друку

Проходження   медоглядів обумовлено нормами статей 169 та 191 КЗпП, а також статті 17 Закону України «Про охорону праці», а їхнє проведення та організація відбуваються відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.07 року №246 „Про затвердження Порядку проведення медоглядів працівників певних категорій”(далі Порядку № 246).
Положення цього документа поширюються  на юридичних, фізичних осіб не залежно від форми власності, у тому числі – підприємців, які використовують найману працю (роботодавців), а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (підпункт 1.2 пункту 1 Порядку № 246).
На обов’язковий медогляд роботодавцеві потрібно направити:
1) всіх працівників при прийомі на роботу(попередній медогляд);.
2) працівників, зайнятих на важких роботах;
3) працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
4) працівників, зайняті на роботах, де існує потреба в професійному доборі;
5) осіб віком до 21 року.
1-Й ЕТАП. На підставі підпункту 3.1 пункту 3 Порядку №246 роботодавець має організовувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.
2-Й ЕТАП. У результаті такого дослідження роботодавець визначає категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції. На кожному виробництві з небезпечними умовами праці, як роботодавцю, так і його працівникам необхідно мати :
– Перелік шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу, при роботі з якими є обов'язковим попередній (періодичний) медичний огляд працівників;
– Перелік робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичний) медичний огляд працівників.
3-Й ЕТАП. Визначення списку працівників, яким необхідно пройти медогляд.
Після того, як буде вивчено умови праці та з'являться підстави для проведення медоглядів, роботодавцю разом із закладом державної санітарно-епідеміологічної служби потрібно визначити ті категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. Для цього роботодавець щорічно подає заяву в територіальну СЕС, на підставі якої  визначаються категорії серед його працівників До 1 грудня заноситься до Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду додаток 1 до Порядку огляду.. №246).
4-Й ЕТАП. Протягом місяця на підставі Акта роботодавець на паперовому та електронному носіях складає в чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (форму наведено в додатку 2 до Порядку № 246). Потім погоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції.
Один примірник списку залишається в роботодавця, другий – надсилається до лікувально-профілактичного закладу (далі ЛПЗ), у якому й проходитиме медогляд, третій – закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
5-Й ЕТАП. Визначення медичного закладу, який проводить медогляд. Медогляди проводяться спеціальним лікувально-профілактичним закладом, який має дозвіл, перелік закладів визначається профільними відомствами (на території Глобинського району та м.Глобине такий дозвіл має - Глобинська ЦРЛ).
6-Й ЕТАП.  Укладання угоди про медогляд між териториальним медичнм закладом та рободавцем. Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників роботодавець має укласти угоду із територіальним ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.
На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік, їхнього проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. Оплата медоглядів проводиться за рахунок роботодавців.
7-й ЕТАП. Медичний заклад забезпечує проведення медогляду. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, які залучаються до їхнього проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.
Медогляди проводяться спеціальною комісією. Перед їхнім проходженням працівник пред'являє в лікувальний заклад паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, медичну картку профілактичного огляду та карту амбулаторного хворого.
Якщо працівник проходить попередній медогляд (уперше перед укладенням трудового договору), то пред'являє направлення, видане роботодавцем (форму наведено в додатку 3 до Порядку№246). В разі необхідності проходження наркологічного, психіатричного огляду, обстеження з приводу видачі медичного посвідчення водія, довідки на об’єкт дозвільної системи та ін. роботодавець чи працівник повинен попередити  медичний заклад при цьому відомості про їхнє проходження повинні пред'являтися при цьому медогляді.

Страховий експерт відділення ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі
Яременко Д.А.

 

Наверх ↑