ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини із багатодітної сім'ї

Версія для друкуВерсія для друку

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
видача  посвідчення батьків багатодітної сім'ї
та посвідчення дитини із багатодітної сім'ї
              (відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг при Глобинській райдержадміністрації

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

м.Глобине,вул.Леніна,273

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Понеділок,вівторок,четвер з 8.00 до 17.00 год.Середа,п’ятниця з 8.00 до 20.00 год.

Субота з 8.00 до 14.00 год.

Вихідний день-неділя

3.

Телефон\факс (довідки),адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Телефон:24-1-49;E-mail:gl-cnap@ukr.net

Web:http://www.adm-pl.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про охорону дитинства».

 

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів Країни від 02.03.2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї» (із змінами ).

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від  29.06.2010 року №1947 «Про затвердження інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної  сім'ї»   

 

7

Акти місцевих органів виконавчої

влади/органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.02.2013 року №25 «Про призначення відповідального структурного підрозділу райдержадміністрації»

Наказ начальника  відділу освіти, сім'ї та молоді Глобинської райдержадміністрації №33 від 04.02.2013 року «Про призначення відповідальної особи за видачу посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, ведення особових справ під кожне посвідчення, облік та зберігання бланків посвідчень, ведення журналів видачі».

           

 

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Народження третьої дитини у сім'ї.

9

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява батька або матері про видачу посвідчень (пишеться  під час прийому);

2.оригінал та копії свідоцтв про народження дітей віком до 18 років ;

3. оригінал та  копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації (1, 2, 11 стор.);

4. довідка про склад сім'ї;

5.оригінал та копія свідоцтва про шлюб (розірвання);

6.  2 фотокартки  (батьків та дітей віком від 6 до 18 років) розміром 30x40 мм.

7. у разі реєстрації  одного з батьків за межами Глобинського району:  довідку про те, що посвідчення за місцем реєстрації не видавалися.

         Для продовження терміну дії наявних посвідчень багатодітних сімей (дитина досягла 18-річчя, але навчається на денній формі навчання):

-          копію 1, 2, 10, 11 сторінок паспорта дитини, яка навчається;

-           довідку з навчального закладу дитини про навчання за денною формою.

 

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

При наявності всіх необхідних документів видається посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини із багатодітної сім'ї і надаються вичерпні роз’яснення щодо пільг на які має право багатодітна сім'я та дитина з такої сім'ї.

 

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12

Строк надання адміністративної послуги

Надання послуги здійснюється впродовж   10 днів з моменту надання повного пакету документів та написання заяви.

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Дитина, по даті народження якої встановлено термін дії посвідчення багатодітної сім'ї, досягла 18 років, але не продовжує  навчатися у ПТУ, коледжі чи ВНЗ за денною формою навчання.

Надано не  повний пакет документів.

14

Результат надання адміністративної послуги

Отримання посвідчень, які є документами,  що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно Закону України «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства.

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто  мати або батько багатодітної сім'ї (при наявності паспорта).

16

Примітка

 

 

Наверх ↑