АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження Положення про конкурсний комітет з визначення
пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального

користування, що не виходять за межі території району»

І.  Визначення проблеми

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району покладено  на      районні                               державні    адміністрації.

Тому, проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, а саме;

відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями на приміських автобусних маршрутах загального користування та осіб пільгових категорій на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

недостатній контроль за розкладом руху, схемами маршрутів та дотримання швидкісного режиму руху водіями автобусів.

Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування має затверджувати Організатор перевезень (в даному випадку - районна державна адміністрація).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено Положення про конкурсний комітет з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (внутрішньорайонні маршрути).

 

Г рупи (підгрупи)

Так

Ні

Г ромадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 


 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено Положення про конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Глобинського району, та мережі приміських автобусних маршрутів.

ІІ.  Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (внутрішньорайонні маршрути), що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, які мають бажання та можливості до оновлення рухомого складу, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

Також, дозволить членам конкурсного комітету об’єктивно оцінювати перевізників-претендентів щодо технічного стану транспортних засобів та наявності матеріально-технічної бази.

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей1. Визначення альтернативних способів:

                    Вид альтернативи                                           Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відмова від затвердженого Положення про  конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в районі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з районним центром, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом.

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта

Дозволить затвердити Положення про конкурсний комітет з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником - переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним

 

 

 


 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів держави

__________________________________________________

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень

 
 

 

 

 

 

до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через

неврегульованість питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення по району, відсутність можливості контролювати суб'єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

Прийняття даного  регуляторного акта

 

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Створення нових робочих місць.

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на проведення конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району

Витрати пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу.

 

 

 


 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного  акта

 

Забезпечуватиме: населення належними та якісними транспортними послугами;

право громадян на отримання перевезень безпечними та комфортними автомобільними транспортними засобами, що відповідають екологічним нормам;

право пільгового проїзду осіб обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій населення.

Не потребує додаткових витрат

 
 


 

 

 

 
 
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта

 

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Суб’єкти господарювання матимуть можливість на рівних умовах набувати право на участь в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території  Глобинського району.

Кошти та час на ознайомлення з вимогами регулювання, підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, на придбання транспортних засобів та їх облаштування згідно умов конкурсу. Суб’єкти господарювання - учасники конкурсу (згідно М-тесту) витрачатимуть 10 год. часу на ознайомлення з умовами конкурсу, підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, витрачатимуть кошти на участь у конкурсі (в тому числі на виготовлення паспортів автобусних маршрутів), придбання транспортних засобів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

1

Проблема продовжує існувати. Пасажирські перевезення, в свою чергу, є способом задоволення потреб населення у транспортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

Такий підхід буде лише поглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта

 

4

ЦЦя альтернатива дає змогу повністю досягнути

поставлених цілей державного регулювання, створить рівні умови

для отримання суб’єктами господарювання права на перевезення пасажирів на приміських   автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  району  стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.

 
 


 

 

 

Рейтинг

результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до райдержадміністрації стосовно відсутності регулярних пасажирських перевезень у районі. Для громадян - зайві витрати коштів на додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в районний центр) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей транспорт.

Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення

поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні , а це суперечить чинному законодавству.

 

 

 

 

 

мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання у сфері пасажироперевезень на місцевому рівні.

 

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного  акта

 

Забезпечення

виконання

вимог чинного

законодавства

у сфері

пасажирських

перевезень

автомобільним

транспортом

Узгодження інтересів бізнесу та держави. Створення нових робочих місць.Забезпеч ення

прозорості

умов та

порядку

набуття права

на здійснення

пасажирських

перевезень.Рац

іональний

розподіл

маршрутів на

ринку

пасажирських

перевезень.Заб

езпечення

транспортної

доступності

жителів

найвіддаленіш

их населених пунктів району.

У разі прийняття проекту акта:

держава (в особі райдержадміністрації) нестиме витрати пов'язані з укладанням Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу.

Суб’єкти

господарювання - учасники конкурсу (згідно М-тесту) витрачатимуть 10 год. часу на ознайомлення з умовами конкурсу, підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, витрачатимуть кошти на участь у конкурсі (в тому числі на виготовлення паспортів автобусних маршрутів), придбання транспортних засобів.

Громадяни не нестимуть ніяких матеріальних витрат.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об'єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.


 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акта

 

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, громадських організацій, перевізників - претендентів при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже            усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства                у     сфері

автоперевезень, виконання вимог регуляторного                           акту

забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.    Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити Положення про конкурсний комітет, яке розроблено з урахуванням діючого законодавства. Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на районному рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

VI.     Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

VII.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники  результативності.

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб - підприємців, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту - 4.

2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта.

Передбачається, що максимальні загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання (взяття 1 разу участі у конкурсі). Витрати часу на процедуру регулювання.

3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг - не зміниться.

4. Кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками - передбачається укладення 1 договору раз на 5 років.

5. Кількість отриманих скарг на роботу авто перевізників - не передбачається.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - середній: проект розміщено на офіційному сайті Глобинської райдержадміністрації, повідомлення про розміщення проекту розміщене на офіційному веб – сайті райдержадміністрації,  після затвердження проекту розпорядження його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити відділ архітектури, містобудування, цивільного захисту та житлово-комунального господарства райдержадміністрації на підставі статистичних даних, отриманих за результатами проведеного конкурсу, та соціологічних даних, отриманих у вигляді зауважень та пропозицій від громадян - споживачів транспортних послуг, суб'єктів господарювання - надавачів цих послуг та від інших зацікавлених осіб.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Заступник голови

райдержадміністрації                                                       І.Л.Авраменко

 

Наверх ↑