«Безпечне проведення робіт у замкнених просторах», використання засобів індивідуального захисту працюючими

Версія для друкуВерсія для друку

На протязі 14 років на підприємствах району сталось 120 нещасних випадків, із них 8 із смертельним наслідком, травмовано 137 осіб. З них: в сільському господарстві травмовано 73 особи, харчова промисловість 27 осіб, будівництво, торгівля, водопостачання, вироби іншої неметалевої мінеральної продукції по 1 випадку, в транспортній галузі 5 випадків, в закладах охорони здоров’я-3 випадки Найбільшою травмонебезпечною галуззю економіки залишається добувна промисловість, найменшою-водопостачання,каналізація. Але по цій галузі по Україні за І кв.2015 р. сталось 26 нещасних випадків проти 19 за І кв. 2014 . Головним винуватцем більшості нещасних випадків є в основному не техніка, а людина. У статтях 13 та 14 Закону України «Про охорону праці» визначено відповідальність роботодавців і працівників. Зокрема, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Працівники, в свою чергу, мають дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. За даними аналізу виробничого травматизму більшість нещасних випадків, пов'язаних з проведенням робіт у спорудах замкненого простору, є груповими, мають смертельні наслідки та завдають значних матеріальних збитків. Організація робіт у замкнених просторах потребує попередньої підготовки робочої зони, забезпечення працівників відповідними засобами захисту тощо. Аналіз нормативних документів свідчить, що деякі вимоги, наприклад, щодо засобів індивідуального захисту (пояса, мотузки), максимально допустимої температури повітря, тривалості та перерви під час перебування людини у замкненому просторі, не є однозначними. До самостійного виконання робіт у замкненому просторі допускається особа не молодше 18 років, яка має стаж роботи за основною професією не менше одного року, пройшла спеціальне навчання та відповідний медичний огляд, а також психофізіологічну експертизу. При проведенні у замкненому просторі робіт, пов'язаних з роботою електроустановки, залучена особа повинна мати не менше ніж III групу з електробезпеки (пп. 6.2.41 Правил No4). Згідно з пунктами 88, 91 Переліку No 15 роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах, а також роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) належать до робіт підвищеної небезпеки. Тому працівники, зайняті на цих роботах, відповідно до пункту 1.4 Положення про навчання проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Для проведення робіт у споруді замкненого простору призначають бригаду у складі не менше ніж 2 особи — безпосередньо працівник та особа-страхувальник. Перебування всередині споруди дозволяється зазвичай одній особі. Роботи у колодязі виконує бригада у складі не менше ніж 3 особи. Для робіт у колодязі страхувальника забезпечують ізолювальним протигазом з шлангом, а особу, що перебуває у колекторі, — кисневим апаратом. За необхідності перебування у замкненому просторі двох і більше осіб необхідно вжити відповідних заходів безпеки, у т. ч. збільшити кількість осіб-страхувальників з розрахунку на одного працівника — одна особа-страхувальник. Згідно з пунктом 6.7 Типової інструкції під час проведення газонебезпечних робіт у замкненому просторі особа-страхувальник повинна перебувати біля люка (лазу) споруди у такому ж спорядженні, що й працівник у споруді, а також тримати при собі ізолювальний протигаз напоготові. Роботи у замкненому просторі проводять з використанням рятувального (лямкового) пояса, що має не менше двох лямок з кушаком. Використовувати запобіжний (безлямковий) пояс під час роботи у замкнених просторах не допускається. Перед початком експлуатації і через кожні півроку у процесі експлуатації рятувальний пояс підлягає випробуванню на статичне навантаження вантажем масою 200 кг протягом 5 хв. (п. 7.68, 7.71 Правил No 254). Працівників забезпечують аптечкою з необхідним набором медикаментів, а на проїжджій частині доріг додатково — сигнальним жилетом та іншими технічними засобами безпеки праці (захисне огородження та знаки безпеки встановлюють назустріч руху транспорту на відстані 5-10 м від місця проведення робіт залежно від місцевих умов). Для роботи у замкненому просторі необхідно використовувати ручний електрифікований інструмент II та III класу, приєднаний до джерела електропостачання зовні замкненого простору. Роботи у замкненому просторі виконують за нарядом-допуском, під керівництвом відповідального керівника робіт (виконроба, майстра, бригадира), після проведення цільового інструктажу щодо безпечних методів праці; такі роботи потребують забезпечення засобами виробництва та захисту, передбаченими виконуваним видом робіт. Наряд-допуск оформлюють на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, а у разі зміни умов проведення робіт, або якщо строк дії наряду-допуску закінчився, його анулюють, і лише після видачі нового наряду-допуску роботи поновлюють. Вимоги до безпечної праці у замкнених просторах містяться у галузевих та міжгалузевих нормативно-правових актах. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, для яких їх застосування є обов'язковим під час трудового процесу визначений Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого Наказом Держгірпромнагляду 24.03.2008  N 53, зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 21 .05. 2008 р. за N 446/15137. Засоби індивідуального захисту, які використовують під час проведення робіт у замкнених просторах, мають відповідати вимогам. Відповідальність за правильність і повноту заходів безпеки під час робіт у замкнених просторах, достатню кваліфікацію залучених осіб несе керівник робіт. Кожен роботодавець несе адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення умов законодавства та невиконання обов’язкових вимог у сфері охорони праці, а саме головне моральну та етичну відповідальність за життя та здоров'я працівників.

Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України у Глобинському районі Т.М.Стеценко 

Наверх ↑