Підсумки зовнішньоекономічної діяльності підприємств області у 2016 році та перспективи її розвитку у 2017 році. Стан державно-приватного партнерства в області

Версія для друкуВерсія для друку

За І квартал 2017 року збільшилися об’єми промислового виробництва

В нинішньому році промисловість області стабільно відновлює виробництво та продовжує зростання, розпочате  наприкінці минулого року. Так, за січень-лютий 2017 року об’єми промислового виробництва збільшились на 1,8% (по Україні – на  0,4 %). Суттєве зростання забезпечили підприємства машинобудування – у 2,2 рази та пов’язаного з ним металургійного виробництва – на 26,2%. З позитивною динамікою також спрацювали деревообробна та поліграфічна галузь – на 0,4%, підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 3,6%. В цілому переробна промисловість зросла на 16,2%.

Стабілізується ситуація і в будівельній сфері: підприємствами області в 1,6 рази збільшено обсяги будівельних робіт.

В області збільшився приріст капітальних інвестицій та іноземного капіталу

Суттєвий вплив на стабілізацію та зростання економічного потенціалу регіону має приріст капітальних інвестицій та іноземного капіталу. За рік капітальні інвестиції зросли на 32,2% і склали понад 11 млрд грн. Поряд з цим, іноземними  інвесторами вкладено 28,1 млн доларів прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 23,5 млн доларів у 2015 року.

На 93,6% збільшилися обсяги експорту товарів

Високі темпи зростання демонструють і підприємства, що займаються  зовнішньоекономічною діяльністю. Протягом січня 2017 року порівняно з січнем 2016 року обсяги експорту товарів збільшились на 93,6% (на 81,1млн.дол.), імпорту товарів – на 11,4% (на 7,0 млн дол).

Маємо традиційно позитивне сальдо - 99,5 млн дол та досить високий коефіцієнт покриття експортом імпорту - 2,46 (у січні 2016 року – 1,41).

Місцеві бюджети зросли на 54,5%

За два місяці досягнуто надзвичайно високих темпів зростання фінансових показників. Надходження до бюджетів усіх рівнів збільшені на 75,2 %, при чому до Державного бюджету мобілізовано на 80,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року  (2800,1 млн грн). Місцеві бюджети зросли на 54,5%.

У 2016 році Полтавщина забезпечила 25,3 млрд грн податкових платежів до державної скарбниці  і це 3-є місце серед регіонів України.

У структурі надходжень домінував промисловий комплекс, який забезпечив близько 65% податків та зборів. За  рік промисловці перерахували 16,3 млрд грн, у тому числі до місцевих бюджетів – 1,4 млрд грн.

Аграрії акумулювали 2,9 млрд грн, або 11,8% всіх надходжень, тоді як у 2015 році лише 1,3 млрд грн (або 5,4% загального збору).

Загалом, за минулий рік до бюджетів усіх рівнів мобілізовано28,1 млрд грн, на 3,5% (на 1,0 млрд грн) більше, ніж у 2015 році.

Полтавщина посіла шосте місце серед регіонів України за реалізацією промислової продукції

В області виробляється майже десята частина всієї реалізованої промислової продукції України, а це понад 125 млрд грн. За цим показником область посідає шосте місце в Україні (на душу населення реалізовано  майже 90 тис грн, це друге місце по Україні).

Нафтогазовий комплекс, гірничодобувна, харчова промисловості та машинобудуванню є базовими галузями економіки як області, так і держави, основними донорами бюджету, головними постачальниками валюти в Україну. Більша частина промислової продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості.

Гірничодобувна галузь області займає одне з провідних місць серед європейських країн з видобутку залізних і марганцевих руд. Ця галузь представлена найбільшими металургійними підприємствами держави - Полтавським ГЗК та  Єристівським ГЗК. На сьогодні зазначені підприємства є основними експортерами залізорудних окатишів до країн світу (100% продукції поставляється на експорт).

Головна роль у інноваційно-інвестиційному розвитку промисловості належить машинобудівній галузі, в якій зосереджено найбільшу кількість інноваційно активних підприємств, що забезпечують виробництво продукції з високим рівнем доданої вартості (КВБЗ, АвтоКрАЗ, Колісний, Дормаш та інші).

За рік капітальні інвестиції склали понад 10,0 млрд грн

Це на 32,2% більше, ніж у 2015 році. Найбільше інвестицій освоєно промисловими  (3,5 млрд грн) та сільськогосподарськими (3,1 млрд грн) підприємствами. Майже весь обсяг капінвестицій (99%)  спрямовано  саме на оновлення основних виробничих фондів(організація нових, розширення та модернізація  діючих виробництв)для випуску конкурентоспроможної  продукції.

За обсягами накопичених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування Полтавська область займає 7 місце серед областей України: станом на 1 жовтня їх обсяг становив 1009,2 млн доларів, в розрахунку на одну особу населення - 702,7 доларів.

В Полтавській області налічується 280 підприємств з  іноземними інвестиціями.

Загалом, у 2016 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 28,1 млн доларів прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 23,5 млн доларів у 2015 року.

Наверх ↑